Témata a články

Léčba kašle: Farmakoterapeutické informace 1/2021

Léčba kašle: Farmakoterapeutické informace 1/2021

Kašel je obranný reflex udržující volné dýchací cesty. Vzniká podrážděním tzv. tussigenní zóny, k níž patří nejen dýchací cesty (oblasti inervované n. vagus), ale i další oblasti jako pleura či jícen. Kašel doprovází zánětlivé a další procesy vyvolávající podráždění této zóny, může být i centrálního původu. Chronický kašel zhoršuje kvalitu života. Diagnostice a současným možnostem léčby kašle je věnován článek v lednovém čísle Farmakoterapeutických informací (FI 1/2021), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Přinášíme plný text článku. celý článek »

 
 

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti COVID-19

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti COVID-19

Očkování vakcínami proti koronaviru SARS-CoV-2, resp. proti onemocnění COVID-19, je v současné době celosvětově předmětem četných diskusí. Proto je důležité zveřejňovat odborná vyjádření k této problematice. Přinášíme stanovisko k této vakcinaci, publikované na webu České společnosti alergologie a klinické imunologie České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČSAKI ČLS JEP). Za výbor ČSAKI ČLS JEP zpracovala tento dokument prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol v Praze.   celý článek »

 
 

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Chronická bolest dolních zad: současné typy farmakoterapie a nový biologický přístup

Syndrom chronické bolesti dolní části zad (CLBP) představuje celosvětově jednu z hlavních příčin dlouhodobého zdravotního postižení. Prevalence CLBP významně roste s věkem. Problém dosavadní farmakoterapie CLBP spočívá v nežádoucích účincích mnoha tradičně používaných léků. Hledají se proto nové, bezpečnější metody léčby. Mezi inovativní možnosti terapie CLBP patří injekce obsahující kolagen. V mezinárodním časopise Current Medicinal Chemistry byl publikován na toto téma článek Chronic low back pain: current pharmacotherapeutic therapies and a new biological approach. V autorském kolektivu, vedeném ředitelem Revmatologického ústavu v Praze prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., jsou zastoupeni i autoři z InPharm Clinic a Edukafarmu. Přinášíme článek v původním anglickém znění.  celý článek »

 
 

EMA schválila podmínečnou registraci vakcíny Pfizer a Moderna

EMA schválila podmínečnou registraci vakcíny Pfizer a Moderna

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) posoudila žádost o podmínečnou registraci (Conditional Marketing Authorisation, CMA) pro dvě mRNA vakcíny proti COVID-19: vakcínu BNT162b2, vyvinutou společnostmi Pfizer a BioNTech a vakcínu mRNA1273 společnosti Moderna a rozhodla kladně o obou těchto vakcínách. Podmínečnou registraci vakcíny Pfizer schválila EMA 21.12.2020, obdobně schválila registraci vakcíny Moderna 6.1.2021. EMA pokročila i v hodnocení  dokumentace k vakcíně AstraZeneca (vyvíjené s Oxfordskou univerzitou), očekává se, že rozhodnutí EMA bude vyhlášeno 29.1.2021. Britská léková agentura MHRA již vydala povolení k dodávce této vakcíny pro nouzové použití.  (Aktualizováno) celý článek »

 
 

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Benefits of using vitamin C and micro-immunotherapy in the management of infections

Vitamin C hraje v komplexních funkcích imunitního systému velmi významnou roli. Týká se to především ochrany organismu proti infekcím, ale i dalších oblastí. K podpoře fyziologické funkce různých složek imunity jsou k dispozici i přípravky z oblasti mikroimunoterapie, které obsahujují různé komponenty v nízkých dávkách a mají své specifické indikace. Možnostem kombinace vitaminu C a mikroimunoterapie při posilování antiinfekční imunity je věnován článek, který byl nově publikován v mezinárodním časopise Micro-immunotherapy International News. Na článku se podíleli autoři z InPharm Clinic, Edukafarmu a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Článek zprostředkujeme v původním anglickém znění. celý článek »