Mezinárodní vědecký tým prokázal účinnost vitaminu C u některých nádorů nadledvin

Mezinárodní vědecký tým prokázal účinnost vitaminu C u některých nádorů nadledvin

Mezinárodní tým vědců okolo Karla Pacáka,M.D.,D.Sc.,Ph.D. z amerického Státního zdravotního ústavu (National Institute of Health), mezi nimiž byl i prof.ing.Jiří Neužil, vedoucí Laboratoře molekulární terapie  Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR v centru Biocev (společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy), ve svém výzkumu prokázal, že u některých typů tumorů nadledvin způsobuje vitamin C (ve farmakologické koncentraci) zánik nádorových buněk. Informuje o tom web Akademie věd ČR. Přinášíme podrobnosti.

Podle vědců je vitamin C potřebný nejen pro správnou činnost imunitního systému a další systémy organismu, ale výzkum ukázal, že může hrát významnou roli při léčbě některých druhů nádorů. Uvedený tým se zabýval účinností vitaminu C v léčbě zatím těžko léčitelných typů feochromocytomů a paragangliomů (PCPGs). V zásadě byl dosud jedinou možností léčby těchto tumorů chirurgický zákrok, při kterém se poškozená tkáň odstraní. Musí se však vyjmout celá, každý zbytek může vést k opětovnému nádorovému bujení. 

Ve studii, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Clinical Cancer Research, uvedený vědecký kolektiv prokázal, že vitamin C ve farmakologické koncentraci způsobil u nádorů PCPG s konkrétními genovými mutacemi apoptózu nádorových buněk (nádory bez těchto mutací byly rezistentní). Jak uvádí jeden z autorů Jiří Neužil, důvodem je skutečnost, že nádorové buňky s danou mutací produkují více kyslíku a železa a to ve spojení s askorbátem dokáže nádor zničit. 

Souhrn článku publikovaného v Clinical Cancer Research:

Cíl studie: Feochromocytomy a paragangliomy (PCPGs) patří obvykle mezi benigní nádory, ale pokud se v nich vyskytují určité mutace podjednotky B enzymu sukcinát dehydrogenázy (SDHB-mutated PCPGs), pak takový nádor je spojen se špatnou prognózou a často může metastázovat. Tyto tumory se vyznačují dysregulací kyslíkových metabolických drah, resp. tvorby reaktivních sloučenin kyslíku. Z této skutečnosti vychází hypotéza, že zaměření na redoxní rovnováhu by mohlo být vhodným terapeutickým cílem. 

Design studie: Ve studii in vitro a in vivo byl studován terapeutický efekt působení kyseliny askorbové na různé typy nádorů typu PCPG (cluster I, cluster II). 

Výsledky: Vyšetření buněk PCPG s nízkými hladinami SDHB ukázalo, že kyselina askorbová vedla ke zvýšené expresi transportních proteinů železa, včetně transferinu (TF), transferinového receptoru 2 (TFR2) a dvojmocného transportéru 1 (SLC11A2; DMT1), což vedlo k zvýšení hladiny železa a následnému zvýšenému oxidačnímu stresu. Kyselina askorbová ve farmakologických koncentracích narušila redoxní homeostázu, což vyvolalo oxidační poškození DNA a buněčnou apoptózu v buňkách PCPG s nízkými hladinami SDHB. Kromě toho autoři na preklinickém animálním modelu s aloštěpy PCPG prokázali, že farmakologická hladina kyseliny askorbové potlačuje metastatické léze s nízkým obsahem SDHB a prodlužuje celkové přežití.

Závěr: Výsledky studie ukázaly, že působení farmakologických hladin vitaminu C na redoxní homeostázu tumorů je slibnou terapeutickou strategií pro nádory typu PCPG s mutacemi SDHB.

Poznámka: Účinnost farmakologických hladin vitaminu C, pokud jde o snížení proliferace určitých linií nádorových buněk, byla již dříve prokázána v laboratorních studiích u řady dalších typů buněk maligních tumorů. Podrobnější informace o těchto laboratorních studiích (a také o klinických studiích, zaměřených především na výzkum zlepšení kvality života při podávání vitaminu C jako komplementárního léčiva ke standardní onkologické léčbě), jsou veřejně dostupné na stránkách amerického National Cancer Institute (NCI), který je součástí National Institute of Health (NIH): 
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/vitamin-c-pdq#_14

---

Zdroje:

Akademie věd České republiky/Biocev. Nadledvinové nádory nemají rády vitamin C, zjistili vědci. 
(http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/biologie-a-lekarske-vedy/Nadledvinove-nadory-nemaji-rady-vitamin-C-zjistili-vedci/)

Yang LiuYing PangBoqun Zhu, et al. Therapeutic targeting of SDHB-mutated pheochromocytoma/paraganglioma with pharmacologic ascorbic acid. Clinical Cancer Research (July 2020).  10.1158/1078-0432.CCR-19-2335. 
https://clincancerres.aacrjournals.org/content/26/14/3868

Webová stránka dr.Pacáka v rámci NIHhttps://irp.nih.gov/pi/karel-pacak


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

05.09.2020


Související články