Aktuality
 

Domperidon - omezení indikace a připomenutí kontraindikací

Domperidon - omezení indikace a připomenutí kontraindikací

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) připomíná v souvislosti se závažnými kardiovaskulárními nežádoucími účinky prokinetika domperidonu zásady bezpečného užívání tohoto léčiva. celý článek »

 
 

EMA ruší registraci přípravku Lartruvo (olaratumab)

EMA ruší registraci přípravku Lartruvo (olaratumab)

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dokončila přehodnocení výsledků studie ANNOUNCE se závěrem, že kombinace přípravku Lartruvo (olaratumab) s doxorubicinem nevede k významnějšímu prodloužení života u pacientů se sarkomem měkkých tkání, než je tomu u samotného doxorubicinu. EMA proto doporučuje zrušení registrace tohoto přípravku. celý článek »

Akademie FRM 2019 pokračuje seminářem zaměřeným na gastroenterologii

Akademie FRM 2019 pokračuje seminářem zaměřeným na gastroenterologii

Edukafarm organizuje v několika posledních letech kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých oborů. Přednášejí zahraniční specialisté (přednášky jsou tlumočeny). Semináře jsou akreditovány ČLK (6 kreditních bodů/seminář). Čtvrtý letošní seminář proběhne 24.5.2019 a bude zaměřen na aplikaci FRM v oboru gastroenterologie. Přednášet bude německý lékař Dr.M.Stanton (simultánní překlad zajištěn). Přinášíme program a elektronickou přihlášku.
celý článek »

 

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Praha, 19.září

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Praha, 19.září

Edukafarm pořádá pro lékaře semináře/kulaté stoly na téma moderní farmakologické léčby artrózy; kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby na nich bude přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Nejbližší akce bude v Praze 19.9.2019. Akce jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. celý článek »

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitální důležitost vitaminu C pro lidský organismus je již dlouhou dobu prokázaným faktem. Přesto vědecký výzkum odhaluje stále nové detaily různorodých rolí, které vitamin C hraje v komplexu fyziologických funkcí, potřebných pro udržení homeostázy. Známé je jeho antioxidační působení v ochraně tkání a orgánů před oxidačním stresem a chronickým zánětem. S tím souvisí jeho role v prevenci řady onemocnění, v jejichž vzniku hraje roli chronický zánět. Vitamin C hraje komplexní roli ve funkci všech systémů, včetně imunitního, kde ovlivňuje celou řadu faktorů. celý článek »

 

Modulace imunity u dětí s recidivujícími respiračními infekty: Citomix

Modulace imunity u dětí s recidivujícími respiračními infekty: Citomix

Recidivující respirační infekce (RRI) jsou stále velkým problémem především u dětských pacientů. Návratnost těchto infekcí souvisí s narušenou funkcí imunitního. Prevence a léčba opakovaných respiračních infekcí ani v současné době nepřináší uspokojivé výsledky. Citomix je multikomponentní přípravek, obsahující řadu složek v nízkých dávkách; výrobce jej doporučuje právě u respiračních infekcí. Přinášíme výsledky studie účinnosti tohoto přípravku v modulaci imunity u dětí s RRI. celý článek »

Léčba pruritu, perorální antidiabetika

Léčba pruritu, perorální antidiabetika

Pruritus (svědění kůže) je častý příznak, který může mít různé příčiny. Z hlediska patofyziologie pruritus dělíme na pruritoceptivní, neuropatický, neurogenní a psychogenní. Jednotlivé kategorie se mohou kombinovat. V dubnovém čísle časopisu Farmakoterapeutické zprávy (FI 4/2019), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, je otištěn přehled současných možností léčby pruritu. Článek je dokončen v květnovém čísle (FI 5/2019), kde je také přehled používaných perorálních antidiabetik. celý článek »

 

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Výzkum v oblasti medicíny nízkých dávek (low dose medicine), především pokud jde o aplikaci cytokinů a anticytokinů, se v posledních letech výrazně rozvíjí. Týká se to jak laboratorních, tak klinických studií. Oproti podávání těchto látek ve farmakologických dávkách je výhodou aplikace nízkých dávek vysoká bezpečnost. Na našem webu je nyní dostupný sborník odborných studií z oblasti medicíny nízkých dávek, které byly publikovány v poslední době v odborných časopisech. Studie se týkají řady oborů - alergologie, dermatologie, gastroenterologie, gynekologie, oftalmologie, revmatologie a onkologie. Uveřejňujeme celý sborník (v angličtině). celý článek »

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »

 

Citikolin: neuroprotektivní účinek potvrzen dalšími studiemi

Citikolin: neuroprotektivní účinek potvrzen dalšími studiemi

S narůstajícím výskytem demencí a dalších poruch centrálního nervového systému (CNS) roste i důležitost neuroprotektivních léčiv. Jedním z nich je citikolin (cytidindifosfocholin). Neuroprotektivní účinek citikolinu spočívá v pozitivním vlivu na strukturu a funkci mozkových buněk, který je zprostředkován několika mechanismy. V posledních letech přibývají klinické studie a metaanalýzy, které se zabývají účinností citikolinu u různých onemocnění CNS. celý článek »

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy způsobené vnitřními chorobami musí řešit nejen internisté na příjmových ambulancích a praktičtí lékaři v pohotovostní službě, ale s řadou akutních stavů se lékař setká i v běžných ambulancích a na standardních lůžkových odděleních. Potřebám těchto odborníků vychází vstříc nakladatelství Maxdorf, které vydalo kompaktní, ale pořitom obsažnou příručku Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Přinášíme základní informace. celý článek »