Archiv MediNews

Časopis Edukafarm MediNews, určený odborné lékařské veřejnosti, vycházel od roku 2007 jako příloha měsíčníku České lékařské komory Tempus medicorum. Webový archiv obsahuje čísla vydaná v letech 2008 až 2011. V současnosti vycházejí Edukafarm MediNews ve formě monotématicky zaměřených publikací, vydávaných při příležitosti vzdělávacích akcí Edukafarmu - viz rubrika Monografie MediNews.