Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Brno, 27.10.2021- akce již proběhla

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Brno, 27.10.2021- akce již proběhla

Edukafarm pořádal pro lékaře 27.10.2021 v Brně (Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20) seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby na této akci přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentoval kazuistiky svých pacientů. Dále své zkušenosti s využitím hydrolyzovaného kolagenu v i.a. terapii artrózy kolene prezentoval prof. Dr. habil. Pavel Dufek, specialista na ortopedii a úrazovou chirurgii (Schon Klinik, Německo) a pražský ortopéd MUDr. Pavel Poštulka. Akce je hodnocena 5 kredity České lékařské komory.

Program

15:00-15:30 Registrace
15:30-16:00 Farmakoterapie gonartrózy – benefit / risk – metaanalýzy
MUDr. Jiří Slíva, PhD., přednosta Ústavu farmakologie, 3. lékařská fakulta UK a PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm
16:00-16:45 Kolagenové injekce v léčbě artrózy – prezentace výsledků několika souborů pacientů
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, Klinika ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol
16:45-18:00 První zkušenosti s využitím hydrolyzovaného kolagenu u i.a. terapie artrózy kolenního kloubu
Prof. Dr. habil. Pavel Dufek – Specialista na ortopedii a úrazovou chirurgii, sportovní medicína, Schon Klinik, Německo; MUDr. Pavel Poštulka, privátní ortopedická ordinace, Praha
18:00-18:45 Kazuistiky a ukázky aplikací kolagenových injekcí
18:45-19:15 Odborná diskuse
19:15-20:30 Společenská večeře

Litujeme, ale na tento seminář se již není možné přihlásit, seminář již proběhl.

Pořadatelem akce je společnost Edukafarm ve spolupráci s inPHARM Clinic.
Tato vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

Pozvánka je ke stažení zde.

Podmínky účasti na vzdělávacích kurzech České lékařské komory dle stavovského předpisu č. 16  (schváleno představenstvem ČLK dne 3.9.2020): 

Každý účastník vzdělávací akce pořádané Českou lékařskou komorou je povinen před vstupem do vzdělávacích prostor podepsat Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa. Účastník je povinen po celou dobu vzdělávací akce nosit ve vnitřních prostorách roušku. Účastníci mají k dispozici dezinfekční prostředky zajištěné pořadatelem vzdělávací akce. Účastníci jsou povinni chovat se maximálně zodpovědně k ostatním účastníkům, jakož i k pořadatelům vzdělávacích akcí.

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: info@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy