Covid-19

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nadále monitoruje nově se objevující údaje o účinnosti očkovacích látek proti covidu-19, včetně onemocnění způsobeného variantou omikron, která se nyní rychle šíří v rámci celé Evropské unie. O vyjádření EMA ohledně účinnosti současných vakcín vůči infekci variantou omikron a onemocnění covid-19 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informaci zprostředkujeme i na našich webových  stránkách. celý článek »

 
 

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

V souvislosti s léčbou covidu-19 způsobeného variantou omikron koronaviru SARS-CoV-2 se často zmiňuje dobrá účinnost přípravku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 a ritonaviru). Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal stanovisko k použití Paxlovidu k léčbě covidu-19. Tento přípravek, který dosud není v EU registrován, lze použít k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nevyžadují doplňkový kyslík a u nichž existuje riziko závažného průběhu onemocnění.  celý článek »

 
 

Informace MeSES k variantě omikron viru SARS-CoV-2

Informace MeSES k variantě omikron viru SARS-CoV-2

Jak upozorňuje prezident České lékařské komory Milan Kubek, Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) zveřejnila stanovisko k aktuální situaci ohledně šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2.  Podle tohoto stanoviska se varianta omikron s nejvyšší pravděpodobností v prvních měsících roku 2022 stane dominantní variantou viru v Evropě. Zprostředkujeme kompletní znění tohoto textu, který obsahuje souhrn relevantních informací, včetně specifik farmakoterapie covidu-19 při nákaze variantou omikron. celý článek »

 
 

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab pro léčbu covidu-19

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab  pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal doporučující stanovisko k registraci monoklonální protilátky sotrovimab (pod obchodním názvem Xevudy) pro léčbu pacientů s covidem-19, u kterých existuje zvýšené riziko závažného průběhu. Pokud jde o efektivitu vůči variantám viru SARS-CoV-2, podle dosavadních údajů je sotrovimab (na rozdíl od dosud registrovaných a používaných monoklonálních protilátek) účinný proti aktuální variantě omikron, která začíná celostvětově dominovat. celý článek »

 
 

EMA doporučila imunosupresivum anakinra pro léčbu covidové pneumonie

EMA doporučila imunosupresivum anakinra pro léčbu covidové pneumonie

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil rozšířit indikaci imunosupresivního léčivého přípravku Kineret (léčivá látka anakinra) tak, aby zahrnovala  léčbu covidu-19 u dospělých pacientů s pneumonií vyžadující doplňkovou léčbu kyslíkem a těch, kteří jsou vystaveni riziku vzniku závažného respiračního selhání. celý článek »