Aktuality
 

Problematika snížené hladiny vitaminu C u dětí

Problematika snížené hladiny vitaminu C u dětí

Vitamin C má zásadní význam pro všechny systémy lidského organismu a jeho deficit vede k významným funkčním poruchám, např. ke snížení funkce imunity. Systémový deficit vitaminu C je relativně častý i v rozvinutých zemích, a to i u dětí, především v souvislosti s jeho nedostatečným příjmem. Proto jsou užitečné alespoň orientační informace o saturaci dětského organismu vitaminem C, především jako vodítko při rozhodování o potřebě suplementace. Přinášíme výsledky takto zaměřeného výzkumu, který proběhl na dětském oddělení nemocnice v Ostravě-Vítkovicích. celý článek »

 
 

Lipo C Askor Forte, Lipo C Askor Junior - profily přípravků

Lipo C Askor Forte, Lipo C Askor Junior - profily přípravků

Jeden ze způsobů, jak dosáhnout vyšší plasmatické hladiny vitaminu C je (vedle infuzní aplikace) tzv. lipozomální forma, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu. Na trhu v České republice jsou dostupné přípravky LIPO C ASKOR FORTE a LIPO C ASKOR JUNIOR, které obsahují lipozomální formu vitaminu C. Publikujeme profily těchto přípravků. celý článek »

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Onemocnění COVID-19 může vyústit do závažného stavu, spojeného s tzv. syndromem cytokinové bouře. Tento stav se může projevovat různým způsobem, od virové pneumonie, akutního syndromu dechové tísně (ARDS), až po multiorgánové selhání. Léčba pneumonie spojená s COVID-19 je řešena především kyslíkovou terapií a asistovanou plicní ventilací, farmakoterapie je experimentální, užívána jsou především léčiva ze skupin antimalarik a antivirotik, dosavadní výsledky jsou rozporné. Proto se experimentuje i s dalším látkami, z nichž některé by mohly základní terapii doplňovat. Mezi nově zkoušenými látkami je i glutathion, látka, která jako intracelulární antioxidant má schopnost svým působením na oxidativní stres působit protizánětlivě.  celý článek »

 

Akademie FRM 2020 - říjnový seminář zrušen, nový termín bude oznámen

Akademie FRM 2020 - říjnový seminář zrušen, nový termín bude oznámen

Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Seminář plánovaný na 16.10. byl zrušen vzhledem k opatření České lékařské komory, která v souvislosti s epidemiologickou situací ruší veškeré akreditované akce, plánované na nejbližší období. Náhradní termín bude včas oznámen.  celý článek »

EMA zahájila první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19

EMA zahájila první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA)  zahájil první průběžné hodnocení vakcíny proti nemoci COVID-19. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jedná se o vakcínu vyvíjenou společností AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

V počátcích koronavirové pandemie byl opakovaně vysloven předpoklad, že pacienti, kteří jsou léčeni pro hypertenzi inhibitory ACE, jsou vystaveni vzvýšenému riziku vzniku onemocnění COVID-19 s nebezpečným průběhem. Důvodem měla být předpokládaná vyšší exprese enzymu ACE2 v plicních buňkách těchto pacientů. Výsledky velké britské studie (1), které byly nově publikovány v renomovaném britském časopise Heart, ale tento předpoklad nepotvrdily, spíše ukázaly opak.   celý článek »

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Účinnost askorbátu proti rozvoji oxidačního stresu jej předurčuje k použití nejen při prevenci kancerogeneze, ale i jako součásti podpůrné nebo komplementární terapie během základní onkologické léčby. Přinášíme překlad článku Pavla Klenera a kolektivu na toto téma. Anglický originál článku byl publikován v roce 2020 v časopise Journal of Applied Biomedicine (J Appl Biomed 2020;18:1-7).   celý článek »

 

Koronavirová infekce a školní výuka

Koronavirová infekce a školní výuka

Zamezit překotnému šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v základních a středních školách a předejít nutnosti přejít opět na on-line výuku má od 18.9.2020 povinnost nosit roušky i ve třídách – nejen ve společných prostorách, jako tomu bylo do té doby. V následujícím období byla pravidla upravována s ohledem na lokální epidemiologickou situaci. Na toto téma se objevila řada protichůdných názorů. V článku publikovaném v Lidových novinách se k zdravotnickým aspektům této problematiky vyjadřuje řada odborníků z různých oblastí. Článek zpřístupňujeme v plném znění. celý článek »

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Plzeň, 8.10.2020 - akce je zrušena

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Plzeň, 8.10.2020 - akce je zrušena

Seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy, který měl proběhnout 8.10.2020 v Plzni, je zrušen vzhledem k opatření České lékařské komory, která v souvislosti s epidemiologickou situací ruší veškeré akreditované akce, plánované na nejbližší období. Nový termín semináře bude včas oznámen.   celý článek »

 

Intraartikulární aplikace hydrolyzovaného kolagenu (CHondroGrid) v léčbě osteoartrózy

Intraartikulární aplikace hydrolyzovaného kolagenu (CHondroGrid) v léčbě osteoartrózy

Osteoartróza je nejčastějším onemocněním pohybového systému. Možnosti léčby jsou omezené, a nejpoužívanější léčiva jako perorální nesteroidní antirevmatika nebo intraartikulárně aplikované kortikosteroidy jsou spojena s výraznými nežádoucími účinky. Tato situace vede k hledání nových léčebných modalit. Jednou z nových možností je injekční aplikace kolagenu. Na trhu v ČR je nyní nově přípravek CHondroGrid určený především k intraartikulární léčbě ostaoartrózy velkých kloubů. celý článek »

Mezinárodní vědecký tým prokázal účinnost vitaminu C u některých nádorů nadledvin

Mezinárodní vědecký tým prokázal účinnost vitaminu C u některých nádorů nadledvin

Mezinárodní tým vědců okolo Karla Pacáka,M.D.,D.Sc.,Ph.D. z amerického Státního zdravotního ústavu (National Institute of Health), mezi nimiž byl i prof.ing.Jiří Neužil, vedoucí Laboratoře molekulární terapie  Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR v centru Biocev (společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy), ve svém výzkumu prokázal, že u některých typů tumorů nadledvin způsobuje vitamin C (ve farmakologické koncentraci) zánik nádorových buněk. Informuje o tom web Akademie věd ČR. Přinášíme podrobnosti. celý článek »