Aktuality
 

FDA schválila plecanatid pro léčbu idiopatické obstipace

FDA schválila plecanatid pro léčbu idiopatické obstipace

 Americká léková agentura FDA (Food and Drug Administration) schválila léčivo plecanatid - přípravek Trulance (Synergy Pharmaceuticals, USA) pro léčbu chronické idiopatické obstipace u dospělých pacientů. Přinášíme informace. celý článek »

 
 

Šetrná léčba pohybového aparátu - kurz pro sestry

Šetrná léčba pohybového aparátu - kurz pro sestry

Edukafarm pořádá 25.1.2017 od 16 hodin v Jesenici u Prahy kurz "Šetrná léčba pohybového aparátu – Už zase skáču přes kaluže", zaměřený na používání injekcí s obsahem kolagenu u bolestivých onemocnění pohybového systému. Kurz je určen především všeobecným sestrám pracujícím u obvodních lékařů aplikujících kolagenové injekce, případně pro sestry pracující v ordinacích, které by tento typ přípravků chtěly aplikovat. Akce je akreditovaná Českou asociací sester (ČAS, 4 kredity), ale pro účast v kurzu není členství v ČAS není podmínkou. Přinášíme informace o programu a možnostech přihlášení. celý článek »

Akademie FRM 2017

Akademie FRM 2017

Postgraduální kurz Akademie FRM 2017 je koncipován jako série seminářů, zaměřených na prohloubení poznatků z fyziologické regulační medicíny (FRM) a jejich integraci do různých oborů klinické praxe. Je určen lékařům a probíhá v období od ledna do října 2017, přednášejí italští specialisté (překlad zajištěn). Kurz je akreditovaný jako celek Českou lékařskou komorou 42 kreditními body. Lze se hlásit i na jednotlivé semináře. Nejbližší seminář proběhne 24. února 2017 v Jesenici u Prahy.

v sídle společnosti Edukafarm v Jesenici u Prahy
celý článek »

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo vývoz antivirotika Tamiflu (oseltamivir)

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo vývoz antivirotika Tamiflu (oseltamivir)

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o omezení vývozu protichřipkového antivirotika - přípravku Tamiflu 75 mg (oseltamivir) za hranice České republiky. Přinášíme bližší informace. celý článek »

Soutěž z časopisu Edukafarm FarmiNews 2/2016: kdo vyhrál?

Soutěž z časopisu Edukafarm FarmiNews 2/2016: kdo vyhrál?

Přinášíme správné řešení a seznam výherců křížovkové soutěže z časopisu Edukafarm FarmiNews 2/2016. celý článek »

 

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je časté onemocnění, nemá jednotnou etiologii a navzdory pokrokům v diagnostice, farmakoterapii a nefarmakologické léčbě má stále špatnou prognózu. Nejčastější příčinou je ischemická choroba srdeční a hypertenze. Přinášíme článek věnovaný současné farmakoterapii chronického srdečního selhání, který byl publikován v časopise Farmakoterapeutické informace. celý článek »

Příjemný rok 2017 s kvalitními odbornými informacemi!

Příjemný rok 2017 s kvalitními odbornými informacemi!

Čtenářům našeho webu přejeme příjemný rok 2017 s kvalitními informacemi z oblasti medicíny a farmakologie. Prvními vzdělávacími akcemi Edukafarmu v tomto roce budou semináře Akademie FRM 2017 určené lékařům (celkem 7 seminářů, první seminář v lednu, další v únoru) a lednový kurz o šetrné léčbě onemocnění pohybového aparátu, určený sestrám. celý článek »

 

To nejlepší ze současné české medicíny

To nejlepší ze současné české medicíny

Vzhledem k velikému množství novinek, které se objevují ve všech lékařských oborech, je pro lékaře nemožné udržet si přehled v celé medicíně. Proto mají význam publikace, které přehledně shrnují nejvýznamnější novinky z různých oborů. Právě toto poslání má sborník pozoruhodných přednášek z kongresu České lékařské akademie v Mariánských lázních. Knihu pod názvem To nejlepší ze současné české medicíny uspořádali prof. Richard Rokyta a prof. Cyril Höschl a vydalo ji koncem roku 2016 nakladatelství Axonite. Přinášíme bližší informace. celý článek »

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Diabetologie je obor s dlouhou historií farmakoterapie. Cílem léčby není jen korigovat glykemii, ale především komplexně ovlivnit kvalitu života a snížit rizika rozvoje diabetický komplikací, které mohou mít fatální průběh. O aktuálních možnostech farmakoterapie diabetu i s výhledy do budoucnosti léčby tohoto onemocnění podrobně informuje kniha prof. Štěpána Svačiny Antidiabetika, kterou vydalo pražské nakladatelství Axonite.

celý článek »

 

Injekční kortikosteroidy - riziko u pacientů s alergií na mléčnou bílkovinu

Injekční kortikosteroidy - riziko u pacientů s alergií na mléčnou bílkovinu

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přezkoumání rizik při podávání injekčních přípravků s obsahem methylprednisolonu pacientům alergickým na bílkovinu kravského mléka. Jde o přípravky užívané při léčbě závažných akutních alergických reakcí. Přehodnocované přípravky kromě léčivé látky (kortikosteroidu methylprednisolonu) obsahují jako pomocnou látku laktózu, která může obsahovat stopy bílkovin kravského mléka. U malého počtu vysoce citlivých pacientů alergických na některou z těchto bílkovin může přípravek vyvolat alergickou reakci a ovlivnit tak léčbu, pro kterou byl metylprednisolon podán. celý článek »

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Ateroskleróza koronárních tepen patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním; může vést k fatálním následkům. Významným rizikovým faktorem pro její vznik je zvýšená hladina LDL-cholesterolu v krvi. Základní léčbu snižující tuto hladinu představují statiny, ale hledají se možnosti zdokonalení této terapie a v případě potřeby jejího nahrazení. K těmto možnostem patří i tzv. inhibitory PCSK9. Zásadní význam má studie GLAGOV, v které byla ověřována účinnost zástupce této nové skupiny – evolokumabu, jenž je v EU registrován od r.2015. Přinášíme podrobnosti. celý článek »