Farmakovigilance

EMA: nová opatření pro prevenci těhotenství při léčbě valproátem

EMA: nová opatření pro prevenci těhotenství při léčbě valproátem

Farmakovigilanční výbor PRAC i koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) doporučují nová opatření, která mají zabránit užití valproátu během těhotenství, protože u dětí vystavených působení valproátu během nitroděložního vývoje existuje riziko vzniku malformací a vývojových problémů. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Lokální anestetika, dextrometorfan, metformin: aktuální informace

Lokální anestetika, dextrometorfan, metformin: aktuální informace

Bolest je jedním z nejběžnějších příznaků patologických stavů, proto analgetická léčba je velmi důležitou oblastí farmakoterapie. V posledních dvou číslech Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (3-4/2018) byl publikován na pokračování článek, který shrnuje aktuální stav znalostí v oblasti lokálních anestetik a svodné terapie. Kromě toho jsou v čísle 4/2018 publikovány články o změně způsobu výdeje dextrometorfanu a o rozšíření indikace metforminu. Přinášíme kompletní texty. celý článek »

 
 

EMA doporučuje aktualizovat informace o interakcích u přípravků: benzodiazepiny vs. opioidy

EMA doporučuje aktualizovat informace o interakcích u přípravků: benzodiazepiny vs. opioidy

Koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) doporučila doplnit dokumentaci u přípravků s obsahem opioidů (indikovaných k léčbě bolesti a kašle a přípravků indikovaných k substituční terapii) a přípravků obsahujících benzodiazepiny nebo jim podobné látky o upozornění na možnost vzájemné interakce při souběžném užívání. Důvodem těchto upozornění je závažné riziko respirační deprese, kómatu a smrti při současné aplikaci přípravků obsahujících tyto látky.  celý článek »

 
 

Zinbryta – okamžité pozastavení registrace a stažení z oběhu v EU

Zinbryta – okamžité pozastavení registrace a stažení z oběhu v EU

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila bezodkladné pozastavení registrace a stažení z oběhu léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab beta) v celé Evropské unii. Zinbryta je přípravek určený k léčbě relabující roztroušené sklerózy (RS). Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Perorální retinoidy: riziko teratogenity a neuropsychiatrických poruch

Perorální retinoidy: riziko teratogenity a neuropsychiatrických poruch

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přehodnocení perorálních přípravků s obsahem retinoidů (derivátů vitaminu A, užívaných k léčbě akné, ekzémů, psoriázy a dalších kožních onemocnění).  Výbor doporučil aktualizovat opatření pro minimalizaci rizika teratogenity a upozornit na riziko vzniku některých neuropsychiatrických poruch. Přinášíme detailní informace. celý článek »

 
 
Další