Recenze odborných publikací

Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Léčba obezity představuje v řadě případů obtížný problém. V moderní obezitologii jde nejen o problém hmotnosti, ale především o prevenci komplikací obezity a zvýšení kvality života pacientů. Léčba má komplexní charakter, základem jsou režimová opatření, ale ta často selhávají, pokud nejsou doplněna individuálně laděnou motivační podporou. Součástí nabídky pro komplexní terapii obezity může být i farmakoterapie. Praktický pohled na možnosti moderní terapii obezity představuje nová odborná monografie Dity Pichlerové a kolektivu Léčba obezity přehledně a prakticky, kterou vydalo nakladatelství Axonite.  celý článek »

 
 

Monografie o spondyloartritidách

Monografie o spondyloartritidách

Jako spondyloartritidy je označována skupina několika revmatických zánětlivých chorob, u kterých se projevuje tendence k postižení axiálního skeletu. K dalším znakům patří postižení kořenových kloubů, asymetrická periferní artritida, entezopatie a některé charakteristické sliniční, kožní gastrointestinální a urogenitální znaky. Do této skupiny patří např. ankylozující spondylitida, psoriatická artritida a enteropatická artritida. Těmto chorobám, jejich diagnostice a léčbě je věnována nová monografie Spondyloartritidy, kterou napsal kolektiv vedený prof. Karlem Pavelkou a vydalo nakladatelství Maxdorf. Přinášíme anotaci knihy. celý článek »

 
 

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Výskyt alergií v rozvinutých zemích vzrůstá. Tento jev má řadu příčin, z nichž některé jsou obtíženě odstranitelné. Rychle se však vyvíjejí i diagnostické, preventivní a léčebné možnosti, takže je možno začít pečovat o pacienty včas, v dětském věku, kdy většina alergických projevů začíná. Shrnutí současných vědomostí v tomto oboru nabízí obsáhlá monografie Dětská alergologie, jejímž autorem je doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. s kolektivem. Její první vydání (v r. 2012) bylo rychle rozebráno. Nové, doplněné a aktualizované vydání této knihy vychází v nakladatelství Maxdorf.  celý článek »

 
 

Nové vydání monografie o opioidech

Nové vydání monografie o opioidech

Léčba chronické bolesti je jedním z důležitých problémů, které musí řešit lékař u řady závažných onemocnění. Opioidy patří k nejčastěji používaným látkám v algeziologii, anesteziologii a v pooperační terapii bolesti. Problematikou využití opioidů v léčbě bolesti se zabývá obsáhlá publikace Opioidy, připravená kolektivem autorů pod vedením doc. MUDr. J. Kozáka, PhD., MUDr. J. Lejčka a MUDr. I. Vrby, PhD. Kniha nyní již ve druhém, aktualizovaném vydání vychází v nakladatelství Maxdorf. Přinášíme stručnou anotaci. celý článek »

 
 

Moderní farmakoterapie v dermatologii

Moderní farmakoterapie v dermatologii

V respektované edici Moderní farmakoterapie, která se již v řadě lékařských oborů stala určujícím vodítkem preskripce v ambulantní i nemocniční praxi, vydává nakladatelství Maxdorf důkladnou publikaci věnovanou kožnímu lékařství. Hlavní autorkou knihy Moderní farmakoterapie v dermatologii je prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D., přední česká expertka v oblasti dermatologie, která k vytvoření této zásadní publikace přizvala další uznávané odborníky zaměřené na určité nozologické jednotky, resp. skupiny chorob.  celý článek »

 
 
Další