Aktuality
 

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident České lékařské komory rozeslal českým lékařům dopis, v kterém shrnuje situaci, vzniklou v českém zdravotnickém systému v souvislosti s pandémií onemocnění COVID-19. Přinášíme část dopisu, která se týká některých problémů, které v této souvislosti vznikly, a navrhovaných řešení.
celý článek »

 
 

Akademie FRM 2020 - červnový seminář bude zaměřen na virové predátory

Akademie FRM 2020 - červnový seminář bude zaměřen na virové predátory

Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Nejbližší seminář, který proběhne 19.června 2020, bude v souvislosti s aktuální pandemií onemocnění COVID-19 zaměřen na téma "Jak efektivně čelit virovým predátorům". Pokud se chcete přihlásit na tento nebo některý z dalších seminářů Akademie FRM, použijte připojenou elektronickou přihlášku. celý článek »

Moderní farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Litomyšl, 18.6.2020

Moderní farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Litomyšl, 18.6.2020

Edukafarm pořádá pro lékaře 18.6.2020 v Litomyšli (Zámecký pivovar, prostor Kaple, Jiráskova 133) seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby bude na této akci přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů a o svých zkušenostech s léčbou bolestivých onemocnění pohybového aparátu bude přednášet ortopéd prim. MUDr. Martin Zahradník. Akce je akreditována Českou lékařskou komorou (ohodnocení: 4 kredity). Přinášíme detaily programu a elektronickou přihlášku. celý článek »

 

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

Základní součástí mechanismů, kterými koronavirus SARS-CoV-2 napadá organismus a způsobuje onemocnění COVID-19, je porucha imunity. Abnormální funkce imunitních buněk přispívá k závažným stavům jako je ARDS, sepse a multiorgánové selhání u pacientů s tímto onemocněním. Imunitní buňky (makrofágy, neutrofily a lymfocyty) potřebují pro zajištění svých funkcí vitamin C, proto deficit tohoto vitaminu vede k jejich dysfunkci. Jedním z projevů této dysfunkce je tzv. cytokinová bouře, která je příčinou závažného průběhu COVID-19 u některých pacientů. Suplementace kyseliny askorbové u pacientů s tímto onemocněním se stala předmětem aktuálního výzkumu, v současnosti probíhají takto zaměřené tři klinické studie (v Kanadě, Itálii a Číně). Americká autorka Doris Loh publikovala referát, založený na rešerši odborné literatury k tomuto tématu; o obsahu rešerše informujeme.1 celý článek »

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

29. dubna 2020 byly oznámeny výsledky dvou klinických studií léčby remdesivirem u pacientů se závažnou formou onemocnění COVID-19. První, randomizovaná a placebem kontrolovaná, proběhla v Číně a byla uveřejněna v časopise The Lancet. Ve stejný den publikovala společnost Gilead Sciences, která je výrobcem remdesiviru, na svých stránkách výsledky otevřené klinické studie, srovnávající účinnost a bezpečnost 5denní a 10denní léčby tímto antivirotikem (bez kontroly placebem). celý článek »

 

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronarové pandemii

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronarové pandemii

Vzhledem k pandemii koronavirové infekce SARS-CoV-2 vydala řada odborných společností České lékařské společnosti (ČLS JEP) stanoviska a doporučení, která se týkají specifické problematiky péče o pacienty (včetně případných úprav farmakoterapie v souvislosti s koronarovou infekcí) v rámci různých lékařských oborů. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede evidenci těchto dokumentů a umožňuje přístup k jejich fulltextům, které prostřednictvím stránek MZ ČR zprostředkujeme i na našem webu.   celý článek »

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Aktuální epidiemie infekce způsobené čínským koronavirem (SARS-CoV-2) připomíná obdobnou situaci z let 2002-2003, kdy došlo k epidemii SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, syndrom náhlého respiračního selhání), způsobeného též koronavirem. V návaznosti na tehdejší situaci byl publikován článek, který upozorňoval na významnou roli vitaminu C v posilování protivirové imunity (zde). Od té doby byl stimulační vliv vitaminu C na imunitu velmi podrobně zkoumán a byl prokázán jeho vliv na široké spektrum imunitních komponent. Proto v návaznosti na aktuální situaci upozorňujeme na význam vitaminu C v antiinfekční imunitě a publikujeme souhrnnou práci na toto téma. celý článek »

 

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP sestavila a publikovala doporučený postup pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19 v České republice. Protože v současné době vzhledem k bezprecedentní povaze infekce koronavirem SARS-CoV-2 není k dispozici žádná standardizovaná terapie tohoto onemocnění, má navrhovaná léčba experimentální charakter, a je nutno vždy zvažovat očekávaný poměr benefit/risk pro danou léčivou látku. Mezi léčivy uvedenými v doporučení je např. remdesivir, hydroxychlorochin, azithromycin, favipiravir, interferon-beta, vysokodávkovaný vitamin C. Přinášíme plný text tohoto doporučení. celý článek »

Perspektivy farmakoterapie COVID-19

Perspektivy farmakoterapie COVID-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla o výskytu závažného onemocnění způsobeného novým typem koronaviru ve Wuhanu v Číně poprvé informována v prosinci 2019. Onemocnění je nyní označováno jako COVID-19, a jeho původce jako SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Výskyt COVID-19 se postupně rozšířil do celého světa a WHO vyhlásila pandemii. Protože jde o nový typ onemocnění, neexistuje žádná ověřená terapie. Byla však zahájena řada studií účinnosti různých léčivých látek v terapii COVID-19. (Údaje jsou průběžně aktualizovány).  celý článek »

 

Vitamin C ve zdraví a nemoci: pohled farmakologa

Vitamin C ve zdraví a nemoci: pohled farmakologa

Vitamin C představuje ve výživě člověka naprosto zásadní látku s vitálním významem. Ovlivňuje existenci a stav organismu po celý život, ale i prenatálně. Má základní význam pro všechny systémy ve zdraví, v prevenci onemocnění a má rozhodující vliv i na způsob, jakým organismus zvládá různé choroby. Různé aspekty významu vitaminu C pro člověka vysvětluje v následujícím podcastu klinická farmakoložka PharmDr. Lucie Kotlářová.  celý článek »

Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Kolostrum je mateřské mléko, které se tvoří u savců v poslední třetině těhotenství a v prvních dnech po porodu. Složení kolostra se během fylogeneze savců vyvíjelo postupně tak, aby novorozená mláďata, citlivá na ohrožující faktory prostředí, byla matkou v první fázi laktace chráněna a zvýšila se jejich šance na přežití. Oproti zralému mléku je kolostrum bohatší o celou řadu složek, které podporují vznik funkční imunity, působí protizánětlivě a mají řadu dalších prospěšných účinků. Složení koloster savců se zásadně neliší; bovinní kolostrum pro své prospěšné účinky bylo využíváno člověkem již ve starých civilizacích. Moderní využití bovinního kolostra v péči o lidské zdraví na tyto tradice navazuje. celý článek »