Aktuality
 

Vitamin C inhibuje metastázování buněk karcinomu prsu ovlivněním genové exprese

Vitamin C inhibuje metastázování buněk karcinomu prsu ovlivněním genové exprese

Takzvaný hypoxií indukovatelný faktor 1 (HIF-1 ) je hlavním regulátorem metastázování maligních buněk. Proces hydroxylace HIF-1, která je klíčovým krokem k jeho degradaci, vyžaduje jako kofaktor HIF prolylhydroxylázy vitamin C. V časopise Nutrients byla publikována laboratorní studie vlivu vitaminu C na metastázování buněk karcinomu prsu. Přinášíme referát o této studii. celý článek »

 
 

Vliv citikolinu na funkce paměti

Vliv citikolinu na funkce paměti

Dosud nejsou dostupné uspokojivé farmakoterapeutické metody pro léčbu kognitivního poklesu souvisejícího s věkem, proto má značný význam prevence. Existují důkazy o tom, že některé bioaktivní látky mohou ovlivnit pokles kognice během stárnutí; jednou z těchto látek je citikolin. Studie, publikovaná v časopise The Journal of Nutrition zkoumala vliv citikolinu na paměťové funkce u zdravých dospělých. celý článek »

Chronický stres a kardiovaskulární onemocnění

Chronický stres a kardiovaskulární onemocnění

Chronický stres či kumulace opakovaných stresových podnětů, ať už jde o psychosociální nebo environmentální faktory, může, jak bylo nejednou prokázáno, vést ke vzniku různých onemocnění. Tato souvislost platí ve zvlášť vysoké míře i pro oběhový systém; právě v etilogii kardiovaskulárních chorob patří chronický stres ke zvláště významným rizikovým faktorům. Přinášíme přehledný článek na toto téma. celý článek »

 

Systémová dietní chyba může i dnes způsobit skorbut

Systémová dietní chyba může i dnes způsobit skorbut

Příčinou kurdějí (skorbutu) je těžký deficit vitaminu C, k jehož výskytu v podmínkách moderní civilizace zdánlivě není důvod, protože jsou obecně známa a propagována pravidla zdravé výživy. Přesto překvapivě existují případy klasického obrazu kurdějí i v civilizovaných zemích, jak o tom referuje kazuistika publikovaná v časopise Japonské společnosti pro vnitřní lékařství. celý článek »

Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Společnost Edukafarm vydává periodika zaměřená na inovativní trendy ve farmakoterapii - pro lékaře časopis Biotherapeutics, pro farmaceuty časopis FarmiNews. S články z aktuálních vydání těchto časopisů se můžete nyní seznámit na našem webu. celý článek »

 

Onemocnění a stárnutí mozku: role deficitu glutathionu

Onemocnění a stárnutí mozku: role deficitu glutathionu

Glutathion (GSH) je tripeptid, který je distribuován v každé buňce lidského organismu. Slouží jako endogenní antioxidant, který ovlivňuje mnoho buněčných funkcí. Společně s dalšími enzymy vytváří glutathionový systém, který hraje klíčovou roli ve využití a regulaci reaktivních forem kyslíku a dusíku (ROS a RNS). Referujeme o článku na téma role GSH v centrálním nervovém systému, publikovaném v časopise Molecules; článek popisuje zásadní role GSH v nervovém systému a podíl deficitu glutathionu na neurodegenerativních onemocněních. celý článek »

Migréna - akutní léčba

Migréna - akutní léčba

Migréna je velmi časté neurologické onemocnění, které zásadně ovlivňuje kvalitu života nemocných. Patří mezi nejznámější primární bolest hlavy, pro kterou jsou charakteristické opakující se epizody bolestí hlavy se známými provokačními faktory a s absencí zjevné vyvolávající příčiny. Léčbu migrény dělíme na akutní a profylaktickou. Akutní léčbou migrény se zabývá článek uveřejněný v aktuálním čísle Farmakoterapeutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI 1/2023). Přinášíme fulltext článku. celý článek »

 

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Řešení akutních stavů v medicíně je velmi důležitá oblast, při které je často možno zabránit vzniku dlouhodobých zdravotních obtíží nebo i zachránit lidský život. Proto je třeba, aby lékaři měli k dsippozici přehledné shrnutí aktuálních doporučených postupů při nejčastějších akutních patologických stavech. Této potřebě vychází vstříc nakladatelství Maxdorf, které vydalo v již druhém, aktualizovaném vydání příručku Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Přinášíme anotaci této potřebné publikace. celý článek »

Vitamin C a moderní technologie pro lipozomální vstřebávání

Vitamin C a moderní technologie pro lipozomální vstřebávání

Vitamin C má pro člověka zásadní význam, je potřebný například pro zajištění funkce imunity, k tvorbě kolagenu, neurotransmiterů, hormonů a pro vstřebávání železa. Má důležitou roli i v epigenetice. U osob s deficitem (který je poměrně častý i v civilizovaných zemích) snaha dosáhnout adekvátní hladiny vitaminu C naráží na problém omezené biologické dostupnosti při podávání vyšších dávek běžných perorálních forem. Řešení tohoto problému umožňují moderní technologie zajišťující tzv. lipozomální vstřebávání.  celý článek »

 

Vliv covidu-19 na funkce imunitního systému

Vliv covidu-19 na funkce imunitního systému

Imunologické mechanismy, spojené s onemocněním covid-19 a související s hyperzánětlivou reakcí organismu, nebyly dosud v úplnosti vysvětleny. Nově byla publikována studie, která se snažila objasnit některé z těchto mechanismů. Autoři se soustředili na vliv covidu-19 na přeprogramování makrofágů pacientů a roli, kterou v těchto mechanismech hraje působení povrchového spike proteinu viru SARS-CoV-2 na funkce vrozené i adaptivní imunity. Článek je převzat z nového čísla časopisu Biotherapeutics (4/2022). celý článek »

Lipo C Askor - vitamin C s lipozomálním vstřebáváním

Lipo C Askor - vitamin C s lipozomálním vstřebáváním

Vitamin C (kyselina askorbová) je pro lidský organismus nepostradatelná látka, která má zásadní význam pro stav a správnou funkci všech systémů. Účinky vitaminu C lze rozdělit na fyziologické a farmakologické. Fyziologické účinky jsou definovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA) jako zdravotní tvrzení (health claims). Přinášíme profil přípravku Lipo C Askor, který díky zdokonalenému lipozomálnímu vstřebávání zajišťuje vysokou biologickou dostupnost vitaminu C v organismu. celý článek »

 
 
https://www.vape-shops.com/ for sale is constantly led by superior quality. the imaginative atmosphere causes who makes the best https://www.e-juice.ru/ distinct. www.miashops.ru is very special in our store. please do not flow or escape might be the intent relating to rolex https://www.versacereplica.ru/. high quality exact bazar.to. shop for https://kinomania.to on etsy. swiss replicasrelojes.to delivers the feeling of the bravery.