Aktuality
 

Odborná akreditovaná konference pro farmaceuty LÉKÁRNA 2020 - jaro 2017

Odborná akreditovaná konference pro farmaceuty LÉKÁRNA 2020 - jaro 2017

10. května 2017 pořádá Edukafarm pro lékárníky a farmaceutické asistenty odbornou konferenci zaměřenou např. na imunomodulaci, zdravotní tvrzení u doplňků stravy a další zajímavá aktuální témata. Akce proběhne v sídle Edukafarmu v Jesenici u Prahy. (Jde o náhradní termín konferencí, které se  původně měly konat v Praze a Brně.) Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a akreditovaná Českou lékárnickou komorou a sekcí farmaceutických asistentů ČAS. Přinášíme informace o programu a možnostech přihlášení. celý článek »

 
 

Akademie FRM 2017 pokračuje v květnu seminářem zaměřeným na gynekologii

Akademie FRM 2017 pokračuje v květnu seminářem zaměřeným na gynekologii

Postgraduální kurz pro lékaře Akademie FRM 2017 je koncipován jako série seminářů, zaměřených na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých oborů lékařské praxe. Přednášejí italští specialisté (překlad zajištěn). Semináře probíhají v sídle Edukafarmu v Jesenici u Prahy. V současnosti je ještě možno se hlásit na jednotlivé chystané semináře. Nejbližší seminář (v pořadí již čtvrtý) proběhne 5. května 2017 a bude věnován aplikaci FRM v gynekologii. Pozor: červnový seminář zaměřený na onkologii bude vhledem k příjezdu dalšího přednášejícího (prof. Hunninghake z kansaské Riordan Clinic) rozdělen do 2 dnů - 9.6. a10.6. Semináře pokračují až do října 2017 (přehled termínů a programu viz níže); pokud vás některé z plánovaných témat zaujme, můžete se přihlásit  připojeným elektronickým formulářem. celý článek »

EMA: kortikosteroidy mohou způsobit centrální serózní chorioretinopatii

EMA: kortikosteroidy mohou způsobit centrální serózní chorioretinopatii

Koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) v návaznosti na hodnocení nežádoucích účinků budesonidu konstatovala, že informace o možných nežádoucích účincích jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, způsobené centrální serózní chorioretinopatií, mají být zahrnuty do informací o přípravku u všech léků s obsahem kortikosteroidů (systémových i lokálních). Přinášíme bližší informace. celý článek »

 

Získejte kredity v e-learningovém testu

Získejte kredity v e-learningovém testu

Na našem webu nabízíme e-learningové kurzy s testy pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Kurzy jsou akreditovány profesními komorami (ČLK / ČLnK / FA ČAS); úspěšným vyřešením testu získáte kredity postgraduálního vzdělávání. Naposledy přidané e-learningové kurzy: Bakteriální infekce kůže (pro lékaře), Léčba onemocnění pohybového aparátu (pro lékaře), Nové přístupy v onkologii: medicína nízkých dávek (pro lékaře), Systémová enzymoterapie v praxi (pro lékaře a farmaceuty). Další dostupné kurzy: Patofyziologie a léčba atopické dermatitidy, Prevence a léčba alergických stavů, Vulvovaginální dyskomfort (pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty). celý článek »

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz vývozu přípravků EPIPEN a EMERADE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz vývozu přípravků EPIPEN a EMERADE

EPIPEN a EMERADE jsou injekční přípravky s obsahem adrenalinu, určené k léčbě závažných alergických reakcí (anafylaxe). Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti těchto přípravků v České republice. Přinášíme podrobnější inforamce. celý článek »

 

EMA zahájila nové hodnocení bezpečnosti valproátu v graviditě a u žen ve fertilním věku

EMA zahájila nové hodnocení bezpečnosti valproátu v graviditě a u žen ve fertilním věku

Valproát je léčivo, užívané v EU k terapii epilepsie, bipolární poruchy a v některých zemích i migrény. V roce 2014 vydal farmakovigilační výbor Evropské lékové agentury (EMA) doporučení k omezení léčby valproátem u gravidních a žen ve fertilním věku vzhledem k riziku vzniku vrozených a vývojových vad dětí takto léčených matek. Na svém posledním zasedání v březnu 2017 se farmakovigilační výbor EMA usnesl, že je třeba se k této problematice vrátit a vyhodnotit, zda dosavadní opatření k vyloučení těchto rizik jsou dostatečná. celý článek »

EMA: Dienogest/ethinylestradiol – k léčbě akné pouze pokud selhal jiný druh léčby

EMA: Dienogest/ethinylestradiol – k léčbě akné pouze pokud selhal jiný druh léčby

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uzavřela přehodnocení léčby akné přípravky obsahujícími kombinaci dienogest /ethinylestradiol (2 mg/0,03 mg). Podle EMA lze v terapii středně závažného akné těmito přípravky pokračovat pouze pokud selhal jiný druh léčby (lokálními preparáty či perorálními antibiotiky). Protože jsou přípravky obsahující uvedenou kombinaci schválené také jako hormonální antikoncepce, měly by být užívány pouze ženami, které si současně přejí užívat perorální kontracepci. Přinášíme bližší informace. celý článek »

 

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Bolestivá onemocnění pohybového systému (např. zánětlivé a degenerativní choroby) jsou jedním z nejčastějších důvodů, které přivádějí pacienta k lékaři. Klasická používaná léčiva, ovlivňující zánětlivý proces a bolest (např. nesteroidní antirevmatika), jsou zatížena nežádoucími účinky, proto se hledají šetrnější a bezpečnější terapeutické možnosti. Jednu z těchto možností představují injekční přípravky s obsahem kolagenu.  

Článek o léčbě bolesti pohybového systému pomocí injekčních přípravků s obsahem kolagenu.
celý článek »

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Přehledný článek o některých možnostech podpory imunity a léčby v pediatrii s použitím látek přírodního původu. celý článek »

 

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

V rozvinutých zemích se významně prodlužuje průměrná délka života, což má i svou negativní stránku: zvyšuje se výskyt onemocnění, charakteristických právě pro vyšší věk. Zvláštní význam mají onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, především poruchy kognitivních funkcí, mezi které patří např. Alzheimerova choroba a další demence. Pro zlepšení kognitivních funkcí se užívají různá léčiva, řazené do skupin kognitiv a nootropik. Jedním z nootropik s neuroprotektivními a dalšími prospěšnými účinky je citikolin. celý článek »

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Sportovní činnost klade na organismus značné nároky a dotýká se prakticky všech systémů. Dochází například k zvýšenému příjmu kyslíku kardiovaskulárním systémem, zvýšení aktivity oxidačních enzymů, vazivová tkáň reaguje zesílením kolagenních vláken. Sportovní trénink má však i svá rizika, kterým lze zabránit racionální farmakologickou podporou. celý článek »