Aktuality
 

Inhalační budesonid v léčbě covidu-19: studie STOIC

Inhalační budesonid v léčbě covidu-19: studie STOIC

V časopise Lancet Respiratory Medicine byly publikovány výsledky klinické otevřené studie fáze II STOIC (Steroids in COVID-19), které naznačily, že inhalačně aplikovaný kortikosteroid budesonid, podaný pacientům s onemocněním covid-19 do sedmi dnů od nástupu mírných symptomů, může snižovat riziko přechodu do závažné formy, resp. nutnosti vyhledat zařízení pro urgentní zdravotnickou péči. celý článek »

EMA pokračuje v hodnocení vakcíny Janssen

EMA pokračuje v hodnocení vakcíny Janssen

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) spustil minulý týden hodnocení bezpečnostního signálu velmi vzácných případů neobvyklých krevních sraženin, ke kterým došlo v USA po použití COVID-19 Vaccine Janssen. Hlášení podezření na zvláštní typ krevní sraženiny, trombózy mozkových žilních splavů, se vyskytovala většinou v kombinaci s nízkou hladinou krevních destiček (trombocytopenií). celý článek »

 

EMA k bezpečnosti vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca)

EMA k bezpečnosti vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca)

Evropská léková agentura (EMA) hodnotila vakcínu proti covidu-19 Vaxzevria firmy AstraZeneca a dospěla k novým závěrům, pokud jde o její bezpečnost. Vycházela z hodnocení Farmakovigilančního výboru pro hodnocení rizik léčiv (PRAC). Na základě tohoto hodnocení EMA publikoval Státní ústav pro kontrolu léčiv dopis určený zdravotnickým pracovníkům, který je dostupný zde. Do informace o přípravku Vaxzevria bude jako nežádoucí účinek doplněna závažná alergická reakce a také upozornění na možnost častého výskytu trombocytopenie a velmi vzácný výskyt trombózy v kombinaci s trombocytopenií. celý článek »

Covid-19 a reaktivace viru Epstein-Barrové (EBV)

Covid-19 a reaktivace viru Epstein-Barrové (EBV)

Koronavirová pandemie přináší řadu otázek, které se týkají nejen diagnostiky a léčby onemocnění covid-19, ale například i komplikací tohoto onemocnění. Jedním z aktuálních témat je v této souvislosti reaktivace určitých mikroorganismů na podkladě imunitních změn souvisejících s covidem-19. V této souvislosti je často zmiňován virus Epstein-Barrové (EBV). Na téma reaktivace EBV v průběhu covidu-19 byla již publikována řada zkušeností. Přinášíme přehled některých publikací na toto téma. celý článek »

 

Vitaminy jako epigenetická léčiva

Vitaminy jako epigenetická léčiva

Epigenetické změny hrají důležitou roli v patogenezi chorob, a proto jsou v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu. Epigenom mohou ovlivnit různé faktory, včetně některých živin, ke kterým patří i vitaminy. Článek, publikovaný v časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition, shrnuje dostupnou literaturu o úloze vitaminů jako epigenetického modifikátoru a zdůrazňuje klíčové důkazy pro vývoj vitaminů jako potenciálních epigenetických léčiv. celý článek »

Monoklonální protilátky - léčba pro rizikové pacienty s covidem-19

Monoklonální protilátky - léčba pro rizikové pacienty s covidem-19

Klinické studie ukázaly, že monoklonální protilátky bamlanivimab a kombinace casirivimab/imdevimab (přípravek REGN-COV2) jsou účinné jako profylaxe těžkého průběhu onemocnění covid-19 u rizikových nemocných s lehkým až středně závažným průběhem. Tyto prolitátky (podávají se infuzí) jsou určeny pro ambulantně léčené pacienty, léčbu je třeba aplikovat včas - do týdne od počátku symptomů tohoto onemocnění. Terapii monoklonálními protilátkami u pacientů s covidem-19 indikuje v ČR dispenzarizující praktický lékař nebo ambulantní specialista a aplikace probíhá na vybraných pracovištích (tzv. infuzních místech), určených Ministerstvem zdravotnictví. Přinášíme bližší informace. celý článek »

 

Vývoj perorálních vakcín proti covidu-19: Vaxart, Oravax

Vývoj perorálních vakcín proti covidu-19: Vaxart, Oravax

Paralelně s vývojem  parenterálních vakcín proti covidu-19 se pracuje i na vývoji perorálních  vakcín; výzkum jejich účinnosti má však oproti paranterálním vakcínám zpoždění. Jednou ze společností, která vyvíjí perorální vakcínu, je americká firma Vaxart, která zveřejnila výsledky klinické studie 1. fáze s vakcínou označovanou jako VXA-CoV2-1. Vývoji perorální vakcíny proti covidu-19 se věnují ve vzájemné spolupráci i společnosti Oramed Pharmaceuticals (Izrael) a Premas Biotech (Indie), které nově vytvořily pro urychlení vývoje vakcíny společný podnik Oravax Medical. Účinnost podání jediné dávky jejich vakcíny byla prokázána prozatím v animální studii, humánní studie se teprve připravují.  celý článek »

Role vitaminu C v prevenci a komplementární léčbě covidu-19

Role vitaminu C v prevenci a komplementární léčbě covidu-19

Pandemie onemocnění covid-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, postavila medicínu před dosud nevyřešený problém terapie a prevence této choroby. V současnosti probíhá celá řada klinických studií, které ověřují účinnost a bezpečnost nejrůznějších léčiv u pacientů s covidem-19. Vzhledem ke zcela zásadní roli zánětlivého procesu spojeného s takzvanou cytokinovou bouří v patogenezi covidu-19 je jedním z testovaných léčiv kyselina askorbová (vitamin C), látka s protizánětlivými, antioxidačními a imunostimulačními účinky, jež může ovlivnit průběh tohoto onemocnění, ale může být účinná i v jeho prevenci. Touto problematikou se zabývá článek, publikovaný v roce 2020 v časopise Nutrition.(1) celý článek »

 

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Syndrom chronické bolesti dolní části zad (CLBP) představuje celosvětově jednu z hlavních příčin dlouhodobého zdravotního postižení. Prevalence CLBP významně roste s věkem. Problém dosavadní farmakoterapie CLBP spočívá v nežádoucích účincích mnoha tradičně používaných léků. Hledají se proto nové, bezpečnější metody léčby. Mezi inovativní možnosti terapie CLBP patří injekce obsahující kolagen. V mezinárodním časopise Current Medicinal Chemistry byl publikován na toto téma článek Chronic low back pain: current pharmacotherapeutic therapies and a new biological approach. V autorském kolektivu, vedeném ředitelem Revmatologického ústavu v Praze prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., jsou zastoupeni i autoři z InPharm Clinic a Edukafarmu. Přinášíme článek v původním anglickém znění.  celý článek »

Role mikronutrientů v prevenci a podpůrné léčbě covid-19

Role mikronutrientů v prevenci a podpůrné léčbě covid-19

Vzhledem k nebezpečnosti onemocnění covid-19 zejména pro rizikové skupiny jako jsou senioři a pacienti s komorbiditami, např. diabetem nebo obezitou, existuje naléhavá potřeba najít podpůrné postupy, které pomohou stabilizovat imunitní systém a zlepší šanci, že se organismus úspěšně vypořádá s infekcí, zejména u těchto ohrožených skupin. V časopise International Journal for Vitamin and Nutrition Research (1/2021) byl publikován článek o významné roli mikronutrientů (např. vitaminů C, D, selenu, zinku) v prevenci a podpůrné léčbě covid-19. Souhrn článku přinášíme. celý článek »

 

Covid-19 a problém reaktivace viru Epstein-Barrové: zkušenosti z praxe

Covid-19 a problém reaktivace viru Epstein-Barrové: zkušenosti z praxe

Pokračující koronavirová pandemie přináší řadu otázek, které se týkají nejen diagnostiky a léčby onemocnění covid-19, ale například i některých komplikací tohoto onemocnění. Jedním z aktuálních témat je v této souvislosti reaktivace některých patogenů, především virů, na podkladě imunitních změn souvisejících s tímto onemocněním.(1) V této souvislosti je často zmiňován virus Epstein-Barrové (EBV). celý článek »

Evropská komise schválila čtvrtou vakcínu: COVID-19 Vaccine Janssen

Evropská komise schválila čtvrtou vakcínu: COVID-19 Vaccine Janssen

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila udělit podmínečnou registraci vakcíně COVID-19 Vaccine Janssen určené k prevenci vzniku onemocnění covid-19 u osob ve věku od 18 let. Na základě tohoto doporučení později rozhodla Evropská komise o udělení podmínečné registrace. Jedná se v pořadí již o čtvrtou vakcínu proti tomuto onemocnění a v pořadí druhou vakcínu založenou na adenovirovém vektoru, kterou EMA doporučila k registraci. Na rozdíl od předchozích vakcín je tato vakcína určena k podání v jednodávkovém schématu.  celý článek »