Aktuality
 

Covid-19: MZ ČR detailně k použití monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab v léčbě a prevenci

Covid-19: MZ ČR detailně k použití monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab v léčbě a prevenci

Jak připoměl prezident České lékařské komory MUDr. Kubek ve svém dopise rozeslaném lékařům, Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) povolilo v září 2021 distribuci a používání neregistrovaného přípravku REGN-COV2 s obsahem monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab 1/ pro léčbu použití u pacientů s covidem-19 a 2/ pro postexpoziční profylaxi po kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2. Toto rozhodnutí MZ ČR, v kterém jsou podrobně uvedeny údaje o indikacích a dávkování přípravku REGN-COV2 jak v léčebném, tak profylaktickém použití přinášíme v kompletním znění. celý článek »

 
 

EMA vydala doporučení k použití molnupiraviru k léčbě covidu-19

EMA vydala doporučení k použití molnupiraviru k léčbě covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal 19.11.2021 doporučení k použití lpřípravku Lagevrio (obsahujícího antivirotikum léčivou látku molnupiravir) k léčbě covidu19, přestože molnupiravir dosud není v EU registrován. Ema jej doporučuje k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nepotřebují léčbu kyslíkem a kteří mají zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění. celý článek »

EMA doporučila k registraci další přípravky s monoklonálními protilátkami pro léčbu covidu-19

EMA doporučila k registraci další přípravky s monoklonálními protilátkami pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal souhlasné stanovisko s registrací léčivých přípravků Ronapreve (kombinace léčivých látek kasirivimab a imdevimab) a Regkirona (léčivá látka regdanvimab) pro léčbu nemoci covid-19. Přinášíme podrobnosti. V současné době se již používá např. kombinace casirivimabu a imdevimabu (přípravek REGN-CoV-2). celý článek »

 

Specifika farmakoterapie ve vyšším věku

Specifika farmakoterapie ve vyšším věku

Celosvětově i v České republice stoupá průměrný věk populace. Polymorbidita spojená s vyšším věkem s sebou nese vyšší počet užívaných léčiv (nemusí jít vždy o polypragmázii) a riziko lékových interakcí. Starší nemocní jsou také citlivější k nežádoucím účinkům léčiv. Této problematice se věnuje článek ve Farmakoterapeutických informacích (11/2021), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Článek shrnuje změny ve farmakokinetice i farmakodynamice, ke kterým ve stáří dochází, a které přispívají k  odlišné reaktivitě na farmakoterapii. celý článek »

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Prevence vzniku chorob představuje ve všech lékařských oborech velmi důležitou oblast, která se rozšiřuje s růstem znalostí etiologických faktorů a tím i způsobů, jak zabránit vzniku onemocnění. Oblast prevence je dnes rozsáhlým oborem, který byl poprvé u nás detailně zpracován v monografii Preventivní medicína, jejímiž autory jsou Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv. Po rychlém rozebrání dvou předchozích vydání vydává nakladatelství Maxdorf v třetím, aktualizovaném a rozšířeném vydání tuto knihu, kterou lze dnes již považovat za klasický medicínský bestseller. celý článek »

 

Comirnaty a Spikevax: doporučení EMA pro podání dodatečné a posilovací dávky

Comirnaty a Spikevax: doporučení EMA pro podání dodatečné a posilovací dávky

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dospěl k závěru, že další dávka vakcín proti covid-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna) může být podána lidem se silně oslabeným imunitním systémem nejméně 28 dní po druhé dávce. Přinášíme bližší informace. celý článek »

Poskytují protilátky po prodělané infekci dostatečnou ochranu proti covidu-19?

Poskytují protilátky po prodělané infekci dostatečnou ochranu proti covidu-19?

Jedním ze základních projevů adaptivní antiinfekční imunity je tvorba specifických protilátek. Jejich výskyt lze detekovat v séru a toto vyšetření slouží jednak jako jedno z diagnostických kritérií potvrzujících prodělání virové nemoci, ale také často i k potvrzení imunity vůči danému onemocnění. V Časopise lékařů českých a na webových stránkách Zdravotního ústavu v Ostravě byl publikován článek, který shrnuje aktuální informace o imunitě po prodělané infekci virem SARS-CoV-2 a uvádí výsledky studie vyšetřování hladiny protilátek v několika českých klinických laboratořích. celý článek »

 

Bakteriální infekce jako komplikace onemocnění covid-19

Bakteriální infekce jako komplikace onemocnění covid-19

Skutečnost, že virové respirační infekce mohou být komplikovány bakteriálními respiračními infekcemi, je dlouhodobě známa. Španělskou chřipkou onemocněla v roce 1918 třetina tehdejší lidské populace, přičemž se předpokládá, že naprostá většina úmrtí byla způsobena sekundárními bakteriálními pneumoniemi. Za bakteriální infekce komplikující covid-19 se v užším smyslu slova obvykle považují infekce dýchacího traktu, v některých studiích také infekce krevního řečiště, ale pacient s covidem-19 může onemocnět jakoukoliv jinou bakteriální infekcí. Tímto tématem se zabývá článek ve Farmakoterapeutických informacích (10/2021), které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

Stanovisko Výboru ČSAKI k problému vyšetřování protilátek proti SARS-CoV-2

Stanovisko Výboru  ČSAKI k problému vyšetřování protilátek proti SARS-CoV-2

V souvislosti s onemocněním covid-19 je předmětem diskuzí otázka významu vyšetřování a hodnocení hladiny protilátek proti viru SARS-CoV-2. Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) vypracoval v srpnu 2021 stanovisko k této problematice a publikoval je v odborném časopise Alergie (3/2021). Přinášíme tento dokument v plném znění. celý článek »

 

Biologická léčiva v dermatologii

Biologická léčiva v dermatologii

Nástup biologických léčiv zásadním způsobem změnil způsob terapie řady chronických kožních onemocnění, přičemž významně přispěl ke zlepšení prognózy, kontrole symptomů a zlepšení kvality života nemocných. Dnes jsou biologika využívána dominantně v léčbě psoriázy, nicméně postupně nalézají uplatnění i u jiných chorob, jako je např. atopická dermatitida či hidradenitis suppurativa. Aktuální informace na toto téma přináší zářijové číslo Farmaceutických informací (FI 9/2021), které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

WHO doporučila tocilizumab a sarilumab u pacientů s těžkým covidem-19

WHO doporučila tocilizumab a sarilumab u pacientů s těžkým covidem-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) aktualizovala pokyny pro péči o pacienty s covidem-19 tak, aby zahrnovaly blokátory receptorů pro interleukin-6 tocilizumab a sarilumab. Tato léčiva podle WHO mohou přispět ke zlepšení průběhu onemocnění, resp. zabránění fatálnímu průběhu u pacientů s těžkým nebo kritickým průběhem covidu-19, zejména když se podávají společně s kortikosteroidy. Obě látky (tocilizumab a sarilumab) se už používaly dříve a na jejich účinnost upozorňovala řada studií, nyní ale jejich efekt podle vyjádření WHO jasně dokazuje rozsáhlá metaanalýza klinických studií, kterou tato organizace provedla. Do metaanalýzy bylo zařazeno 27 klinických studií, do kterých bylo zahrnuto celkem přes 10 tisíc pacientů s covidem-19. (Aktualizováno) celý článek »