Farmakovigilance

Esmya (ulipristal acetát): nová opatření k omezení vzácného, ale závažného poškození jater

Esmya (ulipristal acetát): nová opatření k omezení vzácného, ale závažného poškození jater

Přípravek Esmya (ulipristal acetát) je v EU zaregistrován pro léčbu děložních myomů u dospělých žen. Z důvodu nahlášených případů závažného poškození jater u pacientek léčených tímto přípravkem přehodnocovala Evropská léková agentura (EMA) poměr přínosů a rizik přípravku. EMA nyní ukončila tento přezkum a doporučila uvést do praxe řadu opatření, která by měla vést ke snížení výskytu vzácného, ale závažného poškození jater.   celý článek »

 
 

Dolutegravir – riziko vzniku vrozených vad u dětí

Dolutegravir – riziko vzniku vrozených vad u dětí

Dolutegravir je léčivo užívané k terapii infekce HIV. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informují o nové studii naznačující riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily ženám užívajícím přípravek s obsahem dolutegraviru k léčbě HIV. Přinášíme detailní informace. celý článek »

 
 

MZ ČR zakázalo reexport přípravku Kreon

MZ ČR zakázalo reexport přípravku Kreon

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo předběžné opatření za účelem zajištění dostupnosti přípravku Kreon 25000 (cps). S okamžitou platností zakazuje vývoz (reexport) tohoto přípravku. Upozorňuje na to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 
 

Methotrexát: zahájení celoevropského přehodnocení rizika chyb v dávkování

Methotrexát: zahájení celoevropského přehodnocení rizika chyb v dávkování

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení rizika chyb v dávkování léčivých přípravků obsahujících methotrexát z důvodu přetrvávajícího výskytu případů předávkování. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 
 

Nežádoucí účinky léčiv: dextromethorfan, alogliptin

Nežádoucí účinky léčiv: dextromethorfan, alogliptin

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává několikrát do roka farmakovigilační bulletin Nežádoucí účinky léčiv. V aktuálním čísle tohoto časopisu (1/2018) je věnována pozornost např. bulóznímu pemfigoidu jako nežádoucímu účinku antidiabetika alogliptinu, riziku zneužívání dextromethorfanu (opioidu, využívaného jako antitusikum), a dále závěrům hodnocení bezpečnosti léčiv v rámci Evropské unie. Přinášíme plný text článků. celý článek »

 
 
Další