Aktuality
 

Léčba kašle: Farmakoterapeutické informace 1/2021

Léčba kašle: Farmakoterapeutické informace 1/2021

Kašel je obranný reflex udržující volné dýchací cesty. Vzniká podrážděním tzv. tussigenní zóny, k níž patří nejen dýchací cesty (oblasti inervované n. vagus), ale i další oblasti jako pleura či jícen. Kašel doprovází zánětlivé a další procesy vyvolávající podráždění této zóny, může být i centrálního původu. Chronický kašel zhoršuje kvalitu života. Diagnostice a současným možnostem léčby kašle je věnován článek v lednovém čísle Farmakoterapeutických informací (FI 1/2021), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Přinášíme plný text článku. celý článek »

 
 

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti COVID-19

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti COVID-19

Očkování vakcínami proti koronaviru SARS-CoV-2, resp. proti onemocnění COVID-19, je v současné době celosvětově předmětem četných diskusí. Proto je důležité zveřejňovat odborná vyjádření k této problematice. Přinášíme stanovisko k této vakcinaci, publikované na webu České společnosti alergologie a klinické imunologie České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČSAKI ČLS JEP). Za výbor ČSAKI ČLS JEP zpracovala tento dokument prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol v Praze.   celý článek »

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Syndrom chronické bolesti dolní části zad (CLBP) představuje celosvětově jednu z hlavních příčin dlouhodobého zdravotního postižení. Prevalence CLBP významně roste s věkem. Problém dosavadní farmakoterapie CLBP spočívá v nežádoucích účincích mnoha tradičně používaných léků. Hledají se proto nové, bezpečnější metody léčby. Mezi inovativní možnosti terapie CLBP patří injekce obsahující kolagen. V mezinárodním časopise Current medicinal chemistry byl publikován na toto téma článek Chronic low back pain: current pharmacotherapeutic therapies and a new biological approach. V autorském kolektivu, vedeném ředitelem Revmatologického ústavu v Praze prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., jsou zastoupeni i autoři z InPharm Clinic a Edukafarmu. Přinášíme článek v původním anglickém znění.  celý článek »

 

EMA schválila podmínečnou registraci vakcíny Pfizer a Moderna

EMA schválila podmínečnou registraci vakcíny Pfizer a Moderna

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) posoudila žádost o podmínečnou registraci (Conditional Marketing Authorisation, CMA) pro dvě mRNA vakcíny proti COVID-19: vakcínu BNT162b2, vyvinutou společnostmi Pfizer a BioNTech a vakcínu mRNA1273 společnosti Moderna a rozhodla kladně o obou těchto vakcínách. Podmínečnou registraci vakcíny Pfizer schválila EMA 21.12.2020, obdobně schválila registraci vakcíny Moderna 6.1.2021. EMA pokročila i v hodnocení  dokumentace k vakcíně AstraZeneca (vyvíjené ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou). Britská léková agentura MHRA již vydala povolení k dodávce této vakcíny pro nouzové použití.  (Aktualizováno) celý článek »

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Vitamin C hraje v komplexních funkcích imunitního systému velmi významnou roli. Týká se to především ochrany organismu proti infekcím, ale i dalších oblastí. K podpoře fyziologické funkce různých složek imunity jsou k dispozici i přípravky z oblasti mikroimunoterapie, které obsahujují různé komponenty v nízkých dávkách a mají své specifické indikace. Možnostem kombinace vitaminu C a mikroimunoterapie při posilování antiinfekční imunity je věnován článek, který byl nově publikován v mezinárodním časopise Micro-immunotherapy International News. Na článku se podíleli autoři z InPharm Clinic, Edukafarmu a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Článek zprostředkujeme v původním anglickém znění. celý článek »

 

Moderní farmakoterapie v dermatologii

Moderní farmakoterapie v dermatologii

V respektované edici Moderní farmakoterapie, která se již v řadě lékařských oborů stala určujícím vodítkem preskripce v ambulantní i nemocniční praxi, vydává nakladatelství Maxdorf důkladnou publikaci věnovanou kožnímu lékařství. Hlavní autorkou knihy Moderní farmakoterapie v dermatologii je prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D., přední česká expertka v oblasti dermatologie, která k vytvoření této zásadní publikace přizvala další uznávané odborníky zaměřené na určité nozologické jednotky, resp. skupiny chorob.  celý článek »

Remdesivir v terapii COVID-19: WHO jej nedoporučuje, FDA jej schválila jako účinný

Remdesivir v terapii COVID-19: WHO jej nedoporučuje, FDA jej schválila jako účinný

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala podmíněné doporučení, v kterém se staví proti užívání remdesiviru u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 bez ohledu na závažnost onemocnění, protože podle WHO v současné době neexistují důkazy o tom, že remdesivir zlepšuje přežití a další výsledky léčby u těchto pacientů. Naproti tomu americká léková agentura FDA účinnost remdesiviru považuje za prokázanou (aktualizováno). celý článek »

 

FDA povolila kombinaci baricitinib / remdesivir pro léčbu COVID-19

FDA povolila kombinaci baricitinib / remdesivir pro léčbu COVID-19

Americká léková agentura FDA vydala "povolení k nouzovému použití" (emergency use authorization, EUA) pro baricitinib, biologické léčivo ze skupiny inhibitorů Janus kináz (JAK) v kombinaci s remdesivirem pro léčbu suspektního nebo laboratorně potvrzeného COVID-19 u hospitalizovaných dospělých a pediatrických pacientů ve věku od dvou let, vyžadujících oxygenoterapii, mechanickou ventilaci nebo ECMO.  celý článek »

FDA povolila použití monoklonální protilátky bamlanivimabu pro léčbu COVID-19

FDA povolila použití monoklonální protilátky bamlanivimabu pro léčbu COVID-19

Americká léková agentura FDA vydala povolení pro nouzové použití (EUA) bamlanivimabu v léčbě mírného až středně závažného onemocnění COVID-19 u dospělých a pediatrických pacientů. Bamlanivimab je monoklonální protilátka proti spike proteinu koronaviru SARS-CoV-2. FDA povolila jeho použití u pacientů, kteří jsou pozitivně testováni na SARS-CoV-2, a kteří mají vysoké riziko progrese do těžké formy COVID-19 a následné hospitalizace (toto riziko je zvýšeno např. u osob nad 65 let nebo osob trpících některými chronickými chorobami). Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 

Chronický stres a endokrinní onemocnění

Chronický stres a endokrinní onemocnění

V reakci všech systémů organismu na stres hraje zásadní roli endokrinní systém. U akutního stresu vede endokrinní regulace zprostředkovaná především osou hypothalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) k adaptaci organismu na novou situaci. Naproti tomu u dlouhodobého, chronického stresu dochází k dysregulaci endokrinního systému, která může podpořit rozvoj poruch v různých oblastech organismu. Patogenním vlivem chronického stresu může být postižen i samotný endokrinní systém.  celý článek »

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Podle současných poznatků představuje Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, při kterém jsou narušeny především kognitivní funkce, ale symptomatologie se nemusí omezovat jen na tuto poruchu. Moderní medicínský výzkum přinesl veliké množství poznatků jak k etiologii, tak k patofyziologii, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Autorský kolektiv vedený Janem Korábečným, Ondřejem Soukupem a Martinem Vališem připravil podrobnou monografii věnovanou Alzheimerově nemoci (Alzheimerova nemoc: Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie), kterou vydává nakladatelství Maxdorf.  celý článek »