Aktuality
 

Účinná a bezpečná léčba bolestí pohybového aparátu - seminář na zámku Zbiroh

Účinná a bezpečná léčba bolestí pohybového aparátu - seminář na zámku Zbiroh

Společnost Edukafarm pořádá ve dnech 29.-30.3.2019 (pátek-sobota) na zámku Zbiroh seminář "MD kolagenové injekce - účinná a bezpečná léčba bolestí pohybového aparátu". Na semináři bude italský lékař dr. Alberto M. Meroni, přednosta Ortopedické a traumatologické kliniky Metropolitní nemocnice v Miláně a prof. MUDr. Tomáš Trč, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FN Motol přednášet o zkušenostech z klinické praxe (tlumočení z italštiny zajištěno). Dále budou prezentovány kazuistiky českých lékařů a ukázky aplikace kolagenových injekcí. Seminář bude akreditován ČLK. Součástí programu je raut a interaktivní prohlídka zámku. 

Přihlašování na kompletní dvoudenní akci (včetně noclehu) je ukončeno, v současné době je možné se ještě přihlásit na jeden ze dvou dnů s odborným programem - kontaktujte paní Marcelu Horáčkovou (tel. 606 748 366). celý článek »

 
 

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics na webu

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro zdravotnickou veřejnost odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S aktuálním číslem tohoto periodika (1/2019) se můžete nyní seznámit na našem webu. celý článek »

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Liberec, Ústí n.Labem

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Liberec, Ústí n.Labem

Edukafarm pořádá pro lékaře semináře/kulaté stoly na téma moderní farmakologické léčby artrózy; kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby na nich bude přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. V Liberci proběhne kulatý stůl 25.4.2019 a v Ústí n.Labem 16.5.2019. Akce jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. celý článek »

 

Kyselina acetylsalicylová a metamizol: interakce do SPC

Kyselina acetylsalicylová a metamizol: interakce do SPC

Jak informuje Evropská léková agentura a SÚKL, informace o interakci kyseliny acetylsalicylové a analgetika/antipyretika/spamolytika metamizolu, týkající se možného snížení účinku kyseliny acetylsalicylové na agregaci trombocytů při jejím současném užívání s metamizolem, mají být zahrnuty i do informací o přípravku u léčivých přípravků, které obsahují nízké dávky kyseliny acetylsalicylové a které jsou indikované k sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Přinášíme bližší informace. celý článek »

Akademie FRM 2019 pokračuje seminářem zaměřeným na nutrici

Akademie FRM 2019 pokračuje seminářem zaměřeným na nutrici

Edukafarm organizuje v několika posledních letech kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých oborů. Přednášejí zahraniční specialisté (přednášky jsou tlumočeny). Semináře jsou akreditovány ČLK (6 kreditních bodů/seminář). Cena kurzu jako celku je zvýhodněná (lékaři: celý kurz 8000 Kč, cena jednotlivého semináře 1500 Kč, farmaceuti: celý kurz 3000 Kč; cena jednotlivého semináře 500 Kč). Třetí letošní seminář (12. dubna) bude zaměřen na problémy nutrice, např. u onkologických pacientů. Přinášíme program a elektronickou přihlášku.
celý článek »

 

Biologická léčba v neurologii: roztroušená skleróza

Biologická léčba v neurologii: roztroušená skleróza

Pokrok v pochopení patogenetických mechanismů nemocí umožňuje zavádění nových léků. Významnou skupinu těchto látek představují biologická léčiva. Aktuální možnosti biologické léčby v oboru neurologie mapuje přehled, publikovaný na pokračování v časopise Farmaceutické zprávy (vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv). Přinášíme fulltext první části, uveřejněné v březnovém čísle FI (3/2019) a věnované biologické léčbě roztroušené sklerózy. celý článek »

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy způsobené vnitřními chorobami musí řešit nejen internisté na příjmových ambulancích a praktičtí lékaři v pohotovostní službě, ale s řadou akutních stavů se lékař setká i v běžných ambulancích a na standardních lůžkových odděleních. Potřebám těchto odborníků vychází vstříc nakladatelství Maxdorf, které vydalo kompaktní, ale pořitom obsažnou příručku Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Přinášíme základní informace. celý článek »

 

Glifloziny: SÚKL k aktualizaci informací o NÚ

Glifloziny: SÚKL k aktualizaci informací o NÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčiva (EMA) a držiteli rozhodnutí o registraci přípravků - perorálních antidiabetik ze skupiny inhibitorů SGLT2 (gliflozinů) informují o výskytu rizika nežádoucího účinku (nekrotizující fasciitidy perinea) v souvislosti s těmito léčivy. SÚKL publikoval podrobnější informace ve formě dopisu určeného zdravotnickým pracovníkům. celý článek »

Metamizol – EMA doporučuje úpravu dávkování a použití v graviditě / laktaci

Metamizol – EMA doporučuje úpravu dávkování a použití v graviditě / laktaci

Metamizol je léčivo s analgetickým, antipyretickým a spasmolytickým účinkem; je používán k léčbě silné bolesti a horečky, které nereagují na jinou léčbu. Dokumentace různých přípravků s obsahem metamizolu v různých evropských státech obsahuje odlišné údaje o maximální dávce a použití v těhotenství a během kojení. Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, Evropská léková agentura (EMA) ukončila přehodnocení zaměřené na maximální denní dávky a používání během těhotenství a při kojení. celý článek »

 

Stres zhoršuje riziko vzniku civilizačních chorob, toto riziko lze však snížit

Stres zhoršuje riziko vzniku civilizačních chorob, toto riziko lze však snížit

Chronický stres zvyšuje riziko vzniku civilizačních onemocnění, včetně onkologických. Významnou roli v jejich prevenci i léčbě hraje podávání vitaminu C a jiných látek, které díky svým antioxidačním a dalším prospěšným účinkům zvyšují odolnost organismu vůči stresu. Klinické studie ukázaly, že například u onkologických pacientů podávání kyseliny askorbové zlepšuje kvalitu života a redukuje nežádoucí účinky léčiv. celý článek »

Revmatologie: nová učebnice základního významu

Revmatologie: nová učebnice základního významu

Na našem knižním trhu dlouho chyběla publikace, mapující komplexně a podrobně současný stav revmatologie. Tuto mezeru zaplnila obsáhlá kniha Revmatologie autorského kolektivu, vedeného prof. Karlem Pavelkou, DrSc., ředitelem Revmatologického ústavu v Praze. První vydání knihy vyšlo v roce 2012 a bylo rychle rozebráno. Zájem odborné veřejnosti a nové poznatky z oblasti revmatických chorob včetně nových léčebných modalit a klinických studií vedly autory k přepracování textu této základní publikace a jejímu novému, aktualizovanému a rozšířenému vydání (Maxdorf, 2018). Přinášíme podrobnější informace. celý článek »