Covid-19

LRRC15 - protein, který ovlivňuje závažnost covidu-19

LRRC15 - protein, který ovlivňuje závažnost covidu-19

Je známo, že primárním receptorem pro navázání spike proteinu viru SARS-CoV-2 na buňky v plicích, rozhodujícím faktorem pro množení viru a vznik onemocnění covid-19 je protein/receptor ACE2. Vědci z University of Sydney zmapovali i další možnosti vazby spike proteinu na plicní buňky a zaměřili se na důležitý protein, který by mohl být klíčem k záhadě, proč infekce má u různých jedinců odlišný průběh. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v únoru 2023 v časopise PLOS Biology. celý článek »

 
 

Vliv covidu-19 na funkce imunitního systému

Vliv covidu-19 na funkce imunitního systému

Imunologické mechanismy, spojené s onemocněním covid-19 a související s hyperzánětlivou reakcí organismu, nebyly dosud v úplnosti vysvětleny. Nově byla publikována studie, která se snažila objasnit některé z těchto mechanismů. Autoři se soustředili na vliv covidu-19 na přeprogramování makrofágů pacientů a roli, kterou v těchto mechanismech hraje působení povrchového spike proteinu viru SARS-CoV-2 na funkce vrozené i adaptivní imunity. Článek je převzat z nového čísla časopisu Biotherapeutics (4/2022). celý článek »

 
 

ECDC a EMA k problematice čtvrtých dávek mRNA vakcín proti covidu-19

ECDC a EMA k problematice čtvrtých dávek mRNA vakcín proti covidu-19

Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a pracovní skupina Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) pro covid-19 (ETF) dospěly k závěru, že je příliš brzy na to, aby bylo možné uvažovat o použití čtvrté dávky mRNA vakcín proti covid-19 (Comirnaty a Spikevax) v běžné populaci. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 
 

EMA doporučila podmínečnou registraci Paxlovidu pro léčbu covidu-19

EMA doporučila podmínečnou registraci Paxlovidu pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil na svém jednání 27.1.2022 udělit podmínečnou registraci perorálnímu (určenému k podání ústy) antivirotiku Paxlovid (kombinace léčivých látek PF-07321332 / ritonavir) pro léčbu covidu-19. Žadatelem o registraci je společnost Pfizer Europe MA EEIG. Výbor CHMP doporučil povolit Paxlovid k léčbě covidu-19 u dospělých, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem a u nichž existuje zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění covid-19. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. celý článek »

 
 

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Role zkříženě reaktivních T-lymfocytů v ochraně proti infekci SARS-CoV-2

Navzdory masovému nasazení účinných vakcín proti SARS-CoV-2 zůstávají některé stránky imunity proti tomuto viru, resp. jím způsobenému onemocnění covid-19, neobjasněné. Expozice viru SARS-CoV-2 nevede totiž u všech lidí ke vzniku infekce a rozvoji onemocnění. V obraně proti SARS-CoV-2 hrají kromě B-lymfocytů, produkujících protilátky, svou roli i další imunitní buňky, především T-lymfocyty. Nová studie, uveřejněná v časopise Nature Communications, se zabývala právě rolí těchto buněk, resp. jejich předchozí aktivace endemickými lidskými koronaviry, ve vzniku imunity vůči SARS-CoV-2.  celý článek »

 
 
Další