Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Gastroenterologie a hepatologie představují v rámci současné medicíny velmi důležité a komplikované obory jak po stránce diagnostiky, tak terapie. Autorský kolektiv vedený předními českými experty prof. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., AGAF, a MUDr. Pavlem Trunečkou, CSc., (IKEM) připravil knihu Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech, která je svou strukturou unikátní. Publikaci vydalo nakladatelství Maxdorf.

Gastroenterologie a hepatologie jsou obory charakterizované dynamickým rozvojem diagnostiky i dříve nepředstavitelným spektrem nových léků a dalších způsobů terapie. Rostoucí komplexnost oboru si však vyžádala přehlednou publikaci, v níž se může lékař rychle orientovat. Autorský kolektiv vedený prof. Martínkem a MUDr. Pavlem Trunečkou proto vytvořil tuto komplexní publikaci, která nabízí spektrum více než 90 diagnóz, se kterými se lékaři mohou běžně setkat v nemocniční i ambulantní praxi. Cílem autorů bylo představit stručný a přehledný popis nejdůležitějších onemocnění z obou oborů a především lékaře detailně provést aktuálním terapeutickým algoritmem sestaveným na základě mezinárodních doporučení. Každá klinická jednotka proto obsahuje základní popis a aktuální léčebný postup zpracovaný formou přehledného diagramu.

Autorský kolektiv tvoří špičkoví odborníci z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Kniha v rozsahu více než 700 stran uvádí dia­gnosticko-terapeutické postupy u více než 90 dia­gnóz a chorobných symptomů. Více než třetina je z oblasti hepatologie a pankreatobiliární problematiky. Základem každé kapitoly je algoritmus či několik algoritmů, resp. vývojových diagramů, představujících jednotlivé fáze diagnostiky a léčby.

Kniha má několik hlavních oddílů odpovídajích členění zvoleného oboru. První hlavní kapitola je věnována chorobám jícnu (např. poruchy motlility jícnu, refluxní choroba, stenóza jícnu, karcinom jícnu), následuje oblast žaludku a duodena (gastritida, peptický vřed, funkční dyspepsie a další). Třetí oblastí jsou choroby tenkého střeva (malabsorpční sysndrom, syndrom bakteriálního přerůstání, celiakie atd.), onemocnění tlustého střeva (syndrom dráždivého střeva, akutní a chronický průjem, zácpa, divertikulóza, mikroskopická kolitida a další). Samostatnou kapiotolou jsou idiopatické střevní záněty - IBD (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida - včetně mimostřevních projevů IBD). Kapitola věnovaná chorobám pankreatu obsahuje algoritmy k chronické a akutní pankreatitidě a řadě dalším patologickým stavům, přidruženy jsou algoritmy k chorobám žlučníku a žlučových cest. Obsáhlá je kapitola věnovaná játrům (algoritmy k ikteru, hepatitidám, jaterní encefalopatii, selhání jater, trombóze portální žíly, hepatocelulárnímu karcinomu a řadě dalších patologických stavů). Závěrečná kapitola je věnována krvácení do trávicího traktu.

Kniha je výbornou příručkou, která si najde svoje místo v každodenní lékařské praxi, ale i v rámci přípravy k atestačním zkouškám.

---

Martínek J, Trunečka P, et al. Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech. Maxdorf 2021. 744 stran. ISBN 978-80-7345-684-9. Cena v e-shopu Maxdorf: 745 Kč (běžná MC: 995 Kč).


pk

23.02.2022