Vakcina proti HPV: jak dlouho je účinná? Prezentace na zasedání SGO

Vakcinace proti gynekologické infekci způsobené humánními papillomaviry (HPV) působí také jako prevence karcinomu děložního čípku. O tom, jak dlouho podle současných poznatků chrání vakcina před touto infekcí i jejími onkologickými následky, informovala prezentace, která zazněla na výročním zasedání americké Společnosti gynekologických onkologů (SGO) v březnu 2008.

 
 

Jak sdělila autorka prezentace, dr. Harperová z Dartmouth College, Hanover, New Hampshire , podle dosavadních poznatků je vakcina účinná proti perzistující infekci HPV typu 16 a 18, a cervikálním neoplasmatům děložního čípku typu 1 a 2 - CIN1, CIN2.

(V této studii byla používána vakcína, která, je produktem společnosti GlaxoSmithKline, u nás známá pod firemním názvem Cervarix. Je určena dívkám a ženám ve věku od 10 do 25 let, tedy ženám, které nezačaly ještě aktivně sexuálně žít, tak i sexuálně aktivním ženám, u nichž brání opakované infekci. V ČR je na trhu ještě další vakcína proti HPV, produkt společnosti Merck, označovaná firemním názvem Silgard, která je účinná proti 4 typům HPV: 16, 18, 6, 11.)

Perzistující infekce vysoce rizikovými typy lidských papilomavirů (HPV) – tj. typem 16 a 18 – vede často k vzniku karcinomu děložního čípku. Méně rizikové typy HPV, ke kterým patří typ 6, 11 a další, způsobují benigní genitální kondylomata nebo méně závažné intraepiteliální léze. Karcinom děložního čípku je třetí nejdůležitější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění u žen (po karcinomu prsu a karcinomu plic). Každoročně je celosvětově diagnostikováno 500 000 nových případů, z nichž více než 270 000 končí smrtelně.

Z hlediska analýzy poměru nákladů a účinnosti je ovšem nejdůležitějším faktorem doba trvání ochranného účinku vakcíny. Proto v prezentované studii bude sledována skupina žen po vakcinaci nejméně 9,5 roku. V současné době jsou k dispozici výsledky po 6,4letém sledování, a to jak u vakcinovaných žen, tak u kontrolní skupiny žen, kterým bylo podáno placebo. Dosavadní výsledky studie ukázaly, že seropozitivita proti HPV typu 16 dosahovala 7 měsíců po vakcinaci 100 %, po 25 měsících 99 %, později stoupla opět na 100 %, a stabilizovala se tak až do 76. měsíce sledování. Obdobný vývoj byl u seropozitivity proti HPV 18.

Přestože HPV typu 45 and 31 nejsou součástí vakciny, ukazuje se, že očkování zajišťuje 78% snížení rizika infekce HPV typu 45 a 60% snížení rizika infekce HPV typu 31. HPV typu 16, 18, 45 a 31 jsou zodpovědné za 80 % výskytu skvamozního karcinomu a stejně vysoké riziko vzniku adenokarcinomu děložního čípku. Po 6,4 let sledování se nevyskytl mezi očkovanými ženami žádný případ CIN1, způsobený infekcí HPV 16 či 18, zatímco ve skupině placeba 15 případů. Pokud jde o CIN2 způsobený HPV 16 nebo 18, nevyskytl se mezi očkovanými žádný případ, mezi neočkovanými (ve skupině placeba) se objevilo 9 případů.Při hodnocení případů CIN2, způsobených jakýmikoli typy HPV (tedy nejen 16, 18, 45, 31), ukázalo se, že očkování snižuje výskyt o 72 %.

Dlouhodobá účinnost vakcín je velmi důležitým faktorem. V současné době je tedy zřejmá účinnost této vakcíny proti HPV typu 16 a 18 po více než 6 letech sledování. Tato skupina žen bude sledována ještě dále a výsledky dalšího sledování ukáží setrvalost účinnosti z ještě dlouhodobější perspektivy.

Jak se ukázalo, neměla vakcinace žádné závažné vedlejší účinky, vakcina neohrožuje nijak ani průběh těhotenství a porodu. Podíl žen s normálním průběhem porodu byl ve skupině očkovaných žen vyšší než v kontrolní skupině.

-----

Harper D. High and Sustained Protection Up to 6.4 Years With GSK's AS04 Advanced Cervical Cancer Vaccine. Society of Gynecologic Oncologists (SGO) 2008 Annual Meeting on Women's Cancer (Abstracts). Abstract LB 1.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

26.03.2008