Rozšíření evropského přehodnocení antidiabetik ze skupiny gliflozinů

Rozšíření evropského přehodnocení antidiabetik ze skupiny gliflozinů

Na doporučení farmakovigilačního výboru Evropské lékové agentury bylo rozšířeno přehodnocení zvýšeného rizika amputací, původně zahájené pro perorální antidiabetikum kanagliflozin, na všechna léčiva ze skupiny gliflozinů. Přinášíme podrobné informace.

Mechanismus účinku gliflozinů spočívá v blokování sodíko-glukózového transportéru 2 (SGLT2) v ledvinách. Tento transportér odpovídá za zpětné vychytávání glukózy z moči do krevního oběhu během filtrace krve v ledvinách. Zablokování SGLT2 pomocí gliflozinů způsobuje zvýšené vylučování glukózy močí, a tudíž snižování hladiny glukózy v krvi. Mechanismus působení gliflozinů je nezávislý na účinku a hladině inzulínu.

Evropské přehodnocení přípravků obsahujících kanagliflozin zahájené 15.4.2016 bylo na doporučení farmakovigilančního výboru (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) rozšířeno na všechny glifloziny (inhibitory SGLT2). Předmětem hodnocení je zvýšený počet amputací na dolních končetinách, zejména prstů u nohou. Příčiny vzniku tohoto nežádoucího účinku, které by byly specifické pro kanagliflozin, se zatím nepodařilo zjistit. Všechny inhibitory SGLT2 mají stejný mechanismus účinku a dostupné údaje o riziku amputací pro přípravky obsahující dapagliflozin a empagliflozin jsou neúplné či neprůkazné. Výbor PRAC proto doporučil do přehodnocení zahrnout údaje o riziku amputací u všech gliflozinů včetně údajů získaných z hlášení podezření na nežádoucí účinky v poregistrační fázi a ze všech ostatních zdrojů.

Z přípravků obchodovaných v České republice se přehodnocení nyní vztahuje na přípravky INVOKANA (kanagliflozin), FORXIGA (dapagliflozin), JARDIANCE (empagliflozin), VOKANAMET (kanagliflozin + metformin), XIGDUO (dapagliflozin + metformin) a SYNJARDY (empagliflozin + metformin). Toto celoevropské přehodnocení má být uzavřeno do 31.3.2017.

---

Zdroj: Odd. farmakovigilance Státního ústavu pro kontrolu léčiv


pk

22.07.2016

 
https://www.fapjunk.com
bokep videos
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler -footballinside.net
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bahis siteleri
bahis siteleri bahis siteleri