Aktuality
 

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Gastroenterologie a hepatologie představují v rámci současné medicíny velmi důležité a komplikované obory jak po stránce diagnostiky, tak terapie. Autorský kolektiv vedený předními českými experty prof. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., AGAF, a MUDr. Pavlem Trunečkou, CSc., (IKEM) připravil knihu Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech, která je svou strukturou unikátní. Publikaci vydalo nakladatelství Maxdorf. celý článek »

Leni Complex Collagene - profil přípravku

Leni Complex Collagene - profil přípravku

Jedním ze zásadních etiopatogenetických procesů u pacientů s osteoartrózou je nedostatečná syntéza kolagenu v kloubní chrupavce. Se stoupajícím věkem začne převažovat degradace kolagenu v extracelulární matrix nad jeho novotvorbou. Proto mají v léčbě artrózy svoje místo přípravky s obsahem kolagenu a látek stimulujících jeho tvorbu. Kombinovaný preparát tohoto typu představuje přípravek Leni Complex Collagene.  celý článek »

 

Potenciální role vitaminu C v podpoře onkologické imunoterapie

Potenciální role vitaminu C v podpoře onkologické imunoterapie

V dosavadních studiích se ukázalo, že vysokodávkovaný vitamin C může být prospěšnou komplementární součástí terapie některých typů onkologických onemocnění. Jeho významnou rolí je především zvyšování kvalita života pacientů prostřednictvím ochrany zdravých tkání před nežádoucími účinky onkologické léčby. Výzkum však ukazuje, že vitamin C může svými účinky (například působením na složky imunitního systému) podporovat také účinek základní protinádorové léčby. Článek publikovaný v roce 2022 v časopise Biomedicine and Pharmacotherapy shrnuje informace o tom, jaký potenciál má podávání vysokých dávek vitaminu C v podpoře jednoho ze současných směrů onkologické léčby – protinádorové imunoterapie. celý článek »

EMA doporučila podmínečnou registraci Paxlovidu pro léčbu covidu-19

EMA doporučila podmínečnou registraci Paxlovidu pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil na svém jednání 27.1.2022 udělit podmínečnou registraci perorálnímu (určenému k podání ústy) antivirotiku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 / ritonavir) pro léčbu covidu-19. Žadatelem o registraci je společnost Pfizer Europe MA EEIG. Výbor CHMP doporučil povolit Paxlovid k léčbě covidu-19 u dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž existuje zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění covid-19. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Navzdory masovému nasazení účinných vakcín proti SARS-CoV-2 zůstávají některé stránky imunity proti tomuto viru, resp. jím způsobenému onemocnění covid-19, neobjasněné. Expozice viru SARS-CoV-2 nevede totiž u všech lidí ke vzniku infekce a rozvoji onemocnění. V obraně proti SARS-CoV-2 hrají kromě B-lymfocytů, produkujících protilátky, svou roli i další imunitní buňky, především T-lymfocyty. Nová studie, uveřejněná v časopise Nature Communications, se zabývala právě rolí těchto buněk, resp. jejich předchozí aktivace endemickými lidskými koronaviry, ve vzniku imunity vůči SARS-CoV-2.  celý článek »

Některé možnosti podpory protiinfekční imunity: vitamin C a kolostrum

Některé možnosti podpory protiinfekční imunity: vitamin C a kolostrum

Protiinfekční imunita má zásadní význam pro přežití lidského organismu. V tomto článku se zaměřujeme na dvě možnosti, jak funkčnost obrany proti patogenním mikroorganismům podpořit: v první části se soustřeďujeme na imunomodulační účinky vitaminu C, v druhé části na méně známou možnost – působení bovinního kolostra na imunitní systém. celý článek »

 

Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Rozvoj farmakoterapie v posledních dekádách dává lékařům dříve netušené možnosti volby – prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich větší počet možností volby konkrétního léčiva. Týká se to také oboru neurologie. Rostoucí počet terapeutických možností však vystavuje řadu lékařů také stresu z možné nesprávné volby. Právě to je důvodem úspěchu knihy Moderní farmakoterapie v neurologii autorského kolektivu pod vedením přední české neuroložky prof. MUDr. Ivany Štětkářové, Ph.D. Kniha vychází po krátké době v třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání v nakladateství Maxdorf. celý článek »

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nadále monitoruje nově se objevující údaje o účinnosti očkovacích látek proti covidu-19, včetně onemocnění způsobeného variantou omikron, která se nyní rychle šíří v rámci celé Evropské unie. O vyjádření EMA ohledně účinnosti současných vakcín vůči infekci variantou omikron a onemocnění covid-19 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informaci zprostředkujeme i na našich webových  stránkách. celý článek »

 

Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika deficitu u dětí

Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika deficitu u dětí

Vitamin C je pro člověka nepostradatelný ve všech fázích vývoje. Důležitost dostatečného zásobení vitaminem C pro fungování imunity je dlouhodobě známá. Lidé s nedostatečným příjmem tohoto vitaminu jsou nejen náchylní k častým infekcím, ale i průběh infekčních onemocnění je u nich závažnější, navíc mají zvýšené riziko rozvoje různých chronických chorob. Jak ukázaly studie, deficit vitaminu C není výjimkou ani v civilizovaných zemích. Na tento problém se zaměřila i studie českých autorů. celý článek »

Novinky v léčbě Alzheimerovy nemoci

Novinky v léčbě Alzheimerovy nemoci

Nejčastěji se vyskytující formou demence je Alzheimerova nemoc. Jedná se o závažné neurodegenerativní onemocnění s prevalencí 1 % populace. Léčbu Alzheimerovy nemoci lze rozdělit na nefamakologickou a farmakologickou složku. Současným možnostem farmakoterapie Alzheimerovy nemoci je věnován přehledný článek, publikovaný v lednovém čísle časopisu Farmakoteraputické informace (FI 1/2022), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme fulltext tohoto článku. celý článek »

 

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

V souvislosti s léčbou covidu-19 způsobeného variantou omikron koronaviru SARS-CoV-2 se často zmiňuje dobrá účinnost přípravku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 a ritonaviru). Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal stanovisko k použití Paxlovidu k léčbě covidu-19. Tento přípravek, který dosud není v EU registrován, lze použít k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nevyžadují doplňkový kyslík a u nichž existuje riziko závažného průběhu onemocnění.  celý článek »

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab pro léčbu covidu-19

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab  pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal doporučující stanovisko k registraci monoklonální protilátky sotrovimab (pod obchodním názvem Xevudy) pro léčbu pacientů s covidem-19, u kterých existuje zvýšené riziko závažného průběhu. Pokud jde o efektivitu vůči variantám viru SARS-CoV-2, podle dosavadních údajů je sotrovimab (na rozdíl od dosud registrovaných a používaných monoklonálních protilátek) účinný proti aktuální variantě omikron, která začíná celostvětově dominovat. celý článek »