Témata a články

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Glutathion a další antioxidanty jako součást terapie pneumonie u pacientů s COVID-19

Onemocnění COVID-19 může vyústit do závažného stavu, spojeného s tzv. syndromem cytokinové bouře. Tento stav se může projevovat různým způsobem, od virové pneumonie, akutního syndromu dechové tísně (ARDS), až po multiorgánové selhání. Léčba pneumonie spojená s COVID-19 je řešena především kyslíkovou terapií a asistovanou plicní ventilací, farmakoterapie je experimentální, užívána jsou především léčiva ze skupin antimalarik a antivirotik, dosavadní výsledky jsou rozporné. Proto se experimentuje i s dalším látkami, z nichž některé by mohly základní terapii doplňovat. Mezi nově zkoušenými látkami je i glutathion, látka, která jako intracelulární antioxidant má schopnost svým působením na oxidativní stres působit protizánětlivě.  celý článek »

 
 

EMA zahájila první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19

EMA zahájila první průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA)  zahájil první průběžné hodnocení vakcíny proti nemoci COVID-19. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jedná se o vakcínu vyvíjenou společností AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Přinášíme podrobnosti. celý článek »

 
 

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

V počátcích koronavirové pandemie byl opakovaně vysloven předpoklad, že pacienti, kteří jsou léčeni pro hypertenzi inhibitory ACE, jsou vystaveni vzvýšenému riziku vzniku onemocnění COVID-19 s nebezpečným průběhem. Důvodem měla být předpokládaná vyšší exprese enzymu ACE2 v plicních buňkách těchto pacientů. Výsledky velké britské studie (1), které byly nově publikovány v renomovaném britském časopise Heart, ale tento předpoklad nepotvrdily, spíše ukázaly opak.   celý článek »

 
 

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Přínosy askorbátu jako ochrany zdravých buněk v rámci prevence a léčby onkologických onemocnění

Účinnost askorbátu proti rozvoji oxidačního stresu jej předurčuje k použití nejen při prevenci kancerogeneze, ale i jako součásti podpůrné nebo komplementární terapie během základní onkologické léčby. Přinášíme překlad článku Pavla Klenera a kolektivu na toto téma. Anglický originál článku byl publikován v roce 2020 v časopise Journal of Applied Biomedicine (J Appl Biomed 2020;18:1-7).   celý článek »

 
 

Koronavirová infekce a školní výuka

Koronavirová infekce a školní výuka

Zamezit překotnému šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v základních a středních školách a předejít nutnosti přejít opět na on-line výuku má od 18.9.2020 povinnost nosit roušky i ve třídách – nejen ve společných prostorách, jako tomu bylo do té doby. V následujícím období byla pravidla upravována s ohledem na lokální epidemiologickou situaci. Na toto téma se objevila řada protichůdných názorů. V článku publikovaném v Lidových novinách se k zdravotnickým aspektům této problematiky vyjadřuje řada odborníků z různých oblastí. Článek zpřístupňujeme v plném znění. celý článek »