Covid-19

ECDC a EMA k problematice čtvrtých dávek mRNA vakcín proti covidu-19

ECDC a EMA k problematice čtvrtých dávek mRNA vakcín proti covidu-19

Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a pracovní skupina Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) pro covid-19 (ETF) dospěly k závěru, že je příliš brzy na to, aby bylo možné uvažovat o použití čtvrté dávky mRNA vakcín proti covid-19 (Comirnaty a Spikevax) v běžné populaci. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 
 

EMA doporučila podmínečnou registraci Paxlovidu pro léčbu covidu-19

EMA doporučila podmínečnou registraci Paxlovidu pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil na svém jednání 27.1.2022 udělit podmínečnou registraci perorálnímu (určenému k podání ústy) antivirotiku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 / ritonavir) pro léčbu covidu-19. Žadatelem o registraci je společnost Pfizer Europe MA EEIG. Výbor CHMP doporučil povolit Paxlovid k léčbě covidu-19 u dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž existuje zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění covid-19. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 
 

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Navzdory masovému nasazení účinných vakcín proti SARS-CoV-2 zůstávají některé stránky imunity proti tomuto viru, resp. jím způsobenému onemocnění covid-19, neobjasněné. Expozice viru SARS-CoV-2 nevede totiž u všech lidí ke vzniku infekce a rozvoji onemocnění. V obraně proti SARS-CoV-2 hrají kromě B-lymfocytů, produkujících protilátky, svou roli i další imunitní buňky, především T-lymfocyty. Nová studie, uveřejněná v časopise Nature Communications, se zabývala právě rolí těchto buněk, resp. jejich předchozí aktivace endemickými lidskými koronaviry, ve vzniku imunity vůči SARS-CoV-2.  celý článek »

 
 

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nadále monitoruje nově se objevující údaje o účinnosti očkovacích látek proti covidu-19, včetně onemocnění způsobeného variantou omikron, která se nyní rychle šíří v rámci celé Evropské unie. O vyjádření EMA ohledně účinnosti současných vakcín vůči infekci variantou omikron a onemocnění covid-19 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informaci zprostředkujeme i na našich webových  stránkách. celý článek »

 
 

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

V souvislosti s léčbou covidu-19 způsobeného variantou omikron koronaviru SARS-CoV-2 se často zmiňuje dobrá účinnost přípravku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 a ritonaviru). Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal stanovisko k použití Paxlovidu k léčbě covidu-19. Tento přípravek, který dosud není v EU registrován, lze použít k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nevyžadují doplňkový kyslík a u nichž existuje riziko závažného průběhu onemocnění.  celý článek »

 
 
Další