Včasná diagnostika prediabetu: téma Světového dne monitoringu diabetu

Včasná diagnostika prediabetu: téma Světového dne monitoringu diabetu

V České republice aktuálně žije již téměř 900 tisíc diabetiků a každý rok tuto diagnózu vyslechne dalších minimálně 20 tisíc Čechů. Mnoho z nich však zbytečně. Pokud by totiž bývali onemocnění zachytili ve fázi prediabetu, velká část z nich by měla šanci rozvoj onemocnění zastavit. Na význam selfmonitoringu má poukazovat každoročně Světový den monitoringu diabetu, který připadá na 14. dubna. V rámci něj si zájemci mohou bezplatně nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav.

Diabetes může dlouhou dobu probíhat skrytě. V mezičase ale páchá v organismu nenávratné škody. Dlouhodobě zvýšená hladina glykémie může totiž vést k závažnému poškození důležitých orgánů (očí, nervů, ledvin, dolních končetin). Pokud diabetes není včas diagnostikován a správně léčen, vede k poškození buněk a vážným cévním komplikacím, které mohou končit dokonce až předčasnou smrtí a proto je klíčová včasná diagnóza. Češi však toto onemocnění stále silně podceňují. To prokázaly i výsledky dotazníkového šetření, které realizovala v minulém roce společnost Promedica Praha Group mezi tisícovkou účastníků zdravotně-preventivního eventu v rámci své edukativní kampaně Hlídej si zdraví.

Lidé se diabetu nebojí, příznaky neznají

Výsledek průzkumu ukázal, že se lidé diabetu nebojí, zda ho již náhodou nemají ani nevědí a své hodnoty si nijak nehlídají. Dokonce ani ti, kteří mají prokazatelnou dědičnou zátěž a jsou tak v rizikové skupině pro rozvoj diabetu 2. typu. Tak se vyjádřilo 85 % dotazovaných. To, že tolik lidí nejzákeřnější pandemii 21. století podceňuje, je sama o sobě alarmující zpráva, a když se k ní navíc přidá ještě odhad lékařů, že v ČR žije minimálně 250 tisíc lidí, kteří tuto nemoc již mají a vůbec o tom neví, jde o znepokojivý fakt, který by měl širokou veřejnost vyburcovat k pravidelným kontrolám u svých lékařů.

Z průzkumu také vyplývá nízká informovanost široké veřejnosti o prvotních příznacích diabetu. Přesněji řečeno celých 54 % dotazovaných diabetiků před svou diagnózou vůbec netušilo, jak se tato nemoc projevuje. U široké veřejnosti bylo toto číslo 50 %. Pokud měl někdo z dotázaných povědomí o varovných signálech, které na sobě člověk s počínajícím diabetem může pozorovat, pak šlo většinou o žízeň a sucho v ústech. Co však bylo překvapující - zvýšenou glykémii, která je pro diabetes naprosto typická, uvedli jako příznak možného diabetu pouze dva ze všech respondentů.

Jak poznat prediabetes

Projevy diabetu je bohužel možné poměrně jednoduše zaměnit s virózou: neustálá žízeň, časté močení, vyčerpání, únava, spavost, hubnutí přes stále stejný přísun potravy, bolesti břicha, zvracení a další. Jediným skutečně spolehlivým ukazatelem diabetu je tedy měření glykémií.

Diabetoložka MUDr. Jarmila Jirkovská k příznakům diabetu dodává: „Kromě žízně patří mezi typické příznaky vysoké glykémie časté močení, únava, leckdy i úbytek na váze a rozmazané vidění. Velkým problémem je ale to, že velmi často zatím nepoznaný diabetik žádné obtíže nemá, je tzv. asymptomatický. Cukrovka bývá zjištěna náhodně při propuknutí jiného onemocnění, ať už infekce (často u mykóz) nebo například srdečního infarktu či mozkové mrtvice. Mezi významné faktory, zvyšující riziko vzniku diabetu, patří kromě genetické vlohy také obezita, nedostatek aktivního pohybu, nevhodné stravovací návyky, stres i věk nad 45 let. Osoby, které mají zvýšené riziko vzniku diabetu (obezita, zvýšený cholesterol, zvýšený krevní tlak, diabetes u rodičů, u žen v těhotenství apod.) by se měly zajímat o svou glykémii. Při hodnotě ≥ 7,0 mmol/l může jít o prediabetes a je vhodné oznámit to praktickému lékaři.“

Monitoring diabetu znamená sledování hladiny krevního cukru a dalších důležitých ukazatelů (např. krevního tlaku, tělesné hmotnosti, moči). Hodnoty glykémie si může samotný pacient měřit v domácích podmínkách s pomocí tzv. glukometru, což je měřicí přístroj kapesního formátu, který umožňuje měřit glykémii bez asistence lékaře kdykoli během dne. Součástí glukometru je odběrové pero pro odběr kapky krve z prstu, opatřené speciální malinkou jehlou (lancetou). Dále testovací proužky (úzké speciální proužky papíru), na které se nanáší malá kapka krve. Takto označený proužek se vloží do glukometru a stisknutím příslušného tlačítka se zahájí měření množství cukru v kapce krve. Výsledek hodnoty glykémie se zobrazí během několika vteřin na displeji glukometru.

Světový den monitoringu diabetu

Protože je diabetes pandemií 21. století, rozhodla se Mezinárodní federace diabetu (IDF, International Diabetic Federation) každý rok připomínat všem lidem na celém světě důležitost jeho měření a vyhlásila 14. duben za Světový den monitoringu diabetu. K této příležitosti se v Praze koná dne 12.4. 2017 již druhý ročník zdravotně-preventivního eventu pro veřejnost s názvem Hlídej si zdraví, v rámci kterého si zájemci budou moci nechat zdarma změřit glykémii a využít nutriční poradenství a zkonzultovat s odborníky rizika rozvoje civilizačních onemocnění. Více o tomto eventu naleznete zde.

Pilotní akce v roce 2016 zaznamenala velký úspěch - zúčastnilo se jí téměř 2000 osob. Kromě měření rizikových hodnot a výživového poradenství se na akci mimo jiné realizovalo poměrně hloubkové dotazníkové šetření na vzorku 1000 osob, ze kterého se podařilo získat cenná data a poznatky pro zkvalitnění života diabetiků. A protože cílem kampaně Hlídej si zdraví je mimo jiné převést snahy o prevenci národa do praxe, v KD Ládví, kde se akce konala, organizátoři mezi zájemce o prevenci penetrovali téměř 1000 ks glukometrů, aby si své zdraví mohli hlídat i z pohodlí domova a měli jej stále pod kontrolou. Podle odhadu odborníků je totiž v ČR aktuálně 250 000 osob, které o svém diabetu zatím neví a tudíž ho ani neléčí. Význam prevence je tedy stále obrovský. Video a fotografie z loňské akce najdete zde.

Kampaň „Hlídej si zdraví“ je projektem diabetické divize distribuční a logistické společnosti Promedica Praha Group, a.s., ve spolupráci s výrobcem pomůcek pro diabetiky, společností Ascensiadiabetes Care (bývalý Bayer HealthCare Diabetes Care). Více informací o společnosti zde

---

Zdroj: TZ kampaně Hlídej si zdraví.


pk

26.03.2017