Projekt Popularizace zdraví - Po.Zdrav

Společnost Edukafarm je zapojena do projektu Evropské unie „Popularizace zdraví“ (Po.Zdrav).  Cílem projektu je prostřednictvím různých forem vzdělávání usnadnit přístup veřejnosti k současným poznatkům z oblasti zdravotnictví, účinně rozvíjet odborné i obecné kompetence obyvatelstva v oblasti zdravého životního stylu, což posiluje vzdělanostní společnost a celkově přispívá k lepší konkurenceschopnosti ČR.

Záměr projektu vychází ze strategie a programu EU v oblasti zdraví, sleduje posílení občanské gramotnosti ve smyslu odpovědného životního stylu a motivaci obyvatelstva k aktivnímu přístupu k dalšímu vzdělávání. Hlavní myšlenkou projektu je šíření pravdivých a vědecky podložených informací v oblasti zdravé výživy. Projekt sdružuje experty zabývající se vědou a výzkumem v oblasti potravinářství a farmacie a zaměřuje se na vzdělávání a informovanost široké veřejnosti (rodiče) a odborné veřejnosti (lékaři, výživoví poradci, trenéři) v oblasti zdravé výživy, prevence civilizačních nemocí a podporu života s handicapem.

Ke vzdělávání a šíření informací volí moderní formy jako například zábavné vzdělávací formy na internetu, veletrhy či vzdělávací festivaly. V rámci projektu vznikne komunikační strategie, díky níž mohou být relevantní informace efektivně předávány cílové skupině. Nutriční specialisté napíší a budou publikovat originální články na odborná témata (např. funkční potraviny, vedlejší účinky léků, fyziologická regulační medicína aj.). Elektronické formy vzdělávání se publikují na internetu.

Trvání projektu: 8/2012 – 10/2013.
Partneři: Technologie a inovace, o.s. (TEIN) – žadatel, Edukafarm, s.r.o.,  Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Náklady: 7,2 mil. Kč.
Výstupy: vzdělávací moduly, sborníky ze vzdělávacích akcí, odborné a popularizační články, webová platforma.

Projekt je zařazen do programu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  (financování: EU / Evropský sociální fond, MŠMT / OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

OPVK logo


06.02.2013

 
https://www.fapjunk.com
bokep videos
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler -footballinside.net
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bahis siteleri
bahis siteleri bahis siteleri