COVID-19

Koronavirová infekce a školní výuka

Koronavirová infekce a školní výuka

Zamezit překotnému šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 ve školách a předejít nutnosti přejít opět na on-line výuku má od 18.září 2020 povinnost nosit roušky i ve třídách – nejen ve společných prostorách, jako tomu bylo do té doby. Výjimku mají žáci na prvním stupni, z předmětů tělocvik a hudební výchova. Na toto téma se objevila řada protichůdných názorů. V článku publikovaném v Lidových novinách 21.9. se k zdravotnickým aspektům této problematiky vyjadřuje řada odborníků z různých oblastí. Článek zpřístupňujeme v plném znění. celý článek »

 
 

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

V počátcích koronavirové pandemie byl opakovaně vysloven předpoklad, že pacienti, kteří jsou léčeni pro hypertenzi inhibitory ACE, jsou vystaveni vzvýšenému riziku vzniku onemocnění COVID-19 s nebezpečným průběhem. Důvodem měla být předpokládaná vyšší exprese enzymu ACE2 v plicních buňkách těchto pacientů. Výsledky velké britské studie (1), které byly nově publikovány v renomovaném britském časopise Heart, ale tento předpoklad nepotvrdily, spíše ukázaly opak.   celý článek »

 
 

Virová zátěž ve školách a posilování imunity

Virová zátěž ve školách a posilování imunity

Vzhledem k dosud trvající koronavirové pandemii budou hrát ve školním roce 2020/21 u studentů i pedagogů mimořádnou roli zdravotní hlediska. O tom, na co by měli brát zřetel žáci a učitelé, pokud jde o posilování protivirové imunity, informuje v rozhovoru pro Lidové noviny ředitelka InPharmClinic PharmDr. Lucie Kotlářová. Přinášíme toto interview v kompletním znění. celý článek »

 
 

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Onemocnění COVID-19 může vyústit do závažného stavu, spojeného s tzv. syndromem cytokinové bouře. Tento stav se může projevovat různým způsobem, od virové pneumonie, akutního syndromu dechové tísně (ARDS), až po multiorgánové selhání. Léčba pneumonie spojená s COVID-19 je řešena především kyslíkovou terapií a asistovanou plicní ventilací, farmakoterapie je experimentální, užívána jsou především léčiva ze skupin antimalarik a antivirotik, dosavadní výsledky jsou rozporné. Proto se experimentuje i s dalším látkami, z nichž některé by mohly základní terapii doplňovat. Mezi nově zkoušenými látkami je i glutathion, látka, která jako intracelulární antioxidant má schopnost svým působením na oxidativní stres působit protizánětlivě.  celý článek »

 
 

WHO opět zařadila hydroxychlorochin do studie SOLIDARITY, FDA revokuje své rozhodnutí

WHO opět zařadila hydroxychlorochin do studie SOLIDARITY, FDA revokuje své rozhodnutí

Na základě výsledků metaanalýz klinických studií účinnosti a bezpečnosti hydroxychlorochinu v léčbě pacientů s COVID-19 (především metaanaýzy publikované v časopise Lancet) se rozhodla skupina odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), zodpovědná za řízení mezinárodní studie SOLIDARITY, že dočasně pozastaví tu část studie, která se zaměřuje na hydroxychlorochin. Toto rozhodnutí, oznámené 26.5., bylo 3.6. na základě nového zhodnocení metaanalýzy změněno; hodnocení účinnosti a bezpečnosti hydroxychlorochinu pro pacienty s COVID-19 bude v rámci studie SOLIDARITY pokračovat. Uvedená sporná metaanalýza byla nakonec z webu časopisu Lancet úplně stažena. Americká léková agentura FDA naproti tomu 15.6.2020 změnila svůj původně kladný postoj k "emergency" užívání hydroxychlorochinu a chlorochinu v léčbě COVID-19. (Aktualizováno) celý článek »

 
 
Další