Aktuality
 

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Sportovní činnost klade na organismus značné nároky a dotýká se prakticky všech systémů. Dochází například k zvýšenému příjmu kyslíku kardiovaskulárním systémem, zvýšení aktivity oxidačních enzymů, vazivová tkáň reaguje zesílením kolagenních vláken. Sportovní trénink má však i svá rizika, kterým lze zabránit racionální farmakologickou podporou. celý článek »

Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí

Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí

Propolis je včelí antimikrobiálně působící produkt, kterým včely chrání své prostředí před infekcí. V tradiční medicíně byl využíván jako antiseptikum a hojivý prostředek. Propolis má pro člověka i další prospěšné, např. imunostimulační účinky. Na našem trhu jsou nyní dostupné přípravky s obsahem purifikovaného propolisu, z kterého jsou patentovanou technologií odstraňovány alergenní složky (tzv. propolis E.P.I.D.). Přípravky jsou určené k posílení imunity a péči o dýchací cesty zejména u dětí. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Diabetologie je obor s dlouhou historií farmakoterapie. Cílem léčby není jen korigovat glykemii, ale především komplexně ovlivnit kvalitu života a snížit rizika rozvoje diabetický komplikací, které mohou mít fatální průběh. O aktuálních možnostech farmakoterapie diabetu i s výhledy do budoucnosti léčby tohoto onemocnění podrobně informuje kniha prof. Štěpána Svačiny Antidiabetika, kterou vydalo pražské nakladatelství Axonite.

celý článek »

Injekční kortikosteroidy - riziko u pacientů s alergií na mléčnou bílkovinu

Injekční kortikosteroidy - riziko u pacientů s alergií na mléčnou bílkovinu

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přezkoumání rizik při podávání injekčních přípravků s obsahem methylprednisolonu pacientům alergickým na bílkovinu kravského mléka. Jde o přípravky užívané při léčbě závažných akutních alergických reakcí. Přehodnocované přípravky kromě léčivé látky (kortikosteroidu methylprednisolonu) obsahují jako pomocnou látku laktózu, která může obsahovat stopy bílkovin kravského mléka. U malého počtu vysoce citlivých pacientů alergických na některou z těchto bílkovin může přípravek vyvolat alergickou reakci a ovlivnit tak léčbu, pro kterou byl metylprednisolon podán. celý článek »

 

Kombinace citikolin/rivastigmin v léčbě demencí: klinická studie

Kombinace citikolin/rivastigmin v léčbě demencí: klinická studie

V souvislosti s prodlužováním průměrné délky dožití vzrůstá v rozvinutých zemích i výskyt kognitivních poruch, mezi které patří např. Alzheimerova choroba a další demence. Léčba demencí představuje problém, který se dosud nedaří uspokojivě řešit; proto klinický výzkum pátrá po lepších terapeutických možnostech. Přínosem v tomto směru je nově publikovaná studie CITIRIVAD, která je první studií zaměřenou na účinnost kombinace citikolin/rivastigmin u pacientů s Alzheimerovou nemocí a smíšenou demencí. celý článek »

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Ateroskleróza koronárních tepen patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním; může vést k fatálním následkům. Významným rizikovým faktorem pro její vznik je zvýšená hladina LDL-cholesterolu v krvi. Základní léčbu snižující tuto hladinu představují statiny, ale hledají se možnosti zdokonalení této terapie a v případě potřeby jejího nahrazení. K těmto možnostem patří i tzv. inhibitory PCSK9. Zásadní význam má studie GLAGOV, v které byla ověřována účinnost zástupce této nové skupiny – evolokumabu, jenž je v EU registrován od r.2015. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 

Dopis ředitele Edukafarmu k reportáži ČT o vysokodávkovaném vitaminu C v onkologii

Dopis ředitele Edukafarmu k reportáži ČT o vysokodávkovaném vitaminu C v onkologii

Na televizní stanici ČT1 byla dne 30.10.2016 odvysílána reportáž k problematice "alternativní" léčby v onkologii. V reportáži bylo mimo jiné zmíněno také infuzní podávání vysokodávkovaného vitaminu C a přípravek Viaskor 15g. Vzhledem ke zkreslujícím údajům v reportáži zaslal ředitel společnosti Edukafarm autorce reportáže B.Brunclíkové dopis, v kterém uvádí fakta k tomuto tématu. Přinášíme plné znění tohoto dopisu a některé související materiály. celý článek »

Aducanumab: nová naděje pro léčbu Alzheimerovy nemoci?

Aducanumab: nová naděje pro léčbu Alzheimerovy nemoci?

Léčba Alzheimerovy nemoci je významným problémem, který se dosud nedaří uspokojivě řešit. V renomovaném časopise Nature byly publikovány výsledky klinické studie PRIME, v které bylo u pacientů s tímto onemocněním testováno nové léčivo - aducanumab. Výsledky studie vzbudily ve světě značný ohlas. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 

Srážecí faktor VIII - riziko vzniku inhibitorů

Srážecí faktor VIII - riziko vzniku inhibitorů

Evropská léková agentura (EMA) zahájila hodnocení léčivých přípravků obsahujících srážecí faktor VIII s ohledem na riziko vzniku inhibitorů u pacientů s hemofilií A, léčených těmito přípravky. EMA vyhodnocuje údaje z nedávné studie, která porovnávala účinky plasmatického (humánního) a rekombinantního faktoru VIII. Přinášíme detaily.

celý článek »

Dopis ministru zdravotnictví k přípravku Viaskor 15g

Dopis ministru zdravotnictví k přípravku Viaskor 15g

Ředitel společnosti Edukafarm PharmDr. Zdeněk Procházka a spolu s onkologem a internistou prof. Pavlem Klenerem, DrSc. zaslali ministrovi zdravotnictví Němečkovi dopis k přípravku Viaskor 15g, určenému k parenterální aplikaci vysokých dávek vitaminu C. Přinášíme plný text. celý článek »

 

Metformin – zahájeno celoevropské přehodnocení

Metformin – zahájeno celoevropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení všech léčivých přípravků obsahujících základní perorální antidiabetikum metformin. Informuje o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Účelem opatření je sjednotit doporučení pro užívání metforminu vzhledem k možnosti vzniku laktátové acidózy; v současnosti není dokumentace k přípravkům s metforminem jednotná. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

Nežádoucí účinky vakcinace - přehled

Nežádoucí účinky vakcinace - přehled

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává Zpravodaj o nežádoucích účincích léčiv, v kterém shrnuje farmakovigilační informace k  jednotlivým léčivým látkám, jejich skupinám či přípravkům. Přinášíme  souhrn témat zpracovaných v tomto časopise v posledních létech a kompletní text k tématu, které je v poslední době často diskutováno - nežádoucím účinkům vakcinace. celý článek »