Aktuality
 

Horečka u dětí: příčiny a léčba

Horečka u dětí: příčiny a léčba

Horečkou je označován stav, kdy tělesná teplota přesahuje 38 °C. Pokud se tělesná teplota pohybuje v rozmezí 37 – 38 °C, pak se tento stav označuje jako subfebrilie; pokud tělesná teplota přesahuje 41 °C, jedná se o hyperpyrexii. Na rozdíl od horečky, která je do určité míry obrannou reakcí organismu, hyperpyrexii je nezbytné vždy hodnotit jako stav závažný, s vysokým stupněm rizika pro dítě. příčinami a léčbou horečky u dětí se zabývá článek publikovaný ve Farmakoterapeutických informacích, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (7-8/2021).  celý článek »

Perzistující postcovidový syndrom - nová diagnóza

Perzistující postcovidový syndrom - nová diagnóza

V průběhu pandemie onemocnění covid-19 se vyvíjel pohled na průběh této nemoci. Zpočátku se pozornost odborné veřejnosti zcela oprávněně zaměřovala na řešení těžkého akutního průběhu onemocnění a na prevenci přechodu z méně závažného stadia do těžších forem covidu-19. Brzy se však ukázalo, že onemocnění nemusí končit vymizením symptomů, respektive propuštěním pacienta s těžkým průběhem z jednotky intenzivní péče. Následný stav, označovaný nyní jako perzistující postcovidový syndrom, je často také závažný, má některé charakteristické rysy, a představuje významnou výzvu pro farmakoterapii. Přinášíme aktuální souhrn k této problematice. celý článek »

 

Deficit vitaminu C u dětí může být příčinou řady onemocnění

Deficit vitaminu C u dětí může být příčinou řady onemocnění

Proč jsou některé děti tak často nemocné? Jednou z příčin může být deficit vitaminu C, který, jak se ukazuje, není tak vzácný, jak se obecně předpokládá. Těmito souvislostmi se zabývali ve své studii čeští autoři, kteří výsledky výzkumu nově publikovali v mezinárodním časopise Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. celý článek »

Vaxzevria: EMA nedoporučuje použití u osob s anamnézou syndromu kapilárního úniku

Vaxzevria: EMA nedoporučuje použití u osob s anamnézou syndromu kapilárního úniku

Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dospěl k závěru, že osoby, které již dříve prodělaly syndrom kapilárního úniku, nesmí být očkovány vakcínou Vaxzevria (dříve vakcína COVID-19 AstraZeneca). Výbor PRAC rovněž dospěl k závěru, že syndrom kapilárního úniku má být doplněn jako nový nežádoucí účinek vakcíny do informací o přípravku společně s upozorněním pro zvýšení povědomí zdravotnických pracovníků a pacientů o tomto riziku. celý článek »

 

Přínosy a rizika vektorových vakcín proti covidu-19 v kontextu s věkovými skupinami

Přínosy a rizika vektorových vakcín proti covidu-19 v kontextu s věkovými skupinami

Evropská komise požádala Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) o zhodnocení dat k vakcíně Vaxzevria (dříve: COVID-19 Vaccine AstraZeneca), z důvodu potřeby dále analyzovat riziko vzniku syndromu označovanému jako TTS (syndrom trombózy v kombinaci s trombocytopenií) v kontextu s přínosy, které přináší očkování touto vakcínou. Analýza probíhala napříč věkovými skupinami s cílem popsat případné další rizikové faktory vzniku TTS. Dále byla EMA požádána zhodnotit a případně vydat nová doporučení o podávání druhé dávky této vakcíny. O výsledku tohoto hodnocení informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

Inhibitory protonové pumpy: účinky a rizika

Inhibitory protonové pumpy: účinky a rizika

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou léčiva, často indikovaná ke snížení žaludeční sekrece u acidopeptických onemocnění; v této indikaci jsou považovány za účinnější než  antagonisté H2-receptorů. Některé z PPI jsou volně prodejné. Z pohledu farmakovigilance je vhodné připomenout nejen účinky, ale i některá rizika spojená s  užíváním PPI, zejména při chronické terapii a  při vyšších dávkách. Článek na toto téma (spolu s některým dalšími aktualitami) přináší červnové číslo časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 6/2021), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 

Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Léčba obezity představuje v řadě případů obtížný problém. V moderní obezitologii jde nejen o problém hmotnosti, ale především o prevenci komplikací obezity a zvýšení kvality života pacientů. Léčba má komplexní charakter, základem jsou režimová opatření, ale ta často selhávají, pokud nejsou doplněna individuálně laděnou motivační podporou. Součástí nabídky pro komplexní terapii obezity může být i farmakoterapie. Praktický pohled na možnosti moderní terapii obezity představuje nová odborná monografie Dity Pichlerové a kolektivu Léčba obezity přehledně a prakticky, kterou vydalo nakladatelství Axonite.  celý článek »

Monografie o spondyloartritidách

Monografie o spondyloartritidách

Jako spondyloartritidy je označována skupina několika revmatických zánětlivých chorob, u kterých se projevuje tendence k postižení axiálního skeletu. K dalším znakům patří postižení kořenových kloubů, asymetrická periferní artritida, entezopatie a některé charakteristické sliniční, kožní gastrointestinální a urogenitální znaky. Do této skupiny patří např. ankylozující spondylitida, psoriatická artritida a enteropatická artritida. Těmto chorobám, jejich diagnostice a léčbě je věnována nová monografie Spondyloartritidy, kterou napsal kolektiv vedený prof. Karlem Pavelkou a vydalo nakladatelství Maxdorf. Přinášíme anotaci knihy. celý článek »

 

EMA zahajuje hodnocení sotrovimabu, další protilátky proti SARS-CoV-2

EMA zahajuje hodnocení sotrovimabu, další protilátky proti SARS-CoV-2

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) další monoklonální protilátky - sotrovimabu v léčbě covidu-19. Sotrovimab (další označení: VIR-7831, GSK4182136) je protilátka proti spike proteinu viru SARS-CoV-2 a byl vyvinut společnostmi GlaxoSmithKline a Vir Biotechnology, Inc.  celý článek »

Koronavirová pandemie a problematika antibiotik

Koronavirová pandemie a problematika antibiotik

Koronavirová pandemie přinesla kromě jiného výrazné zvýšení počtu hospitalizovaných s  diagnózou splňující kritéria komunitní pneumonie a také následným rizikem nozokomiálních infekcí. Závažný průběh, který se udává až u 20 % nemocných, riziko bakteriální superinfekce, přetížená kapacita nemocnic a další faktory ovlivňují spotřebu antibiotik. Lze očekávat nárůst rezistence k antibiotikům? Publikujeme článek na toto téma, který vyšel v časopise Famakoterapeutické informace (FI 5/2021), vydávaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. celý článek »

 

EMA zahájila průběžné hodnocení čínské vakcíny Coronavac

EMA zahájila průběžné hodnocení čínské vakcíny Coronavac

Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) vakcíny proti COVID-19 s názvem Coronavac, vyvinuté čínskou společností Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Tato vakcína (na rozdíl od všech vakcín dosud schválených EMA) má odlišný princip, obsahuje celý inaktivovaný virus SARS-CoV-2. Přinášíme bližší informace. celý článek »

Chronický stres jako rizikový faktor onemocnění CNS

Chronický stres jako rizikový faktor onemocnění CNS

Při chronickém stresu vzniká maladaptační reakce s dlouhodobě zvýšenou hladinou glukokortikoidů, především kortizolu, která způsobuje v organismu řadu patologických změn. Mezi systémy takto poškozované chronickým stresem patří i samotný centrální nervový systém (CNS), který se tak nejen podílí na patologických mechanismech zprostředkujících reakci na stres, ale i na negativních důsledcích tohoto stresu. celý článek »