Covid-19

Informace MeSES k variantě omikron viru SARS-CoV-2

Informace MeSES k variantě omikron viru SARS-CoV-2

Jak upozorňuje prezident České lékařské komory Milan Kubek, Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) zveřejnila stanovisko k aktuální situaci ohledně šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2.  Podle tohoto stanoviska se varianta omikron s nejvyšší pravděpodobností v prvních měsících roku 2022 stane dominantní variantou viru v Evropě. Zprostředkujeme kompletní znění tohoto textu, který obsahuje souhrn relevantních informací, včetně specifik farmakoterapie covidu-19 při nákaze variantou omikron. celý článek »

 
 

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab pro léčbu covidu-19

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab  pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal doporučující stanovisko k registraci monoklonální protilátky sotrovimab (pod obchodním názvem Xevudy) pro léčbu pacientů s covidem-19, u kterých existuje zvýšené riziko závažného průběhu. Pokud jde o efektivitu vůči variantám viru SARS-CoV-2, podle dosavadních údajů je sotrovimab (na rozdíl od dosud registrovaných a používaných monoklonálních protilátek) účinný proti aktuální variantě omikron, která začíná celostvětově dominovat. celý článek »

 
 

EMA doporučila imunosupresivum anakinra pro léčbu covidové pneumonie

EMA doporučila imunosupresivum anakinra pro léčbu covidové pneumonie

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil rozšířit indikaci imunosupresivního léčivého přípravku Kineret (léčivá látka anakinra) tak, aby zahrnovala  léčbu covidu-19 u dospělých pacientů s pneumonií vyžadující doplňkovou léčbu kyslíkem a těch, kteří jsou vystaveni riziku vzniku závažného respiračního selhání. celý článek »

 
 

Co jsme si od mRNA vakcín slibovali a co jsme dostali

Co jsme si od mRNA vakcín slibovali a co jsme dostali

V časopise Tempus medicorum, vydávaném Českou lékařskou komorou, byl otištěn přehledný článek, shrnující současný stav informací o účinnosti a bezpečnosti mRNA vakcín proti covidu-19 (Co jsme si od mRNA vakcín slibovali a co jsme dostali, TM 12/2021). Autorem článku je odborník, který se dlouhodobě zabývá imunologickou problematikou. Vzhledem k řadě nejasností a rozporů, které se objevují v různých médiích k této tématice, považujeme za vhodné tento souhrnný materiál na téma mRNA vakcín zpřístupnit i na našem webu. Článek publikujeme v plném znění. celý článek »

 
 

Doporučení EMA a ECDC k heterologním schématům vakcinace proti covidu-19

Doporučení EMA a ECDC k heterologním schématům vakcinace proti covidu-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) naléhavě vyzývají občany EU k plnému očkování proti covid-19 a dodržování aktuálních doporučení ohledně posilovacích dávek. Stále více klinických studií se zabývá možností kombinování různých vakcín (heterologní očkování) jak pro základní vakcinaci, tak pro podání posilovací dávky. EMA a ECDC přezkoumaly výsledky těchto studií a data z reálného používání vakcín, a za účelem zvýšení flexibility očkovacích programů zformulovaly doporučení ohledně heterologních schémat očkování proti covid-19. Tato doporučení publikoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »