Aktuality
 

Akademie FRM 2019 pokračuje v září seminářem na pediatrické téma

Akademie FRM 2019 pokračuje v září seminářem na pediatrické téma

Edukafarm organizuje v několika posledních letech kurz Akademie FRM - sérii seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. Přednášejí zahraniční specialisté (přednášky jsou simultánně tlumočeny). Semináře jsou akreditovány ČLK (6 kreditních bodů/seminář). Příští seminář proběhne 20.9.2019; na téma využití FRM v oboru pediatrie bude přednášet italská lékařka dr. Eleonora Lombardi Mistura. Přinášíme program a elektronickou přihlášku.
celý článek »

 
 

Farmakologická léčba artrózy: semináře v Praze, Brně a Kroměříži

Farmakologická léčba artrózy: semináře v Praze, Brně a Kroměříži

Edukafarm pořádá pro lékaře semináře/kulaté stoly na téma moderní farmakologické léčby artrózy; kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby na nich bude přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Nejbližší akce bude v Praze 19.9.2019, dalšíBrně 10.10.2019 a v Kroměříži 21.11.2019. Akce jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. Přinášíme informace o programu a elektronickou přihlášku na tyto semináře. celý článek »

Farmakoterapie urgentních stavů - aktualizované vydání

Farmakoterapie urgentních stavů - aktualizované vydání

Správné zvládnutí léčby naléhavých klinických situací je náročnou disciplínou, která může zásadně ovlivnit stav a prognózu pacienta. Osvědčenou příručku Farmakoterapie urgentních stavů, která přehledným způsobem a aktuálně shrnuje tuto problematiku, vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání nakladatelství Maxdorf. celý článek »

 

Kongres o léčbě onemocnění muskuloskeletálního systému: Milán, listopad 2019

Kongres o léčbě onemocnění muskuloskeletálního systému: Milán, listopad 2019

Společnost InPharm organizuje ve dnech 15.-17.listopadu 2019 (pouze pro pozvané lékaře) zájezd do Milána na 2.mezinárodní kongres "Kolagen v léčbě onemocnění muskuloskeletálního systému". Registrační poplatek činí 2000,-Kč na osobu. Pro účastníky zájezdu je zajištěna doprava, ubytování a strava v den kongresu. Odlet z Prahy: 15.11. v ranních hodinách, návrat: 17.11. odpoledne.  Protože počet účastníků zájezdu je omezen, nepoužívejte prosím elektronickou přihlášku, ale kontaktujte pí Marcelu Horáčkovou (tel. 224252435, 606748366) nebo lokálního Medical reprezentanta InPharm.  celý článek »

Injekční kolagen: 10 let zkušeností a klinických studií

Injekční kolagen: 10 let zkušeností a klinických studií

Léčba bolestivých onemocnění pohybového aparátu pomocí injekčních přípravků s obsahem kolagenu představuje inovativní koncepci, s kterou jsou už dnes desetileté zkušenosti. Přinášíme review italského autora prof. L.Milaniho, který přináší aktuální pohled na tuto léčbu, uvádí souhrn provedených klinických studií a věnuje se podrobněji dvěma z nich. celý článek »

 

Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Aktuální čísla Biotherapeutics a FarmiNews na webu

Společnost Edukafarm vydává pro zdravotnickou veřejnost časopis Biotherapeutics a pro farmaceuty časopis FarmiNews. Obě periodika jsou zaměřená na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálních čísel těchto časopisů se můžete nyní seznámit na našem webu. celý článek »

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Alergie patří k řadě onemocnění, v jejichž patogenezi hraje roli prozánětlivé působení oxidativního stresu. Z této nedávno objevené role oxidativního stresu jako významného faktoru vzniku i rozvoje alergických onemocnění vyplývá i vhodnost doplnění léčby o antioxidativně působící látky. Významným antioxidantem s protialergickými účinky je kyselina askorbová, a to díky svému mnohotvárnému působení: ovlivňuje nejen zánět, ale i řadu složek imunitního systému a navíc hraje roli i v metabolismu histaminu, který je příčinou některých alergických příznaků. celý článek »

 

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitální důležitost vitaminu C pro lidský organismus je již dlouhou dobu prokázaným faktem. Přesto vědecký výzkum odhaluje stále nové detaily různorodých rolí, které vitamin C hraje v komplexu fyziologických funkcí, potřebných pro udržení homeostázy. Známé je jeho antioxidační působení v ochraně tkání a orgánů před oxidačním stresem a chronickým zánětem. S tím souvisí jeho role v prevenci řady onemocnění, v jejichž vzniku hraje roli chronický zánět. Vitamin C hraje komplexní roli ve funkci všech systémů, včetně imunitního, kde ovlivňuje celou řadu faktorů. celý článek »

EMA: riziko ischemické kolitidy u přípravků s pseudoefedrinem

EMA: riziko ischemické kolitidy u přípravků s pseudoefedrinem

Jak upozorňuje Evropská agentura pro léčiva (EMA) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), držitelé rozhodnutí o registraci všech přípravků s obsahem pseudoefedrinu jsou povinni zařadit do dokumentace informaci o riziku nežádoucího účinku - ischemické kolitidy. celý článek »

 

Modulace imunity u dětí s recidivujícími respiračními infekty: Citomix

Modulace imunity u dětí s recidivujícími respiračními infekty: Citomix

Recidivující respirační infekce (RRI) jsou stále velkým problémem především u dětských pacientů. Návratnost těchto infekcí souvisí s narušenou funkcí imunitního. Prevence a léčba opakovaných respiračních infekcí ani v současné době nepřináší uspokojivé výsledky. Citomix je multikomponentní přípravek, obsahující řadu složek v nízkých dávkách; výrobce jej doporučuje právě u respiračních infekcí. Přinášíme výsledky studie účinnosti tohoto přípravku v modulaci imunity u dětí s RRI. celý článek »

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »