Léky a lékárna - 2 / 2008

Léky a lékárna - 2 / 2008

Časopis Léky a lékárna - časopis pro zdravotnickou edukaci, určený laické veřejnosti - vycházel v letech 2001-2016 především jako zdravotní příloha vysokonákladových periodik (např. jako příloha periodik Květy, Vlasta, Ona dnes, Rytmus života, TV Magazín, Moje rodina) několikrát ročně v nákladu kolem 200000 výtisků. Za dobu jeho existence časopis četly miliony čtenářů. Vedle klasicky reklamní složky je pro časopis charakteristický odborně edukační charakter, který je pro popularizaci konkrétních zdravotnických témat optimální.

 

Obsah vydání

  • Refluxní choroba jícnu a pálení záhy
  • Víte co je neurastenie?
  • Na rýmu s účinnou kombinací
  • Kloubní preparáty - analýza složení
  • Léčit hypertenzi, nebo pacienta s hypertenzí
  • Koupíte v lékárně
  • Koenzym Q10 - energie pro naše tělo

PDF verze celého vydání

Léky a lékárna - 2 / 2008