Farmakovigilance

Injekční kortikosteroidy – kontraindikace u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka

Injekční kortikosteroidy – kontraindikace u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka

Farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury (EMA) doporučil, aby podání injekčních přípravků s methylprednisolonem obsahujících laktózu a potenciálně také stopy bílkovin kravského mléka bylo kontraindikováno u pacientů se známou nebo suspektní alergií na bílkoviny kravského mléka. Dále je doporučeno pozastavit léčbu alergických reakcí methylprednisolonem v případech, kdy se obtíže zhoršují nebo se objeví nové alergické příznaky. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Zinbryta (daclizumab) - omezení používání

Zinbryta (daclizumab) - omezení používání

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dočasně omezila používání léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab), který se používá k léčbě dospělých s relabující formou roztroušené sklerózy. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 
 

Nežádoucí účinky léčiv: očkování

Nežádoucí účinky léčiv: očkování

Nové číslo věstníku Nežádoucí účinky léčiv (2/2017), který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, je věnováno především vedlejším účinkům očkování, ale i řadě dalších témat. Publikujeme kompletní text tohoto vydání věstníku. celý článek »

 
 

EMA ukončila přehodnocení metforminu

EMA ukončila přehodnocení metforminu

Metformin v současné době představuje perorální antidiabetikum první volby, užívané ve farmakoterapii pacientů s diabetem 2.typu. Evropská agentura pro léčiva (EMA) ukončila celoevropské přehodnocení všech léčivých přípravků obsahujících metformin, pokud jde o možnost použití u pacientů s poruchou funkce ledvin. Agentura  dospěla k závěru, že při léčbě diabetes mellitus 2.typu lze tyto přípravky předepisovat i pacientům se středně sníženou funkcí ledvin a proto byla zrušena dosavadní kontraindikace metforminu u tohoto typu pacientů. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

EMA: kortikosteroidy mohou způsobit centrální serózní chorioretinopatii

EMA: kortikosteroidy mohou způsobit centrální serózní chorioretinopatii

Koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) v návaznosti na hodnocení nežádoucích účinků budesonidu konstatovala, že informace o možných nežádoucích účincích jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, způsobené centrální serózní chorioretinopatií, mají být zahrnuty do informací o přípravku u všech léků s obsahem kortikosteroidů (systémových i lokálních). Přinášíme bližší informace. celý článek »

 
 
Další