Témata a články

Covid-19: MZ ČR detailně k použití monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab v léčbě a prevenci

Covid-19: MZ ČR detailně k použití monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab v léčbě a prevenci

Jak připoměl prezident České lékařské komory MUDr. Kubek ve svém dopise rozeslaném lékařům, Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) povolilo v září 2021 distribuci a používání neregistrovaného přípravku REGN-COV2 s obsahem monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab 1/ pro léčbu použití u pacientů s covidem-19 a 2/ pro postexpoziční profylaxi po kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2. Toto rozhodnutí MZ ČR, v kterém jsou podrobně uvedeny údaje o indikacích a dávkování přípravku REGN-COV2 jak v léčebném, tak profylaktickém použití přinášíme v kompletním znění. celý článek »

 
 

EMA vydala doporučení k použití molnupiraviru k léčbě covidu-19

EMA vydala doporučení k použití molnupiraviru k léčbě covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal 19.11.2021 doporučení k použití lpřípravku Lagevrio (obsahujícího antivirotikum léčivou látku molnupiravir) k léčbě covidu19, přestože molnupiravir dosud není v EU registrován. Ema jej doporučuje k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nepotřebují léčbu kyslíkem a kteří mají zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění. celý článek »

 
 

EMA doporučila k registraci další přípravky s monoklonálními protilátkami pro léčbu covidu-19

EMA doporučila k registraci další přípravky s monoklonálními protilátkami pro léčbu covidu-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal souhlasné stanovisko s registrací léčivých přípravků Ronapreve (kombinace léčivých látek kasirivimab a imdevimab) a Regkirona (léčivá látka regdanvimab) pro léčbu nemoci covid-19. Přinášíme podrobnosti. V současné době se již používá např. kombinace casirivimabu a imdevimabu (přípravek REGN-CoV-2). celý článek »

 
 

EMA zahájila rolling-review molnupiraviru, v Británii je již schválen

EMA zahájila rolling-review molnupiraviru, v Británii je již schválen

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení (rolling-review) perorálního antivirotika molnupiravir (přípravek  Lagevrio), které vyvinula společnost Merck Sharp Dohme ve spolupráci s Ridgeback Biotherapeutics pro léčbu onemocnění covid-19 u dospělých. celý článek »

 
 

Specifika farmakoterapie ve vyšším věku

Specifika farmakoterapie ve vyšším věku

Celosvětově i v České republice stoupá průměrný věk populace. Polymorbidita spojená s vyšším věkem s sebou nese vyšší počet užívaných léčiv (nemusí jít vždy o polypragmázii) a riziko lékových interakcí. Starší nemocní jsou také citlivější k nežádoucím účinkům léčiv. Této problematice se věnuje článek ve Farmakoterapeutických informacích (11/2021), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Článek shrnuje změny ve farmakokinetice i farmakodynamice, ke kterým ve stáří dochází, a které přispívají k  odlišné reaktivitě na farmakoterapii. celý článek »