Další projekty

EMA: kortikosteroidy mohou způsobit centrální serózní chorioretinopatii

EMA: kortikosteroidy mohou způsobit centrální serózní chorioretinopatii

Koordinační skupina CMDh Evropské lékové agentury (EMA) v návaznosti na hodnocení nežádoucích účinků budesonidu konstatovala, že informace o možných nežádoucích účincích jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, způsobené centrální serózní chorioretinopatií, mají být zahrnuty do informací o přípravku u všech léků s obsahem kortikosteroidů (systémových i lokálních). Přinášíme bližší informace. celý článek »

 
 

Meda Pharma stahuje EPIPEN a EPIPEN JUNIOR se závadou v jakosti

Meda Pharma stahuje EPIPEN a EPIPEN JUNIOR se závadou v jakosti

EPIPEN a EMERADE jsou injekční přípravky s obsahem adrenalinu, určené k léčbě závažných alergických reakcí (anafylaxe). Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stahování některých šarží těchto léčivých přípravků od pacientů z důvodu možné závady v jakosti (riziko nevysunutí jehly v průběhu aplikace léku). Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Anestezie/analgezie u císařského řezu, vakcinace vs. autismus - témata Farmakoterapeutických informací

Anestezie/analgezie u císařského řezu, vakcinace vs. autismus - témata Farmakoterapeutických informací

Současná koncepce anestezie a analgezie u císařského řezu, otázky vztahu očkování a vzniku autismu, problém kombinace statinů a fibrátů a další zajímavá témata jsou námětem článků v posledních dvou číslech časopisu Farmakoterapeutické informace (FI 3-4/2017). Přinášíme plné texty. celý článek »

 
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz vývozu přípravků EPIPEN a EMERADE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz vývozu přípravků EPIPEN a EMERADE

EPIPEN a EMERADE jsou injekční přípravky s obsahem adrenalinu, určené k léčbě závažných alergických reakcí (anafylaxe). Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti těchto přípravků v České republice. Přinášíme podrobnější inforamce. celý článek »

 
 

EMA zahájila nové hodnocení bezpečnosti valproátu v graviditě a u žen ve fertilním věku

EMA zahájila nové hodnocení bezpečnosti valproátu v graviditě a u žen ve fertilním věku

Valproát je léčivo, užívané v EU k terapii epilepsie, bipolární poruchy a v některých zemích i migrény. V roce 2014 vydal farmakovigilační výbor Evropské lékové agentury (EMA) doporučení k omezení léčby valproátem u gravidních a žen ve fertilním věku vzhledem k riziku vzniku vrozených a vývojových vad dětí takto léčených matek. Na svém posledním zasedání v březnu 2017 se farmakovigilační výbor EMA usnesl, že je třeba se k této problematice vrátit a vyhodnotit, zda dosavadní opatření k vyloučení těchto rizik jsou dostatečná. celý článek »

 
 
Další