Farmakologická léčba artrózy - online seminář 25.2.2021 - akce již proběhla

Farmakologická léčba artrózy - online seminář 25.2.2021 - akce již proběhla

Ortopedické centrum, s.r.o. ve spolupráci s Edukafarm, s.r.o., pod záštitou prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA, přednosty Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LFUK a FN Motol, pořádá seminář (kulatý stůl) Farmakologická léčba artrózy v online podobě 25. 2. 2021 od 15:00 hod. Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 4 kredity. Přinášíme program a informaci o možnosti přihlášení.

PROGRAM:

15:00–15:30 Farmakologická léčba artrózy z pohledu benefit/risk
MUDr. Jiří Slíva, PhD., přednosta Ústavu farmakologie, 3. lékařská fakulta UK a PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm

15:30–16:15 Kolagenové injekce v léčbě artrózy – zkušenosti z Ortopedické kliniky FN Motol
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol

16:15–16:45 První zkušenosti s využitím hydrolyzovaného kolagenu II. typu v léčbě poruch integrity kolenního kloubu
MUDr. Pavel Poštulka – Privátní ortopedická ambulance, Praha

16:45–17:30 Kazuistiky a ukázky aplikací kolagenových injekcí

17:30–18:00 Odborná diskuse

Odborný garant: MUDr. Hana Jarošová, Ph.D., inPHARM Clinic, Jesenice, ve spolupráci s OS ČLK Praha. Akci organizačně zajišťuje: ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o. Pozvánka je k dispozici ke stažení zde.

Přihlásit se můžete na adrese:
 http://www.ortopedicke-centrum.cz/registrace/prihlaska.php?akce=139&lang=cz

Další informace: Petr Svoboda, e-mail: petr.svoboda@edukafarm.cz, tel. 607 293 694.