Aktuality
 

Prevence a terapie chřipkových stavů: některé modality

Prevence a terapie chřipkových stavů: některé modality

Jako chřipkovitá onemocnění se označují virová respirační onemocnění, která se projevují klinickým obrazem, připomínajícím chřipku (vysoká teplota, kašel, bolest v krku). Vzhledem k dominantní roli stavu imunitního systému ve vzniku a průběhu těchto nemocí, má v prevenci a léčbě dominantní pozici imunostimulace. Jednou z možností je protichřipková vakcinace, která je však zaměřena pouze na „pravou“ chřipku, proto je třeba vyhledávat další možnosti podpory imunity proti těmto onemocněním. Tomuto tématu se věnuje článek v časopise Pediatrie pro praxi (připravuje se i publikace v časopise Farmacie pro praxi). celý článek »

 
 

Farmakoterapie glaukomu

Farmakoterapie glaukomu

Glaukom (označovaný též jako zelený zákal) představuje progresivní onemocnění, při němž dochází k neuropatii zrakového nervu, postižení zorného pole a poruchám vidění. Cílem léčby je zachování zrakových funkcí a dobré kvality života. V terapii glaukomu se uplatňuje farmakoterapie, laserové ošetření a chirurgická léčba. Aktuálním možnostem farmakoterapie glaukomu je věnován článek, publikovaný ve aktuálním čísle Farmakoterapeutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Přinášíme fulltext článku. celý článek »

Glukokortikoidy a kontrola dopingu

Glukokortikoidy a kontrola dopingu

Glukokortikoidy patří mezi látky zneužívané ve značné míře ve sportu jako doping. Mezinárodní průzkum ukázal, že přes 85 % sportovních lékařů předepisovalo perorální glukokortikoidy nebo je injekčně aplikovalo špičkovým sportovcům jako součást běžné péče. Proto systémovou aplikaci glukokortikoidů (perorální, injekční a rektální) zařadila Světová antidopingová agentura (WADA) mezi zakázané látky při soutěži (in-competition). celý článek »

 

Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci

Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci

V časopise Pediatrie pro praxi (3/2023) byl publikován článek, který se zabývá některými možnostmi prevence a léčby dvou typů zdravotních problémů, které se často vyskytují v dětském věku. První část se věnuje střevní dysmikrobii, probiotikům a možnosti jejich použití u dětí v léčbě gastrointestinálních, ale i dalších obtíží u dětí. Druhá část článku pojednává o etiopatogenezi alergií a některých možnostech prevence a léčby těchto stavů v dětském věku.  celý článek »

Nutriční suplementy s ergogenními fytosložkami: nová studie

Nutriční suplementy s ergogenními fytosložkami: nová studie

Od roku 2004, kdy americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zakázal užívat extrakt z rostlin rodu chvojníků (Ephedra) v potravinových doplňcích, propagují výrobci suplementů určených sportovcům řadu jiných fytosložek údajně zlepšujících fyzickou výkonnost. Mezi tyto "ergogenní" složky patří extrakt z rostliny Rauwolfia vomitoria, kofeinu podobná sloučenina methylliberin, parciální beta2-agonista halostachin, rostlinný steroid turkesteron a noradrenalinu podobný oktopamin. Problémem suplementů s těmito látkami se zabývala nová studie v časopise JAMA Network Open. celý článek »

 

Klinická kardiologie: páté, aktualizované vydání

Klinická kardiologie: páté, aktualizované vydání

Současnou kardiologii charakterizuje obrovský objem faktů, podstatných pro každodenní lékařskou praxi. Kardiologie je však současně také jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů moderní medicíny. Terapeuticky chybným postupem se může stát to, co např. ještě před několika málo lety doporučovaly guidelines. Proto nové, již 5. vydání obsáhlé monografie Klinická kardiologie, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf, je výrazně přepracované a aktualizované. celý článek »

Chronický zánět a mikroimunoterapie

Chronický zánět a mikroimunoterapie

Chronický zánět vzniká následkem dlouhodobého působení škodlivých faktorů jako jsou infekční a toxické patogeny. Neléčený chronický zánět je častým faktorem iniciace a progrese celé řady chorob včetně téměř všech neurodegenerativních a autoimunitních onemocnění. Možnostmi léčby chronického zánětu z hlediska mikroimunoterapie se zabývá článek, otštěný v posledním čísle Biotherapeutics.  celý článek »

 

Současné možnosti léčby erektilní dysfunkce

Současné možnosti léčby erektilní dysfunkce

Přítomnost erektilní dysfunkce (ED) představuje významný rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních příhod v budoucnosti a je třeba na ni pohlížet ne pouze jako na symptom, ale jako na časný marker subklinických cévních onemocnění. Proto je včasná léčba ED důležitá. Současnými možnostmi terapie ED se zabývá článek, publikovaný v časopise Farmakoterapeutické informace, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.  celý článek »

Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza

Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza

Klinické studie ukázaly, že vysoké dávky vitaminu C mohou zlepšovat stav pacientů se zánětlivými poruchami, včetně ARDS a sepse. Existují studie, které prokázaly určitou účinnost vysokých dávek vitaminu C u pacientů s covidem-19 mírného až středního stupně. V několika výzkumech bylo prokázáno, že vitamín C má schopnost inhibovat různé viry, včetně viru chřipky A, rhinoviru, viru ptačí chřipky a polioviru typu 1. Účinností vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19 se zabývala metaanalýza klninických studií, publikovaná v časopise Health Science Reports celý článek »

 

Epidurální krvácení jako projev skorbutu

Epidurální krvácení jako projev skorbutu

Deficit vitaminu C není v současnosti nijak vzácným jevem. Ukazuje se, že ani u dětí není výjimkou výskyt hlubokého deficitu s projevy skorbutu. V časopise Clinical Pediatrics byla publikována kazuistika, která ukazuje, nakolik může být tak závažný stav, jako je epidurální krvácení, spojen s touto hypovitaminózou. celý článek »

Glifloziny - praktické aspekty použití

Glifloziny - praktické aspekty použití

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2, označované též jako glifloziny, se používají již delší dobu pro léčbu diabetes mellitus 2. typu u pacientů, u kterých standardní léčba není spojena s dostatečnou kompenzací (obvykle hodnocenou pomocí hodnot glykovaného hemoglobinu). Studie bezpečnosti gliflozinů prokázaly superioritu v prevenci fatálních kardiovaskulárních příhod u těchto nemocných. Praktickým aspektům použití gliflozinů je věnován článek v periodiku Farmakoterapeutické informace, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 
 
https://www.fapjunk.com
bokep videos
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler -footballinside.net
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bahis siteleri
bahis siteleri bahis siteleri