Aktuality
 

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitální důležitost vitaminu C pro lidský organismus je již dlouhou dobu prokázaným faktem. Přesto vědecký výzkum odhaluje stále nové detaily různorodých rolí, které vitamin C hraje v komplexu fyziologických funkcí, potřebných pro udržení homeostázy. Známé je jeho antioxidační působení v ochraně tkání a orgánů před oxidačním stresem a chronickým zánětem. S tím souvisí jeho role v prevenci řady onemocnění, v jejichž vzniku hraje roli chronický zánět. Vitamin C hraje komplexní roli ve funkci všech systémů, včetně imunitního, kde ovlivňuje celou řadu faktorů. celý článek »

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »

 

MZ ČR povolilo další přípravek s hydroxychlorochinem pro léčbu COVID-19

MZ ČR povolilo další přípravek s hydroxychlorochinem pro léčbu COVID-19

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) rozhodlo, že v rámci snahy o zajištění dostupnosti léků užívaných k terapii pacientů hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19 povoluje v ČR distribuci, výdej a používání léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT TEVA 200 MG potahované tablety (balení po 30 tbl.). Tento přípravek sice není registrován v ČR, ale v jiné zemi EU ano. Bude (omezenou dobu, prozatím 8 měsíců) k dispozici na lékařský předpis a jeho distribuci budou zajišťovat vybraná zdravotnická zařízení, jejichž seznam Rozhodnutí MZ ČR uvádí. Podstatným důvodem tohoto kroku je zajištění dostupnosti přípravku s hydroxychlorochinem, registrovaného v ČR (Plaquenil) pro pacienty s chorobami, pro které je hydroxychlorochin standardně indikován. Přinášíme plné znění tohoto dokumentu.  celý článek »

Favipiravir je dispozici k testování v léčbě COVID-19 i v České republice

Favipiravir je dispozici k testování v léčbě COVID-19 i v České republice

Japonsko věnuje dvacítce zemí včetně České republiky antivirotikum favipiravir (přípravek Avigan). Toto antivirotikum, které je nyní ve fázi klinických testů, je podle předběžných výsledků čínské klinické studie účinné v léčbě pacientů s onemocněním COVID-19, způsobeným koronavirem SARS-CoV-2.  celý článek »

 

Přístup k léčbě remdesivirem se mění: EMA vydala nová doporučení

Přístup k léčbě remdesivirem se mění: EMA vydala nová doporučení

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) vydal doporučení, jehož cílem je zajistit společný přístup všech členských států k experimentálnímu léku remdesivir. Pacientům by měl být lék dostupný v rámci tzv. compassionate use programu.  celý článek »

Vzhledem k opatřením profesních komor Edukafarm dočasně odkládá vzdělávací akce

Vzhledem k opatřením profesních komor Edukafarm dočasně odkládá vzdělávací akce

Vzhledem k celostátně vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti se současnou epidemiologickou situací (pandémie koronarového viru SARS-CoV-19) a navazujícím opatřením profesních komor Edukafarm prozatím odkládá vzdělávací akce, které se měly uskutečnit do června 2020. V této souvislosti přinášíme kompletní text rozhodnutí prezidenta České lékárnické komory k tématu odložení plánovaných vzdělávacích akcí. celý článek »

 

Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání knihu Doporučené postupy v pneumologii celý článek »

Endokrinologie pro praxi - nová publikace

Endokrinologie pro praxi - nová publikace

Diagnostika a nové možnosti terapie učinily z endokrinologie v průběhu posledních 30 let jeden z pilířů moderního vnitřního lékařství. Kniha prof. Václava Hány Endokrinologie pro praxi, Která vychází již v druhém, aktualizovaném vydání, představuje praktickou příručku shrnující všechny podstatné informace z tohoto oboru. Přinášíme podrobnější údaje. celý článek »

 

Akademie FRM: semináře jsou dočasně odloženy

Akademie FRM: semináře jsou dočasně odloženy

Eukafarm pořádá každoročně kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. V roce 2020 probíhá již šestý ročník - řada šesti seminářů, na kterých přednášejí čeští a zahraniční specialisté (překlad zajištěn). Každý seminář je zaměřen na specifické téma a je akreditován ČLK (6 kreditních bodů). Vzhledem k celostátnímu nouzovému stavu vyhlášenému v souvislosti s koronavirovou pandemií jsou semináře dočasně odloženy, nové termíny včas oznámíme. celý článek »

Semináře o farmakologické léčbě artrózy jsou dočasně odloženy

Semináře o farmakologické léčbě artrózy jsou dočasně odloženy

Edukafarm pořádá pro lékaře semináře/kulaté stoly na téma moderní farmakologické léčby artrózy; kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby na nich bude přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Vzhledem k celostátnímu nouzovému stavu v souvislosti s koronarovou pandemií jsou plánované akce dočasně odloženy, náhradní termíny včas oznámíme. celý článek »

 

Plaquenil: mimořádné opatření MZ ČR v souvislosti s léčbou COVID-19

Plaquenil: mimořádné opatření MZ ČR v souvislosti s léčbou COVID-19

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 v České republice a s ohledem na fakt, že podle dostupných poznatků se přípravek Plaquenil (hydroxychlorochin) jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19, je třeba předejít jeho nedostupnosti jak pro léčbu pacientů v registrovaných indikacích, tak pacientů s COVID-19. Proto Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, které upravuje preskripci Plaquenilu. Přinášíme kompletní znění tohoto dokumentu. celý článek »

Význam vitaminu C pro dětský organismus

Význam vitaminu C pro dětský organismus

Vitamin C je jedním ze základních prvků výživy a pro člověka představuje nenahraditelnou látku, která hraje významnou roli ve všech etapách jeho života. Působením na genom i pro svou epigenetickou roli ovlivňuje vývoj i zdravotní stav v prenatálním i postnatálním období. Zásadní význam má vitamin C v průběhu dětství a dospívání. Přinášíme na toto téma souhrnný článek, publikovaný v časopise Pediatrie pro praxi. celý článek »