Nová monografie o covidu-19

Nová monografie o covidu-19

Problematika koronavirové pandemie, resp. onemocnění covid-19, vyvolaného virem SARS-CoV-2, je stále aktuální. K dispozici je narůstající množství odborných poznatků, proto jsou důležité odborné přehledné publikace na toto téma. Na našem trhu je nově k dsipozici kniha COVID-19: diagnostika, léčba, prevence, vydaná nakladatelstvím Maxdorf, která shrnuje aktuální informace o tomto infekčním onemocnění. Vedle diagnostiky a léčby se tato publikace věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování. Přinášíme informace o obsahu knihy.

Knihu sestavil autorský kolektiv pod vedením MUDr. P. Dlouhého (Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.), MUDr. M. Štefana, MBA (Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce, Praha) a MUDr. A. Chrdleho (Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.; Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Velká Británie; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). Kniha shrnuje aktuální informace o infekčním onemocnění covid-19. Vedle diagnostiky a léčby se věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování. 

V úvodu jsou publikovány dva manuály:  diagnostika a léčba covidu-19 mimo nemocnice a v nemocnicích.  Následuje seznam důležitých odkazů a webových stránek na téma tohoto onemocnění, včetně informací odborných společností a doporučených postupů. Další kapitola se zabývá virologií SARS-CoV-2, včetně údajů o životním cyklu a variantách viru i informací o strukturách hostitelské buňky, důležitých pro množení viru. Samostatné kapitoly jsou věnovány epidemiologii covidu-19 a jeho klinickým projevům. Podrobně je rozebrána problematika diagnostiky covidu-19 a především terapie, a to jak symptomatické, tak specifické, dále je věnována pozornost inteznivní péči, antikoagulační profylaxi a léčbě a specifikům výživy u pacientů s tímto onemocněním.

Ve speciální kapitole je probrán syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS, MIS-C), specifická forma covidu-19 u dětí. Podrobná je kapitola, která se zabývá postcovidovým syndromem (long covid) a následnou péčí o pacienty, kteří covid-19 prodělali. Detailně je probrána problematika očkování proti covidu-19, včetně otázek účinnosti jednotlivých vakcín, jejich výběru, speciálních skupin pacientů, otázek přeočkování a nežádoucích účinků vakcinace. Pozornost je věnována i péči o lékaře, sestry a další zdravotníky v době pandemie a na závěr je publikován soubor rad pacientům s covidem-19. 

Na přípravě knihy se podílel zkušený kolektiv autorů, který publikoval řadu textů o covidu-19, vypracoval doporučené postupy, manuály a stanoviska, díky kterým byla poskytována pacientům v České republice kvalitní zdravotní péče v souladu s aktuálními vědeckými poznatky. Publikace je orientovaná prakticky a zahrnuje kromě přehledových kapitol také manuály v úvodu a odborná stanoviska v závěru. Proto ji lze doporučit všem lékařům, kteří se o problematiku covidu-19 zajímají.

---

Dlouhý P., Štefan M., Chrdle A. COVID-19: diagnostika, léčba prevence. Maxdorf, 2022. Formát 154x230mm, 272 stran. Cena v e-shopu Maxdorf: 445 Kč (Běžná MC 595 Kč).


pk