Akademie FRM - seminář 9.6.2021 - akce již proběhla

Akademie FRM - seminář 9.6.2021 - akce již proběhla

Akademie FRM je cyklus seminářů, určených především lékařům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Obsahem červnového semináře letošního ročníku Akademie byla diskuze nad aktuálními tématy medicíny doby covidové. Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením seminář proběhl 9.6.2021 online formou. Přinášíme informace o programu a elektronickou přihlášku.

Program

17:00 - 17:20 Úvodní slovo
PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm
17:20 - 17:50 Klinický profil pacientů na InPharm Clinic
PharmDr. Lucie Kotlářová, InPharm Clinic
17.50 - 18.15 Klinické poznatky z praxe očkovacího centra
MUDr. Radoslav Svoboda, praktický lékař v oblasti Železných hor
18.15 - 19.15 Anketní hlasování a interaktivní moderovaná diskuze

Litujeme, ale na tento seminář se již není možné přihlásit, seminář již proběhl.

Pořadatelem akce je společnost Edukafarm ve spolupráci s inPHARM Clinic. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16. Akce je ohodnocena 6 kredity ČLK. Odborný garant: MUDr. Hana Jarošová, Ph.D., inPHARM Clinic, Jesenice u Prahy, ve spolupráci s OS ČLK Olomouc. Pozvánka na seminář je k dispozici ke stažení zde.

Určeno pro: lékaře

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: info@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy