Suplementace vysokých dávek vitaminu C zlepšuje složení střevní mikrobioty: studie

Suplementace vysokých dávek vitaminu C zlepšuje složení střevní mikrobioty: studie

Složení střevní mikrobioty je u řady onemocnění (nejen gastrointestinálních) patologicky narušeno. Existuje už řada důkazů, že nutriční modulace střevní mikroflóry představuje prospěšnou terapeutickou strategii. Suplementace vitaminu C má v tomto směru, vzhledem ke svým ochranným antioxidačním a protizánětlivým účinkům, značný potenciál. V klinické studii, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Antioxidants, se autoři zabývali vlivem suplementace vysokých dávek vitaminu C na složení střevní mikrobioty. Přinášíme souhrn výsledků studie. 

Šlo o pilotní klinickou studii1 s tímto zaměřením. Ve studii dostávali probandi (zdraví jedinci) perorálně kapsle o obsahu 1000 mg vitaminu C denně po dobu dvou týdnů. Složení střevní mikroflóry bylo analyzováno před a po této intervenci provedením identifikace bakterií ve stolici stadardní PCR metodikou sekvenování genů 16S rRNA. Výsledky studie ukázaly, že denní suplementace vysokých dávek vitaminu C vedlo ke zvýšení relativního výskytu bakterií čeledi Lachnospiraceae (p < 0,05), zatímco pokles byl pozorován u zastoupení bakterií čeledi Bacteroidetes (p < 0,01), Enterococci (p < 0,01) a Gemmiger formicilis (p < 0,05) ve střevech probandů. Kromě toho byly u zařazených osob pozorovány trendy bakteriálních posunů u bakterií rodu Blautia (nárůst) a Streptococcus thermophilus (pokles).

Výsledky studie ukázaly, že suplementace vysokými dávkami vitaminu C po dobu dvou týdnů vede u zdravých jedinců k modulaci střevní mikrobioty s několika prospěšnými posuny ve složení bakteriální populace. Tento výsledek suplementace vitaminu C může mít významnou klinickou relevanci, pokud jde o preventivní účinek, protože bakterie, jejíž zastoupení se suplementací vitaminu C zvýšilo, mají protizánětlivé vlastnosti a jejich zastoupení koreluje s fyziologickým stavem střev, a zprostředkovaně i s celkovým zdravotním stavem.

---

1. Otten AT, Bourgonje AR, Peters V, et al. Vitamin C supplementation in healthy individuals leads to shifts of bacterial populations in the gut: a pilot study. Antioxidants (Basel) 2021;10(8):1278. doi: 10.3390/antiox10081278.


pk

16.01.2022