Výsledky studie FUTURE-MD-Back Pain byly publikovány na portálu PubMed

Výsledky studie FUTURE-MD-Back Pain byly publikovány na portálu PubMed

Přibližně 80 procent obyvatel ve vyspělých zemích má minimálně jednou za život problémy s bolestmi zad, především v bederní oblasti (tzv. low back pain, LBP). Ve farmakoterapii akutních nespecifických LBP se používají NSA, paracetamol či lokální anestetika. Nedávno byla tato omezená paleta léčiv rozšířena o novou možnost: injekční přípravky s obsahem kolagenu (tzv. MD přípravky). V časopise Physiological Research byla nově publikována studie FUTURE-MD-Back Pain, v které je porovnávána účinnost a bezpečnost těchto přípravků a lokálního anestetika trimecainu. Abstrakt studie je dostupný i na webovém portálu/databázi PubMed.

Jednou z významných příčin bolestí pohybového aparátu je ochablost stabilizačních kloubních systémů, způsobená úbytkem kolagenu. Hypermobilní součásti podpůrného systému způsobují stimulaci receptorů bolesti. Na podkladě těchto poznatků byly vyvinuty přípravky s obsahem kolagenu pro lokální injekční aplikaci, které rozšiřují i možnosti léčby LBP. Ve studii FUTURE-MD-Back Pain, jejíž výsledky byly publikovány v roce 2019 v časopise Physiological Research1 byla hodnocena účinnost a bezpečnost MD kolagenových přípravků v porovnání s lokálním anestetikem trimecainem u pacientů s LBP.

Do studie bylo zařazeno 97 dospělých pacientů ve věku 26 až 70 let s akutní bolestí bederní páteře. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin. První skupině byla subkutánně paravertebrálně v  lumbární oblasti aplikována směs přípravků MD-Lumbar, MD-MuscleMD-Neural a druhé skupině byl podáván subkutánně paravertebrálně přípravek Mesocain 1% (trimecain hydrochlorid). Celkem bylo u každého pacienta provedeno 5 aplikací (1. týden 2krát, 2. týden 2krát a 3. týden 1krát). Ve studii byly porovnávány obě skupiny mezi sebou, pokud jde o účinnost a snášenlivost podaných přípravků.

K primárním cílům sledování patřilo porovnání účinnosti přípravků srovnáním intenzity bolesti mezi oběma skupinami a doby začátku úlevy od bolesti. Sekundární cíle sledování představovalo: 1) vyhodnocení změny v intenzitě bolesti ve vztahu k funkčnímu stavu nemocného a zhodnocení vztahu mezi velikostí změny intenzity bolesti na vizuální analogové škále (VAS) a změnou hodnocení kvality života, 2) hodnocení efektu terapie 2 týdny po poslední aplikaci léčiva, 3) hodnocení snášenlivosti léčby a 4) snížení spotřeby doplňkově užívaného analgetika, tj. paracetamolu (pokud jej pacient měl potřebu užívat).

Výsledky studie ukázaly, že ve většině hodnocených parametrů účinnosti (např. bolestivosti, hodnocené vizuální analogovou škálou, funkčních parametrů, dotazníků zaměřených na disabilitu a kvalitu života) je účinnost obou typů léčby srovnatelná jak co do velikosti účinku, tak jeho časového průběhu, v efektivitě preparátů nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. Statisticky i klinicky významný rozdíl byl však mezi oběma skupinami pacientů nalezen při spotřebě doplňkového analgetika. Spotřeba paracetamolu ve skupině pacientů léčených trimecainem byla přibližně dvojnásobná oproti skupině pacientů léčených MD přípravky. Toto zjištění lze interpretovat tak, že k dosažení stejné účinnosti bylo nutné k trimecainu přidávat významně více doplňkového analgetika než k MD přípravkům.

Snášenlivost přípravků byla velmi dobrá, rozdíly ve snášenlivosti nebyly statisticky významné, ale projevil se trend mírně lepší snášenlivosti MD přípravků (MD-Lumbar, MD-MuscleMD-Neural) zejména při hodnocení ze strany lékařů a při závěrečné kontrole. Účinek přípravků s obsahem kolagenu přetrvával i v následném období (follow-up). Studie ukázala, že u pacientů s akutní nespecifickou bolestí zad je kombinace přípravků s obsahem kolagenu srovnatelně účinná jako standardně používaný trimecain; výhodou MD přípravků je nižší spotřeba doplňkového analgetika a lepší snášenlivost.

---

1.  Pavelka K, Jarosova H, Milani L, Prochazka Z, Kostiuk P, Kotlarova L, Meroni AM, Sliva J. Efficacy and tolerability of injectable collagen-containing products in comparison to trimecaine in patients with acute lumbar spine pain (Study FUTURE-MD-Back Pain). Physiol Res 2019;68,suppl.1:S65-S74.

Abstrakt studie na portálu PubMed: zde.

Fulltext studie v PDF je dostupný zde.

 


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

11.12.2019

 
https://www.fapjunk.com
Canlı Rulet
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler -footballinside.net
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri
casino siteleri
XNXX Desi Bengali girl having sex with bf hd xnxx porn video