Farmakovigilance

EMA: fluorochinolony zvyšují riziko aneurysmatu aorty

EMA: fluorochinolony zvyšují riziko aneurysmatu aorty

V souladu s požadavky Evropské lékové agentury (EMA) zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv a držitelé rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem fluorochinolonů informační dopis, upozorňující na riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce v souvislosti s podáváním systémových a inhalačních fluorochinolonů. Přinášíme kompletní text tohoto dopisu. celý článek »

 
 

Farmakovigilační výbor EMA doporučuje omezit užívání chinolonů a fluorochinolonů

Farmakovigilační výbor EMA doporučuje omezit užívání chinolonů a fluorochinolonů

Farmakovigilační výbor (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil omezení používání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných systémově a to na základě přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků, hlášených v souvislosti s užíváním těchto léčiv. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 
 

Farmakologická terapie závratí

Farmakologická terapie závratí

Současná koncepce farmakoterapie závratí je námětem přehledu uveřejněného v říjnovém čísle časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 10/2018), vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Přinášíme plný text článku. celý článek »

 
 

Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy (např. tretinoin) jsou léčiva, užívaná k terapii některých dermatologických a onkologických chorob. K dermatologickým indikacím retinoidů patří akné, chronické ekzémy, psoriáza a keratinizační poruchy. V onkologii se používá tretinoin k léčbě promyelocytické leukémie a bexaroten k léčbě kožního T-lymfomu. Farmakovigilační výbor Evropské lékové agentury (EMA) rozhodl, že je třeba důrazněji informovat o nežádoucích účincích retinoidů - teratogenitě a neuropsychiatrických poruchách. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) proto publikoval dopis na toto téma, určený zdravotnickým pracovníkům. Přinášíme základní informace. celý článek »

 
 

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku přípravků s obsahem valsartanu

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku přípravků s obsahem valsartanu

Valsartan je antihypertenzivum ze skupiny antagonistů receptorů pro angiotenzin II (sartanů). Evropská léková agentura (EMA) informovala o riziku znečištění valsartanu dodávaného čínským výrobcem Zheijang Huahai Pharmaceuticals. Na základě této informace sdělil Státní ústav pro kontrolu léčiv, že z důvodu podezření na závadu v jakosti stahují držitelé registračního rozhodnutí k přípravkům obsahujících valsartan tohoto původu řadu šarží monokomponentních i kombinovaných přípravků (Blessin, Blessin Plus H, Kylotan Neo, Kylotan Plus H, Valzap, Valzap Combi, Vanatex HCT) z úrovně zdravotnických zařízení, lékáren a distributorů. Publikujeme doporučení SÚKL, včetně informací určených lékařům a pacientům (aktualizováno).   celý článek »

 
 
Další