Aktuality
 

MZ ČR zakázalo reexport přípravku Kreon

MZ ČR zakázalo reexport přípravku Kreon

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo předběžné opatření za účelem zajištění dostupnosti přípravku Kreon 25000 (cps). S okamžitou platností zakazuje vývoz (reexport) tohoto přípravku. Upozorňuje na to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 
 

Systémová kortikoterapie

Systémová kortikoterapie

Glukokortikoidy patří mezi nejčastěji předepisované léky současné medicíny. Avšak přes téměř masové použití lze v každodenní praxi jen stěží hovořit o plně racionální aplikaci. Naopak, často se setkáváme s převážně schematicky, chybně pojatou kortikoterapií, jejímž důsledkem bývá vysoký výskyt nežádoucích účinků. Aktuální přehled racionálního používání kortikosteroidů představuje příručka Systémová kortikoterapie, jejímž autorem je přední český endokrinolog prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. Knihu vydalo nakladatelství Maxdorf. celý článek »

Methotrexát – zahájení celoevropského přehodnocení rizika chyb v dávkování

Methotrexát – zahájení celoevropského přehodnocení rizika chyb v dávkování

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení rizika chyb v dávkování léčivých přípravků obsahujících methotrexát z důvodu přetrvávajícího výskytu případů předávkování. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 

Nežádoucí účinky léčiv 1/2018: alogliptin, dextromethorfan

Nežádoucí účinky léčiv 1/2018: alogliptin, dextromethorfan

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává několikrát do roka farmakovigilační bulletin Nežádoucí účinky léčiv. V aktuálním čísle tohoto časopisu (1/2018) je věnována pozornost např. bulóznímu pemfigoidu jako nežádoucímu účinku antidiabetika alogliptinu, riziku zneužívání dextromethorfanu (opioidu, využívaného jako antitusikum), a dále závěrům hodnocení bezpečnosti léčiv v rámci Evropské unie. Přinášíme plný text článků. celý článek »

Akademie FRM 2018 - nejbližší seminář

Akademie FRM 2018 - nejbližší seminář

Akademie FRM je série seminářů pro lékaře a farmaceuty, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých oborů. Červnový seminář proběhne 15.6.2018 v Jesenici u Prahy. Přednášet bude italský lékař prof. Leonello Milani, přední odborník v oblasti FRM. Tématem budou především autoimunitní zánětlivá onemocnění. Budou presentovány možnosti terapeutických zásahů pomocí nízkých dávek cytokinů, hormonů a neuropeptidů, růstových faktorů u onemocnění jako je revmatoidní artritida, diabetes mellitus, roztroušená skleróza, psoriáza a další. Přinášíme elektronickou přihlášku. celý článek »

 

Současné možnosti farmakoterapie artrózy - kulatý stůl

Současné možnosti farmakoterapie artrózy - kulatý stůl

Edukafarm pořádá pro lékaře 20.června 2018 v Brně seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakoterapie artrózy. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby bude na této akci přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a je ohodnocena 2 kredity. Vstup je zdarma. Přinášíme detaily programu a elektronickou přihlášku. celý článek »

Články z FarmiNews a Biotherapeutics na webu

Články z FarmiNews a Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborné časopisy Biotherapeutics a FarmiNews, které jsou zaměřeny na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálních čísel těchto periodik se můžete nyní seznámit na našem webu. celý článek »

 

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz přípravku Flixotide

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz přípravku Flixotide

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo reexport přípravku Flixotide 50 Inhaler N (50mcg/dávka,120 dávek) mimo území České republiky. Důvodem je zajištění dostupnosti pro české pacienty. Přípravek obsahuje inhalační kortikosteroid flutikason propionát a je určen k léčbě bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. Přinášíme podrobné informace. celý článek »

Aplikace antisense oligonukleotidů může být průlomem v léčbě endotelové dystrofie rohovky

Aplikace antisense oligonukleotidů může být průlomem v léčbě endotelové dystrofie rohovky

Lékařům z Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze se ve spolupráci s britskými kolegy z Moorfields Eye Hospital a UCL Institute of Ophthalmology podařilo odhalit nová fakta, která mohou znamenat výrazný posun v léčbě Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky. O úspěchu špičkového mezinárodního výzkumu informuje odborný článek v časopise The American Journal of Human Genetics. celý článek »

 

EMA: nová opatření pro prevenci těhotenství při léčbě valproátem

EMA: nová opatření pro prevenci těhotenství při léčbě valproátem

Farmakovigilanční výbor PRAC i koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) doporučují nová opatření, která mají zabránit užití valproátu během těhotenství, protože u dětí vystavených působení valproátu během nitroděložního vývoje existuje riziko vzniku malformací a vývojových problémů. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

Epigenetická role vitaminu C ve zdraví a nemoci

Epigenetická role vitaminu C ve zdraví a nemoci

Již dlouho je známo, že vitamin C má nenahraditelný význam pro lidský organismus vzhledem k úloze, kterou hraje například v syntéze kolagenu, hormonů, v antioxidační ochraně buněk a mnoha dalších oblastech. Teprve nedávno byla objevena zcela zásadní role, kterou má i pro fungování samotného genomu. Přehled současných znalostí v této oblasti přináší článek publikovaný v časopise Cellular and Molecular Life Sciences, o kterém referujeme.
celý článek »