Covid-19

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Navzdory masovému nasazení účinných vakcín proti SARS-CoV-2 zůstávají některé stránky imunity proti tomuto viru, resp. jím způsobenému onemocnění covid-19, neobjasněné. Expozice viru SARS-CoV-2 nevede totiž u všech lidí ke vzniku infekce a rozvoji onemocnění. V obraně proti SARS-CoV-2 hrají kromě B-lymfocytů, produkujících protilátky, svou roli i další imunitní buňky, především T-lymfocyty. Nová studie, uveřejněná v časopise Nature Communications, se zabývala právě rolí těchto buněk, resp. jejich předchozí aktivace endemickými lidskými koronaviry, ve vzniku imunity vůči SARS-CoV-2.  celý článek »

 
 

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Předběžné údaje EMA k účinnosti vakcín vůči variantě omikron

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nadále monitoruje nově se objevující údaje o účinnosti očkovacích látek proti covidu-19, včetně onemocnění způsobeného variantou omikron, která se nyní rychle šíří v rámci celé Evropské unie. O vyjádření EMA ohledně účinnosti současných vakcín vůči infekci variantou omikron a onemocnění covid-19 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informaci zprostředkujeme i na našich webových  stránkách. celý článek »

 
 

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

EMA vydala stanovisko ohledně použití přípravku Paxlovid k léčbě covidu-19

V souvislosti s léčbou covidu-19 způsobeného variantou omikron koronaviru SARS-CoV-2 se často zmiňuje dobrá účinnost přípravku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 a ritonaviru). Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal stanovisko k použití Paxlovidu k léčbě covidu-19. Tento přípravek, který dosud není v EU registrován, lze použít k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nevyžadují doplňkový kyslík a u nichž existuje riziko závažného průběhu onemocnění.  celý článek »

 
 

Informace MeSES k variantě omikron viru SARS-CoV-2

Informace MeSES k variantě omikron viru SARS-CoV-2

Jak upozorňuje prezident České lékařské komory Milan Kubek, Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) zveřejnila stanovisko k aktuální situaci ohledně šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2.  Podle tohoto stanoviska se varianta omikron s nejvyšší pravděpodobností v prvních měsících roku 2022 stane dominantní variantou viru v Evropě. Zprostředkujeme kompletní znění tohoto textu, který obsahuje souhrn relevantních informací, včetně specifik farmakoterapie covidu-19 při nákaze variantou omikron. celý článek »

 
 

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab pro léčbu covidu-19

EMA doporučila registraci monoklonální protilátky sotrovimab  pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal doporučující stanovisko k registraci monoklonální protilátky sotrovimab (pod obchodním názvem Xevudy) pro léčbu pacientů s covidem-19, u kterých existuje zvýšené riziko závažného průběhu. Pokud jde o efektivitu vůči variantám viru SARS-CoV-2, podle dosavadních údajů je sotrovimab (na rozdíl od dosud registrovaných a používaných monoklonálních protilátek) účinný proti aktuální variantě omikron, která začíná celostvětově dominovat. celý článek »

 
 
Další