Aktuality
 

Doporučení EMA a ECDC k heterologním schématům vakcinace proti covid-19

Doporučení EMA a ECDC k heterologním schématům vakcinace proti covid-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) naléhavě vyzývají občany EU k plnému očkování proti covid-19 a dodržování aktuálních doporučení ohledně posilovacích dávek. Stále více klinických studií se zabývá možností kombinování různých vakcín (heterologní očkování) jak pro základní vakcinaci, tak pro podání posilovací dávky. EMA a ECDC přezkoumaly výsledky těchto studií a data z reálného používání vakcín, a za účelem zvýšení flexibility očkovacích programů zformulovaly doporučení ohledně heterologních schémat očkování proti covid-19. Tato doporučení publikoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 
 

Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Rozvoj farmakoterapie v posledních dekádách dává lékařům dříve netušené možnosti volby – prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich větší počet možností volby konkrétního léčiva. Týká se to také oboru neurologie. Rostoucí počet terapeutických možností však vystavuje řadu lékařů také stresu z možné nesprávné volby. Právě to je důvodem úspěchu knihy Moderní farmakoterapie v neurologii autorského kolektivu pod vedením přední české neuroložky prof. MUDr. Ivany Štětkářové, Ph.D. Kniha vychází po krátké době v třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání v nakladateství Maxdorf. celý článek »

Specifika farmakoterapie ve vyšším věku

Specifika farmakoterapie ve vyšším věku

Celosvětově i v České republice stoupá průměrný věk populace. Polymorbidita spojená s vyšším věkem s sebou nese vyšší počet užívaných léčiv (nemusí jít vždy o polypragmázii) a riziko lékových interakcí. Starší nemocní jsou také citlivější k nežádoucím účinkům léčiv. Této problematice se věnuje článek, uveřejněný na pokračování ve dvou číslech Farmakoterapeutických informací (11-12/2021), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Článek shrnuje změny ve farmakokinetice i farmakodynamice, ke kterým ve stáří dochází, a které přispívají k  odlišné reaktivitě na farmakoterapii. celý článek »

 

Covid-19: MZ ČR detailně k použití monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab v léčbě a prevenci

Covid-19: MZ ČR detailně k použití monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab v léčbě a prevenci

Jak připoměl prezident České lékařské komory MUDr. Kubek ve svém dopise rozeslaném lékařům, Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) povolilo v září 2021 distribuci a používání neregistrovaného přípravku REGN-COV2 s obsahem monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab 1/ pro léčbu použití u pacientů s covidem-19 a 2/ pro postexpoziční profylaxi po kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2. Toto rozhodnutí MZ ČR, v kterém jsou podrobně uvedeny údaje o indikacích a dávkování přípravku REGN-COV2 jak v léčebném, tak profylaktickém použití přinášíme v kompletním znění. celý článek »

EMA vydala doporučení k použití molnupiraviru k léčbě covidu-19

EMA vydala doporučení k použití molnupiraviru k léčbě covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal 19.11.2021 doporučení k použití lpřípravku Lagevrio (obsahujícího antivirotikum léčivou látku molnupiravir) k léčbě covidu19, přestože molnupiravir dosud není v EU registrován. Ema jej doporučuje k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nepotřebují léčbu kyslíkem a kteří mají zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění. celý článek »

 

EMA doporučila k registraci další přípravky s monoklonálními protilátkami pro léčbu covidu-19

EMA doporučila k registraci další přípravky s monoklonálními protilátkami pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal souhlasné stanovisko s registrací léčivých přípravků Ronapreve (kombinace léčivých látek kasirivimab a imdevimab) a Regkirona (léčivá látka regdanvimab) pro léčbu nemoci covid-19. Přinášíme podrobnosti. V současné době se již používá např. kombinace casirivimabu a imdevimabu (přípravek REGN-CoV-2). celý článek »

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Prevence vzniku chorob představuje ve všech lékařských oborech velmi důležitou oblast, která se rozšiřuje s růstem znalostí etiologických faktorů a tím i způsobů, jak zabránit vzniku onemocnění. Oblast prevence je dnes rozsáhlým oborem, který byl poprvé u nás detailně zpracován v monografii Preventivní medicína, jejímiž autory jsou Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv. Po rychlém rozebrání dvou předchozích vydání vydává nakladatelství Maxdorf v třetím, aktualizovaném a rozšířeném vydání tuto knihu, kterou lze dnes již považovat za klasický medicínský bestseller. celý článek »

 

Comirnaty a Spikevax: doporučení EMA pro podání dodatečné a posilovací dávky

Comirnaty a Spikevax: doporučení EMA pro podání dodatečné a posilovací dávky

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dospěl k závěru, že další dávka vakcín proti covid-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna) může být podána lidem se silně oslabeným imunitním systémem nejméně 28 dní po druhé dávce. Přinášíme bližší informace. celý článek »

Poskytují protilátky po prodělané infekci dostatečnou ochranu proti covidu-19?

Poskytují protilátky po prodělané infekci dostatečnou ochranu proti covidu-19?

Jedním ze základních projevů adaptivní antiinfekční imunity je tvorba specifických protilátek. Jejich výskyt lze detekovat v séru a toto vyšetření slouží jednak jako jedno z diagnostických kritérií potvrzujících prodělání virové nemoci, ale také často i k potvrzení imunity vůči danému onemocnění. V Časopise lékařů českých a na webových stránkách Zdravotního ústavu v Ostravě byl publikován článek, který shrnuje aktuální informace o imunitě po prodělané infekci virem SARS-CoV-2 a uvádí výsledky studie vyšetřování hladiny protilátek v několika českých klinických laboratořích. celý článek »

 

Bakteriální infekce jako komplikace onemocnění covid-19

Bakteriální infekce jako komplikace onemocnění covid-19

Skutečnost, že virové respirační infekce mohou být komplikovány bakteriálními respiračními infekcemi, je dlouhodobě známa. Španělskou chřipkou onemocněla v roce 1918 třetina tehdejší lidské populace, přičemž se předpokládá, že naprostá většina úmrtí byla způsobena sekundárními bakteriálními pneumoniemi. Za bakteriální infekce komplikující covid-19 se v užším smyslu slova obvykle považují infekce dýchacího traktu, v některých studiích také infekce krevního řečiště, ale pacient s covidem-19 může onemocnět jakoukoliv jinou bakteriální infekcí. Tímto tématem se zabývá článek ve Farmakoterapeutických informacích (10/2021), které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

Stanovisko Výboru ČSAKI k problému vyšetřování protilátek proti SARS-CoV-2

Stanovisko Výboru  ČSAKI k problému vyšetřování protilátek proti SARS-CoV-2

V souvislosti s onemocněním covid-19 je předmětem diskuzí otázka významu vyšetřování a hodnocení hladiny protilátek proti viru SARS-CoV-2. Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) vypracoval v srpnu 2021 stanovisko k této problematice a publikoval je v odborném časopise Alergie (3/2021). Přinášíme tento dokument v plném znění. celý článek »