Recenze odborných publikací

Nové publikace o terapii plicních chorob

Nové publikace o terapii plicních chorob

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onemocnění. Možnosti terapie se ve všech oblastech vyvíjejí, a proto jsou důležité publikace, které shrnují aktuální metody léčby. Nakladatelství Maxdorf nedávno vydalo několik knih z této oblasti, např. Doporučené postupy v pneumologii, Respirační infekce a jejich léčba, Moderní farmakoterapie v pneumologii a Intersticiální plicní procesy. Přinášíme anotace. celý článek »

 
 

To nejlepší ze současné české medicíny

To nejlepší ze současné české medicíny

Vzhledem k velikému množství novinek, které se objevují ve všech lékařských oborech, je pro lékaře nemožné udržet si přehled v celé medicíně. Proto mají význam publikace, které přehledně shrnují nejvýznamnější novinky z různých oborů. Právě toto poslání má sborník pozoruhodných přednášek z kongresu České lékařské akademie v Mariánských lázních. Knihu pod názvem To nejlepší ze současné české medicíny uspořádali prof. Richard Rokyta a prof. Cyril Höschl a vydalo ji koncem roku 2016 nakladatelství Axonite. Přinášíme bližší informace. celý článek »

 
 

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Diabetologie je obor s dlouhou historií farmakoterapie. Cílem léčby není jen korigovat glykemii, ale především komplexně ovlivnit kvalitu života a snížit rizika rozvoje diabetický komplikací, které mohou mít fatální průběh. O aktuálních možnostech farmakoterapie diabetu i s výhledy do budoucnosti léčby tohoto onemocnění podrobně informuje kniha prof. Štěpána Svačiny Antidiabetika, kterou vydalo pražské nakladatelství Axonite.

celý článek »

 
 

Monografie o náhradě kolenního kloubu

Monografie o náhradě kolenního kloubu

Pražské nakladatelství Axonite, specializované na zdravotnickou literaturu, vydalo v září 2016 unikátní publikaci Karla Koudely jr., Karla Koudely sr., Jany Koudelové a kol. Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu. Přinášíme podrobnou anotaci. celý článek »

 
 

Respirační infekce a jejich léčba

Respirační infekce a jejich léčba

Infekce dýchacích cest patří mezi nejčastější infekční zánětlivá onemocnění. Přes velkou nabídku antibiotik a chemoterapeutik morbidita i mortalita na bakteriální respirační onemocnění narůstá. Příčinou je rostoucí rezistence a stagnující vývoj nových antibiotik, ale také nedostatečné využití všech diagnostických a léčebných možností v reálné praxi. Aktuální pohled na tuto problematiku přináší nově vydaná kniha prof. M.Koláře Respirační infekce a jejich léčba. celý článek »

 
 
Další