Aktuality
 

Virová zátěž ve školách a posilování imunity

Virová zátěž ve školách a posilování imunity

Vzhledem k dosud trvající koronavirové pandemii budou hrát ve školním roce 2020/21 u studentů i pedagogů mimořádnou roli zdravotní hlediska. O tom, na co by měli brát zřetel žáci a učitelé, pokud jde o posilování protivirové imunity, informuje v rozhovoru pro Lidové noviny ředitelka InPharmClinic PharmDr. Lucie Kotlářová. Přinášíme toto interview v kompletním znění. celý článek »

Role vitaminu C u onkologických onemocnění

Role vitaminu C u onkologických onemocnění

Podcast, v kterém farmakolog PharmDr. Zdeněk Procházka (ředitel společnosti Edukafarm a zakladatel kliniky InPharm Clinic) hovoří o roli, kterou může hrát vitamin C v komplementární léčbě onkologických onemocnění a jak se infuzním podáváním tohoto vitaminu dá podpořit standardní protinádorová terapie. V podcastu se hovoří také o některých etiologických faktorech onkologických chorob a o možnostech prevence těchto onemocnění. celý článek »

 

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitální důležitost vitaminu C pro lidský organismus je již dlouhou dobu prokázaným faktem. Přesto vědecký výzkum odhaluje stále nové detaily různorodých rolí, které vitamin C hraje v komplexu fyziologických funkcí, potřebných pro udržení homeostázy. Známé je jeho antioxidační působení v ochraně tkání a orgánů před oxidačním stresem a chronickým zánětem. S tím souvisí jeho role v prevenci řady onemocnění, v jejichž vzniku hraje roli chronický zánět. Vitamin C hraje komplexní roli ve funkci všech systémů, včetně imunitního, kde ovlivňuje celou řadu faktorů. celý článek »

WHO opět zařadila hydroxychlorochin do studie SOLIDARITY, FDA revokuje své rozhodnutí

WHO opět zařadila hydroxychlorochin do studie SOLIDARITY, FDA revokuje své rozhodnutí

Na základě výsledků metaanalýz klinických studií účinnosti a bezpečnosti hydroxychlorochinu v léčbě pacientů s COVID-19 (především metaanaýzy publikované v časopise Lancet) se rozhodla skupina odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), zodpovědná za řízení mezinárodní studie SOLIDARITY, že dočasně pozastaví tu část studie, která se zaměřuje na hydroxychlorochin. Toto rozhodnutí, oznámené 26.5., bylo 3.6. na základě nového zhodnocení metaanalýzy změněno; hodnocení účinnosti a bezpečnosti hydroxychlorochinu pro pacienty s COVID-19 bude v rámci studie SOLIDARITY pokračovat. Uvedená sporná metaanalýza byla nakonec z webu časopisu Lancet úplně stažena. Americká léková agentura FDA naproti tomu 15.6.2020 změnila svůj původně kladný postoj k "emergency" užívání hydroxychlorochinu a chlorochinu v léčbě COVID-19. (Aktualizováno) celý článek »

 

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

Základní součástí mechanismů, kterými koronavirus SARS-CoV-2 napadá organismus a způsobuje onemocnění COVID-19, je porucha imunity. Abnormální funkce imunitních buněk přispívá k závažným stavům jako je ARDS, sepse a multiorgánové selhání u pacientů s tímto onemocněním. Imunitní buňky (makrofágy, neutrofily a lymfocyty) potřebují pro zajištění svých funkcí vitamin C, proto deficit tohoto vitaminu vede k jejich dysfunkci. Jedním z projevů této dysfunkce je tzv. cytokinová bouře, která je příčinou závažného průběhu COVID-19 u některých pacientů. Suplementace kyseliny askorbové u pacientů s tímto onemocněním se stala předmětem aktuálního výzkumu, v současnosti probíhají takto zaměřené tři klinické studie (v Kanadě, Itálii a Číně). Americká autorka Doris Loh publikovala referát, založený na rešerši odborné literatury k tomuto tématu; o obsahu rešerše informujeme.1 celý článek »

