Aktuality
 

Diagnostika a možnosti terapie synkopy

Diagnostika a možnosti terapie synkopy

Synkopa označuje jednu z forem přechodných kvantitativních poruch vědomí (Transient Loss of Consciousness, TLOC). Synkopu charakterizuje náhlý rozvoj, krátká doba trvání a kompletní spontánní navrácení do původního stavu. Alespoň jednou za život postihuje až 40 % dospělé populace a její výskyt stoupá s věkem. Příčinou synkopy je porucha prokrvení mozku (mozková hypoperfuze). DIagnostikou a možniostmi terapie synkopy se zabývá článek, uveřejněný v aktuálním čísle Farmakoterapeutických informací (7-8/2022), které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). celý článek »

 
 

Význam glutathionu pro imunitní systém a problém jeho deficitu

Význam glutathionu pro imunitní systém a problém jeho deficitu

Glutathion je nejdůležitějším antioxidantem v lidském organismu. Protože ke vzniku celé řady onemocnění přispívá oxidační stres, tedy převaha reaktivních sloučenin kyslíku nad antioxidanty, má dostatečná hladina glutathionu jako hlavního antioxidantu pro ochranu organismu zásadní význam. V časopise Autoimmunity Reviews vyšel přehledný článek o významu glutathionu pro lidskou imunitu a roli deficitu glutathionu při vzniku autoimunitních a dalších onemocnění.1 Přinášíme referát o hlavních tématech tohoto článku. celý článek »

Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze

Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze

Plicní hypertenze představuje syndrom definovaný zvýšením krevního tlaku v  plicnici. Většina případů souvisí s onemocněním levého srdce a plic. Přibližně 1 % plicních hypertenzí představuje plicní arteriální hypertenze (PAH). Ve farmakoterapii PAH se užívají léčiva z několika skupin (blokátory kalciových kanálů, prostanoidy a agonisté prostacyklinových receptorů, antagonisté receptorů pro endotelin, inhibitory fosfodiesterázy 5 a stimulátory solubilní guanylátcyklázy). Léčbě PAH je věnován článek publikovaný ve Farmakoterapeutických informacích 5/2022, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Přinášíme fulltext článku. celý článek »

 

Některé možnosti podpory protiinfekční imunity: vitamin C a kolostrum

Některé možnosti podpory protiinfekční imunity: vitamin C a kolostrum

Protiinfekční imunita má zásadní význam pro přežití lidského organismu. V tomto článku se zaměřujeme na dvě možnosti, jak funkčnost obrany proti patogenním mikroorganismům podpořit: v první části se soustřeďujeme na imunomodulační účinky vitaminu C, v druhé části na méně známou možnost – působení bovinního kolostra na imunitní systém. celý článek »

Účinnost hydrolyzovaného kolagenu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolene

Účinnost hydrolyzovaného kolagenu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolene

Léčiva používaná v současnosti v léčbě osteoartrózy (např. nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy) z pohledu benefit/risk nepřinášejí vždy dostatečně uspokojivé výsledky. Zájem lékařů o inovativní možnosti léčby osteoartrózy je proto značný, zejména o takové prostředky, jejichž použití může snížit užívání a nežádoucí účinky nasazené farmakoterapie a přispět k eliminaci příznaků. K těmto možnostem patří i intraartikulární aplikace kolagenu. Informujeme o nově publikované studii italských autorů, kteří v léčbě gonartrózy použili intraartikulární injekce hydrolyzovaného kolagenu. celý článek »

 

Monkeypox - opičí nešťovice: výskyt i v ČR

Monkeypox - opičí nešťovice: výskyt i v ČR

Monkeypox (opičí nešťovice) je infekční virové onemocnění, postihující původně zvířata (popsáno poprvé u opic v r.1958), ale přenosné na člověka. Největší výskyt u lidské populace je v Africe (první výskyt 1970), v roce 2003 se objevil v USA. Od 7.5.2022 je hlášen výskyt opičích neštovic v Evropě: např. ve Velké Británii, Portugalsku, Španělsku. K 23.5.2022 byly potvrzeny další případy v Belgii, Německu, Francii, Itálii, Švédsku, Nizozemí, Rakousku a Švýcarsku, celkem k tomuto datu v Evropě bylo konfirmováno 89 případů. 24.5.2022 byl potvrzen první případ také v České republice. celý článek »

Mikroimunoterapie - úvod do problematiky

Mikroimunoterapie - úvod do problematiky

Mikroimunoterapie je přístup, který pro účely terapie využívá tytéž komunikační dráhy jako samotný imunitní systém. Využívá molekuly specifické pro imunitní systém, aby vyvolala jeho odezvu a obnovení homeostázy. Jde o imunologický náhled na patofyziologii chorob, který umožňuje lepší pochopení interakcí mezi endogenními a exogenními faktory. Mikroimunoterapie integruje nejnovější objevy na poli imunologie a poskytuje tak hodnotný terapeutický nástroj. Publikujeme úvod do této problematiky. celý článek »

 

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů

Biologická léčiva mají vedle imunosupresiv již řadu své místo v léčbě idiopatických střevních zánětů (Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy). V oblasti biologik probíhá bouřlivý vývoj, nabídka léčiv idiopatických střevních zánětů (IBD) se proto proměňuje, mění se i pohled na jejich místo v terapii těchto chorob. Přehled současných možností biologických léčiv v terapii IBD přináší již třetí, aktualizované vydání monografie V. Zbořila a kolektivu Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů, kteou vydává nakladatelství Maxdorf. celý článek »

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Z nedávno objevené role oxidativního stresu jako významného faktoru, který působí při vzniku i rozvoji alergických onemocnění, vyplývá také vhodnost doplnění léčby o antioxidativně působící látky, které mohou ovlivnit alergický zánět. Významným antioxidantem, který má schopnost potlačit oxidativní stres, je vitamin C. Jeho použití u alergických onemocnění je výhodné i vzhledem k jeho schopnosti působit prospěšně na imunitní systém a snižovat hladinu histaminu, který je příčinou řady alergických příznaků. celý článek »

 

Protizánětlivé působení kolostra na modelu akutní pankreatitidy

Protizánětlivé působení kolostra na modelu akutní pankreatitidy

Akutní pankreatitida je závažné zánětlivé onemocnění, které způsobuje vážné poškození tkáně a poruchu funkce pankreatu. Kolostrum obsahuje řadu složek (například imunoglobulinů, imunitních buněk, cytokinů) ovlivňujících příznivě imunitu a působících protizánětlivě. V časopise Nutrients byla publikována studie, jejíž autoři zkoumali na animálním modelu akutní pankreatitidy účinnost podávání přípravku vyrobeného z bovinního kolostra na zánětlivé markery tohoto onemocnění. celý článek »

Role epigenetiky v patologii imunity jako cíl inovativních terapií

Role epigenetiky v patologii imunity jako cíl inovativních terapií

Epigenetické faktory včetně mutací tzv. TET enzymů hrají významnou roli při rozvoji imunitních onemocnění. Rozdíly ve fenotypu a klinickém obrazu těchto patologických stavů vede k otázkám týkajícím se role mutace TET2 enzymů v různých typech imunitních buněk (například mastocytech) při vzniku těchto chorob, včetně alergií. Ze zmapování takovýchto faktorů se pak mohou odvíjet inovativní léčební strategie. Problematikou role TET2 enzymů v imunitní toleranci u stavů doprovázených chronickou aktivací mastocytů se zabývala studie, publikovaná v časopise Journal of Clinical Investigation/Insight (7/2022).  celý článek »