Aktuality
 

Injekční kortikosteroidy – kontraindikace u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka

Injekční kortikosteroidy – kontraindikace u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka

Farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury (EMA) doporučil, aby podání injekčních přípravků s methylprednisolonem obsahujících laktózu a potenciálně také stopy bílkovin kravského mléka bylo kontraindikováno u pacientů se známou nebo suspektní alergií na bílkoviny kravského mléka. Dále je doporučeno pozastavit léčbu alergických reakcí methylprednisolonem v případech, kdy se obtíže zhoršují nebo se objeví nové alergické příznaky. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Zinbryta (daclizumab) - omezení používání

Zinbryta (daclizumab) - omezení používání

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dočasně omezila používání léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab), který se používá k léčbě dospělých s relabující formou roztroušené sklerózy. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

Nežádoucí účinky léčiv: očkování

Nežádoucí účinky léčiv: očkování

Nové číslo věstníku Nežádoucí účinky léčiv (2/2017), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, je věnováno především vedlejším účinkům očkování, ale i řadě dalších témat. Publikujeme kompletní text tohoto vydání věstníku. celý článek »

 

Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví

Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví

Knihu Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D., vydává nakladatelství Maxdorf již v druhém, rozšířeném a aktualizovaném vydání. Nové vydání vychází necelé tři roky od vydání prvního, které získalo nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP. Stejné nakladatelství vydává i novou, obsáhlou moderní učebnici prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. a kolektivu Gynekologie. Přinášíme informace o obou knihách.  celý článek »

EMA ukončila přehodnocení metforminu

EMA ukončila přehodnocení metforminu

Metformin v současné době představuje perorální antidiabetikum první volby, užívané ve farmakoterapii pacientů s diabetem 2.typu. Evropská agentura pro léčiva (EMA) ukončila celoevropské přehodnocení všech léčivých přípravků obsahujících metformin, pokud jde o možnost použití u pacientů s poruchou funkce ledvin. Agentura  dospěla k závěru, že při léčbě diabetes mellitus 2.typu lze tyto přípravky předepisovat i pacientům se středně sníženou funkcí ledvin a proto byla zrušena dosavadní kontraindikace metforminu u tohoto typu pacientů. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 

E-learning: přidány další testy, akreditované profesními komorami

E-learning: přidány další testy, akreditované profesními komorami

Na našem webu nabízíme e-learningové kurzy s testy pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Kurzy jsou akreditovány profesními komorami (ČLK / ČLnK / FA ČAS); úspěšným vyřešením testu získáte kreditní body postgraduálního vzdělávání. Naposledy přidané e-learningové kurzy: Lipozomální formy léčiv (pro farmaceuty / farmaceutické asistenty), Nové přístupy v geriatrii, Vybrané kapitoly z endokrinologie (pro lékaře). Další kurzy/testy: Kognitivní poruchy: hodnocení a možnosti léčby, Invazivní mykotická onemocnění, Kardiovaskulární choroby a role chronického zánětu, Bakteriální infekce kůže, Léčba onemocnění pohybového aparátu, Nové přístupy v onkologii: medicína nízkých dávek (pro lékaře), Systémová enzymoterapie v praxi (pro lékaře a farmaceuty), Patofyziologie a léčba atopické dermatitidy, Prevence a léčba alergických stavů, Vulvovaginální dyskomfort (pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty). Vstupte do e-learningového modulu s podrobnějšími instrukcemi zde.

Vybrané kapitoly z endokrinologie
celý článek »

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »

 

Současné možnosti farmakoterapie hypertenze

Současné možnosti farmakoterapie hypertenze

Léčba hypertenze vede k významnému snížení kardiovaskulární morbidity a mortality. Příznivý účinek léčby existuje také ve starších věkových skupinách včetně pacientů s izolovanou systolickou hypertenzí. Přinášíme aktuální přehled možností farmakoterapie hypertenze, který byl publikován v časopise Farmakoterapeutické informace (FI). celý článek »

Akademie FRM 2017 pokračuje v září seminářem zaměřeným na pediatrii

Akademie FRM 2017 pokračuje v září seminářem zaměřeným na pediatrii

Postgraduální kurz pro lékaře Akademie FRM 2017 je koncipován jako série seminářů, zaměřených na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Na všech seminářích, které probíhají v Jesenici u Prahy, přednášejí zahraniční specialisté (překlad zajištěn). Nejbližší seminář proběhne 15.září 2017 a vystoupí na něm italský pediatr dr. Antonello Arrighi. Přinášíme přehled termínů / programu seminářů a elektronickou přihlášku. celý článek »

 

Deficit vitaminu C: klinický význam a možnosti detekce

Deficit vitaminu C: klinický význam a možnosti detekce

Vzhledem k vitálně důležité roli vitaminu C pro lidský organismus může být deficit této látky velmi nebezpečný. Byl prokázán vztah mezi poklesem koncentrace kyseliny askorbové, oxidativním stresem, zvýšením hladiny markerů zánětu a rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob, diabetu, hypertenze,  a mortality z jakýchkoli příčin. Výskyt tohoto deficitu je překvapivě i v rozvinutých zemích relativně častý.

oxidativním stresem, zvýšením hladiny markerů zánětu
celý článek »

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

Citikolin - biogenní látka s neuroprotektivním účinkem

V rozvinutých zemích se významně prodlužuje průměrná délka života, což má i svou negativní stránku: zvyšuje se výskyt onemocnění, charakteristických právě pro vyšší věk. Zvláštní význam mají onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, především poruchy kognitivních funkcí, mezi které patří např. Alzheimerova choroba a další demence. Pro zlepšení kognitivních funkcí se užívají různá léčiva, řazené do skupin kognitiv a nootropik. Jedním z nootropik s neuroprotektivními a dalšími prospěšnými účinky je citikolin. celý článek »