Za vznikem řady onemocnění stojí deficit vitaminu C

Za vznikem řady onemocnění stojí deficit vitaminu C

Vitamin C (kyselina askorbová) má zásadní význam pro všechny systémy lidského organismu a nedostatek této vitálně důležité látky výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných onemocnění. Je překvapivou skutečností, že deficit vitaminu C je i v naší populaci poměrně častý, a proto je potřebná jeho dostatečná suplementace v optimální formě. Přinášíme rozhovor na toto téma s klinickou farmakoložkou PharmDr. Lucií Kotlářovou (InPharmClinic, Jesenice u Prahy), která se léčbou onemocnění souvisejících s deficitem vitaminu C ve své praxi dlouhodobě zabývá.

Rozhovor s PharmDr. Lucií Kotlářovou je dostupný zde.


12.06.2020