Vývoj perorálních vakcín proti covidu-19: Vaxart, Oravax

Vývoj perorálních vakcín proti covidu-19: Vaxart, Oravax

Paralelně s vývojem  parenterálních vakcín proti covidu-19 se pracuje i na vývoji perorálních  vakcín; výzkum jejich účinnosti má však oproti paranterálním vakcínám zpoždění. Jednou ze společností, která vyvíjí perorální vakcínu, je americká firma Vaxart, která zveřejnila výsledky klinické studie 1. fáze s vakcínou označovanou jako VXA-CoV2-1. Vývoji perorální vakcíny proti covidu-19 se věnují ve vzájemné spolupráci i společnosti Oramed Pharmaceuticals (Izrael) a Premas Biotech (Indie), které nově vytvořily pro urychlení vývoje vakcíny společný podnik Oravax Medical. Účinnost podání jediné dávky jejich vakcíny byla prokázána prozatím v animální studii, humánní studie se teprve připravují. 

Vakcína společnosti Vaxart: Klinická studie 1.fáze podle autorů ukázala, že vakcína VXA-CoV2-1 je bezpečná a v řadě endpointů imunogenní, a má potenciál chránit proti vznikajícím mutacím viru, s to především tím, že je zaměřena nejen proti spike proteinu (S), ale i proti proteinu nukleokapsidu (N). Předběžné výsledky studie fáze 1, do které bylo zařazeno 495 osob: vakcína byla obecně dobře snášena, nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky, nežádoucí účinky, které se vyskytly byly obecně mírné a primárně gastrointestinální povahy. Aplikace vakcíny způsobila u očkovaných několik typů imunitních reakcí na antigeny SARS-CoV-2, například: 

- cytotoxickou odpověď T-lymfocytů CD8+ na virový S protein, nezbytnou pro dlouhodobou zkříženě reaktivní imunitu, 
- zvýšení počtu plazmablastů (časných plazmatických buněk, early plasma cells) a aktivaci slizničních B lymfocytů,
- zvýšení produkce prozánětlivých Th1 cytokinů, odpovědných za řízení imunitní odpovědi na virovou infekci,
- IgA odpověď ve vzorcích nosních výtěrů.

U většiny subjektů nebyly detekovány neutralizační protilátky v séru, což by mohlo podle autorů souviset se způsobem aplikace vakcíny. Autoři zdůrazňují úlohu T-lymfocytů, které mohou poskytnout dlouhodobou zkříženě reaktivní ochranu proti současným a vznikajícím kmenům viru. Vakcína indukovala vysoké procento reagujících CD8+ T lymfocytů proti spike proteinu i proteinu nukleokaspidy a proto by mohla poskytovat ochranu proti různým variantám viru SARS-CoV-2. V některých komentářích je však označována neschopnost této vakcíny vyvolat produkci neutralizačních protilátek jako její slabina.

Vakcína společnosti  Oravax Medical: Tato vakcína má tři složky a je navržena tak, aby cílila na hroty, membránu a části obalu viru SARS CoV-2. K dispozici jsou zatím jen výsledky pilotní animální studie. Podání vakcíny vedlo k produkci imunoglobulinů IgA a IgG proti SARS-CoV-2. Pokud by chystané humánní studie potvrdily účinnost vakcíny, dostupnost účinných jednorázových perorálních vakcín proti covidu-19 by mohla zjednodušit logistiku očkování pro onemocnění covid-19. Dosavadní nabídka očkovacích kampaní je omezována výrobními kapacitami firem, jejichž očkovací látky jsou schváleny lékovými agenturami. Většina vakcín proti koronaviru vyžaduje dvě dávky a několik i velmi nízké teploty skladování.

"Perorální vakcína proti covidu-19 by přispěla k odstranění řady překážek rychlé a rozsáhlé distribuce, což by lidem umožnilo vzít si vakcínu sami doma," uvedl ve svém prohlášení Nadav Kidron, generální ředitel společnosti Oramed Pharmaceuticals. "Pro urychlení očkování může být rozhodující i snadné podání. Perorální vakcína by mohla být přínosem i v pravděpodobném případě, že vzhledem k novým mutacím viru SARS-CoV-2 by byla potřebná opakovaná aplikace, obdobně jako je tomu u protichřipkových vakcín."

---

Zdroje:

Vaxart Announces Positive Preliminary Data from Phase 1 Clinical Trial Evaluating Its Oral COVID-19 Tablet Vaccine Candidate. Vaxart. https://investors.vaxart.com/news-releases/news-release-details/vaxart-announces-positive-preliminary-data-phase-1-clinical. Publ. 3.2.2021. Accessed 27.3.2021.
Oravax to focus on oral COVID-19 vaccine. Drug Discovery and Development. 
https://www.drugdiscoverytrends.com/oravax-to-focus-on-oral-covid-19-vaccine/. Publ.19.3.2021. Accessed 27.3.2021.


pk

31.03.2021