O společnosti Edukafarm


Základní koncepcí společnosti Edukafarm je vzdělávání odborníků z oblasti medicíny a farmacie v rámci jejich celoživotní edukace. Edukafarm vznikl v roce 1999 a od počátku se vyznačuje přehledným a dlouhodobým vzdělávacím projektem, založeným na spojení klinické praxe a farmakologie. Je samozřejmé, že edukační programy na takto vysoké úrovni nemohou vznikat bez spoluúčasti špičkových odborníků, lékařských a farmaceutických fakult, doškolovacích institutů a profesních komor, které za kontinuální vzdělávání ze zákona zodpovídají a s nimiž jsou vzdělávací záměry konzultovány.

Edukační aktivity Edukafarmu jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti farmakoterapie. Přinesl do oblasti edukace řadu inovativních prvků, Příkladem může být forma seminářů Edukafarmu, organicky propojujících praktické lékaře (jako poskytovatele primární péče) a lékárníky. Jiným příkladem jsou také profily přípravků, které mají neinzertní, objektivní formu. Za zmínku stojí také spolupráce se špičkovými odborníky z významných univerzit  včetně zahraničních. Seznam univerzit spolupracujících na projektech Edukafarmu uvádíme níže.

Edukafarm k šíření odborných informací využívá několika způsobů. Semináře, pořádané po celé republice, jsou zaměřené na konkrétní klinické problémy a s nimi související oblasti používání preskripčních a volně prodejných léčiv (a doplňků stravy). Dále vydává Edukafarm časopis Edukafarm FarmiNews, který je určen farmaceutům a informuje o současném stavu farmakoterapie v různých oborech medicíny. Lékařům je určen odborný časopis Biotherapeutics, který informuje o inovativních trendech ve farmakoterapii. Edukační koncepce Edukafarmu také zahrnuje možnost srozumitelnou formou informovat o farmakoterapeutické problematice širokou veřejnost (časopis Léky a lékárna).

K těmto informačním médiím Edukafarmu patří i odborný server Edukafarm.cz (www.edukafarm.cz), zaměřený na rychlou publikaci aktuálních odborných informacíZa jeho vznikem stojí lidé, kteří mají s publikováním v medicínských elektronických médiích dlouholeté zkušenosti, poradní sbor tvoří renomovaní odborníci z řad lékařů i farmaceutů (jejich seznam uvádíme v rubrice O nás/Organizační struktura). Základní koncepcí serveru Edukafarm.cz je kvalifikovaný výběr informací z oblasti farmakoterapie, akcent je přitom položen na ověřenosti, významnosti a aktuálnosti. Dále je na serveru k dispozici plán seminářů Edukafarmu (s elektronickou přihláškou) a volně přístupný obsah časopisů Biotherapeutics a Edukafarm FarmiNews. Edukafarm.cz umožňuje lékařům a lékárníkům být v oboru farmakoterapie „up-to-date“, aniž by byli zahlcováni čímkoli nepodstatným.

Téměř všechny aktivity Edukafarmu, realizované v České republice, probíhají samostatně také na Slovensku, kde má Edukafarm svoje zastoupení. Více informací o aktivitách společnosti Edukafarm na Slovensku naleznete na webových stránkách www.edukafarm.sk.

Univerzity spolupracující na projektech Edukafarmu: