Recenze odborných publikací

Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví

Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví

Knihu Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D., vydává nakladatelství Maxdorf již v druhém, rozšířeném a aktualizovaném vydání. Nové vydání vychází necelé tři roky od vydání prvního, které získalo nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP. Stejné nakladatelství vydává i novou, obsáhlou moderní učebnici prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. a kolektivu Gynekologie. Přinášíme informace o obou knihách.  celý článek »

 
 

Infekce v gynekologii - nová publikace

Infekce v gynekologii - nová publikace

Vhledem k rostoucí rezistenci patogenních mikroorganismů vůči užívaným antiinfekčním léčivům se terapie infekcí v posledních letech stává stále větším problémem. Platí to napříč jednotlivými obory, včetně gynekologie, v které infekce představují jeden z nejčastějších patologických stavů, s kterými se lékař setkává. Aktuální poznatky z této oblasti shrnuje nová publikace "Infekce v gynekologii", kterou vydalo již ve třetím, aktualizovaném a rozšířeném vydání nakladatelství Maxdorf. celý článek »

 
 

Nové publikace o terapii plicních chorob

Nové publikace o terapii plicních chorob

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo několik knih z této oblasti, např. Doporučené postupy v pneumologii, Respirační infekce a jejich léčba, Moderní farmakoterapie v pneumologii a Intersticiální plicní procesy. Přinášíme anotace. celý článek »

 
 

To nejlepší ze současné české medicíny

To nejlepší ze současné české medicíny

Vzhledem k velikému množství novinek, které se objevují ve všech lékařských oborech, je pro lékaře nemožné udržet si přehled v celé medicíně. Proto mají význam publikace, které přehledně shrnují nejvýznamnější novinky z různých oborů. Právě toto poslání má sborník pozoruhodných přednášek z kongresu České lékařské akademie v Mariánských lázních. Knihu pod názvem To nejlepší ze současné české medicíny uspořádali prof. Richard Rokyta a prof. Cyril Höschl a vydalo ji koncem roku 2016 nakladatelství Axonite. Přinášíme bližší informace. celý článek »

 
 

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Diabetologie je obor s dlouhou historií farmakoterapie. Cílem léčby není jen korigovat glykemii, ale především komplexně ovlivnit kvalitu života a snížit rizika rozvoje diabetický komplikací, které mohou mít fatální průběh. O aktuálních možnostech farmakoterapie diabetu i s výhledy do budoucnosti léčby tohoto onemocnění podrobně informuje kniha prof. Štěpána Svačiny Antidiabetika, kterou vydalo pražské nakladatelství Axonite.

celý článek »

 
 
Další