Antihistaminika a antimalarika v dermatologii

Antihistaminika a v poslední době i antimalarika patří k významným léčivům, používaným v dermatologii. Souhrn informací o této problematice, určený dermatologům a praktickým lékařům, je obsažen v publikaci prof. Lubora Maliny "Antihistaminika a antimalarika v dermatologii", která nově vychází v edici "Farmakoterapie pro praxi" nakladatelství Maxdorf. Uveřejňujeme informaci o této knize.

Publikace si klade za cíl seznámit širokou dermatologickou obec (ale nejen ji) s aktuální nabídkou antihistaminik a antimalarik užívaných v léčbě kožních chorob. Podrobně se zabývá diagnostikou nemocí, indikacemi a terapií těmito léčivy, upozorňuje na kontraindikace a případné interakce s léky jiných farmakologických skupin. Ucelené sdělení tohoto typu není u nás zatím k dispozici, přitom spektrum chorob léčených antihistaminiky a antimalariky je rozsáhlé a některá antihistaminika se podávají i preventivně nebo jako symptomatika.

Antihistaminika, používaná vesměs u alergických chorob a anafylaktických stavů, stejně jako antimalarika, ordinovaná většinou u pojivových onemocnění (někdy s podporou fotoprotekce), jsou sloučeninami, jejichž podávání často vyžaduje spolupráci s lékaři jiných oborů, jak publikace zdůrazňuje.
 
První kapitola se zabývá současnými názory na fyziologickou a patofyziologickou úlohu histaminu a histaminových receptorů. V další kapitole je rozebrána problematika antihistaminik, jejich dermatologických indikací s důrazem na užívaná H1 antihistaminika. Následující kapitola pojednává a nemocech léčených antihistaminiky - o urtikarii, angioneurotickém ekzému a pruriginózní dermatóze. Kniha pokračuje informacemi o kontraindikacích a lékových interakcích při systémovém podávání antihistaminik, o léčbě antihistaminiky u dětí, a omylech při používání těchto léčiv.

Druhá polovina knihy je věnována antimalarikům. Jsou uvedeny informace o onemocněních, u kterých se antimalarika používají (patří mezi ně chronický diskoidní lupus erythematodes, fotodermatózy - eczema solare, prurigo solaris a urticaria solaris -, dále pozdní kožní porfyrie, sarkoidóza, lymfocytární infiltrace kůže a retikulární erytematózní mucinóza. Další část knihy pojednává o nežádoucích účincích antimalarik a nejběžnější omyly při jejich používání.

Pro rychlou orientaci čtenáře a přehlednost knížky byly zařazeny tabulky, obrázky a schémata aplikací popisovaných léčiv. V této velmi přínosné publikaci je na poměrně malé ploše přehledně a hutně uvedeno velké množství důležitých informací. Uvítají ji jistě nejenom dermatologové, ale i lékaři jiných oborů, kteří se s kožní problematikou setkávají, například praktičtí lékaři, pediatři a alergologové.

Maxdorf 2005, 82 str., edice Farmakoterapie pro praxi.
ISBN: 80-7345-065-8, formát: 110 ×190 mm, brož., cena:  195 Kč.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

07.09.2005