Farmakologie

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

COVID-19, cytokinová bouře a význam vitaminu C pro funkci imunitních buněk

Základní součástí mechanismů, kterými koronavirus SARS-CoV-2 napadá organismus a způsobuje onemocnění COVID-19, je porucha imunity. Abnormální funkce imunitních buněk přispívá k závažným stavům jako je ARDS, sepse a multiorgánové selhání u pacientů s tímto onemocněním. Imunitní buňky (makrofágy, neutrofily a lymfocyty) potřebují pro zajištění svých funkcí vitamin C, proto deficit tohoto vitaminu vede k jejich dysfunkci. Jedním z projevů této dysfunkce je tzv. cytokinová bouře, která je příčinou závažného průběhu COVID-19 u některých pacientů. Suplementace kyseliny askorbové u pacientů s tímto onemocněním se stala předmětem aktuálního výzkumu, v současnosti probíhají takto zaměřené tři klinické studie (v Kanadě, Itálii a Číně). Americká autorka Doris Loh publikovala referát, založený na rešerši odborné literatury k tomuto tématu; o obsahu rešerše informujeme.1 celý článek »

 
 

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Účinnost askorbátu proti rozvoji oxidačního stresu jej předurčuje k použití nejen při prevenci kancerogeneze, ale i jako součásti podpůrné nebo komplementární terapie během základní onkologické léčby. Přinášíme překlad článku Pavla Klenera a kolektivu na toto téma. Anglický originál článku byl publikován v roce 2020 v časopise Journal of Applied Biomedicine (J Appl Biomed 2020;18:1-7).   celý článek »

 
 

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Onemocnění COVID-19 může vyústit do závažného stavu, spojeného s tzv. syndromem cytokinové bouře. Tento stav se může projevovat různým způsobem, od virové pneumonie, akutního syndromu dechové tísně (ARDS), až po multiorgánové selhání. Léčba pneumonie spojená s COVID-19 je řešena především kyslíkovou terapií a asistovanou plicní ventilací, farmakoterapie je experimentální, užívána jsou především léčiva ze skupin antimalarik a antivirotik, dosavadní výsledky jsou rozporné. Proto se experimentuje i s dalším látkami, z nichž některé by mohly základní terapii doplňovat. Mezi nově zkoušenými látkami je i glutathion, látka, která jako intracelulární antioxidant má schopnost svým působením na oxidativní stres působit protizánětlivě.  celý článek »

 
 

Za vznikem řady onemocnění stojí deficit vitaminu C

Za vznikem řady onemocnění stojí deficit vitaminu C

Vitamin C (kyselina askorbová) má zásadní význam pro všechny systémy lidského organismu a nedostatek této vitálně důležité látky výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných onemocnění. Je překvapivou skutečností, že deficit vitaminu C je i v naší populaci poměrně častý, a proto je potřebná jeho dostatečná suplementace v optimální formě. Přinášíme rozhovor na toto téma s klinickou farmakoložkou PharmDr. Lucií Kotlářovou (InPharmClinic, Jesenice u Prahy), která se léčbou onemocnění souvisejících s deficitem vitaminu C ve své praxi dlouhodobě zabývá. celý článek »

 
 

Vitamin C ve zdraví a nemoci u dětí: pohled farmakologa

Vitamin C ve zdraví a nemoci u dětí: pohled farmakologa

Co je příčinou tak častého a závažného nedostatku vitamínu C u českých dětí, jak se tento deficit projevuje, jak může ovlivnit jejich vývoj a je skorbut skutečně již dávno překonanou nemocí? Informace o těchto tématech přináší podcast, v kterém vyvětluje význam vitaminu C pro správný vývoj a zdravotní stav dítěte z pohledu klinického farmakologa PharmDr. Lucie Kotlářová.  celý článek »

 
 
Další