Diabetologie / obezitologie

Chronický stres a endokrinní onemocnění

Chronický stres a endokrinní onemocnění

V reakci všech systémů organismu na stres hraje zásadní roli endokrinní systém. U akutního stresu vede endokrinní regulace zprostředkovaná především osou hypothalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) k adaptaci organismu na novou situaci. Naproti tomu u dlouhodobého, chronického stresu dochází k dysregulaci endokrinního systému, která může podpořit rozvoj poruch v různých oblastech organismu. Patogenním vlivem chronického stresu může být postižen i samotný endokrinní systém.  celý článek »

 
 

Farmakoterapeutické informace: léčba pruritu, perorální antidiabetika, přehodnocení chinolonů/fluorochinolonů

Farmakoterapeutické informace: léčba pruritu, perorální antidiabetika, přehodnocení chinolonů/fluorochinolonů

V několika letošních číslech časopisu Farmakoterapeutické informace, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, byly v publikovány články na důležitá témata: současné možnosti léčby pruritu, přehled perorálních antidiabetik, výsledky celoevropského přehodnocení chinolonových a fluorochinolonových antibiotik. Protože část článků je otištěna na pokračování, zpřístupňujeme na webu několik čísel časopisu (FI 4-6/2019). celý článek »

 
 

Včasná diagnostika prediabetu: téma Světového dne monitoringu diabetu

Včasná diagnostika prediabetu: téma Světového dne monitoringu diabetu

V České republice aktuálně žije již téměř 900 tisíc diabetiků a každý rok tuto diagnózu vyslechne dalších minimálně 20 tisíc Čechů. Mnoho z nich však zbytečně. Pokud by totiž bývali onemocnění zachytili ve fázi prediabetu, velká část z nich by měla šanci rozvoj onemocnění zastavit. Na význam selfmonitoringu má poukazovat každoročně Světový den monitoringu diabetu, který připadá na 14. dubna. V rámci něj si zájemci mohou bezplatně nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav. celý článek »

 
 

Glifloziny: nelze vyloučit zvýšené riziko u celé lékové skupiny

Glifloziny: nelze vyloučit zvýšené riziko u celé lékové skupiny

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dokončil přehodnocení zvýšeného rizika amputací při podávání gliflozinů (jedné ze skupin perorálních antidiabetik, užívaných v léčbě diabetu 2.typu) s tím, že toto riziko, pro které bylo původně zahájeno přehodnocování kanagliflozinu, nelze vyloučit u celé lékové skupiny gliflozinů. celý článek »

 
 

Nová interaktivní platforma pro diabetiky

Nová interaktivní platforma pro diabetiky

Diabetes mellitus patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, v České republice postihuje téměř desetinu populace a nemocných přibývá. Pro úspěšnost terapie je důležitá dobrá informovanost pacientů o tomto onemocnění a jeho léčbě. U příležitosti Světového dne diabetu (14.listopadu 2016) proběhla v ČR edukativní kampaň o diabetu Hlídej si zdraví a byla spuštěna nová interaktivní webová platforma pro diabetiky. Přinášíme bližší informace.  

X
celý článek »

 
 
Další