Farmakovigilance

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII je protein, který chybí u pacientů s hemofilií typu A. V léčbě hemofilie se využívá podávání tohoto faktoru, vyrobeného z lidské plasmy nebo rekombinantní technologií. Po jeho podání se však v těle pacienta mohou tvořit inhibiční protilátky, které brání účinnosti terapie. Evropská léková agentura posuzovala, zda se přípravky vyrobené rozdílnou technologií liší mírou produkce těchto inhibitorů, jak naznačovaly některé studie. celý článek »

 
 

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – doporučeno stažení z trhu

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – doporučeno stažení z trhu

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, u přípravků s obsahem paracetamolu s prodlouženým uvolňováním hrozí obtíže při léčbě předávkování. Proto bylo provedeno Farmakovigilančním výborem pro posuzování rizik léčiv (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) přehodnocení těchto přípravků, a to v návaznosti na žádost švédské lékové agentury, která zaznamenala problémy při léčbě předávkování tímto typem přípravků již od uvedení na trh. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 
 

Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Aktuální číslo Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI 9/2017) přetiskuje kritické články z časopisu Prescrire International o problému účinnosti a bezpečnosti dvou monoklonálních protilátek (evolocumabu a alirocumabu) v léčbě hypercholesterolémie. Z dalších důležitých témat: gastrointestinální nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik (NSA) u dětí. celý článek »

 
 

Avamys (fluticason furoát) - mimořádné opatření MZ ČR

Avamys (fluticason furoát) - mimořádné opatření MZ ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivého přípravku Avamys (fluticason furoát). Přinášíme bližší informace. celý článek »

 
 

Humalog (inzulin lispro) - mimořádné opatření MZ ČR

Humalog (inzulin lispro) - mimořádné opatření MZ ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, vydané za účelem zajištění dostupnosti přípravků řady Humalog (obsahující inzulin lispro) pro diabetiky v České republice. Přinášíme bližší informace. celý článek »

 
 
Další