Aktuality
 

FDA schválila první lék pro terapii COVID-19

FDA schválila první lék pro terapii COVID-19

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 22. října 2020 antivirotikum Veklury (remdesivir) pro léčbu COVID-19 u dospělých pacientů a dětí od 12 let, vyžadujících hospitalizaci. Přípravek Veklury by měl být podáván pouze v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení schopném poskytovat akutní péči srovnatelnou s nemocniční péčí. Veklury je první lék pro terapii COVID-19, který získal schválení FDA.  celý článek »

Aktuality z výzkumu terapie COVID-19: celosvětově probíhá přes 200 klinických studií

Aktuality z výzkumu terapie COVID-19: celosvětově probíhá přes 200 klinických studií

Farmaceutické společnosti na základě zkušeností z dřívějších virových epidemií (např. SARS, MERS, chřipka, HIV) společně s akademickými centry i malými a středními podniky pracují na vývoji potřebných diagnostických metod a léčiv, které by pomohly nemocným s onemocněním s COVID-19. Přinášíme tiskovou zprávu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) k této problematice. celý článek »

 

Lipo C Askor Forte, Lipo C Askor Junior - profily přípravků

Lipo C Askor Forte, Lipo C Askor Junior - profily přípravků

Jeden ze způsobů, jak dosáhnout vyšší plasmatické hladiny vitaminu C je (vedle infuzní aplikace) tzv. lipozomální forma, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu. Na trhu v České republice jsou dostupné přípravky LIPO C ASKOR FORTE a LIPO C ASKOR JUNIOR, které obsahují formu vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním. Publikujeme profily těchto přípravků. celý článek »

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Onemocnění COVID-19 může vyústit do závažného stavu, spojeného s tzv. syndromem cytokinové bouře. Tento stav se může projevovat různým způsobem, od virové pneumonie, akutního syndromu dechové tísně (ARDS), až po multiorgánové selhání. Léčba pneumonie spojená s COVID-19 je řešena především kyslíkovou terapií a asistovanou plicní ventilací, farmakoterapie je experimentální, užívána jsou především léčiva ze skupin antimalarik a antivirotik, dosavadní výsledky jsou rozporné. Proto se experimentuje i s dalším látkami, z nichž některé by mohly základní terapii doplňovat. Mezi nově zkoušenými látkami je i glutathion, látka, která jako intracelulární antioxidant má schopnost svým působením na oxidativní stres působit protizánětlivě.  celý článek »

 

EMA zahájila první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19

EMA zahájila první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA)  zahájil první průběžné hodnocení vakcíny proti nemoci COVID-19. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jedná se o vakcínu vyvíjenou společností AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

V počátcích koronavirové pandemie byl opakovaně vysloven předpoklad, že pacienti, kteří jsou léčeni pro hypertenzi inhibitory ACE, jsou vystaveni vzvýšenému riziku vzniku onemocnění COVID-19 s nebezpečným průběhem. Důvodem měla být předpokládaná vyšší exprese enzymu ACE2 v plicních buňkách těchto pacientů. Výsledky velké britské studie (1), které byly nově publikovány v renomovaném britském časopise Heart, ale tento předpoklad nepotvrdily, spíše ukázaly opak.   celý článek »

 

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Účinnost askorbátu proti rozvoji oxidačního stresu jej předurčuje k použití nejen při prevenci kancerogeneze, ale i jako součásti podpůrné nebo komplementární terapie během základní onkologické léčby. Přinášíme překlad článku Pavla Klenera a kolektivu na toto téma. Anglický originál článku byl publikován v roce 2020 v časopise Journal of Applied Biomedicine (J Appl Biomed 2020;18:1-7).   celý článek »

Koronavirová infekce a školní výuka

Koronavirová infekce a školní výuka

Zamezit překotnému šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v základních a středních školách a předejít nutnosti přejít opět na on-line výuku má od 18.9.2020 povinnost nosit roušky i ve třídách – nejen ve společných prostorách, jako tomu bylo do té doby. V následujícím období byla pravidla upravována s ohledem na lokální epidemiologickou situaci. Na toto téma se objevila řada protichůdných názorů. V článku publikovaném v Lidových novinách se k zdravotnickým aspektům této problematiky vyjadřuje řada odborníků z různých oblastí. Článek zpřístupňujeme v plném znění. celý článek »

 

Farmakologická léčba artrózy - semináře/kulaté stoly dočasně zrušeny, náhradní termíny budou oznámeny

Farmakologická léčba artrózy - semináře/kulaté stoly dočasně zrušeny, náhradní termíny budou oznámeny

Seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy, který měl proběhnout 8.10.2020 v Plzni, byl zrušen vzhledem k opatření České lékařské komory, která v souvislosti s epidemiologickou situací ruší veškeré akreditované akce, plánované na nejbližší období. Nové termíny tohoto typu seminářů budou včas oznámeny.   celý článek »

Intraartikulární aplikace hydrolyzovaného kolagenu (CHondroGrid) v léčbě osteoartrózy

Intraartikulární aplikace hydrolyzovaného kolagenu (CHondroGrid) v léčbě osteoartrózy

Osteoartróza je nejčastějším onemocněním pohybového systému. Možnosti léčby jsou omezené, a nejpoužívanější léčiva jako perorální nesteroidní antirevmatika nebo intraartikulárně aplikované kortikosteroidy jsou spojena s výraznými nežádoucími účinky. Tato situace vede k hledání nových léčebných modalit. Jednou z nových možností je injekční aplikace kolagenu. Na trhu v ČR je nyní nově přípravek CHondroGrid určený především k intraartikulární léčbě ostaoartrózy velkých kloubů. celý článek »

 

Mezinárodní vědecký tým prokázal účinnost vitaminu C u některých nádorů nadledvin

Mezinárodní vědecký tým prokázal účinnost vitaminu C u některých nádorů nadledvin

Mezinárodní tým vědců okolo Karla Pacáka,M.D.,D.Sc.,Ph.D. z amerického Státního zdravotního ústavu (National Institute of Health), mezi nimiž byl i prof.ing.Jiří Neužil, vedoucí Laboratoře molekulární terapie  Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR v centru Biocev (společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy), ve svém výzkumu prokázal, že u některých typů tumorů nadledvin způsobuje vitamin C (ve farmakologické koncentraci) zánik nádorových buněk. Informuje o tom web Akademie věd ČR. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

Virová zátěž ve školách a posilování imunity

Virová zátěž ve školách a posilování imunity

Vzhledem k dosud trvající koronavirové pandemii budou hrát ve školním roce 2020/21 u studentů i pedagogů mimořádnou roli zdravotní hlediska. O tom, na co by měli brát zřetel žáci a učitelé, pokud jde o posilování protivirové imunity, informuje v rozhovoru pro Lidové noviny ředitelka InPharmClinic PharmDr. Lucie Kotlářová. Přinášíme toto interview v kompletním znění. celý článek »