Casirivimab a imdevimab: FDA povolila další monoklonální protilátky k léčbě covid-19

Casirivimab a imdevimab: FDA povolila další monoklonální protilátky k léčbě covid-19

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydala povolení pro nouzové použití (EUA) kombinace monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab (REGN-COV2, vyr. Regeneron Pharmaceuticals) k léčbě mírného až středně závažného covid-19 u dospělých a dětí od 12 let s pozitivními výsledky přímého testování na SARS-CoV-2 a u nichž je vysoké riziko progrese do závažné formy covid-19 (osoby od 65 let a/nebo osoby s některými chronickými chorobami). FDA již dříve povolila nouzové použití monoklonální protilátky bamlanivimab pro terapii covid-19. Německo jako první země v Evropské unii bude tyto léky používat, nakoupilo 200 tisíc dávek. (Aktualizováno)

Rozhodnutí na základě klinické studie

Monoklonální protilátky jsou laboratorně vyráběné proteiny, které napodobují schopnost imunitního systému bojovat proti patogenním mikroorganismům, jako jsou viry. Casirivimab a imdevimab jsou monoklonální protilátky, vyvinuté společností Regeneron, specificky namířené proti spike proteinu SARS-CoV-2 a jsou navrženy tak, aby blokovaly navázání a vstup viru do lidských buněk. Povolení používat tyto monoklonální protilátky vydala FDA na základě klinické studie, v které bylo prokázáno, že casirivimab a imdevimab podávané společně snižují do 28 dnů po léčbě ve srovnání s placebem pravděpodobnost hospitalizace nebo návštěvy lékařské pohotovosti související s covid-19 u pacientů s vysokým rizikem progrese onemocnění. Bezpečnost a účinnost této experimentální terapie je nadále hodnocena. Casirivimab a imdevimab musí být podávány společně intravenózní infúzí.  

Casirivimab a imdevimab nejsou povoleny u pacientů, kteří jsou hospitalizováni kvůli covid-19 a/nebo vyžadují kyslíkovou terapii kvůli covid-19. Přínos léčby casirivimabem a imdevimabem u hospitalizovaných nebyl prokázán. Použití těchto monoklonálních protilátek může být spojeno s horšími klinickými výsledky, pokud jsou protilátky podávány hospitalizovaným pacientům s covid-19, vyžadujícím intenzivní oxygenaci nebo mechanickou ventilaci. 

"Povolení léčby těmito monoklonálními protilátkami může pomoci ambulantním pacientům vyhnout se hospitalizaci a zmírnit zátěž pro systém zdravotní péče,“ uvedl komisař FDA Stephen M. Hahn, MD. „V rámci našeho programu zrychlení léčby covid-19 využívá FDA všechny možné způsoby, aby nové terapie byly k dispozici pacientům co nejrychleji a zároveň pokračuje ve studiu bezpečnosti a účinnosti této léčby."

„Nouzové povolení (EUA) těchto monoklonálních protilátek podávaných společně nabízí poskytovatelům zdravotní péče další nástroj v boji proti pandemii,“ uvedla Patrizia Cavazzoni, MD, úřadující ředitelka Centra pro hodnocení a výzkum léčiv FDA. "Budeme i nadále usnadňovat vývoj, hodnocení a dostupnost terapií zaměřených na covid-19." 

Toto rozhodnutí vydala FDA 21.1.2021. Vydání EUA se liší od definitivního schválení (registrace). Při rozhodování, zda vydat EUA, FDA vyhodnotí souhrn dostupných vědeckých důkazů a pečlivě vyváží všechna známá nebo potenciální rizika se známými nebo potenciálními výhodami produktu pro použití v případě nouze. Na základě hodnocení FDA týkajícího se všech dostupných vědeckých důkazů agentura stanovila, že je rozumné se domnívat, že casirivimab a imdevimab podávané společně mohou být účinné při léčbě pacientů s mírným nebo středně závažným covid-19. Při použití k léčbě covid-19 u schválené populace převažují známé a potenciální přínosy těchto protilátek nad známými a potenciálními riziky. Pro schválenou populaci neexistují žádné adekvátní, schválené a dostupné alternativní léčby srovnatelné s kombinací těchto léčiv. 

Údaje podporující tuto EUA pro casirivimab a imdevimab jsou založeny na randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii u 799 nehospitalizovaných dospělých s mírnými až středně závažnými příznaky covid-19. Z těchto pacientů 266 dostalo jednu intravenózní infuzi 2 400 miligramů casirivimabu a imdevimabu (1 200 mg každého léčiva), 267 dostalo 8 000 mg casirivimabu a imdevimabu (4 000 mg každého) a 266 dostalo placebo, do tří dnů od pozitivního testování na SARS-CoV-2. 

Předem stanoveným primárním endpointem pro studii byla časově vážená průměrná změna virové zátěže od výchozí hodnoty. Sedmý den léčby bylo snížení virové zátěže u pacientů léčených casirivimabem a imdevimabem větší než u pacientů, kteří dostávali placebo. Nejdůležitější důkazy o tom, že casirivimab a imdevimab podávané společně mohou být účinné, však pocházejí z předem definovaného sekundárního endpointu parametru nutnosti lékařských kontrol souvisejících s covid-19, zejména hospitalizací a návštěv na pohotovosti do 28 dnů po léčbě. U pacientů s vysokým rizikem progrese onemocnění se hospitalizace a návštěvy pohotovosti vyskytly v průměru u 3% pacientů léčených casirivimabem a imdevimabem v porovnání s 9% u pacientů léčených placebem. Účinky na virovou zátěž, snížení hospitalizací a návštěvy lékařské pohotovosti byly podobné u pacientů užívajících oba typy dávkování casirivimabu a imdevimabu.

Německo léky již nakoupilo

Německo nakoupilo 200 tisíc dávek monoklonálních protilátek pro léčbu covid-19 za 400 milionů eur (téměř 10,5 miliardy Kč). Informaci řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn nedělníku Bild am Sonntag. Jde o uvedenou kombinaci casirivimab/imdevimab od firmy Regeneron a o protilátku bamlanivimab, kterou vyvinula farmaceutická společnost Eli Lilly. Experimentální léčbu kombinaci casirivimab/imdevimab loni na podzim podstoupil i tehdejší americký prezident Donald Trump. Nové léky mají podle Spahna pomoci u rizikových pacientů v rané fázi nemoci předejít jejímu těžkému průběhu. „Od příštího týdne budou monoklonální protilátky nasazeny v Německu jako v první zemi EU. Nejdříve na univerzitních klinikách,“ řekl Spahn listu. Zatímco v USA už tento druh léku schválila pro nouzové používání Agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA, viz výše), v EU ještě schválen nebyl.

Německé ministerstvo zdravotnictví zajistilo podle německého týdeníku léky od dvou amerických firem. Podávání přípravků má záviset na posouzení užitku a rizik u jednotlivých pacientů ošetřujícími lékaři. Léky mají být v příštích týdnech postupně dávány bezplatně k dispozici specializovaným nemocnicím. Nákup vítají i zdravotní experti německých stran napříč politickým spektrem. „Kvůli vysokým nákladům těchto léků by si kliniky tyto léky pravděpodobně nekoupily. Tuto akci tedy vítám,“ řekl sociální demokrat (SPD) Karl Lauterbach. Janosch Dohmen z opoziční strany Zelených označil léky za „užitečný doplněk“, dokud nebude naočkováno dostatečné množství lidí.

---

Zdroje: FDA, ČTK


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

25.01.2021