Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti covid-19

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti covid-19

Očkování vakcínami proti koronaviru SARS-CoV-2, resp. proti onemocnění COVID-19, je v současné době celosvětově předmětem četných diskusí. Proto je důležité zveřejňovat odborná vyjádření k této problematice. Přinášíme stanovisko k této vakcinaci, publikované na webu České společnosti alergologie a klinické imunologie České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČSAKI ČLS JEP). Za výbor ČSAKI ČLS JEP zpracovala tento dokument prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol v Praze.  

celý článek »


08.01.2021