Aktuality
 

Nové diabetologické publikace

Nové diabetologické publikace

Diabetologie patří k lékařským oborům, které procházejí v posledních letech výrazným vývojem. Proto je třeba, aby pro lékaře i pacienty byly dostupné aktuální informace. Nakladatelství Maxdorf se systematicky tomuto oboru věnuje, jak publikováním souhrnných příruček, tak knih věnovaných dílčím diabetologickým problémům. Vydává diabetologické publikace určené odborníkům i pacientům. Přinášíme informace o několika nově vydaných knihách z tohoto oboru. celý článek »

 
 

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Plzeň, Praha, Hradec Králové

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Plzeň, Praha, Hradec Králové

Edukafarm pořádá pro lékaře semináře/kulaté stoly na téma moderní farmakologické léčby artrózy. Akce proběhne v Plzni 21.11.2018, v Praze 4.12.2018 a v Hradci Králové 17.1.2019. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby bude na těchto akcích přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Akce jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. celý článek »

Akademie FRM 2018 - nejbližší seminář: 23.11.2018

Akademie FRM 2018 - nejbližší seminář: 23.11.2018

Edukafarm organizuje v několika posledních letech postgraduální kurz Akademie FRM - sérii celodenních seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých oborů. Na seminářích vystupují čeští i zahraniční specialisté. Poslední seminář letošní Akademie proběhne 23.11.2018. Přednášející: dr. Marcus Stanton (Německo), téma: vztahy neuro-endokrino-imunologie a metabolismu (pozvánka ke stažení zde).
Slavnostní zakončení letošní Akademie proběhne 7.prosince tradičně v Italském institutu (Šporkova 14, Praha 1-Malá Strana). Detaily včas upřesníme.
celý článek »

 

Lékové alergie - diagnostika a léčba

Lékové alergie - diagnostika a léčba

Aktuální přehled poznatků o lékových alergiích, jejich příznacích, diagnostice a léčbě přináší listopadové číslo časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 11/2018), vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Publikujeme plný text článku. celý článek »

Hydrochlorothiazid: zvýšené riziko nežádoucích účinků

Hydrochlorothiazid: zvýšené riziko nežádoucích účinků

Hydrochlorothiazid je diuretikum, široce používané k terapii hypertenze a otoků kardiální, jaterní a nefrogenní etiologie nebo chronické srdeční nedostatečnosti. SÚKL ve spolupráci s Evropskou lékovou agenturou (EMA) a držiteli rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem hydrochlorothiazidu publikoval informační dopis o zvýšeném riziku nemelanomových kožních nádorů v závislosti na zvyšující se kumulativní dávce hydrochlorothiazidu. Dopis je určen lékařům a farmaceutům; přinášíme kompletní znění. celý článek »

 

EMA: fluorochinolony zvyšují riziko aneurysmatu aorty

EMA: fluorochinolony zvyšují riziko aneurysmatu aorty

V souladu s požadavky Evropské lékové agentury (EMA) zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv a držitelé rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem fluorochinolonů informační dopis, upozorňující na riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce v souvislosti s podáváním systémových a inhalačních fluorochinolonů. Přinášíme kompletní text tohoto dopisu. celý článek »

Farmakovigilační výbor EMA doporučuje omezit užívání chinolonů a fluorochinolonů

Farmakovigilační výbor EMA doporučuje omezit užívání chinolonů a fluorochinolonů

Farmakovigilační výbor (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil omezení používání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných systémově a to na základě přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků, hlášených v souvislosti s užíváním těchto léčiv. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitální důležitost vitaminu C pro lidský organismus je již dlouhou dobu prokázaným faktem. Přesto vědecký výzkum odhaluje stále nové detaily různorodých rolí, které vitamin C hraje v komplexu fyziologických funkcí, potřebných pro udržení homeostázy. Známé je jeho antioxidační působení v ochraně tkání a orgánů před oxidačním stresem a chronickým zánětem. S tím souvisí jeho role v prevenci řady onemocnění, v jejichž vzniku hraje roli chronický zánět. Vitamin C hraje komplexní roli ve funkci všech systémů, včetně imunitního, kde ovlivňuje celou řadu faktorů. celý článek »

Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy (např. tretinoin) jsou léčiva, užívaná k terapii některých dermatologických a onkologických chorob. K dermatologickým indikacím retinoidů patří akné, chronické ekzémy, psoriáza a keratinizační poruchy. V onkologii se používá tretinoin k léčbě promyelocytické leukémie a bexaroten k léčbě kožního T-lymfomu. Farmakovigilační výbor Evropské lékové agentury (EMA) rozhodl, že je třeba důrazněji informovat o nežádoucích účincích retinoidů - teratogenitě a neuropsychiatrických poruchách. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) proto publikoval dopis na toto téma, určený zdravotnickým pracovníkům. Přinášíme základní informace. celý článek »

 

Současné možnosti farmakoterapie osteoartrózy

Současné možnosti farmakoterapie osteoartrózy

V Praze proběhlo již po osmé ortopedické sympozium, které pořádala Klinika dětské a dospělé ortopedie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na sympoziu byly prezentovány řadou odborníků poznatky o moderní farmakoterapii osteoartrózy a bylo tak možno získat přehlednou aktuální informaci o problematice účinnosti a bezpečnosti používaných léčiv. Přinášíme referát o základních faktech, která na sympoziu zazněla. celý článek »

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Výzkum v oblasti medicíny nízkých dávek (low dose medicine), především pokud jde o aplikaci cytokinů a anticytokinů, se v posledních letech výrazně rozvíjí. Týká se to jak laboratorních, tak klinických studií. Oproti podávání těchto látek ve farmakologických dávkách je výhodou aplikace nízkých dávek vysoká bezpečnost. V roce 2017 byl vydán sborník odborných studií z oblasti medicíny nízkých dávek, které byly publikovány v poslední době v odborných časopisech. Studie se týkají řady oborů - alergologie, dermatologie, gastroenterologie, gynekologie, oftalmologie, revmatologie a onkologie. Uveřejňujeme celý sborník (v angličtině). celý článek »