Aktuality
 

Entizol: mimořádné opatření MZ ČR

Entizol: mimořádné opatření MZ ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivého přípravku Entizol vaginální tablety (metronidazol). Přinášíme bližší informace. celý článek »

 
 

Epigenetická role vitaminu C ve zdraví a nemoci

Epigenetická role vitaminu C ve zdraví a nemoci

Již dlouho je známo, že vitamin C má nenahraditelný význam pro lidský organismus vzhledem k úloze, kterou hraje v řadě metabolických reakcí, například v syntéze kolagenu, v antioxidační ochraně buněk a mnoha dalších důležitých oblastech. Teprve nedávno však byla objevena zásadní role, kterou má pro fungování samotného genomu. Přehled současných znalostí v této oblasti přináší článek publikovaný v odborném časopise Cellular and Molecular Life Sciences.1 Článek se zabývá rolí vitaminu C v epigenetických regulacích. Podle autorů jde o podstatná zjištění, která ukazují, že vitamin C má u člověka ještě další významné úlohy, než byly donedávna známy.
celý článek »

Postgraduální kurz Akademie FRM 2018

Postgraduální kurz Akademie FRM 2018

Edukafarm organizuje v několika posledních letech postgraduální kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. Na seminářích Akademie FRM 2018, které proběhnou tentokrát nejen v Jesenici u Prahy, ale i v Brně, budou opět přednášet zahraniční specialisté. Přinášíme informace o programu a možnostech přihlášení. celý článek »

 

Esmya (ulipristal acetát): nová doporučení

Esmya (ulipristal acetát): nová doporučení

Přípravek Esmya (ulipristal acetát) je v EU zaregistrován pro léčbu děložních myomů u dospělých žen. Z důvodu nahlášených případů závažného poškození jater u pacientek léčených tímto přípravkem přehodnocuje Evropská léková agentura (EMA) poměr přínosů a rizik přípravku.  Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u léčených žen je nutno kontrolovat jaterní testy, a léčba nemá být prozatím zahajována u žádných dalších pacientek. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

Evropská komise schválila první biosimilar bevacizumabu

Evropská komise schválila první biosimilar bevacizumabu

Na doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) schválila Evropská komise biosimilar (biologicky podobný přípravek) bevacizumabu - MVASI (Amgen/Allergan) pro terapii kolorektálního karcinomu, karcinomu mammy, nemalobuněčného karcinomu plic, metastatického karcinomu ledvinových buněk, metastatický karcinom ovaria/vejcovodu nebo primárního peritoneálního karcinomu a karcinomu děložního čípku. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 

EMA: aktualizace informací o přípravcích s obsahem amlodipinu

EMA: aktualizace informací o přípravcích s obsahem amlodipinu

Koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) rozhodla, že držitelé rozhodnutí o registraci přípravků obsahujících antihypertenzivum amlodipin jsou povinni doplnit dokumentaci k přípravkům o některé nové informace, týkající se interakcí amlodipinu a jeho vylučování do mateřského mléka. V souladu se zprávou ze zasedání uvedené koordinační skupiny upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv na nezbytnost aktualizace informací u přípravků s obsahem amlodipinu. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

Novinky v léčbě infekce HIV/AIDS

Novinky v léčbě infekce HIV/AIDS

Léčba syndromu získané imunodeficience (AIDS), způsobeného virem HIV, je stále živým problémem. V posledních dvou číslech Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (12/2017-1/2018) byl publikován článek, který shrnuje aktuální stav znalostí terapie infekce HIV/AIDS s důrazem na novinky, které přinesl rok 2017, a článek o léčbě pertuse. Přinášíme kompletní texty. celý článek »

 

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Výzkum v oblasti medicíny nízkých dávek (low dose medicine), především pokud jde o aplikaci cytokinů a anticytokinů, se v posledních letech výrazně rozvíjí. Týká se to jak laboratorních, tak klinických studií. Oproti podávání těchto látek ve farmakologických dávkách je výhodou aplikace nízkých dávek vysoká bezpečnost. V roce 2017 byl vydán sborník odborných studií z oblasti medicíny nízkých dávek, které byly publikovány v poslední době v odborných časopisech. Studie se týkají řady oborů - alergologie, dermatologie, gastroenterologie, gynekologie, oftalmologie, revmatologie a onkologie. Uveřejňujeme celý sborník (v angličtině). celý článek »

Nežádoucí účinky léčiv 4/2017: imunosupresiva a antihypertenziva

Nežádoucí účinky léčiv 4/2017: imunosupresiva a antihypertenziva

Nové číslo věstníku Nežádoucí účinky léčiv (4/2017), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, je věnováno kromě jiného vedlejším účinkům imunosupresivních biologických léčiv a antihypertenziv. Publikujeme kompletní text tohoto vydání věstníku. celý článek »

 

Farmakoterapie revmatických onemocnění

Farmakoterapie revmatických onemocnění

Obor revmatologie prodělává vývoj, který lze bez nadsázky nazvat revoluční. Přibývají poznatky z oblasti etiopatogenezy jednotlivých onemocnění a objevují se nová léčiva. Aktuální pohled na léčbu v oblasti revmatologie přináší nově vydaná obsáhlá publikace Farmakoterapie revmatických onemocnění prof. Karla Pavelky, DrSc. a autorského kolektivu. Knihu vydalo nakladatelství Maxdorf. Přinášíme anotaci. celý článek »

Citikolin: neuroprotektivní účinek potvrzen dalšími studiemi

Citikolin: neuroprotektivní účinek potvrzen dalšími studiemi

S narůstajícím výskytem demencí a dalších poruch centrálního nervového systému (CNS) roste i důležitost neuroprotektivních léčiv. Jedním z nich je citikolin (cytidindifosfocholin). Neuroprotektivní účinek citikolinu spočívá v pozitivním vlivu na strukturu a funkci mozkových buněk, který je zprostředkován několika mechanismy. V posledních letech přibývají klinické studie a metaanalýzy, které se zabývají účinností citikolinu u různých onemocnění CNS. celý článek »