Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronavirové pandemii

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronavirové pandemii

Vzhledem k pandemii koronavirové infekce SARS-CoV-2 vydala řada odborných společností České lékařské společnosti (ČLS JEP) stanoviska a doporučení, která se týkají specifické problematiky péče o pacienty (včetně případných úprav farmakoterapie v souvislosti s koronavirovou infekcí, resp. léčbou onemocnění COVID-19) v rámci různých lékařských oborů. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede evidenci těchto dokumentů a umožňuje přístup k jejich fulltextům, které prostřednictvím stránek MZ ČR zprostředkujeme i na našem webu.  

Stanoviska a doporučení jednotlivých odborných společností ČLS JEP jsou dostupná zde.

Na stránkách MZ ČR není obsaženo stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP; tento dokument zpřístupňujeme zde.

Aktuální obecné informace v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2, publikované MZ ČR, jsou dostupné zde