Aktuality
 

CAR-T terapie: koncepce, účinnost, bezpečnost

CAR-T terapie: koncepce, účinnost, bezpečnost

Léčebné využití geneticky modifikovaných T-lymfocytů, exprimujících tzv. chimerický antigenní receptor (CAR-T) je poměrně novým přístupem v terapii hematonkologických onemocnění s výhledem použití i v jiných indikacích. Historie výzkumu CAR-T terapií sahá do 80. let 20. století, kdy byl poprvé navržen koncept geneticky upravených T lymfocytů s receptorovou specifitou pro maligní buňky. Přehledný článek o současných možnostech CAR-T terapie byl publikován ve Farmakoterapeutických informacích (FI 12/2023), které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 
 

Farmakologická léčba artrózy: webinář 18.ledna 2024

Farmakologická léčba artrózy: webinář 18.ledna 2024

Společnosti Ortopedické centrum a Edukafarm pořádají pro lékaře 18. ledna 2024 od 16 hodin pod záštitou prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA, emeritního přednosty Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol, on-line kulatý stůl Farmakologická léčba artrózy. Akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č.16 a je hodnocena 4 kredity ČLK. celý článek »

Prevence a terapie chřipkových stavů

Prevence a terapie chřipkových stavů

Jako chřipkovitá onemocnění se označují virová respirační onemocnění, která se projevují klinickým obrazem, připomínajícím chřipku (vysoká teplota, kašel, bolest v krku). Vzhledem k dominantní roli stavu imunitního systému ve vzniku a průběhu těchto nemocí, má v prevenci a léčbě dominantní pozici imunostimulace. Tomuto tématu se věnuje článek publikovaný v časopisech Pediatrie pro praxi a Farmacie pro praxi. celý článek »

 

Terapie chronické virové hepatitidy C

Terapie chronické virové hepatitidy C

Infekce virem hepatitidy C (HCV) zůstává stále jednou z vedoucích příčin chronického onemocnění jater v západních zemích. Nejnovější epidemiologická data dokládají 0,7% prevalenci anti-HCV pozitivity, což odpovídá celosvětově přibližně 56,8 milionům infikovaných jedinců. Současným možnostem terapie tohoto onemocnění se věnuje článek, publikovaný ve Farmakoekonomických informacích, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme fulltext článku. celý článek »

EMA zahájila přezkum azithromycinových přípravků

EMA zahájila přezkum azithromycinových přípravků

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil přezkum systémově podávaných přípravků s obsahem antibiotika azithromycinu. Antimikrobiální rezistence (AMR) vůči azithromycinu v Evropské unii (EU) roste. S ohledem na široké použití azithromycinu je nezbytné přehodnocení přínosů a rizik azithromycinu v jeho mnoha schválených indikacích, aby se optimalizovalo jeho použití a zároveň minimalizovalo riziko rozvoje AMR. celý článek »

 

Evropa může přijít o třetinu svého podílu na světovém farmaceutickém vývoji

Evropa může přijít o třetinu svého podílu na světovém farmaceutickém vývoji

Prvenství na pomyslném žebříčku nejlepších inovačních regionů světa si Evropa nárokovala dlouhá desetiletí. První zlom přišel okolo roku 2000, kdy ji o první místo připravily USA. V roce 2020 byla Evropa předstižena Čínou a posunula se na třetí místo žebříčku. V posledních letech čelí farmaceutický výzkum v EU rostoucí konkurenci ze strany dalších rychle se rozvíjejících ekonomik. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu upozorňuje, že pokud nedojde k výrazným změnám, přijde Evropa o pozici v této oblasti úplně.  celý článek »

Migréna - moderní diagnostika a léčba

Migréna - moderní diagnostika a léčba

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy a je onemocněním se závažným dopadem na život pacienta i společnosti. Projevuje se opakovanými záchvaty bolesti hlavy s obtěžujícími doprovodnými příznaky, které nemocného omezují ve vykonávání běžných denních aktivit. Aktuální informace o současných možnostech v diagnostice a farmakoterapii migrény přináší nová publikace MUDr. Pavla Řehulky, Ph.D. Migréna - moderní diagnostika a léčba, vydaná nakladatelstvím Maxdorf. celý článek »

 

Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur

Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur

Vitamin C hraje velmi důležitou roli při opravě pojivové tkáně, zejména u sportů, jejichž trénink tuto tkáň nejvíce poškozuje. Nejhojnější formou strukturálního proteinu v těle je kolagen, a proto se považuje kyselina askorbová za látku, která svým nenahraditelným významem pro syntézu kolagenu může zkracovat dobu zotavení, potřebnou na zhojení narušených vazů a dalších pojivových struktur. Téma suplementace vitaminu C jako součásti léčby poruch pohybového aparátu, např. sportovních a jiných úrazů při kterých je narušena integrita kolagenových struktur, je předmětem řady studií. celý článek »

Nová kniha o klinické onkologii

Nová kniha o klinické onkologii

Onkologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny. Spolu s rychlým pokrokem poznání na molekulární a buněčné úrovni se průběžně vyvíjí klasifikace řady malignit a léčebné možnosti se výrazně mění. Cílená a biologická léčba, imunoterapie a další moderní léčebné modality se rychle dostávají z výzkumných laboratoří do každodenního arzenálu klinických onkologů. Kolektiv předních expertů z onkologických center České republiky vedený prof. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., připravil obsáhlou knihu Klinická onkologie, která shrnuje zásadní aktuální znalosti z tohoto oboru.  celý článek »

 

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se 21. září 2023 stala Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. Na základě výsledků výběrového řízení ji do funkce vybral ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.  celý článek »

Farmakoterapie glaukomu

Farmakoterapie glaukomu

Glaukom (označovaný též jako zelený zákal) představuje progresivní onemocnění, při němž dochází k neuropatii zrakového nervu, postižení zorného pole a poruchám vidění. Cílem léčby je zachování zrakových funkcí a dobré kvality života. V terapii glaukomu se uplatňuje farmakoterapie, laserové ošetření a chirurgická léčba. Aktuálním možnostem farmakoterapie glaukomu je věnován článek, publikovaný ve aktuálním čísle Farmakoterapeutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Přinášíme fulltext článku. celý článek »

 
 
https://www.fapjunk.com
Canlı Rulet
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler -footballinside.net
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri
casino siteleri
XNXX Desi Bengali girl having sex with bf hd xnxx porn video