Další projekty

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Valsacor a Valsacombi

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Valsacor a Valsacombi

V zájmu zajištění kontinuity terapie pro pacienty léčené valsartanem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR předběžné opatření, kterým zakazuje vývoz (reexport) přípravků Valsacor a Valsacombi. Důvodem tohoto opatření je očekávaný výpadek přípravků s valsartanem na trhu v ČR v důsledku stažení řady přípravků obsahujících kontaminovaný valsartan čínské výroby. Po tomto stažení se staly právě přípravky Valsacor a Valsacombi jedinými v ČR dostupnými léky s obsahem valsartanu. Zákaz jejich vývozu je tedy logickým krokem,který má zajistit dostupnost léčby pro české pacienty. Přinášíme detailnější informace. celý článek »

 
 

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku přípravků s obsahem valsartanu

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku přípravků s obsahem valsartanu

Valsartan je antihypertenzivum ze skupiny antagonistů receptorů pro angiotenzin II (sartanů). Evropská léková agentura (EMA) informovala o riziku znečištění valsartanu dodávaného čínským výrobcem Zheijang Huahai Pharmaceuticals. Na základě této informace sdělil Státní ústav pro kontrolu léčiv, že z důvodu podezření na závadu v jakosti stahují držitelé registračního rozhodnutí k přípravkům obsahujících valsartan tohoto původu řadu šarží monokomponentních i kombinovaných přípravků (Blessin, Blessin Plus H, Kylotan Neo, Kylotan Plus H, Valzap, Valzap Combi, Vanatex HCT) z úrovně zdravotnických zařízení, lékáren a distributorů. Publikujeme doporučení SÚKL, včetně informací určených lékařům a pacientům (aktualizováno).   celý článek »

 
 

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolot, Orfiril

MZ ČR zakázalo reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolot, Orfiril

Vývoz velkého počtu balení některých přípravků mimo území ČR (tzv. reexport), při kterém distributoři využívají rozdílných cen léků v různých zemích EU, ohrožuje dostupnost léků pro české pacienty. V případech takového ohrožení přichází Ministerstvo zdravotnictví ČR s opatřeními, které vývoz konkrétních přípravků zakazují. Nejnověji zakázalo MZ ČR reexport přípravků Budenofalk, Salofalk, Ospolot a Orfiril. Uvádíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Přípravky obsahující pseudoefedrin: změna omezení výdeje v lékárnách

Přípravky obsahující pseudoefedrin: změna omezení výdeje v lékárnách

Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, mění se od července 2018 omezení výdeje v lékárnách u léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin v množství 30 mg v jednotce lékové formy, které jsou vydávány bez lékařského předpisu. Od července 2018 nesmí celkové množství pseudoefedrinu v období po sobě jdoucích 7 dnů v přípravcích vydaných jedné osobě přesáhnout 900 mg. Důvodem omezení výdeje je skutečnost, že pseudoefedrin je zneužíván k výrobě drogy metamfetaminu (pervitinu). Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Esmya (ulipristal acetát): nová opatření k omezení výskytu poškození jater

Esmya (ulipristal acetát): nová opatření k omezení výskytu poškození jater

Přípravek Esmya (ulipristal acetát) je v EU zaregistrován pro léčbu děložních myomů u dospělých žen. Z důvodu nahlášených případů poškození jater u pacientek léčených tímto přípravkem přehodnocovala Evropská léková agentura (EMA) poměr přínosů a rizik přípravku. EMA nyní ukončila tento přezkum a doporučila uvést do praxe řadu opatření, která by měla vést ke snížení výskytu vzácného, ale závažného poškození jater.   celý článek »

 
 
Další