Témata a články

Perspektivy farmakoterapie COVID-19, probíhající klinické studie

Perspektivy farmakoterapie COVID-19, probíhající klinické studie

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla o výskytu závažného onemocnění způsobeného novým typem koronaviru ve Wuhanu v Číně poprvé informována v prosinci 2019. Onemocnění je nyní označováno jako COVID-19, jeho původce jako SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Výskyt COVID-19 se postupně rozšířil do celého světa a WHO vyhlásila pandemii. V tomto článku uvádíme přehled potenciálních léčiv pro farmakoterapii COVID-19, testovaných v probíhajících klinických studiích.  celý článek »

 
 

Plaquenil: mimořádné opatření MZ ČR v souvislosti s léčbou COVID-19

Plaquenil: mimořádné opatření MZ ČR v souvislosti s léčbou COVID-19

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 v České republice a s ohledem na fakt, že podle dostupných poznatků se přípravek Plaquenil (hydroxychlorochin) jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19, je třeba předejít jeho nedostupnosti jak pro léčbu pacientů v registrovaných indikacích, tak pacientů s COVID-19. Proto Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, které upravuje preskripci Plaquenilu. Přinášíme kompletní znění tohoto dokumentu. celý článek »

 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO k problematice koronavirové pandemie

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO k problematice koronavirové pandemie

V souvislosti s aktuální pandemií  koronaviru, označovaného teď jako SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2; samotné onemocnění je označováno zkratkou COVID-19) Ministerstvo zdravotnictví České republiky systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví i WHO na svých webových stránkách publikují a aktualizují informace zaměřené na tuto pandemii. Přinášíme odkazy na tyto weby (aktualizováno). celý článek »

 
 

Dopady koronavirové epidemie na dostupnost inovativních léčivých přípravků v Evropě

Dopady koronavirové epidemie na dostupnost inovativních léčivých přípravků v Evropě

Již v prosinci 2019, tedy v období před vypuknutím epidemie (a později pandemie) SARS-CoV-2, vyjádřila Evropská komise obavu ohledně zvýšeného počtu hlášení o nedostupnosti některých léčiv na evropských trzích, domněle způsobené mj. závislostí evropského farmaceutického průmyslu na léčivých látkách (tzv. API, Active Pharmaceutical Ingredience) ze zemí mimo EU, a to především z Číny a Indie. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) provedla proto celoevropský průzkum mezi inovativními farmaceutickými společnostmi, který zmapoval původ léčivých látek a případné obtíže s jejich dodávkou. Přinášíme výsledky tohoto průzkumu. celý článek »

 
 

Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru

Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a její členové se připojily k úsilí Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) v boji s aktuální pandemií koronaviru. Úsilí se zaměřuje především na péči o postižené, zabránění šíření koronaviru a vyvíjení nástrojů pro řešení této i budoucích epidemií a pandemií. celý článek »