Farmakovigilance

SÚKL souhlasí s použitím remdesiviru v ČR u pacientů s COVID-19

SÚKL souhlasí s použitím remdesiviru v ČR u pacientů s COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odeslal na Ministerstvo zdravotnictví ČR odborné stanovisko, kterým doporučuje povolit distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir u pacientů v ČR s onemocněním COVID-19, způsobeném koronavirem SARS-CoV-2. Remdesivir je antivirotikum ze skupiny nukleotidových analogů, vyvinuté společností Gilead Sciences původně pro léčbu virové hemoragické horečky Ebola.  Remdesivir v laboratorních podmínkách inhiboval replikaci virů SARS-CoV i MERS-CoV, byl účinný v animálních modelech, a předpokládá se i účinnost vůči viru SARS-CoV-2, způsobujícímu současnou koronavirovou pandemii.  celý článek »

 
 

Nežádoucí účinky léčiv: přehled informací SÚKL

Nežádoucí účinky léčiv: přehled informací SÚKL

Všechny léčivé přípravky mohou způsobit určité nežádoucí účinky. V říjnovém čísle Farmakoterapeutických informací (FI 10/2019), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, byl publikován přehled nežádoucích účinků některých lékových skupin hlášených SÚKL během minulého roku. Přinášíme plný text článku. celý článek »

 
 

Tocilizumab: informace o riziku závažné hepatotoxicity

Tocilizumab: informace o riziku závažné hepatotoxicity

Tocilizumab (přípravek RoActemra) je biologické léčivo, užívané pro léčbu revmatoidní artritidy (mechanismem účinku je blokování účinku interleukinu 6 - cytokinu, který hraje významnou roli v rozvoji autoimunitních onemocnění). Státní ústav pro kontrolu léčiv a společnost F.Hoffmann-La Roche Ltd. po dohodě s Evropskou lékovou agenturou informují o riziku závažného poškození jater včetně jaterního selhání v souvislosti s užíváním tocilizumabu. Přinášíme text tohoto informačního dopisu, určeného zdravotnickým pracovníkům. celý článek »

 
 

Domperidon - omezení indikace a připomenutí kontraindikací

Domperidon - omezení indikace a připomenutí kontraindikací

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) připomíná v souvislosti se závažnými kardiovaskulárními nežádoucími účinky prokinetika domperidonu zásady bezpečného užívání tohoto léčiva. celý článek »

 
 

EMA ruší registraci přípravku Lartruvo (olaratumab)

EMA ruší registraci přípravku Lartruvo (olaratumab)

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dokončila přehodnocení výsledků studie ANNOUNCE se závěrem, že kombinace přípravku Lartruvo (olaratumab) s doxorubicinem nevede k významnějšímu prodloužení života u pacientů se sarkomem měkkých tkání, než je tomu u samotného doxorubicinu. EMA proto doporučuje zrušení registrace tohoto přípravku. celý článek »

 
 
Další