Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Olomouc, 17.9.2020 - akce již proběhla

Farmakologická léčba artrózy - kulatý stůl: Olomouc, 17.9.2020 - akce již proběhla

Edukafarm pořádá pro lékaře 17.9.2020 v Olomouci (Nutrend DS,a.s. Chválkovice 604) seminář/kulatý stůl na téma moderní farmakologické léčby artrózy. Kromě přehledu přínosů a rizik současných možností léčby bude na této akci přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA prezentovat kazuistiky svých pacientů. Akce je akreditována Českou lékařskou komorou (ohodnocení: 2 kredity). Přinášíme detaily programu a elektronickou přihlášku.

Program

17:00-17:30 Registrace
17:30-18:15 Farmakologická léčba artrózy z pohledu benefit/risk
PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm
18:15-19:00 Kolagenové injekce v léčbě artrózy – zkušenosti z Ortopedické kliniky FN Motol
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, Klinika ortopedie a traumatologie 2. LFUK a FN Motol
19.00-19.45 Kazuistiky a ukázky aplikací kolagenových injekcí
19:45-20:30 Odborná diskuse
Od 20:30 Občerstvení

Litujeme, ale na tento seminář se již není možné přihlásit, seminář již proběhl.

Pořadatelem akce je společnost Edukafarm ve spolupráci s inPHARM Clinic.
Tato vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Ohodnocení akce kredity ČLK: 2 kredity. 

Pozvánka je ke stažení zde.

Podmínky účasti na vzdělávacích kurzech České lékařské komory dle stavovského předpisu č. 16  (schváleno představenstvem ČLK dne 3.9.2020): 

Každý účastník vzdělávací akce pořádané Českou lékařskou komorou je povinen před vstupem do vzdělávacích prostor podepsat Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa. Účastník je povinen po celou dobu vzdělávací akce nosit ve vnitřních prostorách roušku. Účastníci mají k dispozici dezinfekční prostředky zajištěné pořadatelem vzdělávací akce. Účastníci jsou povinni chovat se maximálně zodpovědně k ostatním účastníkům, jakož i k pořadatelům vzdělávacích akcí.

Pořadatel se v rámci akreditace vzdělávací akce zavazuje dodržovat tato minimální pravidla ochrany zdraví při vzdělávacích akcích: 
- Zajistí, aby každý účastník vzdělávací akce před vstupem do vzdělávacích prostor podepsal Čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa. 
- Zajistí, aby každý účastník po celou dobu vzdělávací akce nosil ve vnitřních prostorách roušku. 
- Zajistí, aby účastníci měli k dispozici dezinfekční prostředky zajištěné pořadatelem vzdělávací akce. Pořadatel apeluje na účastníky, aby se chovali maximálně zodpovědně k ostatním účastníkům, jakož i k pořadatelům vzdělávacích akcí.

Určeno pro: lékaře

Možnosti přihlášení:

  1. Elektronická přihláška
  2. E-mail: info@edukafarm.cz
  3. Telefon: 224 252 435
  4. Fax: 222 516 048
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy