Cancer World - 1 / 2015

Cancer World - 1 / 2015

Cancer World je odborný časopis věnovaný aktuálním problémům moderní onkologie. Přináší přehledné články, rozhovory s odborníky a informace o důležitých studiích z oboru onkologie a hraničních oborů. Anglickou verzi vydává organizace European School of Oncology (ESO) se sídlem v italském Milánu. Českou verzi článků z časopisu Cancer World v elektronické formě publikuje se souhlasem ESO společnost Edukafarm (ročník 2015 je přístupný na této stránce, od roku 2016 jsou české verze článků z CancerWorld publikovány v některých vydáních časopisu Biotherapeutics).

Na této stránce je umístěno aktuální číslo časopisu.

 

Obsah vydání