Alergologie / imunologie

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti covid-19

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti covid-19

Očkování vakcínami proti koronaviru SARS-CoV-2, resp. proti onemocnění COVID-19, je v současné době celosvětově předmětem četných diskusí. Proto je důležité zveřejňovat odborná vyjádření k této problematice. Přinášíme stanovisko k této vakcinaci, publikované na webu České společnosti alergologie a klinické imunologie České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČSAKI ČLS JEP). Za výbor ČSAKI ČLS JEP zpracovala tento dokument prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol v Praze.   celý článek »

 
 

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Vitamin C hraje v komplexních funkcích imunitního systému velmi významnou roli. Týká se to především ochrany organismu proti infekcím, ale i dalších oblastí. K podpoře fyziologické funkce různých složek imunity jsou k dispozici i přípravky z oblasti mikroimunoterapie, které obsahujují různé komponenty v nízkých dávkách a mají své specifické indikace. Možnostem kombinace vitaminu C a mikroimunoterapie při posilování antiinfekční imunity je věnován článek, který byl nově publikován v mezinárodním časopise Micro-immunotherapy International News. Na článku se podíleli autoři z InPharm Clinic, Edukafarmu a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Článek zprostředkujeme v původním anglickém znění. celý článek »

 
 

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitamin C a funkce imunitního systému

Vitální důležitost vitaminu C pro lidský organismus je již dlouhou dobu prokázaným faktem. Přesto vědecký výzkum odhaluje stále nové detaily různorodých rolí, které vitamin C hraje v komplexu fyziologických funkcí, potřebných pro udržení homeostázy. Známé je jeho antioxidační působení v ochraně tkání a orgánů před oxidačním stresem a chronickým zánětem. S tím souvisí jeho role v prevenci řady onemocnění, v jejichž vzniku hraje roli chronický zánět. Vitamin C hraje komplexní roli ve funkci všech systémů, včetně imunitního, kde ovlivňuje celou řadu faktorů. celý článek »

 
 

Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Kolostrum je mateřské mléko, které se tvoří u savců v poslední třetině těhotenství a v prvních dnech po porodu. Složení kolostra se během fylogeneze savců vyvíjelo postupně tak, aby novorozená mláďata, citlivá na ohrožující faktory prostředí, byla matkou v první fázi laktace chráněna a zvýšila se jejich šance na přežití. Oproti zralému mléku je kolostrum bohatší o celou řadu složek, které podporují vznik funkční imunity, působí protizánětlivě a mají řadu dalších prospěšných účinků. Složení koloster savců se zásadně neliší; bovinní kolostrum pro své prospěšné účinky bylo využíváno člověkem již ve starých civilizacích. Moderní využití bovinního kolostra v péči o lidské zdraví na tyto tradice navazuje. celý článek »

 
 

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Význam vitaminu C u alergických onemocnění

Alergie patří k řadě onemocnění, v jejichž patogenezi hraje roli prozánětlivé působení oxidativního stresu. Z této nedávno objevené role oxidativního stresu jako významného faktoru vzniku i rozvoje alergických onemocnění vyplývá i vhodnost doplnění léčby o antioxidativně působící látky. Významným antioxidantem s protialergickými účinky je kyselina askorbová, a to díky svému mnohotvárnému působení: ovlivňuje nejen zánět, ale i řadu složek imunitního systému a navíc hraje roli i v metabolismu histaminu, který je příčinou některých alergických příznaků. celý článek »

 
 
Další