Aktuality
 

WHO dočasně vyřazuje hydroxychlorochin z globální studie SOLIDARITY

WHO dočasně vyřazuje hydroxychlorochin z globální studie SOLIDARITY

Na základě dostupných výsledků metaanalýz klinických studií účinnosti a bezpečnosti hydroxychlorochinu v léčbě pacientů s onemocněním COVID-19 se rozhodla skupina odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), která řídí mezinárodní studii SOLIDARITY, že dočasně pozastaví tu část studie, která se zaměřuje na hydroxychlorochin. Toto pozastavení bude trvat po dobu, dokud nebude jednoznačně prokázána prospěšnost hydroxychlorochinu pro léčbu COVID-19 z hlediska poměru benefit/risk. Ostatní ramena studie SOLIDARITY (v které jsou hodnoceny různé typy fakramakoterapie COVID-19) budou pokračovat. Přinášíme výsledky metaanalýzy, která přiměla WHO k tomu rozhodnutí. celý článek »

 
 

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident České lékařské komory rozeslal českým lékařům dopis, v kterém shrnuje situaci, vzniklou v českém zdravotnickém systému v souvislosti s pandémií onemocnění COVID-19. Přinášíme část dopisu, která se týká některých problémů, které v této souvislosti vznikly, a navrhovaných řešení.
celý článek »

Akademie FRM 2020 - červnový seminář bude zaměřen na virové predátory

Akademie FRM 2020 - červnový seminář bude zaměřen na virové predátory

Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Nejbližší seminář, který proběhne 19.června 2020, bude v souvislosti s aktuální pandemií onemocnění COVID-19 zaměřen na téma "Jak efektivně čelit virovým predátorům". Pokud se chcete přihlásit na tento nebo některý z dalších seminářů Akademie FRM, použijte připojenou elektronickou přihlášku. celý článek »

 

Moderní farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Litomyšl, 18.6.2020

Moderní farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Litomyšl, 18.6.2020

Edukafarm pořádá pro lékaře 18.6.2020 v Litomyšli (Zámecký pivovar, prostor Kaple, Jiráskova 133) seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby bude na této akci přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů a o svých zkušenostech s léčbou bolestivých onemocnění pohybového aparátu bude přednášet ortopéd prim. MUDr. Martin Zahradník. Akce je akreditována Českou lékařskou komorou (ohodnocení: 4 kredity). Přinášíme detaily programu a elektronickou přihlášku. celý článek »

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

Základní součástí mechanismů, kterými koronavirus SARS-CoV-2 napadá organismus a způsobuje onemocnění COVID-19, je porucha imunity. Abnormální funkce imunitních buněk přispívá k závažným stavům jako je ARDS, sepse a multiorgánové selhání u pacientů s tímto onemocněním. Imunitní buňky (makrofágy, neutrofily a lymfocyty) potřebují pro zajištění svých funkcí vitamin C, proto deficit tohoto vitaminu vede k jejich dysfunkci. Jedním z projevů této dysfunkce je tzv. cytokinová bouře, která je příčinou závažného průběhu COVID-19 u některých pacientů. Suplementace kyseliny askorbové u pacientů s tímto onemocněním se stala předmětem aktuálního výzkumu, v současnosti probíhají takto zaměřené tři klinické studie (v Kanadě, Itálii a Číně). Americká autorka Doris Loh publikovala referát, založený na rešerši odborné literatury k tomuto tématu; o obsahu rešerše informujeme.1 celý článek »

 

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

29. dubna 2020 byly oznámeny výsledky dvou klinických studií léčby remdesivirem u pacientů se závažnou formou onemocnění COVID-19. První, randomizovaná a placebem kontrolovaná, proběhla v Číně a byla uveřejněna v časopise The Lancet. Ve stejný den publikovala společnost Gilead Sciences, která je výrobcem remdesiviru, na svých stránkách výsledky otevřené klinické studie, srovnávající účinnost a bezpečnost 5denní a 10denní léčby tímto antivirotikem (bez kontroly placebem). celý článek »

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronarové pandemii

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronarové pandemii

Vzhledem k pandemii koronavirové infekce SARS-CoV-2 vydala řada odborných společností České lékařské společnosti (ČLS JEP) stanoviska a doporučení, která se týkají specifické problematiky péče o pacienty (včetně případných úprav farmakoterapie v souvislosti s koronarovou infekcí) v rámci různých lékařských oborů. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede evidenci těchto dokumentů a umožňuje přístup k jejich fulltextům, které prostřednictvím stránek MZ ČR zprostředkujeme i na našem webu.   celý článek »

 

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Aktuální epidiemie infekce způsobené čínským koronavirem (SARS-CoV-2) připomíná obdobnou situaci z let 2002-2003, kdy došlo k epidemii SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, syndrom náhlého respiračního selhání), způsobeného též koronavirem. V návaznosti na tehdejší situaci byl publikován článek, který upozorňoval na významnou roli vitaminu C v posilování protivirové imunity (zde). Od té doby byl stimulační vliv vitaminu C na imunitu velmi podrobně zkoumán a byl prokázán jeho vliv na široké spektrum imunitních komponent. Proto v návaznosti na aktuální situaci upozorňujeme na význam vitaminu C v antiinfekční imunitě a publikujeme souhrnnou práci na toto téma. celý článek »

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP sestavila a publikovala doporučený postup pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19 v České republice. Protože v současné době vzhledem k bezprecedentní povaze infekce koronavirem SARS-CoV-2 není k dispozici žádná standardizovaná terapie tohoto onemocnění, má navrhovaná léčba experimentální charakter, a je nutno vždy zvažovat očekávaný poměr benefit/risk pro danou léčivou látku. Mezi léčivy uvedenými v doporučení je např. remdesivir, hydroxychlorochin, azithromycin, favipiravir, interferon-beta, vysokodávkovaný vitamin C. Přinášíme plný text tohoto doporučení. celý článek »

 

Perspektivy farmakoterapie COVID-19

Perspektivy farmakoterapie COVID-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla o výskytu závažného onemocnění způsobeného novým typem koronaviru ve Wuhanu v Číně poprvé informována v prosinci 2019. Onemocnění je nyní označováno jako COVID-19, a jeho původce jako SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Výskyt COVID-19 se postupně rozšířil do celého světa a WHO vyhlásila pandemii. Protože jde o nový typ onemocnění, neexistuje žádná ověřená terapie. Byla však zahájena řada studií účinnosti různých léčivých látek v terapii COVID-19. (Údaje jsou průběžně aktualizovány).  celý článek »

Vitamin C ve zdraví a nemoci: pohled farmakologa

Vitamin C ve zdraví a nemoci: pohled farmakologa

Vitamin C představuje ve výživě člověka naprosto zásadní látku s vitálním významem. Ovlivňuje existenci a stav organismu po celý život, ale i prenatálně. Má základní význam pro všechny systémy ve zdraví, v prevenci onemocnění a má rozhodující vliv i na způsob, jakým organismus zvládá různé choroby. Různé aspekty významu vitaminu C pro člověka vysvětluje v následujícím podcastu klinická farmakoložka PharmDr. Lucie Kotlářová.  celý článek »