Aktuality
 

Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání knihu Doporučené postupy v pneumologii celý článek »

Vitamin C ve zdraví a nemoci u dětí: pohled farmakologa

Vitamin C ve zdraví a nemoci u dětí: pohled farmakologa

Co je příčinou tak častého a závažného nedostatku vitamínu C u českých dětí, jak se tento deficit projevuje, jak může ovlivnit jejich vývoj a je skorbut skutečně již dávno překonanou nemocí? Informace o těchto tématech přináší podcast, v kterém vyvětluje význam vitaminu C pro správný vývoj a zdravotní stav dítěte z pohledu klinického farmakologa PharmDr. Lucie Kotlářová.  celý článek »

 

V lékárnách nyní stačí k vydání léků předepsaných eReceptem průkaz totožnosti

V lékárnách nyní stačí k vydání léků předepsaných eReceptem průkaz totožnosti

Od 1. 6. 2020 si mohou pacienti v lékárnách vyzvednout všechny léky předepsané eReceptem pomocí průkazu totožnosti. Lékárník načte číslo občanského průkazu nebo pasu pacienta a zobrazí se mu všechny platné nevydané eRecepty. Dosud bylo nutné každý eRecept načítat zvlášť z papírových průvodek, z sms zpráv či z e-mailů. Publikujeme informaci, kterou k tomuto tématu připravila Česká lékárnická komora (ČLnK). celý článek »

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident České lékařské komory rozeslal českým lékařům dopis, v kterém shrnuje situaci, vzniklou v českém zdravotnickém systému v souvislosti s pandémií onemocnění COVID-19. Přinášíme část dopisu, která se týká některých problémů, které v této souvislosti vznikly, a navrhovaných řešení.
celý článek »

 

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

29. dubna 2020 byly oznámeny výsledky dvou klinických studií léčby remdesivirem u pacientů se závažnou formou onemocnění COVID-19. První, randomizovaná a placebem kontrolovaná, proběhla v Číně a byla uveřejněna v časopise The Lancet. Ve stejný den publikovala společnost Gilead Sciences, která je výrobcem remdesiviru, na svých stránkách výsledky otevřené klinické studie, srovnávající účinnost a bezpečnost 5denní a 10denní léčby tímto antivirotikem (bez kontroly placebem). celý článek »

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Aktuální epidiemie infekce způsobené čínským koronavirem (SARS-CoV-2) připomíná obdobnou situaci z let 2002-2003, kdy došlo k epidemii SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, syndrom náhlého respiračního selhání), způsobeného též koronavirem. V návaznosti na tehdejší situaci byl publikován článek, který upozorňoval na významnou roli vitaminu C v posilování protivirové imunity (zde). Od té doby byl stimulační vliv vitaminu C na imunitu velmi podrobně zkoumán a byl prokázán jeho vliv na široké spektrum imunitních komponent. Proto v návaznosti na aktuální situaci upozorňujeme na význam vitaminu C v antiinfekční imunitě a publikujeme souhrnnou práci na toto téma. celý článek »

 

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP sestavila a publikovala doporučený postup pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19 v České republice. Protože v současné době vzhledem k bezprecedentní povaze infekce koronavirem SARS-CoV-2 není k dispozici žádná standardizovaná terapie tohoto onemocnění, má navrhovaná léčba experimentální charakter, a je nutno vždy zvažovat očekávaný poměr benefit/risk pro danou léčivou látku. Mezi léčivy uvedenými v doporučení je např. remdesivir, hydroxychlorochin, azithromycin, favipiravir, interferon-beta, vysokodávkovaný vitamin C. Přinášíme plný text tohoto doporučení. celý článek »

Perspektivy farmakoterapie COVID-19

Perspektivy farmakoterapie COVID-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla o výskytu závažného onemocnění způsobeného novým typem koronaviru ve Wuhanu v Číně poprvé informována v prosinci 2019. Onemocnění je nyní označováno jako COVID-19, a jeho původce jako SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Výskyt COVID-19 se postupně rozšířil do celého světa a WHO vyhlásila pandemii. Protože jde o nový typ onemocnění, neexistuje žádná ověřená terapie. Byla však zahájena řada studií účinnosti různých léčivých látek v terapii COVID-19. (Údaje jsou průběžně aktualizovány).  celý článek »

 

Vitamin C ve zdraví a nemoci: pohled farmakologa

Vitamin C ve zdraví a nemoci: pohled farmakologa

Vitamin C představuje ve výživě člověka naprosto zásadní látku s vitálním významem. Ovlivňuje existenci a stav organismu po celý život, ale i prenatálně. Má základní význam pro všechny systémy ve zdraví, v prevenci onemocnění a má rozhodující vliv i na způsob, jakým organismus zvládá různé choroby. Různé aspekty významu vitaminu C pro člověka vysvětluje v následujícím podcastu klinická farmakoložka PharmDr. Lucie Kotlářová.  celý článek »

Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Kolostrum je mateřské mléko, které se tvoří u savců v poslední třetině těhotenství a v prvních dnech po porodu. Složení kolostra se během fylogeneze savců vyvíjelo postupně tak, aby novorozená mláďata, citlivá na ohrožující faktory prostředí, byla matkou v první fázi laktace chráněna a zvýšila se jejich šance na přežití. Oproti zralému mléku je kolostrum bohatší o celou řadu složek, které podporují vznik funkční imunity, působí protizánětlivě a mají řadu dalších prospěšných účinků. Složení koloster savců se zásadně neliší; bovinní kolostrum pro své prospěšné účinky bylo využíváno člověkem již ve starých civilizacích. Moderní využití bovinního kolostra v péči o lidské zdraví na tyto tradice navazuje. celý článek »

 

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »

MZ ČR povolilo další přípravek s hydroxychlorochinem pro léčbu COVID-19

MZ ČR povolilo další přípravek s hydroxychlorochinem pro léčbu COVID-19

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) rozhodlo, že v rámci snahy o zajištění dostupnosti léků užívaných k terapii pacientů hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19 povoluje v ČR distribuci, výdej a používání léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT TEVA 200 MG potahované tablety (balení po 30 tbl.). Tento přípravek sice není registrován v ČR, ale v jiné zemi EU ano. Bude (omezenou dobu, prozatím 8 měsíců) k dispozici na lékařský předpis a jeho distribuci budou zajišťovat vybraná zdravotnická zařízení, jejichž seznam Rozhodnutí MZ ČR uvádí. Podstatným důvodem tohoto kroku je zajištění dostupnosti přípravku s hydroxychlorochinem, registrovaného v ČR (Plaquenil) pro pacienty s chorobami, pro které je hydroxychlorochin standardně indikován. Přinášíme plné znění tohoto dokumentu.  celý článek »