Role mikronutrientů v prevenci a podpůrné léčbě covid-19

Role mikronutrientů v prevenci a podpůrné léčbě covid-19

Vzhledem k nebezpečnosti onemocnění covid-19 zejména pro rizikové skupiny jako jsou senioři a pacienti s komorbiditami, např. diabetem nebo obezitou, existuje naléhavá potřeba najít podpůrné postupy, které pomohou stabilizovat imunitní systém a zlepší šanci, že se organismus úspěšně vypořádá s infekcí, zejména u těchto ohrožených skupin. V časopise International Journal for Vitamin and Nutrition Research (1/2021) byl publikován článek o významné roli mikronutrientů (např. vitaminů C, D, selenu, zinku) v prevenci a podpůrné léčbě covid-19. Souhrn článku přinášíme.

Hlavním potenciálním rizikovým faktorem zvyšujícím nebezpečí onemocnění covid-19 u starších osob je vysoký výskyt podvýživy, která se vyskytuje až 80% hospitalizovaných seniorů. Podvýživa vzniká, když ve stravě chybí přiměřené množství makroživin a mikroživin. Problém prevence a léčby covid-19 za použití nutričních strategií, podporujících optimální funkce imunitního systému je relativně málo odborně diskutován, což je překvapivé vzhledem k důležitosti role živin pro imunitní funkci. Z mikronutrientů je to především vitamin C, vitamin D, vitamin A (retinol), selen a zinek, které nají zvláštní význam pro podporu adaptivního i přirozeného imunitního systému. Protože suboptimální stav nebo deficit těchto imunitně významných mikroživin zhoršují imunitní funkce a snižují odolnost vůči infekcím, jejich nedostatek by měl být co nejdříve odstraněn, zejména u starších osob a jiných zranitelných skupin.

Výsledky epidemiologických, experimentálních a observačních studií, kazuistik a několik intervenčních studií, například k problému suplementace vitaminu C a D či zinku jsou slibné. Mnohočetné protizánětlivé a imunomodulační účinky vitaminů C a D by mohly vysvětlit jejich ochrannou roli proti přehnané reakci imunity a cytokinové bouři u pacientů s těžkouformou covid-19. Například randomizovaná, placebem kontrolovaná intervenční studie ukázala, že suplementace vysokými dávkami vitaminu D podporuje virovou clearance u asymptomatických a mírně symptomatických osob pozitivních na virus SARS-CoV-2. Kromě toho údaje nedávné prospektivní studie s pacienty s covid-19 ukazují, že značný počet těchto osob měl deficit zinku. Pacienti s nedostatkem zinku měli více komplikací a tento deficit byl spojen s prodlouženými hospitalizacemi a vyšší mortalitou. 

Dostatečná suplementace mikronutrientů relevantních pro posilování imunity tedy pomáhá zvyšovat fyziologickou odolnost proti onemocnění covid-19.

---

Zdroj: Gröber U, Holick MF. The coronavirus disease (COVID-19) – A supportive approach with selected micronutrients. International Journal for Vitamin and Nutrition Research 2021(1):1-22. Celý článek v angličtině je dostupný zde.


pk

24.03.2021