Aktuality
 

Akademie FRM 2019 pokračuje seminářem na endokrinologické téma

Akademie FRM 2019 pokračuje seminářem na endokrinologické téma

Eukafarm organizuje v několika posledních letech kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. Přednášejí zahraniční specialisté (přednášky jsou simultánně tlumočeny). Semináře jsou akreditovány ČLK (6 kreditních bodů/seminář). Nejbližší seminář proběhne 15. listopadu 2019; na téma využití FRM v endokrinologii bude přednášet italská lékařka dr. Simonetta Marucci. 
celý článek »

 
 

Nežádoucí účinky léčiv: téma FI 10/2019

Nežádoucí účinky léčiv: téma FI 10/2019

Všechny léčivé přípravky mohou způsobit určité nežádoucí účinky. V říjnovém čísle Farmakoterapeutických informací (FI 10/2019), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, byl publikován přehled nežádoucích účinků některých lékových skupin hlášených SÚKL během minulého roku. Přinášíme plný text článku. celý článek »

Chronický stres a lipidový metabolismus

Chronický stres a lipidový metabolismus

V současné době je obecně přijímán předpoklad, že chronický stres je rizikovým faktorem vzniku aterosklerózy a kardiovaskulární morbidity. Jedním z faktorů, který hraje v tomto procesu významnou roli, jsou změny v lipidovém metabolismu, charakterizované jako metabolický syndrom. Přinášíme přehled aktuálních poznatků v oblasti vlivu chronického stresu na lipidový metabolismus. celý článek »

 

Farmakologická léčba artrózy: listopadový seminář v Kroměříži

Farmakologická léčba artrózy: listopadový seminář v Kroměříži

Edukafarm pořádá pro lékaře semináře/kulaté stoly na téma moderní farmakologické léčby artrózy; kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby na nich bude přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Nejbližší akce bude v Kroměříži 21.11.2019. Akce jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. Přinášíme informace o programu a elektronickou přihlášku na tyto semináře. celý článek »

Seminář Rozhodněte se pro zdravé střevo (o léčebném využití bovinního kolostra)

Seminář Rozhodněte se pro zdravé střevo (o léčebném využití bovinního kolostra)

Edukafarm pořádá pod názvem "Rozhodněte se pro zdravé střevo" seminář o možnostech komplexního ovlivnění gastrointestinálního a imunitního systému peptidy bovinního kolostra. Seminář proběhne v sobotu 9.11.2019 v Hotelu Jalta (Václavské nám. 45, Praha 1), v konferenčním sále Mucha (prezence od 8,00 hod., odborný program začne v 9,00 hod.). Na semináři vystoupí americký odborník na tuto problematiku Douglas Wyatt (Sovereign Health Initiative, USA), gastroenterolog MUDr. Pavel Frühauf, CSc. (Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK v Praze) a klinický farmakolog PharmDr. Lucie Kotlářová (Edukafarm). Jednací řeč: čeština, angličtina (překlad zajištěn). Seminář je ohodnocen ČLK 6 kredity. Registrační poplatek: 500 Kč. (Doprava: optimálně MHD, v hotelu není možné parkování). celý článek »

 

Kongres o léčbě onemocnění muskuloskeletálního systému: Milán, listopad 2019 - info pro účastníky

Kongres o léčbě onemocnění muskuloskeletálního systému: Milán, listopad 2019 - info pro účastníky

Společnost InPharm organizuje ve dnech 15.-17.11.2019 pro pozvané lékaře (a jejich případný doprovod) zájezd do Milána na 2.mezinárodní kongres "Kolagen v léčbě onemocnění muskuloskeletálního systému". Pro účastníky kongresu (lékaře) je registrační poplatek 2000,-Kč na osobu, pro jejich doprovod 6000,-Kč na osobu. Za tento poplatek  je zajištěna doprava (letenka), ubytování a strava v den kongresu. Odlet z Prahy: 15.11. v ranních hodinách, návrat: 17.11. odpoledne.  Protože počet účastníků zájezdu je omezen, nepoužívejte prosím elektronickou přihlášku, ale kontaktujte lokálního Medical reprezentanta InPharm.  celý článek »

Klinická kardiologie: nové, aktualizované vydání

Klinická kardiologie: nové, aktualizované vydání

Současnou kardiologii charakterizuje obrovský objem faktů, podstatných pro každodenní lékařskou praxi. Kardiologie je však současně také jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů moderní medicíny. Terapeuticky chybným postupem se může stát to, co např. ještě před několika málo lety doporučovaly guidelines. Proto nové, již 4. vydání obsáhlé monografie Klinická kardiologie, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf, je výrazně přepracované a aktualizované. celý článek »

 

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Alergie patří k řadě onemocnění, v jejichž patogenezi hraje roli prozánětlivé působení oxidativního stresu. Z této nedávno objevené role oxidativního stresu jako významného faktoru vzniku i rozvoje alergických onemocnění vyplývá i vhodnost doplnění léčby o antioxidativně působící látky. Významným antioxidantem s protialergickými účinky je kyselina askorbová, a to díky svému mnohotvárnému působení: ovlivňuje nejen zánět, ale i řadu složek imunitního systému a navíc hraje roli i v metabolismu histaminu, který je příčinou některých alergických příznaků. celý článek »

Farmakoterapie urgentních stavů - aktualizované vydání

Farmakoterapie urgentních stavů - aktualizované vydání

Správné zvládnutí léčby naléhavých klinických situací je náročnou disciplínou, která může zásadně ovlivnit stav a prognózu pacienta. Osvědčenou příručku Farmakoterapie urgentních stavů, která přehledným způsobem a aktuálně shrnuje tuto problematiku, vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání nakladatelství Maxdorf. celý článek »

 

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »

Injekční kolagen: 10 let zkušeností a klinických studií

Injekční kolagen: 10 let zkušeností a klinických studií

Léčba bolestivých onemocnění pohybového aparátu pomocí injekčních přípravků s obsahem kolagenu představuje inovativní koncepci, s kterou jsou už dnes desetileté zkušenosti. Přinášíme review italského autora prof. L.Milaniho, který přináší aktuální pohled na tuto léčbu, uvádí souhrn provedených klinických studií a věnuje se podrobněji dvěma z nich. celý článek »