Systémová kortikoterapie

Systémová kortikoterapie

Glukokortikoidy patří mezi nejčastěji předepisované léky současné medicíny. Avšak přes téměř masové použití lze v každodenní praxi jen stěží hovořit o plně racionální aplikaci. Naopak, často se setkáváme s převážně schematicky, chybně pojatou kortikoterapií, jejímž důsledkem bývá vysoký výskyt nežádoucích účinků. Aktuální přehled racionálního používání kortikosteroidů představuje příručka Systémová kortikoterapie, jejímž autorem je přední český endokrinolog prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. Knihu vydalo nakladatelství Maxdorf.

Kniha vychází v edici Farmakoterapie pro praxi. Autor přehledně vysvětluje principy terapeutické aplikace glukokortikoidů ve všech základních indikacích. Po úvodu následuje v knize kapitola, která obsahuje základní infomace o glukokortikoidech (struktura, regulace sekrece, účinky, rozdělení nejčastěji užívaných glukokortikoidů). V následující kapitole jsou popsány farmakologické vlastnosti hydrokortisonu (farmakokinetika, farmakodynamika a interakce). Další kapitola tvoří jádro knihy - popisuje klinické použití kortikoidů (postavení kortikoidů v terapie, indikace, dávkování).

Dlouhodobé podávání kortikoidů a/nebo podávání ve vysokých dávkách je doprovázeno nežádoucími účinky, o kterých je třeba vědět a při léčbě se snažit je ovlivnit. Proto je věnována další kapitola této problematice - nežádoucím účinkům kortikoidů na různé systémy, od dermatologických, kardiovaskulárních po imunologické. Tato část obsahuje celkem 10 oddíů, popsána je i problematika léčby glukokortikoidy v graviditě a laktaci.

Samostatná kapitola je věnována problematice suprese osy HPA (hypothalamus-hypofýza-nadledviny), prevenci této suprese a otázce vysazování glukokortikoidů. Autor upozorňuje také na důležitou skutečnost, že k pacientovi na dlouhodobých nízkých dávkách kortikoidů je třeba přistupovat v situaci zátěžových situací jako k hypokortikálnímu a v takových situacích je třeba dávku kortikosteroidů zvýšit. V závěrečné kapitole jsou uvedeny kontraindikace podávání glukokortikoidů (např. aktivní tuberkulóza, aktivní peptický vřed, herpes zoster ophtalmicus, akutní psychózy, recentní tromboembolické příhody, neléčené bakteriální a systémové mykotické infekce a další stavy.

---

Michal Kršek: Systémová kortikoterapie. Maxdorf 2017. Formát:110 × 190 mm, vazba brožovaná, 69 stran. ISBN:978-80-7345-345-9. Cena v e-shopu nakladatelství Maxdorf: 166,- Kč (běžná MC 195,- Kč).


pk

23.05.2018