Aktuality
 

Hydrochlorothiazid: zvýšené riziko nežádoucích účinků

Hydrochlorothiazid: zvýšené riziko nežádoucích účinků

Hydrochlorothiazid je diuretikum, široce používané k terapii hypertenze a otoků kardiální, jaterní a nefrogenní etiologie nebo chronické srdeční nedostatečnosti. SÚKL ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a držiteli rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem hydrochlorothiazidu publikoval informační dopis o zvýšeném riziku nemelanomových kožních nádorů v závislosti na zvyšující se kumulativní dávce hydrochlorothiazidu. Dopis je určen lékařům a farmaceutům; přinášíme kompletní text. celý článek »

 
 

EMA: fluorochinolony zvyšují riziko aneurysmatu aorty

EMA: fluorochinolony zvyšují riziko aneurysmatu aorty

V souladu s požadavky Evropské lékové agentury (EMA) zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv a držitelé rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem fluorochinolonů informační dopis, upozorňující na riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce v souvislosti s podáváním systémových a inhalačních fluorochinolonů. Přinášíme kompletní text tohoto dopisu. celý článek »

Akademie FRM 2018 - listopadový termín posunut na 23.11.

Akademie FRM 2018 - listopadový termín posunut na 23.11.

Edukafarm organizuje v několika posledních letech postgraduální kurz Akademie FRM - sérii celodenních seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. Na seminářích prezentují své zkušenosti čeští i zahraniční specialisté. Část seminářů již proběhla, je však možno přihlásit se na jednotlivé zbývající semináře, které proběhnou v Jesenici u Prahy; každý z nich je zaměřen na jiný obor. Nejbližší seminář proběhne 19.10., bude zaměřen na imunologii, přednáší německá lékařka Dr. Petra Blum (překlad zajištěn). Tento seminář je akreditován v rámci celoživotního vzdělávání Českou lékařskou komorou (6 kreditů).
Termín listopadového semináře je z organizačních důvodů posunut o týden - místo 16.11. se bude seminář konat 23.11. Přednášet bude dr. Marcus Stanton (Německo).
celý článek »

 

Farmakovigilační výbor EMA doporučuje omezit užívání chinolonů a fluorochinolonů

Farmakovigilační výbor EMA doporučuje omezit užívání chinolonů a fluorochinolonů

Farmakovigilační výbor (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil omezení používání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných systémově a to na základě přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků, hlášených v souvislosti s užíváním těchto léčiv. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitální důležitost vitaminu C pro lidský organismus je již dlouhou dobu prokázaným faktem. Přesto vědecký výzkum odhaluje stále nové detaily různorodých rolí, které vitamin C hraje v komplexu fyziologických funkcí, potřebných pro udržení homeostázy. Známé je jeho antioxidační působení v ochraně tkání a orgánů před oxidačním stresem a chronickým zánětem. S tím souvisí jeho role v prevenci řady onemocnění, v jejichž vzniku hraje roli chronický zánět. Vitamin C hraje komplexní roli ve funkci všech systémů, včetně imunitního, kde ovlivňuje celou řadu faktorů. celý článek »

 

Farmakologická terapie závratí

Farmakologická terapie závratí

Současná koncepce farmakoterapie závratí je námětem přehledu uveřejněného v říjnovém čísle časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 10/2018), vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Přinášíme plný text článku. celý článek »

Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy (např. tretinoin) jsou léčiva, užívaná k terapii některých dermatologických a onkologických chorob. K dermatologickým indikacím retinoidů patří akné, chronické ekzémy, psoriáza a keratinizační poruchy. V onkologii se používá tretinoin k léčbě promyelocytické leukémie a bexaroten k léčbě kožního T-lymfomu. Farmakovigilační výbor Evropské lékové agentury (EMA) rozhodl, že je třeba důrazněji informovat o nežádoucích účincích retinoidů - teratogenitě a neuropsychiatrických poruchách. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) proto publikoval dopis na toto téma, určený zdravotnickým pracovníkům. Přinášíme základní informace. celý článek »

 

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics na webu

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálního čísla tohoto periodika se můžete nyní seznámit na našem webu. celý článek »

Současné možnosti farmakoterapie osteoartrózy

Současné možnosti farmakoterapie osteoartrózy

V Praze proběhlo již po osmé ortopedické sympozium, které pořádala Klinika dětské a dospělé ortopedie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na sympoziu byly prezentovány řadou odborníků poznatky o moderní farmakoterapii osteoartrózy a bylo tak možno získat přehlednou aktuální informaci o problematice účinnosti a bezpečnosti používaných léčiv. Přinášíme referát o základních faktech, která na sympoziu zazněla. celý článek »

 

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Výzkum v oblasti medicíny nízkých dávek (low dose medicine), především pokud jde o aplikaci cytokinů a anticytokinů, se v posledních letech výrazně rozvíjí. Týká se to jak laboratorních, tak klinických studií. Oproti podávání těchto látek ve farmakologických dávkách je výhodou aplikace nízkých dávek vysoká bezpečnost. V roce 2017 byl vydán sborník odborných studií z oblasti medicíny nízkých dávek, které byly publikovány v poslední době v odborných časopisech. Studie se týkají řady oborů - alergologie, dermatologie, gastroenterologie, gynekologie, oftalmologie, revmatologie a onkologie. Uveřejňujeme celý sborník (v angličtině). celý článek »

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »