Monografie o spondyloartritidách

Monografie o spondyloartritidách

Jako spondyloartritidy je označována skupina několika revmatických zánětlivých chorob, u kterých se projevuje tendence k postižení axiálního skeletu. K dalším znakům patří postižení kořenových kloubů, asymetrická periferní artritida, entezopatie a některé charakteristické sliniční, kožní gastrointestinální a urogenitální znaky. Do této skupiny patří např. ankylozující spondylitida, psoriatická artritida a enteropatická artritida. Těmto chorobám, jejich diagnostice a léčbě je věnována nová monografie Spondyloartritidy, kterou napsal kolektiv vedený prof. Karlem Pavelkou a vydalo nakladatelství Maxdorf. Přinášíme anotaci knihy.

Kniha detailně a komplexně popisuje skupinu spondyloartritid, a to jak z pohledu příbuznosti těchto onemocnění, tak jejich fenotypické pestrosti. Problematika zahrnuje ankylozující spondylitidu, non radiografickou axiální spondyloartritidu, psoriatickou artritidu, reaktivní artritidu a artritidy asociované s chronickými střevními záněty. Zvláštní kapitola je věnována tzv. extracelulárním manifestacím spondyloartritid, a proto byli k autorství přizváni specialisté z oboru gastroenterologie, dermatologie a oftalmologie. Samostatné kapitoly se zabývají problematikou genetických aspektů, v diagnostické části pak problematikou diagnostiky a klasifikace. Do této kapitoly jsou zařazeny podkapitoly o zobrazovacích metodách, včetně nových metodik a problematika biomarkerů.

Obsahem druhé části knihy je terapie spondyloartritid, která je probírána ze všech úhlů pohledu, tzn. jak léčba nefarmakologická (a to včetně významu cvičení), tak farmakologická a chirurgická. Významná část je také věnována léčbě biologické. Jsou diskutovány jak výsledky již zavedených léků, tak i léků zkoušených a těsně před registrací. Kromě nových léků je popisována i strategie léčby, jako je například treat-to-target, switching, redukce dávek apod. Samostatnou kapitolu tvoří problematika bezpečnosti biologické léčby a zásady monitorování bezpečnosti. Kromě konzervativních způsobů léčby je jedna z kapitol věnována i problematice chirurgické léčby, a to jak periferních kloubů, tak výkonů na páteři.

---

Karel Pavelka, Ladislav Šenolt, Liliana Šedová, Markéta Hušáková, Jarmila Heissigerová a kol.: Spondyloartritidy. Maxdorf, 2020.  Formát: 210 × 285 mm, pevná (V8), barevné ilustrace, 260 stran. Cena na e-shopu Maxdorf: 1016,- Kč (běžná MC 1195,- Kč).


red.

21.05.2021