Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Léčba obezity představuje v řadě případů obtížný problém. V moderní obezitologii jde nejen o problém hmotnosti, ale především o prevenci komplikací obezity a zvýšení kvality života pacientů. Léčba má komplexní charakter, základem jsou režimová opatření, ale ta často selhávají, pokud nejsou doplněna individuálně laděnou motivační podporou. Součástí nabídky pro komplexní terapii obezity může být i farmakoterapie. Praktický pohled na možnosti moderní terapii obezity představuje nová odborná monografie Dity Pichlerové a kolektivu Léčba obezity přehledně a prakticky, kterou vydalo nakladatelství Axonite. 

V knize jsou shrnuty současné poznatky o reálných možnostech léčby obezity na základě medicíny založené na důkazech. Zohledňuje a rozebírá možnosti, které může lékař svým pacientům v léčbě obezity a udržení cílové váhy nabídnout – dietoterapii, léčbu pohybem, psychologické přístupy, farmakoterapii i chirurgické metody. Speciální kapitola je věnována obézním pacientům s diabetem. V knize jsou rozebrány i alternativní a experimentální metody léčby obezity. Kniha se nevyhýbá ani oblastem jako jsou např. sexualita, neplodnost a nádorová onemocnění, které v souvislosti s obezitou mohou pro pacienta znamenat určitou limitaci a je vhodné na ně při léčbě obezity myslet.

První kapitola knihy se detailně zabývá důvody, proč je důležité léčit obezitu. Jsou rozebrány otázky epidemiologie a etiopatogeneze obezity, dále komorbit, včetně aktuálního vztahu obezity a covidu-19, dále problémy jako je stigmatizace obezitou a koncepcí obezity jako chronického onemocnění. V druhé kapitole "Obézní pacient v ambulanci praktického lékaře" je rozebrána diagnostika obezity, cíle léčby a problém komunikace s obézním pacientem. Jsou uvedeny vzorové jídelníčky vhodné pro obézní.

V další části knihy je rozebrána dietoterapie obezity, včetně častých chyb v jídelníčku obézních.  Následuje kapitola o léčbě obezity pohybem, o psychologických přístupech v léčbě obezity. Významná je kapitola o farmakoterapii obezity, přehled antiobezitik dostupných v České republice. Zvláštní pozornost je věnována problému léčby obézních diabetiků, upozornění na antidiabetika s různými účinky na hmotnost (pokles, přírůstek hmotnosti, neutrálně působící antidiabetika). Následující kapitola je věnována chirurgické léčbě obezity.

Dále jsou v knize kapitoly o standardizovaných postupech v léčbě obezity a nových experimentálních a alternativních postupech. Pozornost je věnována vegetariánství a dalším, často alternativním trendům ve výživě, histaminové dietě, dietě FODMAP, přerušovanému hladovění. Pojednáno je též místo doplňků stravy v léčbě obezity. V knize jsou též samostatné kapitoly věnované vztahu obezity a sexu a souvislostem mezi obezitou a onkologickými chorobami.   

Kniha je určena především praktickým lékařům, ale bude přínosem i pro lékaře jiných oborů, kteří ve svých ordinacích přijdou do styku s obézními pacienty.

---

MUDr. Dita Pichlerová, PhD. a kolektiv: Léčba obezity přehledně a prakticky. Axonite, 2021. 264 stran, vázaná. Cena v e-shopu Axonite 420,- Kč (doporučená MC 560,- Kč).


pk

02.06.2021