Benigní hyperplazie prostaty: nová příručka

Retence moči a obtíže s močením patří od nepaměti k typickým zdravotním problémům starších mužů a močová obstrukce byla dříve dokonce často příčinou smrti. Dnes patří benigní hyperlazie prostaty (BHP) - obvyklá příčina těchto obtíží - k léčitelným nemocem s relativně bohatými terapeutickými možnostmi. Současné poznatky o léčivech a postupech užívaných v terapii BHP shrnuje nově vydaná kniha Pavla Vernera "Benigní hyperplazie prostaty - současný přístup k farmakologické léčbě", o které přinášíme informaci.

Kniha shrnuje etiopatogenezi, klinické příznaky, vyšetřovací algoritmy a diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty. Těžiště je v souhrnu současného pohledu na konzervativní léčbu BHP: je zde podán podrobný výčet jednotlivých metod: watchful-waiting, léčba alfa-blokátory, inhibitory 5-alfa-reduktázy, kombinovaná farmakoterapie, fytoterpie a ostatní medikamentózní léčba. Doporučená farmakoterapie se opírá o osobní zkušenosti autora podpořené posledními poznatky se zvláštním důrazem na doporučené postupy (guidelines) Evropské urologické asociace a Americké urologické asociace. Kniha je doplněna přehlednými schématy a tabulkami, kapitolou zahrnující „minimum“ znalostí o farmakoterapii BHP a přehled nejčastějších chyb a omylů v prvotním vyšetření, léčení i dalším sledování nemocných s benigní hyperplazií prostaty.

Pavel Verner: Benigní hyperplazie prostaty. Současný přístup k farmakologické léčbě. Maxdorf 2005, 88 str., edice Farmakoterapie pro praxi. Editor: Jan Hugo. ISBN: 80-7345-074-7. Formát: 110 × 190 mm, brož. Cena: 195 Kč.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

31.10.2005