Migréna - moderní diagnostika a léčba

Migréna - moderní diagnostika a léčba

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy a je onemocněním se závažným dopadem na život pacienta i společnosti. Projevuje se opakovanými záchvaty bolesti hlavy s obtěžujícími doprovodnými příznaky, které nemocného omezují ve vykonávání běžných denních aktivit. Aktuální informace o současných možnostech v diagnostice a farmakoterapii migrény přináší nová publikace MUDr. Pavla Řehulky, Ph.D. Migréna - moderní diagnostika a léčba, vydaná nakladatelstvím Maxdorf.

Autor knihy, MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D., je přední český specialista v oblasti migrény, působí v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně. Jak uvádí nakladatelví v anotaci publikace, zátěž ze symptomů migrény se pochopitelně násobí u pacientů s vysokou frekvencí záchvatů a vede k celkovému snížení kvality života. Jednoroční prevalence migrény dosahuje až 15 % celkové populace a dosahuje svého maxima v období produktivního věku. Proto také migréna globálně zaujímá první místo na žebříčku příčin disability a snížené práceschopnosti u lidí do 50 let věku. Ačkoliv patofyziologie tohoto onemocnění není zcela objasněna, některé neurobiologické mechanismy jsou dostatečně známé a našly již své terapeutické využití, a to jak v akutní, tak preventivní léčbě.

Akutní léčba je zaměřena na snížení intenzity příznaků a zkrácení trvání záchvatu, zatímco cílem preventivní léčby je snížení rizika rozvoje záchvatu, a tím také redukce počtu migrenózních dnů v měsíci. Preventivní léčba dosud představuje pro lékaře neustálou výzvu – v Evropě preventivní léčbu dostává zhruba pouze jedna desetina pacientů, z těch, kteří by ji potřebovali. Přitom je třeba mít na mysli, že migréna je dlouhodobé a relativně farmakorezistentní onemocnění, léčebný arzenál není neomezený a přináší téměř vždy jen částečné úspěchy. Důvodem k optimismu je vývoj nových léčiv a s nimi související vlna zájmu o tuto oblast medicíny. 

Kapitoly věnované v knize jednotlivým druhům terapie rozebírají jednotlivé možnosti jak akutní, tak profylaktické terapie migrény, dále i možnosti podpůrné a nefarmakologické léčby, informace o individualizaci péče (postupy u zvláštních typů migrény, léčba vybraných skupin nemocných s migrénou, např. těhotných žen, pacientů s kardiovaskulárními chorobami, seniorů). Pozornost je věnována i postupům u zvláštních druhů migrény a nejčastějším komorbiditám migrény, i specifikům komunikace s pacienty, kteří trpí tímto onemocněním. 

Kniha přináší aktuální informace, přínosné nejen pro specialisty, ale i všeobecné lékaře.  

---

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.: Migréna - moderní diagnostika a léčba. Maxdorf, 2023. 204 stran, brožovaná. Cena v e-shopu Maxdorf: 370 Kč (Dop. MC: 495 Kč).
pk

26.10.2023

 
https://www.fapjunk.com
Canlı Rulet
bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler -footballinside.net
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bahis siteleri
bahis siteleri
casino siteleri
XNXX Desi Bengali girl having sex with bf hd xnxx porn video