Farmakologie

Nová doporučení pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí

Nová doporučení pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí

Rezistence vůči antibiotikům, způsobená řadou faktorů, z nichž dominantním je nadužívání či nesprávné užívání této skupiny léčiv, je stále závažnějším problémem pro zdraví veřejnosti v Evropě i globálně. Zatímco počet infekcí způsobených rezistentními bakteriemi trvale narůstá, zavedení nových antibiotik do léčebných postupů není v dohledné době nadějné, a to vzhledem k neutěšenému stavu klinického vývoje nových látek účinných v léčbě infekcí. V časopise Farmakoterapeutické informace (FI 9/2022) byla publikována první část nových klinických doporučení pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí. Vzhledem k závažnosti této problematiky tento text publikujeme. celý článek »

 
 

Lékové interakce a role buněčných transportérů

Lékové interakce a role buněčných transportérů

Transportéry (pumpy, např. glykoprotein P) jsou proteiny, odpovědné za transportu substrátů (včetně léků) přes buněčnou membránu. V současnosti je známo již cca 300 typů takových přenašečů. Systém transportérů je pro osud léků v organizmu přinejmenším stejně důležitý jako systém oxidáz (např. cytochromu P450). Roli transportérů v lékových interakcích je věnován článek ve Farmakoterapeutických informacích (vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv). celý článek »

 
 

Suplementace vysokých dávek vitaminu C zlepšuje složení střevní mikrobioty: pilotní studie

Suplementace vysokých dávek vitaminu C zlepšuje složení střevní mikrobioty: pilotní studie

Složení střevní mikrobioty je u řady onemocnění (nejen gastrointestinálních) patologicky narušeno. Existuje už řada důkazů, že nutriční modulace střevní mikroflóry představuje prospěšnou terapeutickou strategii. Suplementace vitaminu C má v tomto směru, vzhledem ke svým ochranným antioxidačním a protizánětlivým účinkům, značný potenciál. V klinické studii, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Antioxidants,1 se autoři zabývali vlivem suplementace vysokých dávek vitaminu C na složení střevní mikrobioty. Přinášíme souhrn výsledků studie.  celý článek »

 
 

Lékové interakce a jejich management: aktuální informace

Lékové interakce a jejich management: aktuální informace

Lékové interakce mohou pacienty poškodit v zásadě dvojím způsobem. Pokud je lékař podcení, může být pacient ohrožen nežádoucím účinkem včetně snížení účinnosti podávaných léčiv. Naopak, pokud je lékař nekriticky přecení a léky vysadí, může být pacient poškozen nedostatečně léčenou chorobou. Proto je důležité znát aktuálně zjištěné lékové interakce, jejich mechanismy a závažnost. Státní ústav pro kontrolu léčiv ve svých Farmakoterapeutických informacích (2-4/2022) zveřejnil souhrnný aktuální materiál k tomuto tématu. Článek, který zahrnuje i interakce některých fytoterapeutik, zpřístupňujeme i čtenářům našeho webu. celý článek »

 
 

Potenciální role vitaminu C v podpoře onkologické imunoterapie

Potenciální role vitaminu C v podpoře onkologické imunoterapie

V dosavadních studiích se ukázalo, že vysokodávkovaný vitamin C může být prospěšnou komplementární součástí terapie některých typů onkologických onemocnění. Jeho významnou rolí je především zvyšování kvalita života pacientů prostřednictvím ochrany zdravých tkání před nežádoucími účinky onkologické léčby. Výzkum však ukazuje, že vitamin C může svými účinky (například působením na složky imunitního systému) podporovat také účinek základní protinádorové léčby. Článek publikovaný v roce 2022 v časopise Biomedicine and Pharmacotherapy shrnuje informace o tom, jaký potenciál má podávání vysokých dávek vitaminu C v podpoře jednoho ze současných směrů onkologické léčby – protinádorové imunoterapie. celý článek »

 
 
Další