Aktuality
 

Perspektivy farmakoterapie COVID-19, probíhající klinické studie

Perspektivy farmakoterapie COVID-19, probíhající klinické studie

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla o výskytu závažného onemocnění způsobeného novým typem koronaviru ve Wuhanu v Číně poprvé informována v prosinci 2019. Onemocnění je nyní označováno jako COVID-19, jeho původce jako SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Výskyt COVID-19 se postupně rozšířil do celého světa a WHO vyhlásila pandemii. V tomto článku uvádíme přehled potenciálních léčiv pro farmakoterapii COVID-19, testovaných v probíhajících klinických studiích.  celý článek »

 
 

Vzhledem k opatřením profesních komor Edukafarm dočasně odkládá vzdělávací akce

Vzhledem k opatřením profesních komor Edukafarm dočasně odkládá vzdělávací akce

Vzhledem k celostátně vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti se současnou epidemiologickou situací (pandémie koronarového viru SARS-CoV-19) a navazujícím opatřením profesních komor Edukafarm prozatím odkládá vzdělávací akce, které se měly uskutečnit do června 2020. V této souvislosti přinášíme kompletní text rozhodnutí prezidenta České lékárnické komory k tématu odložení plánovaných vzdělávacích akcí. celý článek »

Akademie FRM: semináře jsou dočasně odloženy

Akademie FRM: semináře jsou dočasně odloženy

Eukafarm pořádá každoročně kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. V roce 2020 probíhá již šestý ročník - řada šesti seminářů, na kterých přednášejí čeští a zahraniční specialisté (překlad zajištěn). Každý seminář je zaměřen na specifické téma a je akreditován ČLK (6 kreditních bodů). Vzhledem k celostátnímu nouzovému stavu vyhlášenému v souvislosti s koronavirovou pandemií jsou semináře dočasně odloženy, nové termíny včas oznámíme. celý článek »

 

Semináře o farmakologické léčbě artrózy jsou dočasně odloženy

Semináře o farmakologické léčbě artrózy jsou dočasně odloženy

Edukafarm pořádá pro lékaře semináře/kulaté stoly na téma moderní farmakologické léčby artrózy; kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby na nich bude přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Vzhledem k celostátnímu nouzovému stavu v souvislosti s koronarovou pandemií jsou plánované akce dočasně odloženy, náhradní termíny včas oznámíme. celý článek »

Plaquenil: mimořádné opatření MZ ČR v souvislosti s léčbou COVID-19

Plaquenil: mimořádné opatření MZ ČR v souvislosti s léčbou COVID-19

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 v České republice a s ohledem na fakt, že podle dostupných poznatků se přípravek Plaquenil (hydroxychlorochin) jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19, je třeba předejít jeho nedostupnosti jak pro léčbu pacientů v registrovaných indikacích, tak pacientů s COVID-19. Proto Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, které upravuje preskripci Plaquenilu. Přinášíme kompletní znění tohoto dokumentu. celý článek »

 

SÚKL souhlasí s použitím remdesiviru v ČR u pacientů s COVID-19

SÚKL souhlasí s použitím remdesiviru v ČR u pacientů s COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odeslal na Ministerstvo zdravotnictví ČR odborné stanovisko, kterým doporučuje povolit distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir u pacientů v ČR s onemocněním COVID-19, způsobeném koronavirem SARS-CoV-2. Remdesivir je antivirotikum ze skupiny nukleotidových analogů, vyvinuté společností Gilead Sciences původně pro léčbu virové hemoragické horečky Ebola.  Remdesivir v laboratorních podmínkách inhiboval replikaci virů SARS-CoV i MERS-CoV, byl účinný v animálních modelech, a předpokládá se i účinnost vůči viru SARS-CoV-2, způsobujícímu současnou koronavirovou pandemii.  celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO k problematice koronavirové pandemie

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO k problematice koronavirové pandemie

V souvislosti s aktuální pandemií  koronaviru, označovaného teď jako SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2; samotné onemocnění je označováno zkratkou COVID-19) Ministerstvo zdravotnictví České republiky systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví i WHO na svých webových stránkách publikují a aktualizují informace zaměřené na tuto pandemii. Přinášíme odkazy na tyto weby (aktualizováno). celý článek »

 

Dopady koronavirové epidemie na dostupnost inovativních léčivých přípravků v Evropě

Dopady koronavirové epidemie na dostupnost inovativních léčivých přípravků v Evropě

Již v prosinci 2019, tedy v období před vypuknutím epidemie (a později pandemie) SARS-CoV-2, vyjádřila Evropská komise obavu ohledně zvýšeného počtu hlášení o nedostupnosti některých léčiv na evropských trzích, domněle způsobené mj. závislostí evropského farmaceutického průmyslu na léčivých látkách (tzv. API, Active Pharmaceutical Ingredience) ze zemí mimo EU, a to především z Číny a Indie. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) provedla proto celoevropský průzkum mezi inovativními farmaceutickými společnostmi, který zmapoval původ léčivých látek a případné obtíže s jejich dodávkou. Přinášíme výsledky tohoto průzkumu. celý článek »

Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru

Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a její členové se připojily k úsilí Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) v boji s aktuální pandemií koronaviru. Úsilí se zaměřuje především na péči o postižené, zabránění šíření koronaviru a vyvíjení nástrojů pro řešení této i budoucích epidemií a pandemií. celý článek »

 

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Aktuální epidiemie infekce způsobené čínským koronavirem (SARS-CoV-2) připomíná obdobnou situaci z let 2002-2003, kdy došlo k epidemii SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, syndrom náhlého respiračního selhání), způsobeného též koronavirem. V návaznosti na tehdejší situaci byl publikován článek, který upozorňoval na významnou roli vitaminu C v posilování protivirové imunity (zde). Od té doby byl stimulační vliv vitaminu C na imunitu velmi podrobně zkoumán a byl prokázán jeho vliv na široké spektrum imunitních komponent. Proto v návaznosti na aktuální situaci upozorňujeme na význam vitaminu C v antiinfekční imunitě a publikujeme souhrnnou práci na toto téma. celý článek »

Význam vitaminu C pro dětský organismus

Význam vitaminu C pro dětský organismus

Vitamin C je jedním ze základních prvků výživy a pro člověka představuje nenahraditelnou látku, která hraje významnou roli ve všech etapách jeho života. Působením na genom i pro svou epigenetickou roli ovlivňuje vývoj i zdravotní stav v prenatálním i postnatálním období. Zásadní význam má vitamin C v průběhu dětství a dospívání. Přinášíme na toto téma souhrnný článek, publikovaný v časopise Pediatrie pro praxi. celý článek »