Aktuality
 

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je časté onemocnění, nemá jednotnou etiologii a navzdory pokrokům v diagnostice, farmakoterapii a nefarmakologické léčbě má stále špatnou prognózu. Nejčastější příčinou je ischemická choroba srdeční a hypertenze. Přinášíme první část rozsáhlého článku věnovaného současné farmakoterapii chronického srdečního selhání, který byl publikován v časopise Farmakoterapeutické informace (12/2016). celý článek »

 
 

Akademie FRM 2017 - pozvánka na další ročník postgraduálního kurzu

Akademie FRM 2017 - pozvánka na další ročník postgraduálního kurzu

Česká akademie fyziologické regulační medicíny (FRM) zve lékaře na kurz Akademie FRM 2017 - sérii seminářů, zaměřených na prohloubení poznatků v oblasti FRM a jejich integraci do různých oborů klinické praxe (terapeutické postupy, diskuse nad konkrétními případy). Kurz (7 seminářů) proběhne v období od ledna do října 2017. Přednášet budou italští specialisté (překlad zajištěn). Účast v kurzu není podmíněna absolvováním předešlých ročníků Akademie. Nově přidány informace o prvním semináři (20.1.2017)! celý článek »

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Ateroskleróza koronárních tepen patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním; může vést k fatálním následkům. Významným rizikovým faktorem pro její vznik je zvýšená hladina LDL-cholesterolu v krvi. Základní léčbu snižující tuto hladinu představují statiny, ale hledají se možnosti zdokonalení této terapie a v případě potřeby jejího nahrazení. K těmto možnostem patří i tzv. inhibitory PCSK9. Zásadní význam má studie GLAGOV, v které byla ověřována účinnost zástupce této nové skupiny – evolokumabu, jenž je v EU registrován od r.2015. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 

Změny v užívání přípravků nouzové kontracepce s obsahem levonorgestrelu

Změny v užívání přípravků nouzové kontracepce s obsahem levonorgestrelu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změnách, které v současné době probíhají u léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel, které jsou indikovány jako nouzové kontraceptivum. Jde především o dávkování těchto přípravků, vzhledem k nově prověřeným interakcím s jinými léčivy. Přinášíme informace. celý článek »

Získejte kredity v e-learningovém testu

Získejte kredity v e-learningovém testu

Na našem webu nabízíme on-line kurzy s testy pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Kurzy jsou akreditovány profesními komorami (ČLK / ČLnK / sekce FA ČAS); úspěšným vyřešením testu získáte kredity postgraduálního vzdělávání. Naposledy přidané kurzy/testy: Léčba onemocnění pohybového aparátu (pro lékaře), Nové přístupy v onkologii: medicína nízkých dávek (pro lékaře). Další dostupné kurzy/testy: Patofyziologie a léčba atopické dermatitidy, Prevence a léčba alergických stavů, Vulvovaginální dyskomfort (pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty). celý článek »

 

Nová interaktivní platforma pro diabetiky

Nová interaktivní platforma pro diabetiky

Diabetes mellitus patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, v České republice postihuje téměř desetinu populace a nemocných přibývá. Pro úspěšnost terapie je důležitá dobrá informovanost pacientů o tomto onemocnění a jeho léčbě. U příležitosti Světového dne diabetu (14.listopadu 2016) proběhla v ČR edukativní kampaň o diabetu Hlídej si zdraví a byla spuštěna nová interaktivní webová platforma pro diabetiky. Přinášíme bližší informace.  

X
celý článek »

HUMIRA (adalimumab): nová forma přípravku snižuje diskomfort v místě vpichu

HUMIRA (adalimumab): nová forma přípravku  snižuje diskomfort v místě vpichu

Biofarmaceutická společnost AbbVie uvádí na trh novou lékovou formu přípravku HUMIRA (adalimumab), určeného k léčbě některých zánětlivých autoimunitních onemocnění. Nová forma přípravku - HUMIRA® 40 mg/0,4 ml - byla navržena a vyvinuta tak, aby významně zvýšila komfort pacientů snížením bolesti v místě vpichu injekce. Tato nová léková forma (která obsahuje stejné množství aktivní léčivé látky adalimumab, avšak bez citrátových složek a některých dalších pomocných látek) je nyní dostupná i v České republice. celý článek »

 

Současné možnosti terapie hypertenze v dětském věku

Současné možnosti terapie hypertenze v dětském věku

Výskyt hypertenze v dětství sice není tak častý jako u dospělých, ale i v dětské populaci prevalence tohoto onemocnění vzrůstá. Terapie hypertenze v dětství má svá specifika. Současným možnostem léčby (především farmakoterapie) dětských hypertoniků se věnuje článek publikovaný v listopadovém čísle časopisu Farmakoterapeutické informace. Přinášíme kompletní text tohoto článku, celý článek »

Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí

Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí

Propolis je včelí antimikrobiálně působící produkt, kterým včely chrání své prostředí před infekcí. V tradiční medicíně byl využíván jako antiseptikum a hojivý prostředek. Propolis má pro člověka i další prospěšné, např. imunostimulační účinky. Na našem trhu jsou nyní dostupné přípravky s obsahem purifikovaného propolisu, z kterého jsou patentovanou technologií odstraňovány alergenní složky (tzv. propolis E.P.I.D.). Přípravky jsou určené k posílení imunity a péči o dýchací cesty zejména u dětí. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Článek o léčbě bolesti pohybového systému pomocí injekčních přípravků s obsahem kolagenu. celý článek »

Kombinace citikolin/rivastigmin v léčbě demencí: klinická studie

Kombinace citikolin/rivastigmin v léčbě demencí: klinická studie

V souvislosti s prodlužováním průměrné délky dožití vzrůstá v rozvinutých zemích i výskyt kognitivních poruch, mezi které patří např. Alzheimerova choroba a další demence. Léčba demencí představuje problém, který se dosud nedaří uspokojivě řešit; proto klinický výzkum pátrá po lepších terapeutických možnostech. Přínosem v tomto směru je nově publikovaná studie CITIRIVAD, která je první studií zaměřenou na účinnost kombinace citikolin/rivastigmin u pacientů s Alzheimerovou nemocí a smíšenou demencí. celý článek »