Aktuality
 

Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálního čísla tohoto periodika (Biotherapeutics 3/2017) se můžete nyní seznámit i na našich internetových stránkách. celý článek »

 
 

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII je protein, který chybí u pacientů s hemofilií typu A. V léčbě hemofilie se využívá podávání tohoto faktoru, vyrobeného z lidské plasmy nebo rekombinantní technologií. Po jeho podání se však v těle pacienta mohou tvořit inhibiční protilátky, které brání účinnosti terapie. Evropská léková agentura posuzovala, zda se přípravky vyrobené rozdílnou technologií liší mírou produkce těchto inhibitorů, jak naznačovaly některé studie. celý článek »

Sympozium o aplikaci kolagenových injekcí v terapii muskuloskeletálních bolestí

Sympozium o aplikaci kolagenových injekcí v terapii muskuloskeletálních bolestí

7.října 2017 v pražském hotelu International v rámci konference SIAT proběhne sympozium o výzkumu a klinických zkušenostech s aplikací kolagenových injekcí v léčbě bolestivých onemocnění pohybového systému. Vystoupí italský revmatolog dr. Alberto Migliore (Nemocnice San Pietro, Řím) a prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LFUK a Fakultní nemocnice v Motole (Praha). Akce je určená lékařům a je ohodnocena Českou lékařskou komorou 2 kredity. Přinášíme program a elektronickou přihlášku. celý článek »

 

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – doporučeno stažení z trhu

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – doporučeno stažení z trhu

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, u přípravků s obsahem paracetamolu s prodlouženým uvolňováním hrozí obtíže při léčbě předávkování. Proto bylo provedeno Farmakovigilančním výborem pro posuzování rizik léčiv (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) přehodnocení těchto přípravků, a to v návaznosti na žádost švédské lékové agentury, která zaznamenala problémy při léčbě předávkování tímto typem přípravků již od uvedení na trh. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

Seminář o kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození - Praha

Seminář o kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození - Praha

19. října 2017 proběhne v pražském Břevnovském klášteře seminář pro lékaře o úloze injekčního kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození. Akce je zaměřena především na praktické zkušenosti lékařů, kteří používají tento typ léčby a bude akreditována Českou lékařskou komorou. Přinášíme informace o programu a elektronickou přihlášku. celý článek »

 

Seminář o kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození - Čejkovice

Seminář o kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození - Čejkovice

3. listopadu 2017 proběhne v hotelu Zámek v jihomoravských Čejkovicích seminář pro lékaře o úloze injekčního kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození. Akce je zaměřena především na praktické zkušenosti lékařů, kteří používají tento typ léčby a bude akreditována Českou lékařskou komorou. Přinášíme informace o programu a elektronickou přihlášku. celý článek »

Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Aktuální číslo Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI 9/2017) přetiskuje kritické články z časopisu Prescrire International o problému účinnosti a bezpečnosti dvou monoklonálních protilátek (evolocumabu a alirocumabu) v léčbě hypercholesterolémie. Z dalších důležitých témat: gastrointestinální nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik (NSA) u dětí. celý článek »

 

Postgraduální kurz Akademie FRM 2017

Postgraduální kurz Akademie FRM 2017

Postgraduální kurz Akademie FRM 2017 je koncipován jako série seminářů určených především lékařům. Kurz je zaměřený na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Na všech seminářích, které probíhají v Jesenici u Prahy, přednášejí zahraniční specialisté (překlad zajištěn). Říjnový seminář (20.10.) bude zaměřen na gastroenterologii. Nově byl do programu Akademie zařazen seminář se zaměřením na imunologii, který proběhne 24.11. Přinášíme přehled termínů / programu seminářů a elektronickou přihlášku. celý článek »

E-learning: testy, akreditované profesními komorami

E-learning: testy, akreditované profesními komorami

Na našem webu nabízíme e-learningové kurzy s testy pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Kurzy jsou akreditovány profesními komorami (ČLK / ČLnK / FA ČAS); úspěšným vyřešením testu získáte kreditní body postgraduálního vzdělávání. Naposledy přidané e-learningové kurzy: Lipozomální formy léčiv (pro farmaceuty / farmaceutické asistenty), Nové přístupy v geriatrii, Vybrané kapitoly z endokrinologie (pro lékaře). Další kurzy/testy: Kognitivní poruchy: hodnocení a možnosti léčby, Invazivní mykotická onemocnění, Kardiovaskulární choroby a role chronického zánětu, Bakteriální infekce kůže, Léčba onemocnění pohybového aparátu, Nové přístupy v onkologii: medicína nízkých dávek (pro lékaře), Systémová enzymoterapie v praxi (pro lékaře a farmaceuty), Patofyziologie a léčba atopické dermatitidy, Prevence a léčba alergických stavů, Vulvovaginální dyskomfort (pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty). Vstupte do e-learningového modulu s podrobnějšími instrukcemi zde.

Vybrané kapitoly z endokrinologie
celý článek »

 

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »

Fototerapie infračerveným zářením

Fototerapie infračerveným zářením

Fototerapie je metoda léčby elektromagnetickým zářením (neionizujícím) v rozsahu od infračervené, přes viditelnou, po ultrafialovou oblast spektra. Všechny tyto druhy fototerapie využívají účinku fotonů na živé tkáně. Moderní fototerapie navazuje na tradiční metodu léčby slunečním světlem (helioterapii). Přinášíme podrobnější informace. celý článek »