COVID-19

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronavirové pandemii

Aktuální stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP ke koronavirové pandemii

Vzhledem k pandemii koronavirové infekce SARS-CoV-2 vydala řada odborných společností České lékařské společnosti (ČLS JEP) stanoviska a doporučení, která se týkají specifické problematiky péče o pacienty (včetně případných úprav farmakoterapie v souvislosti s koronavirovou infekcí, resp. léčbou onemocnění COVID-19) v rámci různých lékařských oborů. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede evidenci těchto dokumentů a umožňuje přístup k jejich fulltextům, které prostřednictvím stránek MZ ČR zprostředkujeme i na našem webu.   celý článek »

 
 

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident ČLK k současné situaci ve zdravotnictví

Prezident České lékařské komory rozeslal českým lékařům dopis, v kterém shrnuje situaci, vzniklou v českém zdravotnickém systému v souvislosti s pandémií onemocnění COVID-19. Přinášíme část dopisu, která se týká některých problémů, které v této souvislosti vznikly, a navrhovaných řešení.
celý článek »

 
 

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

Nově publikované studie léčby COVID-19 remdesivirem

29. dubna 2020 byly oznámeny výsledky dvou klinických studií léčby remdesivirem u pacientů se závažnou formou onemocnění COVID-19. První, randomizovaná a placebem kontrolovaná, proběhla v Číně a byla uveřejněna v časopise The Lancet. Ve stejný den publikovala společnost Gilead Sciences, která je výrobcem remdesiviru, na svých stránkách výsledky otevřené klinické studie, srovnávající účinnost a bezpečnost 5denní a 10denní léčby tímto antivirotikem (bez kontroly placebem). celý článek »

 
 

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Koronavirus, SARS a imunostimulační efekt vitaminu C

Aktuální pandemie infekce způsobené koronavirem SARS-CoV-2 připomíná obdobnou situaci z let 2002-2003, kdy došlo k epidemii SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, syndrom náhlého respiračního selhání), způsobeného též koronavirem. V návaznosti na tehdejší situaci byl publikován článek, který upozorňoval na významnou roli vitaminu C v posilování protivirové imunity (zde). Od té doby byl stimulační vliv vitaminu C na imunitu velmi podrobně zkoumán a byl prokázán jeho vliv na široké spektrum imunitních komponent. Proto v návaznosti na aktuální situaci upozorňujeme na význam vitaminu C v antiinfekční imunitě a publikujeme souhrnnou práci na toto téma. celý článek »

 
 

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství pro léčbu pacientů s COVID-19

Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP sestavila a publikovala doporučený postup pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19 v České republice. Protože v současné době vzhledem k bezprecedentní povaze infekce koronavirem SARS-CoV-2 není k dispozici žádná standardizovaná terapie tohoto onemocnění, má navrhovaná léčba experimentální charakter, a je nutno vždy zvažovat očekávaný poměr benefit/risk pro danou léčivou látku. Mezi léčivy uvedenými v doporučení je např. remdesivir, hydroxychlorochin, azithromycin, favipiravir, interferon-beta, vysokodávkovaný vitamin C. Přinášíme plný text tohoto doporučení. celý článek »