Aktuality
 

Akademie FRM 2016: červnový seminář bude o souvislosti zánětu a onkologických onemocnění

Akademie FRM 2016: červnový seminář bude o souvislosti zánětu a onkologických onemocnění

Česká akademie fyziologické regulační medicíny zve lékaře na postgraduální kurz Akademie FRM 2016 - sérii seminářů, zaměřených na prohloubení poznatků v oblasti fyziologické regulační medicíny a jejich integrace do různých oborů klinické praxe. Přednášející jsou italští specialisté (překlad zajištěn). Po třech proběhlých seminářích zaměřených (na témata pediatrie, alergologie/dermatologie a neurodegenerativních chorob) budou následovat další tři semináře v termínech 3.6., 16.9. a 21.10. Na  nejbližším semináři (3.6.) bude přednášet italský onkolog na téma ´Zánět a onkologie´. Přinášíme detailnější informace o programu a možnostech přihlášení. celý článek »

 
 

Reakce České lékárnické komory na stanovisko SÚKL k léčivým přípravkům individuálně připravovaným v lékárnách

Reakce České lékárnické komory na stanovisko SÚKL k léčivým přípravkům individuálně připravovaným v lékárnách

Přinášíme reakce České lékárnické komory a odborníků v oblasti přípravy léčiv na dokument „Stanovisko SÚKL k IPLP, které jsou připravovány jako náhrada za nedostupné HVLP“, který byl zveřejněn 16. 5. 2016. 

X
celý článek »

Vyjádření ředitele Edukafarmu k přípravku Viaskor 15g

Vyjádření ředitele Edukafarmu k přípravku Viaskor 15g

Přinášíme dopis ředitele společnosti Edukafarm PharmDr. Zdeňka Procházky k přípravku Viaskor 15g, určenému k parenterální aplikaci vysokých dávek vitaminu C. Tento dopis adresovaný lékařům je reakcí na stanovisko SÚKL k tomuto přípravku ze dne 18.5.2016. celý článek »

 

Farmakoterapie tromboembolických stavů

Farmakoterapie tromboembolických stavů

Tromboembolické stavy mohou mít často velmi závažný průběh. Proto včasná a účinná léčba pacientů s těmito stavy má zásadní význam. Kniha doc. D. Karetové, CSc. a prof. J Bultase, CSc. Farmakoterapie tromboembolických stavů komplexně shrnuje tuto velmi důležitou problematiku. Publikaci vydalo již ve třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání nakladatelství Maxdorf. celý článek »

Kanagliflozin - zahájeno celoevropské přehodnocení

Kanagliflozin - zahájeno celoevropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení kanagliflozinu, léčivé látky k léčbě cukrovky, na základě narůstajícího počtu amputací (zejména prstů u nohou), vyskytujících se u pacientů zařazených do probíhající klinické studie CANVAS. celý článek »

 

Praktický slovník medicíny - 11.vydání

Praktický slovník medicíny - 11.vydání

Odborná lékařská terminologie je obvykle pro laiky nesrozumitelná. Proto vzniká mezi lékařem a pacientem často "informační šum", který vede k nedorozuměním ve vnímání vlastního zdravotního stavu pacientem a dodržování správných postupů při léčbě. Informovaný pacient je pro lékaře lepším spolupracovníkem; zvyšuje to i úspěšnost léčby. Nové, už jedenácté vydání publikace Praktický slovník medicíny si klade za cíl přispět k lepšímu vzájemnému porozumění lékaře a pacienta. celý článek »

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Některé možnosti účinné a bezpečné farmakologické podpory ve sportovní medicíně

Sportovní činnost klade na organismus značné nároky a dotýká se prakticky všech systémů. Dochází například k zvýšenému příjmu kyslíku kardiovaskulárním systémem, zvýšení aktivity oxidačních enzymů, ke zvýšení koncentrace myoglobinu, zmnožení kapilár, vazivová tkáň reaguje zesílením kolagenních vláken. Sportovní trénink má však i svá rizika. Těm je možno zabránit racionální farmakologickou podporou - promyšlenou suplementací některých látek. celý článek »

 

Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí

Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí

Propolis je včelí antimikrobiálně působící produkt, kterým včely chrání své prostředí před infekcí. V tradiční medicíně byl využíván jako antiseptikum a hojivý prostředek. Propolis má pro člověka i další prospěšné, např. imunostimulační účinky. Na našem trhu jsou nyní dostupné přípravky s obsahem purifikovaného propolisu, z kterého jsou patentovanou technologií odstraňovány alergenní složky (tzv. propolis E.P.I.D.). Přípravky jsou určené k posílení imunity a péči o dýchací cesty zejména u dětí. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

V rozvinutých zemích se významně prodlužuje průměrná délka života, což má i svou negativní stránku: zvyšuje se výskyt onemocnění, charakteristických právě pro vyšší věk. Zvláštní význam mají onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, především poruchy kognitivních funkcí, mezi které patří např. Alzheimerova choroba a další demence. Pro zlepšení kognitivních funkcí se užívají různá léčiva, řazené do skupin kognitiv a nootropik. Jedním z nootropik s neuroprotektivními a dalšími prospěšnými účinky je citikolin. celý článek »

 

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Článek o léčbě bolesti pohybového systému pomocí injekčních přípravků s obsahem kolagenu. celý článek »

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Přehledný článek o některých možnostech podpory imunity a léčby v pediatrii s použitím látek přírodního původu. celý článek »