Aktuality
 

Farmakologická léčba artrózy – nové možnosti: online seminář 22.2.2022

Farmakologická léčba artrózy – nové možnosti: online seminář 22.2.2022

Ortopedické centrum, s.r.o. ve spolupráci s Edukafarm, s.r.o., pod záštitou prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA, přednosty Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LFUK a FN Motol, pořádá seminář (kulatý stůl) Farmakologická léčba artrózy  nové možnosti (pokračování). Seminář proběhne v online podobě 22.2.2022 od 16:00 hod. Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 4 kredity ČLK. Účast na této akci je bezplatná. celý článek »

 
 

Suplementace vysokých dávek vitaminu C zlepšuje složení střevní mikrobioty: studie

Suplementace vysokých dávek vitaminu C zlepšuje složení střevní mikrobioty: studie

Složení střevní mikrobioty je u řady onemocnění (nejen gastrointestinálních) patologicky narušeno. Existuje už řada důkazů, že nutriční modulace střevní mikroflóry představuje prospěšnou terapeutickou strategii. Suplementace vitaminu C má v tomto směru, vzhledem ke svým ochranným antioxidačním a protizánětlivým účinkům, značný potenciál. V klinické studii, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Antioxidants, se autoři zabývali vlivem suplementace vysokých dávek vitaminu C na složení střevní mikrobioty. Přinášíme souhrn výsledků studie.  celý článek »

Účinnost hydrolyzovaného kolagenu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolene

Účinnost hydrolyzovaného kolagenu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolene

Léčiva používaná v současnosti v léčbě osteoartrózy (např. nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy) z pohledu benefit/risk nepřinášejí vždy dostatečně uspokojivé výsledky. Zájem lékařů o inovativní možnosti léčby osteoartrózy je proto značný, zejména o takové prostředky, jejichž použití může snížit užívání a nežádoucí účinky nasazené farmakoterapie a přispět k eliminaci příznaků. K těmto možnostem patří i intraartikulární aplikace kolagenu. Informujeme o nově publikované studii italských autorů, kteří v léčbě gonartrózy použili intraartikulární injekce hydrolyzovaného kolagenu. celý článek »

 

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Navzdory masovému nasazení účinných vakcín proti SARS-CoV-2 zůstávají některé stránky imunity proti tomuto viru, resp. jím způsobenému onemocnění covid-19, neobjasněné. Expozice viru SARS-CoV-2 nevede totiž u všech lidí ke vzniku infekce a rozvoji onemocnění. V obraně proti SARS-CoV-2 hrají kromě B-lymfocytů, produkujících protilátky, svou roli i další imunitní buňky, především T-lymfocyty. Nová studie, uveřejněná v časopise Nature Communications, se zabývala právě rolí těchto buněk, resp. jejich předchozí aktivace endemickými lidskými koronaviry, ve vzniku imunity vůči SARS-CoV-2.  celý článek »

Leni Complex Collagene - profil přípravku

Leni Complex Collagene - profil přípravku

Jedním ze zásadních etiopatogenetických procesů u pacientů s osteoartrózou je nedostatečná syntéza kolagenu v kloubní chrupavce. Se stoupajícím věkem začne převažovat degradace kolagenu v extracelulární matrix nad jeho novotvorbou. Proto mají v léčbě artrózy svoje místo přípravky s obsahem kolagenu a látek stimulujících jeho tvorbu. Kombinovaný preparát tohoto typu představuje přípravek Leni Complex Collagene.  celý článek »

 

Některé možnosti podpory protiinfekční imunity: vitamin C a kolostrum

Některé možnosti podpory protiinfekční imunity: vitamin C a kolostrum

Protiinfekční imunita má zásadní význam pro přežití lidského organismu. V tomto článku se zaměřujeme na dvě možnosti, jak funkčnost obrany proti patogenním mikroorganismům podpořit: v první části se soustřeďujeme na imunomodulační účinky vitaminu C, v druhé části na méně známou možnost – působení bovinního kolostra na imunitní systém. celý článek »

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nadále monitoruje nově se objevující údaje o účinnosti očkovacích látek proti covidu-19, včetně onemocnění způsobeného variantou omikron, která se nyní rychle šíří v rámci celé Evropské unie. O vyjádření EMA ohledně účinnosti současných vakcín vůči infekci variantou omikron a onemocnění covid-19 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informaci zprostředkujeme i na našich webových  stránkách. celý článek »

 

Novinky v léčbě Alzheimerovy nemoci

Novinky v léčbě Alzheimerovy nemoci

Nejčastěji se vyskytující formou demence je Alzheimerova nemoc. Jedná se o závažné neurodegenerativní onemocnění s prevalencí 1 % populace. Léčbu Alzheimerovy nemoci lze rozdělit na nefamakologickou a farmakologickou složku. Současným možnostem farmakoterapie Alzheimerovy nemoci je věnován přehledný článek, publikovaný v lednovém čísle časopisu Farmakoteraputické informace (FI 1/2022), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme fulltext tohoto článku. celý článek »

Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika deficitu u dětí

Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika deficitu u dětí

Vitamin C je pro člověka nepostradatelný ve všech fázích vývoje. Důležitost dostatečného zásobení vitaminem C pro fungování imunity je dlouhodobě známá. Lidé s nedostatečným příjmem tohoto vitaminu jsou nejen náchylní k častým infekcím, ale i průběh infekčních onemocnění je u nich závažnější, navíc mají zvýšené riziko rozvoje různých chronických chorob. Jak ukázaly studie, deficit vitaminu C není výjimkou ani v civilizovaných zemích. Na tento problém se zaměřila i studie českých autorů. celý článek »

 

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Syndrom chronické bolesti dolní části zad představuje jednu z hlavních příčin dlouhodobého zdravotního postižení. Jeho prevalence roste s věkem. Problém dosavadní farmakoterapie spočívá v nežádoucích účincích mnoha tradičně používaných léků. Hledají se proto nové, bezpečnější metody léčby. Mezi inovativní možnosti terapie patří injekce obsahující kolagen. V mezinárodním časopise Current Medicinal Chemistry byl publikován na toto téma článek, který přehled současných možností farmakoterapie a který přináší i výsledky studie, provedené v Revmatologickém ústavu v Praze. Přinášíme článek v původním anglickém znění.  celý článek »

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

V souvislosti s léčbou covidu-19 způsobeného variantou omikron koronaviru SARS-CoV-2 se často zmiňuje dobrá účinnost přípravku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 a ritonaviru). Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal stanovisko k použití Paxlovidu k léčbě covidu-19. Tento přípravek, který dosud není v EU registrován, lze použít k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nevyžadují doplňkový kyslík a u nichž existuje riziko závažného průběhu onemocnění.  celý článek »