Aktuality
 

Retinoidy - zahájení celoevropského přehodnocení

Retinoidy - zahájení celoevropského přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení léčivých přípravků obsahujících retinoidy. V rámci tohoto přehodnocení se bude EMA zabývat účinností současných opatření k prevenci početí (retinoidy mohou poškodit plod), a dále minimalizací možného rizika vzniku neuropsychiatrických poruch. celý článek »

 
 

Získejte kredity v e-learningovém testu na Edukafarm.cz

Získejte kredity v e-learningovém testu na Edukafarm.cz

Na webu Edukafarm.cz jsme spustili e-learning (on-line kurzy s testy) pro farmaceuty a farmaceutické asistenty (testy pro lékaře připravujeme). Testy jsou schváleny profesními komorami a jejich úspěšným vyřešením získáte kredity postgraduálního vzdělávání. Nově byl přidán test "Vulvovaginální dyskomfort - možnosti jeho ovlivnění". Další informace a vstup do e-learningu zde. celý článek »

Farmakoterapie hypertenze

Farmakoterapie hypertenze

Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence, která vzrůstá s věkem, a fakt, že hypertenze je rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční a dalších kardiovaskulárních onemocnění, které se zásadním způsobem podílejí na morbiditě a mortalitě v rozvinutých zemích. Velké investice do vývoje nových účinnějších léků rozšiřují nabídku léčiv. Aktuální stav možností léčby shrnuje nová kniha prof. Jiřího Widimského  a prof. Jiřího Widimského jr. Farmakoterapie hypertenze, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf. Přinášíme bližsí informace. celý článek »

 

Semináře o léčbě bolestivých onemocnění pohybového aparátu

Semináře o léčbě bolestivých onemocnění pohybového aparátu

V říjnu 2016 pořádá Edukafarm pro lékaře semináře "Úloha kolagenu při  muskuloskeletálních poškozeních". Hlavním tématem seminářů jsou možnosti šetrné léčby bolestivých onemocnění pohybového aparátu pomocí injekčních přípravků s obsahem kolagenu. O zkušenostech s touto léčbou budou přednášet čeští a italští lékaři (přednášky budou simultánně tlumočeny). Přinášíme informace o programu a možnostech přihlášení. celý článek »

Srážecí faktor VIII - riziko vzniku inhibitorů

Srážecí faktor VIII - riziko vzniku inhibitorů

Evropská léková agentura (EMA) zahájila hodnocení léčivých přípravků obsahujících srážecí faktor VIII s ohledem na riziko vzniku inhibitorů u pacientů s hemofilií A, léčených těmito přípravky. EMA vyhodnocuje údaje z nedávné studie, která porovnávala účinky plasmatického (humánního) a rekombinantního faktoru VIII. Přinášíme detaily.

celý článek »

 

Respirační infekce a jejich léčba

Respirační infekce a jejich léčba

Infekce dýchacích cest patří mezi nejčastější infekční zánětlivá onemocnění. Přes velkou nabídku antibiotik a chemoterapeutik morbidita i mortalita na bakteriální respirační onemocnění narůstá. Příčinou je rostoucí rezistence a stagnující vývoj nových antibiotik, ale také nedostatečné využití všech diagnostických a léčebných možností v reálné praxi. Aktuální pohled na tuto problematiku přináší nově vydaná kniha prof. M.Koláře Respirační infekce a jejich léčba. celý článek »

Bologická léčiva a jejich aplikace v revmatologii

Bologická léčiva a jejich aplikace v revmatologii

Biologická léčiva a některé možnosti jejich použití v rematologii - to jsou témata článků z aktuálního čísla měsíčníku pro lékaře a farmaceuty Farmakoterapeutické informace (FI 7-8/2016). Přinášíme plný text. celý článek »

 

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz nedostatkových vakcín

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz nedostatkových vakcín

Vzhledem k dosavadní nedostupnosti některých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb v ČR (některých vakcín a přípravku Actilyse) vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření pro zajištění jejich dostupnosti - zákaz vývozu mimo území ČR. Přinášíme kompletní informaci. celý článek »

Dopis ministru zdravotnictví k přípravku Viaskor 15g

Dopis ministru zdravotnictví k přípravku Viaskor 15g

Ředitel společnosti Edukafarm PharmDr. Zdeněk Procházka a spolu s onkologem a internistou prof. Pavlem Klenerem, DrSc. zaslali ministrovi zdravotnictví Němečkovi dopis k přípravku Viaskor 15g, určenému k parenterální aplikaci vysokých dávek vitaminu C. Přinášíme plný text. celý článek »

 

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Přehledný článek o některých možnostech podpory imunity a léčby v pediatrii s použitím látek přírodního původu. celý článek »

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Sportovní činnost klade na organismus značné nároky a dotýká se prakticky všech systémů. Dochází například k zvýšenému příjmu kyslíku kardiovaskulárním systémem, zvýšení aktivity oxidačních enzymů, vazivová tkáň reaguje zesílením kolagenních vláken. Sportovní trénink má však i svá rizika, kterým lze zabránit racionální farmakologickou podporou. celý článek »