Aktuality
 

EMA zahájila přehodnocení nežádoucích účinků chinolonových/fluorochinolonových antibiotik

EMA zahájila přehodnocení nežádoucích účinků chinolonových/fluorochinolonových antibiotik

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení chinolonových a fluorochinolonových antibiotik určených pro celkové a inhalační podání. Během přehodnocení bude posuzováno přetrvávání závažných nežádoucích účinků postihujících zejména svaly, klouby a nervový systém. Možnost rozvoje těchto závažných nežádoucích účinků nabývá na důležitosti, zejména pokud jsou tyto léčivé přípravky používány k léčbě méně závažných infekcí. celý článek »

 
 

Seminář o roli kolagenových injekcí u onemocnění pohybového aparátu

Seminář o roli kolagenových injekcí u onemocnění pohybového aparátu

Edukafarm pořádá pro lékaře seminář „Role kolagenových injekcí u onemocnění pohybového aparátu: mechanismus účinku, aplikační techniky a místa aplikace“. Přednášet bude italský sportovní lékař dr. Carlo Massullo (překlad zajištěn). Akce se bude konat 7.dubna 2017 v Břevnovském klášteře v Praze a 8.dubna 2017 v jihomoravských Čejkovicích. Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČLK a ohodnocen kredity. Přinášíme informace o programu a možnostech přihlášení. celý článek »

Získejte kredity v e-learningovém testu

Získejte kredity v e-learningovém testu

Na našem webu nabízíme on-line kurzy s testy pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Kurzy jsou akreditovány profesními komorami (ČLK / ČLnK / sekce FA ČAS); úspěšným vyřešením testu získáte kredity postgraduálního vzdělávání. Naposledy přidané kurzy/testy: Systémová enzymoterapie v praxi (pro lékaře a farmaceuty), Léčba onemocnění pohybového aparátu (pro lékaře), Nové přístupy v onkologii: medicína nízkých dávek (pro lékaře). Další dostupné kurzy/testy: Patofyziologie a léčba atopické dermatitidy, Prevence a léčba alergických stavů, Vulvovaginální dyskomfort (pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty). celý článek »

 

Šetrná léčba pohybového aparátu - kurz pro lékaře a sestry

Šetrná léčba pohybového aparátu - kurz pro lékaře a sestry

Edukafarm ve spolupráci s InPharm Clinic pořádá 2.3.2017 od 16 hodin v Jesenici u Prahy kurz "Šetrná léčba pohybového aparátu – Už zase skáču přes kaluže", zaměřený na používání injekcí s obsahem kolagenu u bolestivých onemocnění pohybového systému. Kurz je určen především lékařům a všeobecným sestrám pracujícím v ordinacích, kde se kolagenové injekce již aplikují nebo se chystají s aplikací těchto injekcí začít. Akce je akreditovaná Českou lékařskou komorou (5 kreditů) a Českou asociací sester (4 kredity). U sester není pro účast v kurzu členství v ČAS podmínkou. Přinášíme informace o programu a přihlášku. celý článek »

Akademie FRM 2017 pokračuje v únoru seminářem o endokrinologii

Akademie FRM 2017 pokračuje v únoru seminářem o endokrinologii

Kurz pro lékaře Akademie FRM 2017 pokračuje 24. února seminářem "Fyziologická regulační medicína v endokrinologii", na kterém vystoupí doc. Simonetta Marucci, přednostka Endokrinologické kliniky v Perugii a MUDr. Jan Šula z Centra biomodulační medicíny v Římě. Celý kurz Akademie FRM je určen lékařům a je koncipován jako série seminářů, zaměřených na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých oborů lékařské praxe. Na seminářích přednášejí italští specialisté (překlad zajištěn). Kurz je akreditovaný (jako celek) Českou lékařskou komorou 42 kreditními body. Je možno se hlásit i na jednotlivé semináře. 

MUDr. Jan Šula
z Centra biomodulační medicíny v Římě
celý článek »

 

Nové publikace o terapii plicních chorob

Nové publikace o terapii plicních chorob

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo několik knih z této oblasti, např. Doporučené postupy v pneumologii, Respirační infekce a jejich léčba, Moderní farmakoterapie v pneumologii a Intersticiální plicní procesy. Přinášíme anotace. celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo vývoz antivirotika Tamiflu (oseltamivir)

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo vývoz antivirotika Tamiflu (oseltamivir)

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o omezení vývozu protichřipkového antivirotika - přípravku Tamiflu 75 mg (oseltamivir) za hranice České republiky. Přinášíme bližší informace. celý článek »

 

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je časté onemocnění, nemá jednotnou etiologii a navzdory pokrokům v diagnostice, farmakoterapii a nefarmakologické léčbě má stále špatnou prognózu. Nejčastější příčinou je ischemická choroba srdeční a hypertenze. Přinášíme článek věnovaný současné farmakoterapii chronického srdečního selhání, který byl publikován v časopise Farmakoterapeutické informace. celý článek »

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Komplexní řešení pro fyziologickou imunitu dětí

Přehledný článek o některých možnostech podpory imunity a léčby v pediatrii s použitím látek přírodního původu. celý článek »

 

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

V rozvinutých zemích se významně prodlužuje průměrná délka života, což má i svou negativní stránku: zvyšuje se výskyt onemocnění, charakteristických právě pro vyšší věk. Zvláštní význam mají onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, především poruchy kognitivních funkcí, mezi které patří např. Alzheimerova choroba a další demence. Pro zlepšení kognitivních funkcí se užívají různá léčiva, řazené do skupin kognitiv a nootropik. Jedním z nootropik s neuroprotektivními a dalšími prospěšnými účinky je citikolin. celý článek »

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Inovativní terapie bolesti pohybového aparátu

Bolestivá onemocnění pohybového systému (např. zánětlivé a degenerativní choroby) jsou jedním z nejčastějších důvodů, které přivádějí pacienta k lékaři. Klasická používaná léčiva, ovlivňující zánětlivý proces a bolest (např. nesteroidní antirevmatika), jsou zatížena nežádoucími účinky, proto se hledají šetrnější a bezpečnější terapeutické možnosti. Jednu z těchto možností představují injekční přípravky s obsahem kolagenu.  

Článek o léčbě bolesti pohybového systému pomocí injekčních přípravků s obsahem kolagenu.
celý článek »