Farmakologická léčba artrózy - semináře/kulaté stoly dočasně zrušeny, náhradní termíny budou oznámeny

Farmakologická léčba artrózy - semináře/kulaté stoly dočasně zrušeny, náhradní termíny budou oznámeny

Seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy, který měl proběhnout 8.10.2020 v Plzni, byl zrušen vzhledem k opatření České lékařské komory, která v souvislosti s epidemiologickou situací ruší veškeré akreditované akce, plánované na nejbližší období. Nové termíny tohoto typu seminářů budou včas oznámeny.  

Program

17:00-17:30 Registrace
17:30-18:15 Farmakologická léčba artrózy z pohledu benefit/risk
PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm
18:15-19:00 Kolagenové injekce v léčbě artrózy – zkušenosti z Ortopedické kliniky FN Motol
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, Klinika ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol
19.00-19.45 Kazuistiky a ukázky aplikací kolagenových injekcí
19:45-20:30 Odborná diskuse
Od 20:30 Občerstvení
Elektronická přihláška:
Termín akce:
 

Omlouváme se, ale na tuto akci již není možné se přihlásit online

Pořadatelem akce je společnost Edukafarm ve spolupráci s inPHARM Clinic.
Tato vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Ohodnocení akce kredity ČLK: 2 kredity. 

Podmínky účasti na vzdělávacích kurzech České lékařské komory dle stavovského předpisu č. 16  (schváleno představenstvem ČLK dne 3.9.2020): 

Pořadatel se v rámci akreditace vzdělávací akce zavazuje dodržovat tato minimální pravidla ochrany zdraví při vzdělávacích akcích: 
- Zajistí, aby každý účastník vzdělávací akce před vstupem do vzdělávacích prostor podepsal Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa.
- Zajistí, aby každý účastník po celou dobu vzdělávací akce nosil ve vnitřních prostorách roušku.
- Zajistí, aby účastníci měli k dispozici dezinfekční prostředky. 
- Apeluje na účastníky, aby se chovali maximálně zodpovědně k ostatním účastníkům, jakož i k pořadatelům vzdělávacích akcí.


Každý účastník vzdělávací akce pořádané Českou lékařskou komorou je povinen:
- Před vstupem do vzdělávacích prostor podepsat Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa. 
- Po celou dobu vzdělávací akce nosit ve vnitřních prostorách roušku.
- Chovat se maximálně zodpovědně k ostatním účastníkům, jakož i k pořadatelům vzdělávacích akcí.

 

 

Určeno pro: lékaře

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: info@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy