Léky a lékárna - 7 / 2009

Léky a lékárna - 7 / 2009

Časopis Léky a lékárna - časopis pro zdravotnickou edukaci, určený laické veřejnosti - vycházel v letech 2001-2016 především jako zdravotní příloha vysokonákladových periodik (např. jako příloha periodik Květy, Vlasta, Ona dnes, Rytmus života, TV Magazín, Moje rodina) několikrát ročně v nákladu kolem 200000 výtisků. Za dobu jeho existence časopis četly miliony čtenářů. Vedle klasicky reklamní složky je pro časopis charakteristický odborně edukační charakter, který je pro popularizaci konkrétních zdravotnických témat optimální.

 

Obsah vydání

  • Kolorektální karcinom a moderní medicína
  • Biosynchron - novinka v péči o zdraví
  • O diabetologii s prof. Kvapilem
  • Léčba vysokého krevního tlaku a riziko demence
  • Neuropatická bolest
  • Balzám pro váš krk - islandský lišejník
  • Praktické postřehy k beta-glukanům

PDF verze celého vydání

Léky a lékárna - 7 / 2009