Farmakovigilance

Esmya (ulipristal acetát): nová doporučení

Esmya (ulipristal acetát): nová doporučení

Přípravek Esmya (ulipristal acetát) je v EU zaregistrován pro léčbu děložních myomů u dospělých žen. Z důvodu nahlášených případů závažného poškození jater u pacientek léčených tímto přípravkem přehodnocuje Evropská léková agentura (EMA) poměr přínosů a rizik přípravku.  Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u léčených žen je nutno kontrolovat jaterní testy, a léčba nemá být prozatím zahajována u žádných dalších pacientek. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Evropská komise schválila první biosimilar bevacizumabu

Evropská komise schválila první biosimilar bevacizumabu

Na doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) schválila Evropská komise biosimilar (biologicky podobný přípravek) bevacizumabu - MVASI (Amgen/Allergan) pro terapii kolorektálního karcinomu, karcinomu mammy, nemalobuněčného karcinomu plic, metastatického karcinomu ledvinových buněk, metastatický karcinom ovaria/vejcovodu nebo primárního peritoneálního karcinomu a karcinomu děložního čípku. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

EMA: aktualizace informací o přípravcích s obsahem amlodipinu

EMA: aktualizace informací o přípravcích s obsahem amlodipinu

Koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) rozhodla, že držitelé rozhodnutí o registraci přípravků obsahujících antihypertenzivum amlodipin jsou povinni doplnit dokumentaci k přípravkům o některé nové informace, týkající se interakcí amlodipinu a jeho vylučování do mateřského mléka. V souladu se zprávou ze zasedání uvedené koordinační skupiny upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv na nezbytnost aktualizace informací u přípravků s obsahem amlodipinu. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Novinky v léčbě infekce HIV/AIDS

Novinky v léčbě infekce HIV/AIDS

Léčba syndromu získané imunodeficience (AIDS), způsobeného virem HIV, je stále živým problémem. V posledních dvou číslech Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (12/2017-1/2018) byl publikován článek, který shrnuje aktuální stav znalostí terapie infekce HIV/AIDS s důrazem na novinky, které přinesl rok 2017, a článek o léčbě pertuse. Přinášíme kompletní texty. celý článek »

 
 

Nežádoucí účinky léčiv 4/2017: imunosupresiva a antihypertenziva

Nežádoucí účinky léčiv 4/2017: imunosupresiva a antihypertenziva

Nové číslo věstníku Nežádoucí účinky léčiv (4/2017), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, je věnováno kromě jiného vedlejším účinkům imunosupresivních biologických léčiv a antihypertenziv. Publikujeme kompletní text tohoto vydání věstníku. celý článek »

 
 
Další