Aktuality
 

Role mikronutrientů v prevenci a podpůrné léčbě covid-19

Role mikronutrientů v prevenci a podpůrné léčbě covid-19

Vzhledem k nebezpečnosti onemocnění covid-19 zejména pro rizikové skupiny jako jsou senioři a pacienti s komorbiditami, např. diabetem nebo obezitou, existuje naléhavá potřeba najít podpůrné postupy, které pomohou stabilizovat imunitní systém a zlepší šanci, že se organismus úspěšně vypořádá s infekcí, zejména u těchto ohrožených skupin. V časopise International Journal for Vitamin and Nutrition Research (1/2021) byl publikován článek o významné roli mikronutrientů (např. vitaminů C, D, selenu, zinku) v prevenci a podpůrné léčbě covid-19. Souhrn článku přinášíme. celý článek »

Covid-19 a problém reaktivace viru Epstein-Barrové: zkušenosti z praxe

Covid-19 a problém reaktivace viru Epstein-Barrové: zkušenosti z praxe

Pokračující koronavirová pandemie přináší řadu otázek, které se týkají nejen diagnostiky a léčby onemocnění covid-19, ale například i některých komplikací tohoto onemocnění. Jedním z aktuálních témat je v této souvislosti reaktivace některých patogenů, především virů, na podkladě imunitních změn souvisejících s tímto onemocněním.(1) V této souvislosti je často zmiňován virus Epstein-Barrové (EBV). celý článek »

 

Evropská komise schválila čtvrtou vakcínu: COVID-19 Vaccine Janssen

Evropská komise schválila čtvrtou vakcínu: COVID-19 Vaccine Janssen

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila udělit podmínečnou registraci vakcíně COVID-19 Vaccine Janssen určené k prevenci vzniku onemocnění covid-19 u osob ve věku od 18 let. Na základě tohoto doporučení později rozhodla Evropská komise o udělení podmínečné registrace. Jedná se v pořadí již o čtvrtou vakcínu proti tomuto onemocnění a v pořadí druhou vakcínu založenou na adenovirovém vektoru, kterou EMA doporučila k registraci. Na rozdíl od předchozích vakcín je tato vakcína určena k podání v jednodávkovém schématu.  celý článek »

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Výskyt alergií v rozvinutých zemích vzrůstá. Tento jev má řadu příčin, z nichž některé jsou obtíženě odstranitelné. Rychle se však vyvíjejí i diagnostické, preventivní a léčebné možnosti, takže je možno začít pečovat o pacienty včas, v dětském věku, kdy většina alergických projevů začíná. Shrnutí současných vědomostí v tomto oboru nabízí obsáhlá monografie Dětská alergologie, jejímž autorem je doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. s kolektivem. Její první vydání (v r. 2012) bylo rychle rozebráno. Nové, doplněné a aktualizované vydání této knihy vychází v nakladatelství Maxdorf.  celý článek »

 

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny Gam-COVID-Vac (Sputnik V)

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny Gam-COVID-Vac (Sputnik V)

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení (rolling-review) vakcíny Sputnik V (Gam-COVID-Vac) proti onemocnění covid-19. Jedná se o vakcínu vyvinutou moskevským Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Výsledky klinické studie účinnosti a bezpečnosti této vakcíny (studie 3. fáze) byly publikovány v časopise Lancet v únoru 2021.  celý článek »

Nové vydání monografie o opioidech

Nové vydání monografie o opioidech

Léčba chronické bolesti je jedním z důležitých problémů, které musí řešit lékař u řady závažných onemocnění. Opioidy patří k nejčastěji používaným látkám v algeziologii, anesteziologii a v pooperační terapii bolesti. Problematikou využití opioidů v léčbě bolesti se zabývá obsáhlá publikace Opioidy, připravená kolektivem autorů pod vedením doc. MUDr. J. Kozáka, PhD., MUDr. J. Lejčka a MUDr. I. Vrby, PhD. Kniha nyní již ve druhém, aktualizovaném vydání vychází v nakladatelství Maxdorf. Přinášíme stručnou anotaci. celý článek »

 

EMA zahájila průběžné hodnocení další protilátky proti SARS-CoV-2: regdanvimab

EMA zahájila průběžné hodnocení další protilátky proti SARS-CoV-2: regdanvimab

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení (tzv. rolling-review) údajů k další monoklonální protilátce proti viru SARS-CoV-2 s označením CT-P59 (regdanvimab) společnosti Celltrion. celý článek »

Postcovidový syndrom - další záludnost onemocnění covid-19

Postcovidový syndrom - další záludnost onemocnění covid-19

Problematika onemocnění covid-19 a postcovidového syndromu byla tématem zajímavého online webináře, který uspořádala 26.ledna 2021 společnost Angelini. O obsahu tohoto webináře informoval časopis Medical Tribune v obsáhlém článku, který zprostředkujeme. celý článek »

 

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Účinnost askorbátu proti rozvoji oxidačního stresu jej předurčuje k použití nejen při prevenci kancerogeneze, ale i jako součásti podpůrné nebo komplementární terapie během základní onkologické léčby. Přinášíme překlad článku Pavla Klenera a kolektivu na toto téma. Anglický originál článku byl publikován v časopise Journal of Applied Biomedicine (J Appl Biomed 2020;18:1-7).   celý článek »

EMA zahájila hodnocení vakcíny společnosti CureVac

EMA zahájila hodnocení vakcíny společnosti CureVac

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil 12.2.2021 průběžné hodnocení („rolling review“) další vakcíny proti onemocnění covid-19; tato vakcína s názvem CVnCoV byla vyvinuta německou společností CureVac AG. celý článek »

 

EMA hodnotí data k použití několika monoklonálních protilátek v léčbě covid-19

EMA hodnotí data k použití několika monoklonálních protilátek v léčbě covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil hodnocení dostupných údajů k použití monoklonálních protilátek casirivimabu, imdevimabu, bamlanivimabu a etesevimabu pro léčbu pacientů s covid-19, u nichž závažnost onemocnění sice nevyžaduje léčbu kyslíkem, a kteří mají vysoké riziko přechodu do těžké formy této nemoci. celý článek »

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny Novavax

EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny Novavax

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil 3.2.2021 průběžné hodnocení (rolling review) vakcíny proti covid-19 společnosti Novavax CZ a.s. (dceřiná společnost společnosti Novavax, Inc.). Je to v pořadí čtvrtá vakcína, hodnocená touto lékovou agenturou. U předchozích tří (výrobců Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca) EMA již doporučila nouzové používání, které bylo následně schváleno Evropskou komisí.

 
  celý článek »