E-learning na stránkách Edukafarm.cz

Jako jednu z forem vzdělávacích akcí společnosti Edukafarm připravujeme on-line kurzy (e-learning) na webových stránkách Edukafarm.cz. Náš e-learning má standardní formu: každý kurz je založen na odborném studijním materiálu a následném elektronickém testu, v němž si prověříte získané znalosti. On-line kurzy jsou schváleny a akreditovány profesními komorami, které každému kurzu přidělují kreditní body. Pokud v testu uspějete, získáte certifikát potvrzující získání kreditních bodů v rámci postgraduálního vzdělávání.

Studijní materiál

Výchozím studijním materiálem pro řešení každého testu je odborný materiál (text, případně komentovaná prezentace), který se vám otevře po prokliknutí odkazu „Studijní materiál“ v novém okně, které budete mít k dispozici v kterékoli fázi kurzu.

Test

Ze čtyř variant odpovědí na každou otázku vyberte tu, kterou považujete za správnou. Na složení testu máte 45 minut. Do každého testu se můžete přihlásit třikrát (stejně jako u zkoušky na vysoké škole, kde máte k dispozici tři termíny).

Certifikát

Po odeslání testu systém výsledky automaticky vyhodnotí. Zodpovíte-li v daném testu minimálně 80% otázek správně, v testu jste uspěl/a a na svou mailovou adresu obdržíte certifikát potvrzující, že jste absolvovali kurs na dané téma, vyřešili úspěšně test a získali kreditní body v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání vaší profesní komory. Každý test posuzuje předem příslušná komora (ČLK, ČLnK, Sekce FA ČAS) a určuje počet kreditních bodů za jeho správné vyřešení.

Přehled testů

Každý registrovaný uživatel e-learningu najde přehled všech kurzů/testů v samostatné sekci. V přehledu jsou zahrnuty testy, které zatím neřešil, i ty, o jejichž zvládnutí se již pokusil (úspěšně vyřešené testy i neúspěšné pokusy s vyznačením počtu pokusů, které jsou ještě k dispozici). K dispozici je i přehled získaných certifikátů.

Registrace

Přístup k našim kurzům/testům je pouze pro registrované osoby. Rozhodnete-li se zúčastnit našeho e-learningu a získat tak kredity postgraduálního vzdělávání, můžete se nyní prokliknutím níže umístěného tlačítka REGISTROVAT. Pokud jste se již dříve zaregistrovali a vstupujete do našeho e-learningu opakovaně, použijte k přihlášení do systému tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

Přihlásit se Registrovat