O společnosti Edukafarm


Základní koncepcí společnosti Edukafarm je vzdělávání odborníků z oblasti medicíny a farmacie v rámci jejich celoživotní edukace. Edukafarm vznikl v roce 1999 a je dnes známý především svým přehledným a dlouhodobým vzdělávacím projektem, založeným na spojení klinické praxe a farmakologie. Je samozřejmé, že edukační programy na takto vysoké úrovni nemohou vznikat bez spoluúčasti špičkových odborníků, lékařských a farmaceutických fakult, doškolovacích institutů a především profesních komor, které za kontinuální vzdělávání ze zákona zodpovídají a s nimiž jsou vzdělávací záměry pravidelně konzultovány.

Edukafarm představuje v současné době na poli vzdělávání leadera, jenž přináší do klidných vod konvenční edukace nové trendy. Významná je průkopnická forma seminářů Edukafarmu, organicky propojujujících praktické lékaře (jako poskytovatele primární péče) a lékárníky. Bez povšimnutí by neměly zůstat ani profily přípravků, které jako první začal publikovat - neinzertní a objektivní formou - právě Edukafarm. Za zmínku jistě stojí také spolupráce se špičkovými odborníky z významných univerzit  včetně zahraničních, např. v oboru farmakoekonomiky s prof.Bootmanem (College of Pharmacy, University of Arizona)  a v různých oblastech farmakoterapie s odborníky z řady českých i zahraničních vysokých škol (např. z Univerzity Karlovy, University of Iowa, římské a milánské univerzity, univerzity v Montpellier). Seznam univerzit spolupracujících na projektech Edukafarmu uvádíme níže.

Edukafarm má již dlouhodobé zkušenosti v předávání odborných informací z oblasti medicíny a farmacie. K šíření odborných informací využívá několika způsobů. Semináře, pořádané po celé republice, jsou zaměřené na speciální klinické problémy z oblasti používání preskripčních a volně prodejných léčiv (a doplňků stravy). Ročně je takto zorganizováno cca 100 odborných seminářů. Časopis Edukafarm FarmiNews, vycházející v nákladu 10000 výtisků, je určen farmaceutům a informuje o současném stavu farmakoterapie v různých oborech medicíny. Lékařům je určen časopis Biotherapeutics. Časopis Léky a lékárna, vycházející v nákladu až 200000 výtisků, srozumitelnou a reprezentativní formou informuje širokou veřejnost. 

K těmto informačním médiím Edukafarmu patří i odborný server Edukafarm.cz (www.edukafarm.cz), zaměřený na rychlou publikaci aktuálních odborných informacíZa jeho vznikem stojí lidé, kteří mají s publikováním v medicínských elektronických médiích dlouholeté zkušenosti, poradní sbor tvoří renomovaní odborníci z řad lékařů i farmaceutů (jejich seznam uvádíme v rubrice O nás/Organizační struktura). Základní koncepcí serveru Edukafarm.cz je kvalifikovaný výběr informací z oblasti farmakoterapie, akcent je přitom položen na ověřenosti, významnosti a aktuálnosti. Dále je na serveru k dispozici plán seminářů Edukafarmu (s elektronickou přihláškou) a volně přístupný obsah časopisů Biotherapeutics a Edukafarm FarmiNews. Edukafarm.cz umožňuje lékařům a lékárníkům být v oboru farmakoterapie „up-to-date“, aniž by byli zahlcováni čímkoli nepodstatným. Pro laickou veřejnost je určen server Samoléčení.cz (www.samoleceni.cz), jehož součástí je i internetová lékárna.

Téměř všechny aktivity Edukafarmu, realizované v České republice, probíhají samostatně také na Slovensku, kde má Edukafarm svoje zastoupení. Více informací o aktivitách společnosti Edukafarm na Slovensku naleznete na webových stránkách www.edukafarm.sk.

Univerzity spolupracující na projektech Edukafarmu: