Aktuality
 

Akademie FRM 2018 - nejbližší semináře se zaměří na endokrinologii

Akademie FRM 2018 - nejbližší semináře se zaměří na endokrinologii

Edukafarm organizuje v několika posledních letech postgraduální kurz Akademie FRM - sérii celodenních seminářů, určených lékařům a lékárníkům, se zaměřením na integraci poznatků z oblasti fyziologické regulační medicíny (FRM) do různých lékařských oborů. Na seminářích Akademie, které probíhají v roce 2018 nejen v Jesenici u Prahy, ale i v Brně, prezentují své zkušenosti zahraniční specialisté (překlad zajištěn). Část seminářů již proběhla, je však možno přihlásit se na jednotlivé zbývající semináře; každý z nich je zaměřen na jiný obor. Zářijové semináře proběhnou 13.9. v Brně a 14.9. v Jesenici u Prahy. Semináře povede italská endokrinoložka Dr. Simonetta Marucci s tématem onemocnění endokrinního systému. Přinášíme informace o programu seminářů a elektronickou přihlášku. celý článek »

 
 

Farmakoterapie artrózy - kulatý stůl (Ostrava, 18. září)

Farmakoterapie artrózy - kulatý stůl (Ostrava, 18. září)

Edukafarm pořádá pro lékaře 18.září 2018 v Ostravě seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby bude na této akci přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Akce je akreditována Českou lékařskou komorou (ohodnocení: 2 kredity). Přinášíme detaily programu a elektronickou přihlášku. celý článek »

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Valsacor a Valsacombi

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Valsacor a Valsacombi

V zájmu zajištění kontinuity terapie pro pacienty léčené valsartanem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR předběžné opatření, kterým zakazuje vývoz (reexport) přípravků Valsacor a Valsacombi. Důvodem tohoto opatření je očekávaný výpadek přípravků s valsartanem na trhu v ČR v důsledku stažení řady přípravků obsahujících kontaminovaný valsartan čínské výroby. Po tomto stažení se staly právě přípravky Valsacor a Valsacombi jedinými v ČR dostupnými léky s obsahem valsartanu. Zákaz jejich vývozu je tedy logickým krokem,který má zajistit dostupnost léčby pro české pacienty. Přinášíme detailnější informace. celý článek »

 

Akreditované semináře o léčbě bolestí pohybového systému - říjen/listopad 2018

Akreditované semináře o léčbě bolestí pohybového systému - říjen/listopad 2018

Společnost Edukafarm pořádá pro lékaře 5.října 2018 v Praze (Trója, restaurant Salabka) a 2.-3.listopadu 2018 v Blansku (Hotel Skalní mlýn) semináře na téma "Kolagenové MD injekce - účinná a bezpečná léčba bolestí pohybového aparátu". Hlavní přednášející: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Akce jsou akreditovány Českou lékařskou komorou (ohodnocení: 4 kredity). Přinášíme detailní informace o programu obou seminářů (aktualizováno) a elektronickou přihlášku. celý článek »

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku přípravků s obsahem valsartanu

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku přípravků s obsahem valsartanu

Valsartan je antihypertenzivum ze skupiny antagonistů receptorů pro angiotenzin II (sartanů). Evropská léková agentura (EMA) informovala o riziku znečištění valsartanu dodávaného čínským výrobcem Zheijang Huahai Pharmaceuticals. Na základě této informace sdělil Státní ústav pro kontrolu léčiv, že z důvodu podezření na závadu v jakosti stahují držitelé registračního rozhodnutí k přípravkům obsahujících valsartan tohoto původu řadu šarží monokomponentních i kombinovaných přípravků (Blessin, Blessin Plus H, Kylotan Neo, Kylotan Plus H, Valzap, Valzap Combi, Vanatex HCT) z úrovně zdravotnických zařízení, lékáren a distributorů. Publikujeme doporučení SÚKL, včetně informací určených lékařům a pacientům (aktualizováno).   celý článek »

 

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolot, Orfiril

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolot, Orfiril

Vývoz velkého počtu balení některých přípravků mimo území ČR (tzv. reexport), při kterém distributoři využívají rozdílných cen léků v různých zemích EU, ohrožuje dostupnost léků pro české pacienty. V případech takového ohrožení přichází Ministerstvo zdravotnictví ČR s opatřeními, které vývoz konkrétních přípravků zakazují. Nejnověji zakázalo MZ ČR reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolot a Orfiril. Uvádíme podrobnosti. celý článek »

Přípravky obsahující pseudoefedrin: změna omezení výdeje v lékárnách

Přípravky obsahující pseudoefedrin: změna omezení výdeje v lékárnách

Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, mění se od července 2018 omezení výdeje v lékárnách u léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin v množství 30 mg v jednotce lékové formy, které jsou vydávány bez lékařského předpisu. Od července 2018 nesmí celkové množství pseudoefedrinu v období po sobě jdoucích 7 dnů v přípravcích vydaných jedné osobě přesáhnout 900 mg. Důvodem omezení výdeje je skutečnost, že pseudoefedrin je zneužíván k výrobě drogy metamfetaminu (pervitinu). Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics jsou dostupné na webu

Články z aktuálního čísla Biotherapeutics jsou dostupné na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálního čísla tohoto periodika se můžete nyní seznámit na našem webu. celý článek »

Esmya (ulipristal acetát): nová opatření k omezení výskytu poškození jater

Esmya (ulipristal acetát): nová opatření k omezení výskytu poškození jater

Přípravek Esmya (ulipristal acetát) je v EU zaregistrován pro léčbu děložních myomů u dospělých žen. Z důvodu nahlášených případů poškození jater u pacientek léčených tímto přípravkem přehodnocovala Evropská léková agentura (EMA) poměr přínosů a rizik přípravku. EMA nyní ukončila tento přezkum a doporučila uvést do praxe řadu opatření, která by měla vést ke snížení výskytu vzácného, ale závažného poškození jater.   celý článek »

 

Dolutegravir – riziko vzniku vrozených vad u dětí

Dolutegravir – riziko vzniku vrozených vad u dětí

Dolutegravir je léčivo užívané k terapii infekce HIV. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informují o nové studii naznačující riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím přípravek s obsahem dolutegraviru k léčbě HIV. Přinášíme detailní informace. celý článek »

Systémová kortikoterapie

Systémová kortikoterapie

Glukokortikoidy patří mezi nejčastěji předepisované léky současné medicíny. Avšak přes téměř masové použití lze v každodenní praxi jen stěží hovořit o plně racionální aplikaci. Naopak, často se setkáváme s převážně schematicky, chybně pojatou kortikoterapií, jejímž důsledkem bývá vysoký výskyt nežádoucích účinků. Aktuální přehled racionálního používání kortikosteroidů představuje příručka Systémová kortikoterapie, jejímž autorem je přední český endokrinolog prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. Knihu vydalo nakladatelství Maxdorf. celý článek »