Aktuality
 

Remdesivir v terapii COVID-19: WHO jej nedoporučuje, FDA jej schválila jako účinný

Remdesivir v terapii COVID-19: WHO jej nedoporučuje, FDA jej schválila jako účinný

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala podmíněné doporučení, v kterém se staví proti užívání remdesiviru u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 bez ohledu na závažnost onemocnění, protože podle WHO v současné době neexistují důkazy o tom, že remdesivir zlepšuje přežití a další výsledky léčby u těchto pacientů. Naproti tomu americká léková agentura FDA účinnost remdesiviru považuje za prokázanou (aktualizováno). celý článek »

 
 

FDA povolila kombinaci baricitinib / remdesivir pro léčbu COVID-19

FDA povolila kombinaci baricitinib / remdesivir pro léčbu COVID-19

Americká léková agentura FDA vydala "povolení k nouzovému použití" (emergency use authorization, EUA) pro baricitinib, biologické léčivo ze skupiny inhibitorů Janus kináz (JAK) v kombinaci s remdesivirem pro léčbu suspektního nebo laboratorně potvrzeného COVID-19 u hospitalizovaných dospělých a pediatrických pacientů ve věku od dvou let, vyžadujících oxygenoterapii, mechanickou ventilaci nebo ECMO.  celý článek »

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Vitamin C hraje v komplexních funkcích imunitního systému velmi významnou roli. Týká se to především ochrany organismu proti infekcím, ale i dalších oblastí. K podpoře fyziologické funkce různých složek imunity jsou k dispozici i přípravky z oblasti mikroimunoterapie, které obsahujují různé komponenty v nízkých dávkách a mají své specifické indikace. Možnostem kombinace vitaminu C a mikroimunoterapie při posilování antiinfekční imunity je věnován článek, který byl nově publikován v mezinárodním časopise Micro-immunotherapy International News. Na článku se podíleli autoři z InPharm Clinic, Edukafarmu a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Článek zprostředkujeme v původním anglickém znění. celý článek »

 

FDA povolila použití monoklonální protilátky bamlanivimabu pro léčbu COVID-19

FDA povolila použití monoklonální protilátky bamlanivimabu pro léčbu COVID-19

Americká léková agentura FDA vydala povolení pro nouzové použití (EUA) bamlanivimabu v léčbě mírného až středně závažného onemocnění COVID-19 u dospělých a pediatrických pacientů. Bamlanivimab je monoklonální protilátka proti spike proteinu koronaviru SARS-CoV-2. FDA povolila jeho použití u pacientů, kteří jsou pozitivně testováni na SARS-CoV-2, a kteří mají vysoké riziko progrese do těžké formy COVID-19 a následné hospitalizace (toto riziko je zvýšeno např. u osob nad 65 let nebo osob trpících některými chronickými chorobami). Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

Chronický stres a endokrinní onemocnění

Chronický stres a endokrinní onemocnění

V reakci všech systémů organismu na stres hraje zásadní roli endokrinní systém. U akutního stresu vede endokrinní regulace zprostředkovaná především osou hypothalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) k adaptaci organismu na novou situaci. Naproti tomu u dlouhodobého, chronického stresu dochází k dysregulaci endokrinního systému, která může podpořit rozvoj poruch v různých oblastech organismu. Patogenním vlivem chronického stresu může být postižen i samotný endokrinní systém.  celý článek »

 

Akademie FRM 2020 - seminář zrušen, nový termín bude oznámen

Akademie FRM 2020 - seminář zrušen, nový termín bude oznámen

Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Seminář plánovaný na 27.11. byl zrušen vzhledem k opatření České lékařské komory, která v souvislosti s epidemiologickou situací ruší veškeré akreditované akce, plánované na nejbližší období. Náhradní termín bude včas oznámen.  celý článek »

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Podle současných poznatků představuje Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, při kterém jsou narušeny především kognitivní funkce, ale symptomatologie se nemusí omezovat jen na tuto poruchu. Moderní medicínský výzkum přinesl veliké množství poznatků jak k etiologii, tak k patofyziologii, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Autorský kolektiv vedený Janem Korábečným, Ondřejem Soukupem a Martinem Vališem připravil podrobnou monografii věnovanou Alzheimerově nemoci (Alzheimerova nemoc: Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie), kterou vydává nakladatelství Maxdorf.  celý článek »

 

FDA schválila první lék pro terapii COVID-19

FDA schválila první lék pro terapii COVID-19

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 22. října 2020 antivirotikum Veklury (remdesivir) pro léčbu COVID-19 u dospělých pacientů a dětí od 12 let, vyžadujících hospitalizaci. Přípravek Veklury by měl být podáván pouze v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení schopném poskytovat akutní péči srovnatelnou s nemocniční péčí. Veklury je první lék pro terapii COVID-19, který získal schválení FDA.  celý článek »

Aktuality z výzkumu terapie COVID-19: celosvětově probíhá přes 200 klinických studií

Aktuality z výzkumu terapie COVID-19: celosvětově probíhá přes 200 klinických studií

Farmaceutické společnosti na základě zkušeností z dřívějších virových epidemií (např. SARS, MERS, chřipka, HIV) společně s akademickými centry i malými a středními podniky pracují na vývoji potřebných diagnostických metod a léčiv, které by pomohly nemocným s onemocněním s COVID-19. Přinášíme tiskovou zprávu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) k této problematice. celý článek »

 

Lipo C Askor Forte, Lipo C Askor Junior - profily přípravků

Lipo C Askor Forte, Lipo C Askor Junior - profily přípravků

Jeden ze způsobů, jak dosáhnout vyšší plasmatické hladiny vitaminu C je (vedle infuzní aplikace) tzv. lipozomální forma, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu. Na trhu v České republice jsou dostupné přípravky LIPO C ASKOR FORTE a LIPO C ASKOR JUNIOR, které obsahují formu vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním. Publikujeme profily těchto přípravků. celý článek »

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Onemocnění COVID-19 může vyústit do závažného stavu, spojeného s tzv. syndromem cytokinové bouře. Tento stav se může projevovat různým způsobem, od virové pneumonie, akutního syndromu dechové tísně (ARDS), až po multiorgánové selhání. Léčba pneumonie spojená s COVID-19 je řešena především kyslíkovou terapií a asistovanou plicní ventilací, farmakoterapie je experimentální, užívána jsou především léčiva ze skupin antimalarik a antivirotik, dosavadní výsledky jsou rozporné. Proto se experimentuje i s dalším látkami, z nichž některé by mohly základní terapii doplňovat. Mezi nově zkoušenými látkami je i glutathion, látka, která jako intracelulární antioxidant má schopnost svým působením na oxidativní stres působit protizánětlivě.  celý článek »