Studie RECOVERY: dexamethason snižuje mortalitu pacientů se závažnou formou COVID-19

Studie RECOVERY: dexamethason snižuje mortalitu pacientů se závažnou formou COVID-19

Jak oznámilo vedení britské klinické studie RECOVERY, v které je testována účinnost různých léčiv v terapii onemocnění COVID-19, výsledky jedné z větví této studie ukázaly, že podávání kortikosteroidu dexamethasonu snižovalo mortalitu u pacientů se závažnou formou tohoto onemocnění. Přinášíme stručnou informaci k tomuto tématu.  celý článek »

 

Za vznikem řady onemocnění stojí deficit vitaminu C

Za vznikem řady onemocnění stojí deficit vitaminu C

Vitamin C (kyselina askorbová) má zásadní význam pro všechny systémy lidského organismu a nedostatek této vitálně důležité látky výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných onemocnění. Je překvapivou skutečností, že deficit vitaminu C je i v naší populaci poměrně častý, a proto je potřebná jeho dostatečná suplementace v optimální formě. Přinášíme rozhovor na toto téma s klinickou farmakoložkou PharmDr. Lucií Kotlářovou (InPharmClinic, Jesenice u Prahy), která se léčbou onemocnění souvisejících s deficitem vitaminu C ve své praxi dlouhodobě zabývá. celý článek »

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronavirové pandemii

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronavirové pandemii

Vzhledem k pandemii koronavirové infekce SARS-CoV-2 vydala řada odborných společností České lékařské společnosti (ČLS JEP) stanoviska a doporučení, která se týkají specifické problematiky péče o pacienty (včetně případných úprav farmakoterapie v souvislosti s koronavirovou infekcí, resp. léčbou onemocnění COVID-19) v rámci různých lékařských oborů. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede evidenci těchto dokumentů a umožňuje přístup k jejich fulltextům, které prostřednictvím stránek MZ ČR zprostředkujeme i na našem webu.   celý článek »

 

Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání knihu Doporučené postupy v pneumologii celý článek »

Vitamin C ve zdraví a nemoci u dětí: pohled farmakologa

Vitamin C ve zdraví a nemoci u dětí: pohled farmakologa

Co je příčinou tak častého a závažného nedostatku vitamínu C u českých dětí, jak se tento deficit projevuje, jak může ovlivnit jejich vývoj a je skorbut skutečně již dávno překonanou nemocí? Informace o těchto tématech přináší podcast, v kterém vyvětluje význam vitaminu C pro správný vývoj a zdravotní stav dítěte z pohledu klinického farmakologa PharmDr. Lucie Kotlářová.  celý článek »

 

V lékárnách nyní stačí k vydání léků předepsaných eReceptem průkaz totožnosti

V lékárnách nyní stačí k vydání léků předepsaných eReceptem průkaz totožnosti

Od 1. 6. 2020 si mohou pacienti v lékárnách vyzvednout všechny léky předepsané eReceptem pomocí průkazu totožnosti. Lékárník načte číslo občanského průkazu nebo pasu pacienta a zobrazí se mu všechny platné nevydané eRecepty. Dosud bylo nutné každý eRecept načítat zvlášť z papírových průvodek, z sms zpráv či z e-mailů. Publikujeme informaci, kterou k tomuto tématu připravila Česká lékárnická komora (ČLnK). celý článek »

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident České lékařské komory rozeslal českým lékařům dopis, v kterém shrnuje situaci, vzniklou v českém zdravotnickém systému v souvislosti s pandémií onemocnění COVID-19. Přinášíme část dopisu, která se týká některých problémů, které v této souvislosti vznikly, a navrhovaných řešení.
celý článek »