Deficit vitaminu C u dětí může být příčinou řady onemocnění

Deficit vitaminu C u dětí může být příčinou řady onemocnění

Proč jsou některé děti tak často nemocné? Jednou z příčin může být deficit vitaminu C, který, jak se ukazuje, není tak vzácný, jak se obecně předpokládá. Těmito souvislostmi se zabývali ve své studii čeští autoři, kteří výsledky výzkumu nově publikovali v mezinárodním časopise Biomedical Journal of Scientific & Technical Research.

Cílem studie bylo zjistit, zda děti hospitalizované ve vybraných nemocnicích na Ostravsku a Olomoucku mají dostatečnou hladinu vitaminu C, která je podle lékařů důležitým předpokladem dosažení jejich dobrého zdravotního stavu.

„Výsledky nás překvapily. Hladiny vitaminu C jsou u dětské populace celkově nižší, než jsme si představovali,“ říká hlavní autor článku „Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika snížených hladin u dětí“ MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

Na Dětském oddělení Nemocnice v Ostravě-Vítkovicích mělo 75 % dětí výrazný deficit vitaminu C a pouze 25 % dětí vykazovalo relativně dostatečnou saturaci. Z malých pacientů hospitalizovaných na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc vykazovalo sníženou hladinu vitaminu C dokonce 98 %. Ke zjištění hladin vitaminu C v moči byly použity indikátorové proužky Uro C Kontrol.

Z výsledků studie podle lékařů vyplývá – vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní a nervový systém i ostatní systémy organismu – potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na základě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C. V této souvislosti studie přinesla informace obsahující srovnání plazmatických koncentrací vitaminu C, a to po jednorázovém perorálním podání 1 gramu různých lékových forem vitaminu C. Z výsledků vyplývá výhodnost formulace RosaCelip-LD s lipozomálním vstřebáváním, po jehož podání bylo dosaženo nejvyšších plazmatických hladin (ve srovnání s jinými formami), což je důležité pro biologickou dostupnost kyseliny askorbové zejména pro imunitní a nervový systém, ale i další systémy; vyšší hladina přetrvává po dobu 12 hodin. Zmíněné výsledky potvrdily dřívějšími studiemi prokázanou skutečnost, že vstřebávání běžných forem vitaminu C ze zažívacího traktu do krve je limitováno kapacitou transportních molekul ve střevní stěně, naproti tomu forma vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním vzhledem k odlišnému způsobu střevní absorpce zajišťuje vyšší biologickou dostupnost (např. formulace RosaCelip-LD dosahuje několikanásobně vyšší biologickou dostupnost proti běžným perorálním formám vitaminu C).

„Na vzorku téměř 500 dětí se ukázalo, že více než tři čtvrtiny z nich mají deficit vitaminu C. Naše práce je v mezinárodním měřítku ojedinělá, proto byla velmi dobře přijata a publikována v mezinárodním vědeckém časopise Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k většímu povědomí o vitaminu C a jeho významu pro zdraví,“ shrnuje spoluautorka článku PharmDr. Lucie Kotlářová, ředitelka inPharm Clinic v Jesenici u Prahy.

„V příštích měsících se chystáme vyšetřit větší kohortu a zaměřit se zejména na děti s nadváhou a obézní,“ doplňuje MUDr. Boženský. K tomuto účelu budou opět použity diagnostické proužky Uro C Kontrol. Tyto proužky jsou dostupné i v lékárnách jako součást balení lipozomálního vitaminu C z řady Lipo C Askor. Tekutý přípravek Lipo C Askor Junior byl vytvořen speciálně pro děti. Vyhodnocení výsledků testu Uro C Kontrol je vhodné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Fulltext zmíněného článku publikovaného v časopise Biomedical Journal of Scientific & Technical Research je dostupný zde.

Kontakt pro další informace k tomuto tématu: MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice, e-mail: jan.bozensky@vtn.agel.cz.


red.

07.07.2021