Klinická psychofarmakologie

Klinická psychofarmakologie

Farmakoterapie v oblasti psychiatrie se stále vyvíjí, objevují se nová léčiva. Na našem trhu již řadu let chybí publikace mapující současný stav v oblasti psychofarmakologie. Se systematicky zpracovaným přehledem shrnujícím aktuální informace v tomto oboru přichází nakladatelství Maxdorf, které vydalo obsáhlou příručku Klinická psychofarmakologie autorského kolektivu, vedeného prof. MUDr. Pavlem Mohrem, Ph.D.

Prof. Mohr je naším předním expertem v oblasti psychofarmakologie. Podrobná a přitom prakticky zaměřená kniha Klinická psychofarmakologie přináší informace o farmakoterapii v psychiatrii na aktuální úrovni s výhledem do blízké budoucnosti. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou shrnuty principy farmakoteraoie duševních poruch a syndromů (celkem 11 kapitol, např. psychotické stav, depresivní poruchy, bipolární poruchy, úzkostné stavy, poruchy spánku a další). V druhé části knihy jsou uvedeny základy farmakoterapie ve speciáLních situacích (celkem 4 kapitoly: akutní neklid a agitovanost, suicidální stavy, farmakoterapie v graviditě a laktaci, farmakoterapie pacientů se závažným somatickým onemocnění a ve vyšším věku). Třetí část knihy je věnována farmakologickým profilům psychofarmak - celkem 7 kapitol: antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, hypnotika, tymoprofylaktika a antiepileptika, kognitiva a nootropika, ostatní psychofarmaka (léčba závislostí, poruch pozornosti, poruch erektilní dysfukce).

Publikace obsahuje jasné a spolehlivé postupy léčby jednotlivých klinických jednotek v rozsáhlé oblasti psychiatrie. S hlubokým vhledem a pochopením pro praktické potřeby odborníků v ambulancích a běžné nemocniční praxi je důraz kladen na to, co je skutečně podstatné pro praxi, bez uvádění nekonečných výčtů nežádoucích účinků a teoreticky možných interakcí (jejich seznam lze dnes nalézt v běžně dostupné SPC dokumentaci ke každému registrovanému přípravku, např. na stránkách SÚKL). Pro knihu je charakteristický i praktický přístup k postupům při vysazování jednotlivých léků. Kniha Klinická psychofarmakologie nepochybně přispěje k jistotě v medikaci a k její efektivitě v terénní lékařské praxi.

Pavel Mohr a kol. Klinická psychofarmakologie. Maxdorf, 2017. Formát: 132×210 mm. Vazba: brožovaná (V2), 568 stran. Cena v e-shopu Maxdorf: 591,- Kč (běžná MC 695,- Kč).


pk

04.03.2018