Léky a lékárna - 5 / 2012

Léky a lékárna - 5 / 2012

Časopis Léky a lékárna - časopis pro zdravotnickou edukaci, určený laické veřejnosti - vycházel v letech 2001-2016 především jako zdravotní příloha vysokonákladových periodik (např. jako příloha periodik Květy, Vlasta, Ona dnes, Rytmus života, TV Magazín, Moje rodina) několikrát ročně v nákladu kolem 200000 výtisků. Za dobu jeho existence časopis četly miliony čtenářů. Vedle klasicky reklamní složky je pro časopis charakteristický odborně edukační charakter, který je pro popularizaci konkrétních zdravotnických témat optimální.

 

Obsah vydání

  • Bezpečnost léků
  • Zdravotní tvrzení - ochrana spotřebitele
  • Pneumokokové infekce - nepodceňujte ani ve stáří
  • Plicní hypertenze ohrožuje srdce
  • Zima - nezapomeňte na prevenci
  • Infuzní léčba vitaminem C
  • Inkontinence Vás nemusí vyřadit
  • Čeká Vás operace? Připravte se předem!
  • Vybíráme multivitaminy pro děti

PDF verze celého vydání

Léky a lékárna - 5 / 2012