Kardiologie

Studie SECURE testuje účinnost polypill v prevenci infarktu myokardu

Studie SECURE testuje účinnost polypill v prevenci infarktu myokardu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a další nemocnice v ČR se zapojily do mezinárodní studie SECURE, ve které se zjišťuje účinnost kombinované tablety (polypill), zahrnující atorvastatin, kyselinu acetylsalicylovou a ramipril, v sekundární prevenci akutního infarktu myokardu u pacientů ve věku nad 65 let s koronární příhodou v anamnéze.  Studie má zhodnotit potenciální přínos kombinované tablety ve srovnání s běžnou formou léčby (třemi samostatnými léky). celý článek »

 
 

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Farmakoterapie chronického srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je časté onemocnění, nemá jednotnou etiologii a navzdory pokrokům v diagnostice, farmakoterapii a nefarmakologické léčbě má stále špatnou prognózu. Nejčastější příčinou je ischemická choroba srdeční a hypertenze. Přinášíme článek věnovaný současné farmakoterapii chronického srdečního selhání, který byl publikován v časopise Farmakoterapeutické informace. celý článek »

 
 

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Účinnost evolokumabu u pacientů s koronární aterosklerózou

Ateroskleróza koronárních tepen patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním; může vést k fatálním následkům. Významným rizikovým faktorem pro její vznik je zvýšená hladina LDL-cholesterolu v krvi. Základní léčbu snižující tuto hladinu představují statiny, ale hledají se možnosti zdokonalení této terapie a v případě potřeby jejího nahrazení. K těmto možnostem patří i tzv. inhibitory PCSK9. Zásadní význam má studie GLAGOV, v které byla ověřována účinnost zástupce této nové skupiny – evolokumabu, jenž je v EU registrován od r.2015. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Současné možnosti terapie hypertenze v dětském věku

Současné možnosti terapie hypertenze v dětském věku

Výskyt hypertenze v dětství sice není tak častý jako u dospělých, ale i v dětské populaci prevalence tohoto onemocnění vzrůstá. Terapie hypertenze v dětství má svá specifika. Současným možnostem léčby (především farmakoterapie) dětských hypertoniků se věnuje článek publikovaný v listopadovém čísle časopisu Farmakoterapeutické informace. Přinášíme kompletní text tohoto článku, celý článek »

 
 

Terapie hypertenze a alergické rýmy: témata Farmakoterapeutických informací

Terapie hypertenze a alergické rýmy: témata Farmakoterapeutických informací

Léčba hypertenze kombinovanými přípravky a terapie alergické rýmy - to jsou témata, kterému jsou věnována poslední dvě čísla časopisu Farmakoterapeutické informace (FI), vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (7-8/2015, 9/2015). Přinášíme odkazy na oba materiály. celý článek »

 
 
Další