Recenze odborných publikací

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Výskyt alergií v rozvinutých zemích vzrůstá. Tento jev má řadu příčin, z nichž některé jsou obtíženě odstranitelné. Rychle se však vyvíjejí i diagnostické, preventivní a léčebné možnosti, takže je možno začít pečovat o pacienty včas, v dětském věku, kdy většina alergických projevů začíná. Shrnutí současných vědomostí v tomto oboru nabízí obsáhlá monografie Dětská alergologie, jejímž autorem je doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. s kolektivem. Její první vydání (v r. 2012) bylo rychle rozebráno. Nové, doplněné a aktualizované vydání této knihy vychází v nakladatelství Maxdorf.  celý článek »

 
 

Nové vydání monografie o opioidech

Nové vydání monografie o opioidech

Léčba chronické bolesti je jedním z důležitých problémů, které musí řešit lékař u řady závažných onemocnění. Opioidy patří k nejčastěji používaným látkám v algeziologii, anesteziologii a v pooperační terapii bolesti. Problematikou využití opioidů v léčbě bolesti se zabývá obsáhlá publikace Opioidy, připravená kolektivem autorů pod vedením doc. MUDr. J. Kozáka, PhD., MUDr. J. Lejčka a MUDr. I. Vrby, PhD. Kniha nyní již ve druhém, aktualizovaném vydání vychází v nakladatelství Maxdorf. Přinášíme stručnou anotaci. celý článek »

 
 

Moderní farmakoterapie v dermatologii

Moderní farmakoterapie v dermatologii

V respektované edici Moderní farmakoterapie, která se již v řadě lékařských oborů stala určujícím vodítkem preskripce v ambulantní i nemocniční praxi, vydává nakladatelství Maxdorf důkladnou publikaci věnovanou kožnímu lékařství. Hlavní autorkou knihy Moderní farmakoterapie v dermatologii je prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D., přední česká expertka v oblasti dermatologie, která k vytvoření této zásadní publikace přizvala další uznávané odborníky zaměřené na určité nozologické jednotky, resp. skupiny chorob.  celý článek »

 
 

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Podle současných poznatků představuje Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, při kterém jsou narušeny především kognitivní funkce, ale symptomatologie se nemusí omezovat jen na tuto poruchu. Moderní medicínský výzkum přinesl veliké množství poznatků jak k etiologii, tak k patofyziologii, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Autorský kolektiv vedený Janem Korábečným, Ondřejem Soukupem a Martinem Vališem připravil podrobnou monografii věnovanou Alzheimerově nemoci (Alzheimerova nemoc: Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie), kterou vydává nakladatelství Maxdorf.  celý článek »

 
 

Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo již ve třetím, aktualizovaném vydání knihu Doporučené postupy v pneumologii celý článek »

 
 
Další