Další projekty

Zinbryta (daclizumab) – ukončeno evropské přehodnocení

Zinbryta (daclizumab) – ukončeno evropské přehodnocení

Daclizumab je monoklonální protilátka, určená k léčbě roztroušené sklerózy. Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o tom, že Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) doporučil omezení používání daclizumabu (léčivého přípravku Zinbryta) na základě provedeného přehodnocení rizika možného poškození jater. Přípravek Zinbryta lze nadále použít pouze u omezené skupiny pacientů s roztroušenou sklerózou za důsledného sledování jaterních funkcí. Přinášíme informaci v kompletním znění. celý článek »

 
 

Dextromethorfan a riziko zneužívání

Dextromethorfan a riziko zneužívání

Dextromethorfan je antitusikum působící na centrum kašle v prodloužené míše, což zvyšuje práh pro kašlací reflex. Je obsažený v řadě přípravků určených k tlumení kašle. Státní ústav pro kontrolu léčiv a držitelé rozhodnutí o registraci tohoto typu přípravků dostupných v ČR informují v dopise určeném zdravotnickým pracovníkům o riziku zneužívání léků obsahujících dextrmethorfan a o souvisejících doporučeních. Publikujeme kompletní text dopisu. celý článek »

 
 

Epoetiny - kožní reakce

Epoetiny - kožní reakce

Epoetiny jsou analoga erytropetinu, užívaná ke stimulaci erytropoezy především u nefrologických, hematologických a onkologických pacientů. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská léková agentura (EMA) spolu s držiteli rozhodnutí o registraci všech léčivých přípravků obsahujících epoetiny informují v dopise zdravotnickým pracovníkům o riziku závažných kožních nežádoucích účinků u pacientů léčených epoetiny darbepoetinem alfa, epoetinem alfa, epoetinem beta, epoetinem theta, epoetinem zeta a methoxy-polyethylenglykol-epoetinem beta. Přinášíme text dopisu.
celý článek »

 
 

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII je protein, který chybí u pacientů s hemofilií typu A. V léčbě hemofilie se využívá podávání tohoto faktoru, vyrobeného z lidské plasmy nebo rekombinantní technologií. Po jeho podání se však v těle pacienta mohou tvořit inhibiční protilátky, které brání účinnosti terapie. Evropská léková agentura posuzovala, zda se přípravky vyrobené rozdílnou technologií liší mírou produkce těchto inhibitorů, jak naznačovaly některé studie. celý článek »

 
 

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – doporučeno stažení z trhu

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – doporučeno stažení z trhu

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, u přípravků s obsahem paracetamolu s prodlouženým uvolňováním hrozí obtíže při léčbě předávkování. Proto bylo provedeno Farmakovigilančním výborem pro posuzování rizik léčiv (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) přehodnocení těchto přípravků, a to v návaznosti na žádost švédské lékové agentury, která zaznamenala problémy při léčbě předávkování tímto typem přípravků již od uvedení na trh. Přinášíme podrobnější informace. celý článek »

 
 
Další