Urologie / andrologie

Farmakoterapie benigní hyperplázie prostaty

Farmakoterapie benigní hyperplázie prostaty

Aktuální koncepce farmakoterapie benigní hyperplázie prostaty je tématem článku, publikovaného na pokračování ve dvou číslech časopisu Farmakoterapeutické informace, vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI 2,3/2016). Přinášíme plný text. celý článek »

 
 

Terapie močové inkontinence - téma FI 1/2016

Terapie močové inkontinence - téma FI 1/2016

Léčba močové inkontinence u žen a regulační aspekty léčby kmenovými buňkami - to jsou témata aktuálního čísla časopisu Farmakoterapeutické informace, vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI 1/2016). Přinášíme plný text. celý článek »

 
 

Novinky ve farmakoterapii erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace: avanafil a dapoxetin

Novinky ve farmakoterapii erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace: avanafil a dapoxetin

Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace patří k nejčastějším sexuálním dysfunkcím v mužské populaci. Obě poruchy představují složitý terapeutický problém, proto jsou hledány možnosti účinné farmakoterapie. Informujeme o dvou nových léčivech – avanafilu, určeného k léčbě erektilní dysfunkce, a dapoxetinu, který představuje novou možnost léčby ejaculatio praecox. celý článek »

 
 

Silodosin schválen v Evropě pro léčbu benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperlázie prostaty (BHP) snižuje výrazně kvalitu života pacientů. V léčbě mají významné místo blokátory alfa-receptorů sympatiku. Na základě výsledků klinických studií byla v únoru 2010 Evropskou komisí schválena registrace nového selektivního alfa-blokátoru silodosinu pro terapii BHP. celý článek »

 
 

Inkontinence – nemoc, která se dá léčit

Pod pojmem inkontinence (z lat. „in“ – zápor; „contineo“ – držet pohromadě) si pravděpodobně většina z nás představí samovolný únik moči. Statistiky uvádějí, že s poruchami kontinence má vlastní zkušenost dokonce až každá čtvrtá žena starší 18 let. Nemalé množství obyvatel však trápí i inkontinence fekální (též anální), která postihuje 2–18 % nemocných. Z běžné klinické praxe vyplývá, že problémy s kontinencí má přibližně 10 % dětí starších 5 let, respektive 1 % adolescentů nad 16 let. Právě v této věkové kategorii je pomočování se (zejména v noci – enuresis nocturna) vnímáno jako velmi trapné a ponižující, a to nejen pro dítě samotné, ale bohužel často i pro rodiče, kteří se stydí a mnohdy váhají s vyhledáním odborné pomoci. celý článek »

 
 
Další