Vaskulární medicína: nová publikace

Vaskulární medicína: nová publikace

Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství. Vyíjejí se jak invazivní metody užívané v angiologii, tak farmakoterapie cévních chorob. Obsáhlé kompendium shrnující aktuální stav v tomto oboru představuje kniha Vaskulární medicína autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Deborah Karetovou, CSc. a MUDr. Miroslavem Chocholou, CSc. z II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LFUK a VFN v Praze. Přinášíme bližší informace.

Publikaci vydalo nakladatelství Maxdorf. Těžištěm vaskulární medicíny zůstává angiologie, hlavní autoři knihy však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl najít v obecné části patofyziologické momenty, společné tepenným a žilním onemocněním, jako jsou procesy aterogeneze a trombogeneze, případně cévního zánětu. A aby se současně mohl dozvědět, jakými možnostmi v současnosti disponuje škála diagnostických metod a jaké jsou základní principy léčby vaskulárních onemocnění.

Ve speciální části jsou pak probírány jednotlivé systémy a příslušná onemocnění jak z pohledu internisty – angiologa, tak intervenčního specialisty a cévního chirurga. Kapitoly speciální části obsahují vždy podkapitolky věnované etiologii, diagnostice a léčbě. Speciální část knihy obsahuje např. tyto kapitoly: choroby periferních tepen, renálních tepen, viscerálních tepen, karotických tepen, aorty. Další kapitoly speciální části jsou věnovány vaskulitidám, kompresivním syndromům, aneurysmatům a pseudoaneurysmatům periferních tepen, arteriovenózním zkratům, vaskulárním malformacícm, vazospasmům a příbuzným onemocněním, erektilní dysfunkci na vaskulárním podkladě, hluboké žilní trombóze a plicní embolii, trombóze a chronickým onemocněním povrchových žil, lymfedému a lipedému (celulitidě) a dalším onemocněním.

Vznikla tak vynikající odborná kniha, která nepochybně ovlivní standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech.

---

Debora Karetová, Miloslav Chochola a kol.: Vaskulární medicína. Maxdorf, 2017. ISBN:978-80-7345-536-1. Formát: 200×265 mm. Vazba:pevná (V8), 381 stran. Cena v e-shopu Maxdorf: 1271,- Kč (MC 1495,- Kč).


pk

12.03.2018