Recenze odborných publikací

Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Rozvoj farmakoterapie v posledních dekádách dává lékařům dříve netušené možnosti volby – prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich větší počet možností volby konkrétního léčiva. Týká se to také oboru neurologie. Rostoucí počet terapeutických možností však vystavuje řadu lékařů také stresu z možné nesprávné volby. Právě to je důvodem úspěchu knihy Moderní farmakoterapie v neurologii autorského kolektivu pod vedením přední české neuroložky prof. MUDr. Ivany Štětkářové, Ph.D. Kniha vychází po krátké době v třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání v nakladateství Maxdorf. celý článek »

 
 

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Prevence vzniku chorob představuje ve všech lékařských oborech velmi důležitou oblast, která se rozšiřuje s růstem znalostí etiologických faktorů a tím i způsobů, jak zabránit vzniku onemocnění. Oblast prevence je dnes rozsáhlým oborem, který byl poprvé u nás detailně zpracován v monografii Preventivní medicína, jejímiž autory jsou Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv. Po rychlém rozebrání dvou předchozích vydání vydává nakladatelství Maxdorf v třetím, aktualizovaném a rozšířeném vydání tuto knihu, kterou lze dnes již považovat za klasický medicínský bestseller. celý článek »

 
 

Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Léčba obezity představuje v řadě případů obtížný problém. V moderní obezitologii jde nejen o problém hmotnosti, ale především o prevenci komplikací obezity a zvýšení kvality života pacientů. Léčba má komplexní charakter, základem jsou režimová opatření, ale ta často selhávají, pokud nejsou doplněna individuálně laděnou motivační podporou. Součástí nabídky pro komplexní terapii obezity může být i farmakoterapie. Praktický pohled na možnosti moderní terapii obezity představuje nová odborná monografie Dity Pichlerové a kolektivu Léčba obezity přehledně a prakticky, kterou vydalo nakladatelství Axonite.  celý článek »

 
 

Monografie o spondyloartritidách

Monografie o spondyloartritidách

Jako spondyloartritidy je označována skupina několika revmatických zánětlivých chorob, u kterých se projevuje tendence k postižení axiálního skeletu. K dalším znakům patří postižení kořenových kloubů, asymetrická periferní artritida, entezopatie a některé charakteristické sliniční, kožní gastrointestinální a urogenitální znaky. Do této skupiny patří např. ankylozující spondylitida, psoriatická artritida a enteropatická artritida. Těmto chorobám, jejich diagnostice a léčbě je věnována nová monografie Spondyloartritidy, kterou napsal kolektiv vedený prof. Karlem Pavelkou a vydalo nakladatelství Maxdorf. Přinášíme anotaci knihy. celý článek »

 
 

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Výskyt alergií v rozvinutých zemích vzrůstá. Tento jev má řadu příčin, z nichž některé jsou obtíženě odstranitelné. Rychle se však vyvíjejí i diagnostické, preventivní a léčebné možnosti, takže je možno začít pečovat o pacienty včas, v dětském věku, kdy většina alergických projevů začíná. Shrnutí současných vědomostí v tomto oboru nabízí obsáhlá monografie Dětská alergologie, jejímž autorem je doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. s kolektivem. Její první vydání (v r. 2012) bylo rychle rozebráno. Nové, doplněné a aktualizované vydání této knihy vychází v nakladatelství Maxdorf.  celý článek »

 
 
Další